Sunteți pe pagina 1din 20

Posturi didactice vacante

în instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău la data de 10.07.2019

Sectorul Botanica
Număr
Limba
Nr. ul Durata Adresa, telefon angajator
Disciplina Instituţia de
d/o speciali contractului
instruire
şti/ore
1. Învăţământ primar IPLT ”D.Cantemir” 18 ore Nedeterminată Rusă bd.Dacia, 28/3
(022) 772544
2. IPLT „Petru 2 unități Nedeterminată Română str.Botanica Veche, 11A
Movilă” (022) 559901
3. Gimnaziul 18 ore Determinată Rusă bd.Dacia, 75
”Galata” (022) 525486
4. LT ”Rambam” 2 unități Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
5. Gimnaziul nr.68 18 ore Nedeterminată Română Dobrogea, str.I.Creangă, 2
(022) 258065
6. Cadru de sprijin IPLT ”D.Cantemir” 0,5 Nedeterminată Rusă bd.Dacia, 28/3
unitate (022) 772544

7. IPLT „Petru 18 ore Nedeterminată Română str.Botanica Veche, 11A


Movilă” (022) 559901
8. IPLT ”Alexandru 18 ore Nedeterminată Română or.Sîngera, str.31 august,
cel Bun ” 35/1
(022) 413195
9. Limba și literatura IPLT „Petru 2 unități Nedeterminată Română str.Botanica Veche, 11A
română Movilă” (022) 559901
10. IPLT ”Alexandru 2 unități Determinată Română or.Sîngera, str.31 august,
cel Bun ” 2 unități Nedeterminată 35/1
(022) 413195
11. Gimnaziul 18 ore Determinată Română str.Hanul Morii, 34
”Nicolae H.Costin” (022) 559022
12. Gimnaziul 16 ore Determinată Română. s. Revaca, str. Ștefan cel
nr.67,Revaca Mare, 17, (022)380019
13. Școala specială 09 ore Nedeterminată Română Str. Cuza Vodă, 34
nr.12 (022)661-881
14. Limba și literatura IPLT ”D.Cantemir” 18 ore Determinată Rusă bd.Dacia, 28/3
română (alolingvi) 18 ore Nedeterminată (022) 772544
15. Școala specială 08 ore Nedeterminată Română Str. Cuza Vodă, 34
nr.12 (022)661-881
16. Limba engleză/ IPLT „Petru 18 ore Nedeterminată Română str.Botanica Veche, 11A
limba franceză Movilă” (022) 559901
17. IPLT ” Traian” 18 ore Nedeterminată Română Bd. Cuza-Vodă,
(022)661401
18. Limba engleză LT ”Rambam” 18 ore Determinată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
19. LT ”B.P.Hașdeu” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Zelinschi, 34,
( 022)521007
20. Limba franceză LT ”B.P.Hașdeu” 09 ore Nedeterminată Rusă Str. Zelinschi, 34,
( 022)521007
21. Limba engleză/limba LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Rusă str.Teilor, 7
germană (022) 777830
22. Limba rusă Gimnaziul 18 ore Determinată Rusă bd.Dacia, 75
”Galata” (022) 525486
23. Gimnaziul nr.67, 08 ore Determinată Română. s. Revaca, str. Ștefan cel
Revaca Mare, 17, (022)380019
24. Limba și literatura Gimnaziul nr.31 10 ore Nedeterminată Română str.Munceşti, 400
rusă (șc.naț.) (022) 557309
25. Matematica IPLT ”D.Cantemir” 18 ore Determinată Rusă bd.Dacia, 28/3
18 ore Nedeterminată (022) 772544
26. Gimnaziul 18 ore Determinată Rusă bd.Dacia, 75
4 ”Galata” (022) 525486
27. IPLT "Grigore 18 ore Nedeterminată Română com.Băcioi,
Vieru" str.Independenţei, 52
(022) 383292
28. LT ”Rambam” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
29. Liceul Teatral 18 ore Nedeterminată Rusă str.Cuza Vodă, 19/3
Orășenesc (022) 551042
30. Gimnaziul nr.68 16 ore Nedeterminată Română Dobrogea, str.I.Creangă, 2
(022) 258065
31. LT ”Gloria” 2 unități Nedeterminată Română str.Teilor, 7
(022) 777830
32. LT ”B. P. Hașdeu” 09 ore Determinată Rusă Str. Zelinschi, 34,
( 022)521007
33. Școala specială 10 ore Nedeterminată Română Str. Cuza Vodă, 34
nr.12 (022)661-881
34. Fizica IPLT ”D.Cantemir” 18 ore Nedeterminată Rusă bd.Dacia, 28/3
(022) 772544
35. LT ”Rambam” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
36. Gimnaziul 10 ore Nedeterminată Română str.Hanul Morii, 34
”Nicolae H.Costin” (022) 559022
37. LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Română str.Teilor, 7
(022) 777830
38. LT ”B. P. Hașdeu” 09 ore Nedeterminată Rusă Str. Zelinschi, 34,
( 022)521007
39. Gimnaziul 06 ore Determinată Română. s. Revaca, str. Ștefan cel
nr.67,Revaca Mare, 17, (022)380019
40. Informatica LT ”Rambam” 9 ore Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
41. Gimnaziul nr.68 5 ore Determinată Română Dobrogea, str.I.Creangă, 2
(022) 258065
42. LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Română str.Teilor, 7
(022) 777830
43. Chimia LT ”Pro Succes” 18 ore Nedeterminată Română str.Aşhabad, 127
(022) 352067
44. Gimnaziul nr.68 7 ore Nedeterminată Română Dobrogea, str.I.Creangă, 2
(022) 258065
45. LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Română str.Teilor, 7
(022) 777830
46. Biologie LT ”B. P. Hașdeu” 09 ore Nedeterminată Rusă Str. Zelinschi, 34,
( 022)521007
47. Biologie/chimie Gimnaziul 18 ore Determinată Română str.Hanul Morii, 34
”Nicolae H.Costin” (022) 559022
48. Gimnaziul 11 ore Determinată Română. s. Revaca, str. Ștefan cel
nr.67,Revaca Mare, 17, (022)380019
49. Istoria LT ”Rambam” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
50. LT ”M.Grecu” 18 ore Determinată Rusă str.Valea Crucii, 4/2
(022) 768661
51. Gimnaziul nr.68 7 ore Determinată Română Dobrogea, str.I.Creangă, 2
(022) 258065
52. LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Rusă str.Teilor, 7
(022) 777830
53. Gimnaziul nr.67 16 ore Determinată Română s. Revaca, str. Ștefan cel
Mare, 17, (022)380019
54. Educația civică LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Română str.Teilor, 7
Rusă (022) 777830
55. Școala specială 07 ore Nedeterminată Română Str. Cuza Vodă, 34
nr.12 (022)661-881
56. Geografia LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Română str.Teilor, 7
(022) 777830
57. Educaţia IPLT ”D.Cantemir” 18 ore Nedeterminată Rusă bd.Dacia, 28/3
tehnologică (băieţi) (022) 772544
58. LT ”M.Grecu” 18 ore Determinată Rusă str.Valea Crucii, 4/2
(022) 768661
59. Gimnaziul 11 ore Nedeterminată Română str.Hanul Morii, 34
”Nicolae H.Costin” (022) 559022
60. Gimnaziul nr.31 5 ore Nedeterminată Română str.Munceşti, 400
(022) 557309
61. LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Română str.Teilor, 7
18 ore Rusă (022) 777830
62. Gimnaziul nr.102 18 ore Nedeterminată Română S. Brăila,str. Renașterii, 14
(022)423329
63. Educaţia fizică LT ”M.Grecu” 18 ore Determinată Rusă str.Valea Crucii, 4/2
(022) 768661
64. Școala specială 14 ore Nedeterminată Română Str. Cuza Vodă, 34
nr.12 (022)661-881
65. Gimnaziul nr.102 18 ore Determinată Română S. Brăila,str. Renașterii, 14
(022)423329
66. Educaţia muzicală IPLT "Grigore 18 ore Nedeterminată Română com.Băcioi,
Vieru" str.Independenţei, 52
(022) 383292
67. Gimnaziul nr.102 18 ore Nedeterminată Română S. Brăila,str. Renașterii, 14
(022)423329
68. Educația plastică Gimnaziul 6 ore Nedeterminată Română str.Hanul Morii, 34
”Nicolae H.Costin” (022) 559022
69. Gimnaziul nr.31 5 ore Nedeterminată Română str.Munceşti, 400
(022) 557309
70. LT ”Gloria” 18 ore Nedeterminată Română str.Teilor, 7
18 ore Rusă (022) 777830
71. Gimnaziul nr.102 18 ore Nedeterminată Română S. Brăila,str. Renașterii, 14
(022)423329
72. Logoped IPLT ”Alexandru 1,0 Nedeterminată Română or.Sîngera, str.31 august,
cel Bun ” unitate 35/1
(022) 413195
73. LT ”B. P. Hașdeu” 0,5 Nedeterminată Rusă Str. Zelinschi, 34,
unitate ( 022)521007
74. Gimnaziul nr.31 0,5 Nedeterminată Română str.Munceşti, 400
unitate (022) 557309
75. Psiholog Gimnaziul nr.68 0,5 Nedeterminată Română Dobrogea, str.I.Creangă, 2
unitate (022) 258065
76. LT ”Gloria” 1 Nedeterminată Română str.Teilor, 7
(022) 777830
77. Solfegiu

