Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Inspecţie specială – gradul didactic II

Grupa mijlocie Albinuţele


Nivel I

Institutor:
Ene (Dincă) Ana-Maria
Data: 11 februarie 2010
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa Rază de Soare, Târgovişte
Educatoare: Ene (Dincă) Ana-Maria
Grupa: mijlocie Albinuţe (nivelul I)
Tema anuală: Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
Subtema: Vizită în ograda bunicilor
Tema activităţii: Noi iubim animalele
Tipul activităţii: mixtă
Forma de organizare: activitate integrată
Categorii de activităţi:
 ADP:
Rutine: Ne pregătim pentru activităţi
- Sosirea copiilor la grădiniţă – deprinderi specifice;
- Servirea micului dejun – deprinderi de igienă şi autoservire.
Întâlnirea de dimineaţă: Ce animal domestic îţi place şi de ce... – reportaj
Tranziţii: - Hai să ne înviorăm! (gimnastică de înviorare cu folosirea unor mişcări specifice animalelolor).
- Trenuleţul veseliei
- În ogradă (cântec).
 ADE: - Educaţie pentru societate (DOS): Fapte bune, fapte rele – joc didactic.
- Educaţie plastică (DEC): Animale vesele – pictură (tema plastică: pata de culoare) - activitatea se va realiza integrat în
sectorul Artă
 ALA 1:
- Joc de rol: Hrană pentru animale;
- Ştiinţă: 1. Fapte bune, fapte rele (colorează imaginea din care rezultă o faptă bună şi lipeşte o faţă tristă lângă imaginea din
care rezultă o faptă rea) - fişă de lucru
2. Ajută-ma să gasesc hrana! (traseu – labirint);
- Construcţii: Adăposturi pentru animale (ferma animalelor);
- Artă: Animale vesele (pictură – maşti de animale) DEC;
 ALA 2:
Câinele şi pisica şi Iepuraşii la morcovi (jocuri distractive de mişcare);
În ogradă – puzzle uriaş
Poftiţi la petrecere! (carnaval cu măşti şi muzică despre animale).

Scop:
 Consolidarea cunoştinţelor despre animale şi a dragostei faţă de acestea;
 Formarea unui sistem corect de norme şi valori referitoare la drepturile animalelor şi îndatoririle oamenilor faţă de
acestea;
 Educarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter, manifestate în atitudinea faţă de animale;
 Consolidarea şi verificarea unor priceperi şi deprinderi specifice de muncă (de a picta, de a asambla, de a îmbina,
deprinderi practic-gospodăreşti).

Obiective operaţionale:
ADE:
 DOS:
- să identifice şi să descrie în imaginile perzentate, atitudini pozitive şi negative ale oamenilor asupra animalelor;
- să enumere drepturi ale animalelor şi îndatoriri ale oamenilor faţă de acestea;
- să exemplifice fapte bune care pot fi făcute pentru animale;
- să realizeze asocieri între: faptă bună – faţă veselă şi faptă rea – faţă tristă;
 DEC - Artă:
- să picteze măştile utilizând ca element plastic pata de culoare;
- să lucreze curat şi îngrijit, păstrând ordinea la locul de muncă;
- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.
ALA:
Joc de rol:
- să transpună în activitatea lor acţiuni specifice activităţii de gospodină (pregătirea hranei);
- să respecte regului de igienă în timpul lucrului;
- să coopereze cu copiii de la sector, împărţindu-şi sarcinile de lucru.
Ştiinţă:
- să diferenţieze cele două imagini din fişă, identificând fapta bună şi fapta rea sugerate;
- să coloreze imagine care ilustrază o faptă bună;
- să lipească o faţă tristă lângă imagine care ilustrază o faptă rea;
- să identifice traseul corect, folosind gândirea logică şi să îl marcheze printr-o linie continuă.
Construcţii:
- să construiască prin suprapunere, alăturare, îmbinare modele din realitatea înconjurătoare – adăposturi pentru animale;
- să colaboreze creativ şi eficient pentru a realiza tema dată.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, lucrul individual sau în grupuri mici, problematizarea, metoda
diamantului, surpriza.
b) Mijloace de învăţământ:
- Calculator, videoproiector, material PowerPoint cuprinzând slide-uri ce înfăţişează fapte bune sau rele aplicate animalelor de
către oameni, planşă cu diamantul (metoda diamantului), poeziile Căţeluşul şchiop, Copil rău şi Căluţul, alte imagini.
- legume, cuţite de plastic, boluri, şorţuri şi alte ustensile pentru bucătărie;
- truse Arco, animale din plastic;
- fişe de lucru, creioane colorate, feţe triste din autocolant, creioane negre;
- măşti reprezentând figuri de animale, acuarele, boluri cu apă, pensule, şerveţele;
- cretă, morcovi.
ALA I

