Sunteți pe pagina 1din 1

Teme de reflecţie:

1. Proiectaţi principalele metode de evaluare a activităţii didactice: autoevaluarea, evaluarea


colegială, şi evaluarea de către elevi. Comentaţi eficienţa şi utilitatea lor

2. Scrieţi un scurt eseu cu tema: Competenţă-performanţă-eficienţă profesională şi


pedagogică a educatorului contemporan.

3. Identificaţi şi argumentaţi care sunt competenţele pe care dumneavoastră le deţineţi


pentru activitatea didactică