78. Corepetitor

79. Profesor de pian

80. Educatori Grădiniţa nr.40 1 Determinată Română Bd. Dacia,24/2


(022)762822
81. Grădiniţa nr.44 6 Nedeterminată Română Str. Dante, 7
(022)558315
82. Grădiniţa nr. 35 3 Determinată Română Str. Pandurilor,4
(022)557009
83. Grădiniţa nr.49 2 Nedeterminată Română Str. Independenţei,32/2
(022)773441
84. Grădiniţa nr.71 4 Determinată Română Bd.Dacia, 28/2
(022) 661661
85. Grădiniţa nr.77 1 Nedeterminată Rusă Str. Zelinski,32/7
(022)550484
86. Grădiniţa nr.89 2 Determinată Rusă Str. N. Zelinski, 26/3
(022)555560
87. Grădiniţa nr.91 1 Determinată Română Str. Zelinscki,36/6
(022)551572
88. Grădiniţa nr.96 3 Determinată Română Str. N. Zelinski, 12/2,
(022)554201
89. Grădiniţa nr.98 1 Determinată Română Str. Cetatea Albă,152
(022)550404
90. Grădiniţa nr.99 1 Determinată Rusă Str.Căuşeni, 2A
(022) 554328
91. Grădiniţa nr.104 9 7 Nedeterminată Română Str.Munceşti, 402
2 Determinată (022) 555521
92. Grădiniţa nr.106 2 Determinată Română Str. Hristo Botev, 19/4
(022)779500
93. Grădiniţa nr.112 1 Nedeterminată Rusă Str. Brîncuş,123
(022)556011
94. Grădiniţa nr.122 1 Nedeterminată Rusă Str. Independenţii, 9/2
(022)661551
95. Grădiniţa nr.139 8 2 Determinată Română Str. Praga,82
6 Nedeterminată (022)556136
96. Grădiniţa nr.141 4 Determinată Română str.Sarmisegetusa, 39/3
Nedeterminată (022) 523417
97. Grădiniţa nr.153 4 Determinată Română Str. bd. Dacia, 36/2
(022)766922
98. Grădiniţa nr.151 3 Determinată 2Română Str. Grenoble,207
3 Rusă (022) 760591
99. Grădiniţa nr.165 4 Determinată Română Srt. Cuza Vodă, 7/5
(022) 5510 08
100. Grădiniţa nr.168 3 Determinată Română bd.Cuza Vodă, 29/7
(022) 765655
101. Grădiniţa nr.180 10 Nedeterminată Română bd.Dacia, 53/3
(022) 775455
102. Grădiniţa nr.181 9 Determinată Română Bd. Dacia, 53/2
(022)775444
103. Grădiniţa nr.216 3 Determinată Română Bd. Decebal, 82/3
(022)557216
104. Metodist Grădinița nr.17 0,5 Determinată Română Str. Zelinski,33/3
(022)557379
105. Grădiniţa nr.49 1 Determinată Română Str. Independenţei,32/2
(022)773441
106. Grădinița nr.122 0,5 Determinată Rusă Str. Independenţii, 9/2
(022)661551
107. Grădiniţa nr.151 0,5 Determinată Rusă Str. Grenoble,207
(022) 760591
108. Şcoala-grădiniţă 0,25 Determinată Română Bd. Dacia,52,
nr.90 (022)765488
109. Conducător muzical Grădiniţa nr.44 1,12 Română Str. Dante, 7
Nedeterminată (022)558315
110. Grădiniţa nr.180 1,0 Determinată Română bd.Dacia, 53/3
(022) 775455
111. Grădinița nr.123 1,25 Română Str.Aerogării, 34
Nedeterminată (022) 524942
112. Logoped Grădiniţa nr.153 1 Nedeterminată Română bd. Dacia, 36/2
(022)766922