JOC CU ROL
Hrană pentru animale

ALA I
ALA I ADE
ŞTIINŢĂ

CONSTRUCŢII 1. DOS: Fapte bune, fapte rele – joc  Ajută-ma să gasesc hrana!
(traseu – labirint);
Adăposturi pentru animale didactic;
 Fapte bune, fapte rele
2. ADE (ARTĂ): Animale vesele -
pictură

ALA II

 Poftiţi la petrecere!
 În ogradă - puzzle
 Câinele şi pisica şi Iepurasii la morcovi –
jocuri distractive
Scenariul zilei

Albinuţele grupei mijlocii sunt anunţate de către educatoare de ocazia specială a zilei, odată cu venirea unor reporteri de
la o televiziune locală, care doresc să filmeze activitatea derulată într-o zi în grupa noastră. De aceea, la început, ele vor acorda
un interviu în care vor vorbi despre animalul domestic preferat (întâlnirea de dimineaţă), urmând ca apoi, înainte de câteva
mişcări de înviorare, să ia parte la un mic spectacol de teatru de păpuşi, în cadrul căruia, câteva animale domestice îşi vor face
apariţia, cerându-le copiilor să ia atitudine în ceea ce priveşte faptele rele pe care oamenii le aplică animalelor. Auzind toate
acestea, educatoarea le propune copiilor un joc numit Fapte bune, fapte rele, prin care aceştia să înveţe care sunt drepturile
animalelor şi ce fapte bune pot face pentru acestea.
Deoarece copiilor le plac animalele, educatoarea le propune acestora să se urce în Trenuleţul veseliei şi la fiecare staţie
prin care acesta va trece să se oprească şi să facă pentru ele fapte bune. La sectorul Joc de rol (prima staţie) copiii vor pregăti
mâncare pentru animale. Următoarea staţie va fi la sectorul Construcţii, unde vor realiza adăposturi pentru câteva animale care
nu au căsuţe unde să se adăpostească. Merge ce merge şi trenul va opri din nou la o altă staţie – Ştiinţe, unde preşcolarii vor
colora imaginea ce sugerează fapta bună şi vor lipi o faţă tristă lângă imaginea care sugerează fapta rea.
Ziua se va încheia cu o petrecere a animalelor fericite că au prieteni buni aşa cum sunt copiii grupei mijlocii Albinuţele.
Pentru că petrecerea este un carnaval, fiecare invitat trebuie să poarte mască. Astfel, fiecare copil care vrea să ia parte la
carnaval, va realiza la sectorul Artă – măşti pentru carnavalul animalelor vesele. Măştile vor fi aduse de către animalele
prezentate la teatrul de păpuşi.
La petrecere copiii vor dansa, vor cânta, se vor juca Câinele şi pisica şi Iepuraşii la morcovi.
Petrecerea se va încheia cu plecarea reporterilor de la televiziune, care le mulţumec copiilor pentru ziua frumoasă
petrecută împreună.

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


EVENIMENTE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MIJLOACE DE (instrumente şi
PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT
DIDACTICE indicatori)
Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea

Momentul optimă a activităţii:

organizatoric - se va aerisi sala de grupă;


Aprecieri verbale
- mijloacele de învăţământ vor fi distribuite în fiecare
Conversaţia
sector.
Calendarul naturii;
Se va completa Calendarul naturii şi prezenţa copiilor
Pozele copiilor;
la grădiniţă în ziua respectivă.
Panoul de prezenţă;
Întâlnirea de dimineaţă: Ce animal domestic îţi place şi Microfon.
de ce... (reportaj).
Tranziţie: Hai să ne înviorăm!
 Vor fi prezentaţi copiilor musafirii din sala de
Captarea şi grupă, făcându-se precizarea că întreaga activitate va fi
filmată de către reporterul venit de la Televiziunea Conversaţia;
orientarea
Explicaţia
atenţiei copiilor Columna din oraşul nostru, pentru ca ulterior acesta să
Răspunsurile
realizeze o emisiune cu momentele filmate.
copiilor
 Vor intra apoi în scenă animalele triste de la o
Surpriza
fermă, care au venit să ceară ajutorul copiilor, pentru Teatrul de păpuşi Marionete (animale)
că stăpânul lor se poartă foarte urât cu ele, făcând
numai fapte rele. (teatru de păpuşi).
Anunţarea Se vor anunţa: tema, obiectivele şi modul de Explicaţia
temei şi a desfăşurare a activităţii. Conversaţia
obiectivelor
ADE: DOS

Dirijarea Se vor prezenta regulile jocului Fapte bune, fapte rele:


copiii vor viziona 3 imagini cu fapte rele pe care le fac Jocul Frontală
învăţării
Calculator
oamenii faţă de animale. Ei vor trebui să descrie
Videoproiector
imaginile, precizând dacă sunt fapte bune sau rele.
Explicaţia Imagini Individuală
Fiecărei imagini îi corespunde o poezie (Căţeluşul
şchiop, Copil rău şi Căluţul), care să susţină mai acut Poeziile Căţeluşul
mesajul pe care îl vor extrage copiii din acestea. Conversaţia şchiop, Copil rău şi Observarea
Poeziile vor fi recitate de către educatoare pentru a-i Căluţul. comportamentului
sensibiliza pe copii cu privire la atitudinile negative pe copiilor
care le au unii oameni faţă de animale. Problematizarea

Apoi, se va prezenta un material PowerPoint care


Material PowerPoint Colaborarea dintre
conţine slide-uri cu imagini repezentând fapte bune, dar
cu fapte bune sau copii în timpul
şi rele, pe care le fac oamenii faţă de animale. Copiii
rele asupra jocului, respectarea
vor selecta din cele două opţiuni (o faţă tristă şi una
animalelor regulilor de joc,
zâmbitoare) butonul aferent fiecărei imagini.
aplauze, aprecieri
Vor fi evidenţiate pe baza imaginilor drepturile verbale.
animalelor, dar şi îndatoririle pe care le au oamenii faţă
de acestea.
ALA 1:
Copiii se vor urca în Trenuleţul veseliei (tranziţie) şi
vor vizita fiecare sector de activitate, intuind Jocul de mişcare  Fişe de lucru,

materialele, pentru a li se prezenta sarcinile de lucru: creioane colorate,


feţe triste din
 Ştiinţe: vor realiza sarcinile fişei 1 (să coloreze autocolant, creioane
imaginea ce sugerează o faptă bună şi să lipească o faţă negre;

tristă lângă imaginea ce sugerează o faptă rea) şi Lucrul individual  Legume, cuţite
de plastic, boluri,
sarcinile fişei 2 (să traseze drumul văcuţei până la
Exerciţiul şorţuri şi alte Analiza produselor
hrana sa – labirint).
ustensile pentru activităţii
 Joc de rol: vor pregăti hrană pentru animale,
Conversaţia bucătărie;
tocând legumele fierte puse la dispoziţie.
 Truse Arco,
 Construcţii: să construiască, folosind Explicaţia animale din plastic;
materialele puse la dispoziţie (cuburi şi animale din  Plicuri pentru
plastic), adăposturi pentru animalele din ogradă. Jocul fiecare copil cu măşti
 Artă: să picteze măştile aduse de animalele reprezentând figuri
triste de la teatrul de păpuşi, respectând regulile de Lucrul individual de animale, acuarele,
igienă şi ordine în timpul lucrului. boluri cu apă,
pensule, şerveţele.
După evidenţierea drepturilor animalelor, dar şi a
responsabilităţilor pe care le au oamenii faţă de acestea, Măşti reprezentând Observarea
Obţinerea
educatoarea va propune copiilor să îşi aleagă sectorul Conversaţia figuri de animale, comportamentului
performanţelor
acuarele, boluri cu copiilor
de lucru preferat, precizându-le că, la sectorul Artă toţi
Explicaţia apă, pensule,
copiii trebuie să picteze masca primită de la animalele
Surpriza şerveţele. Analiza produselor
triste pentru a putea astfel participa la petrecerea
activităţii
animalelor vesele. Astfel masca pictată va fi un bilet de
Exerciţiul
intrare la petrecere. Jocul
Educatoarea va supraveghea activitatea copiilor de la
fiecare sector şi îi va ajuta acolo unde este cazul.
ALA 2 - Jocuri distractive şi de mişcare:
 Câinele şi pisica
Regulile jocului: Educatoarea va distribui cele două
roluri: un copil va fi pisica, iar un altul câinle. La Jocul de mişcare

semnalul educatoarei, câinele va alerga după pisică Explicaţia Colaborarea dintre


Conversaţia copii în timpul
printre ceilalţi copii aşezaţi în cerc şi ţinându-se de
jocului, respectarea
mână, până când câinele o va prinde pe pisică. Cele
regulilor de joc,
două roluri vor fi distribuite pe rând tuturor copiilor.
aplauze, aprecieri
 Iepuraşii la morcovi
verbale.
Regulile jocului: Copiii se vor aşeza în faţa liniei de
start şi în la bataia din palme a educatoarei vor alerga Morcovi
spre morcovii răspândiţi pe covor. Ei vor trebui să ia Explicaţia Cretă Respectarea
câte un morcov, iar iepuraşul care rămâne fără morcov Jocul de mişcare coechipierilor
va ieşi din joc. Jocul se va desfăşura astfel până când Conversaţia
va rămâne în competiţie doar un singur copil.
Înaintea desfăşurării propriu-zise a jocului, se va
realiza un joc de probă, pentru a se constata dacă
preşcolarii şi-au însuşit regulile şi sarcinile de joc.
Evaluarea activităţii preşcolarilor se va face prin  Aprecieri
aprecieri verbale şi autoaprecieri asupra modului de Explicaţia pozitive ale
Asigurarea
lucru, asupra calităţilor estetice ale măştilor pictate Conversaţia răspunsurilor;
feed-back-ului
Jocul  Interpretarea
Evaluarea (sectorul Artă) şi ale construcţiilor realizate.
lucrărilor;
Copiii care au lucrat la sectorul Ştiinţă vor fi apreciaţi
 Aprecierea
pentru identificarea drumului corect al văcuţei şi pentru
modului de lucru, a
selecţia corectă a celor două imagini (faptă bună, faptă
calităţii estetice şi
rea).
acurateţea lucrărilor
Înainte de ALA 2, prin folosirea metodei Diamantului, Metoda Planşă cu diamantul copiilor;
se vor face evaluări frontale asupra informaţiilor Diamantului (metoda  Aprecierea
acumulate pe parcursul întregii activităţi. Se vor adresa diamantului), alte creativităţii
întrebări şi se vor prezenta imagini, iar copiii vor alege Jocul imagini răspunsurilor;

şablonul corespunzător fiecărui răspuns dat. Fiecare Dansul  Analiza


produselor
şablon va fi lipit în chenarul corespunzător culorii
activităţii;
cerute de educatoare. Completarea corectă a chenarelor
 Metoda
diamantului va duce la răsplătirea preşcolarilor prin
diamantului.
organizarea unei petreceri a animalelor vesele, unde
acestea pot dansa, pot recompune piesele puzzle-ului
uriaş şi se pot juca.
Încheierea ADP: În ogradă - cântec Cântec
activităţii Plecarea reporterilor de la televiziune şi a animalelor Conversaţia

domestice.