113. Grădiniţa nr.17 1 Nedeterminată Română Str. Zelinski, 33/3


(022)557379
Grădiniţa nr. 35 1 Nedeterminată Română Str. Pandurilor, 4
(022)557009
114. Grădiniţa nr.104 1 Nedeterminată Română Str.Munceşti, 402
(022) 555521
115. Grădiniţa nr.139 1 Nedeterminată Română Str. Praga, 82
(022)556136
116. Grădiniţa nr.71 1 Nedeterminată Română Bd.Dacia, 28/2
(022) 661661
117. Grădiniţa nr.89 1 Nedeterminată Rusă Str. Zelinschi, 36/6
( 022) 555560
118. Grădiniţa nr.96 1 Nedeterminat Română Str. N. Zelinski, 12/2,
(022)554201
119. Grădiniţa nr.98 1 Nedeterminat Română Str. Cetatea Albă,152
(022)550404
120. Grădiniţa nr.122 1 Nedeterminată Rusă Str. Independenţii, 9/2
(022)661551

Sectorul Buiucani
Număr Adresa, telefon
Disciplina Instituţia ul Durata
Nr. Limba de angajator
speciali contractului
d/o instruire
şti/
ore
Învățământ IP LT 2 un Nedeterminată Română str.Calea Ieșilor, 21
1.
primar ”N.Dadiani” 2 un. Determinată (022) 742918

Gimnaziul 1 un Determinată Română Trușeni, str.Gh.Madan,


2.
Trușeni 60
(022) 590456
3. Gimnaziul nr.65 1 un Determinată Română s.Codsrița
Condrița (022) 797880
Limba și literatura Gimnaziul nr.99 2 un. Determinată Română Trușeni
4.
română ”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
5. LT ”N.Gogol” 16 ore Nedeterminată Rusă str.Șciusev, 90
(022) 238382
6. Limba engleză IP LT ”P.Rareș” 22 ore Determinată Română str.N.Costin, 63
(022) 518453
7. Gimnaziul nr.86 10 ore Determinată Rusă str.V.Lupu, 14
(022) 749321
Gimnaziul 1 un. Determinată Română Durlești,
8.
Durlești str.N.Gribov, 10
(022) 586262
9. Limba franceză

10. Limba rusă LT ”Antioh 1 un. Nedeterminată Rusă str.Toma Ciorbă, 5


Cantemir” (022) 237097
11. Matematica IP LT ”Natalia 2 un. Nedeterminată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
12. IP LT ”P.Rareș” 27 Determinată Română str.Nicolae H.Costin, 63
ore (022) 518453
IP LT 2 un. Nedeterminată Română str.Nicolae H.Costin,
13.
”O.Ghibu” 63A
(022) 519779
Liceul Internat 1 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
14.
Municipal cu (022) 512367
Profil Sportiv
15. IP LT ”S.Haret” 2 un. Nedeterminată Română str.Maria Cebotari, 53
(022) 226011
16. LTPR 8 ore Determinată Română str.Ion Pelivan, 30/2
”M.Marinciuc” (022) 745592
17. LT ”N.Gogol” 10 ore Determinată Rusă str.Șciusev, 90
(022) 238382
Gimnaziul nr.99 20 ore Determinată Română Trușeni
18.
”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
19. Matematica/ Gimnaziul nr.51 20/3 Determinată Română Vatra
informatica str.M.Frunze, 1
(022) 615264
20. Biologie IP LT ”Natalia 1 un. Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
IP LT 1un. Determinată Română str.Nicolae H.Costin,
21.
”O.Ghibu” 63A
(022) 519779
22. LTPR 1 un. Nedeterminată Română str.Ion Pelivan, 30/2
”M.Marinciuc” (022) 745592
23. Gimnaziul nr.86 7 ore Determinată Rusă str.V.Lupu, 14
(022) 749321
Gimnaziul nr.51 7 ore Determinată Română Vatra
24.
str.M.Frunze, 1
(022) 615264
25. Fizica IP LT ”Natalia 1 un. Nedeterminată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
26. IP LT ”S.Haret” 1 un. Nedeterminată Română str.Maria Cebotari, 53
(022) 226011
IP LT 1 un. Nedeterminată Română str.Nicolae H.Costin,
27.
”O.Ghibu” 63A
(022) 519779
28. LTPR 8 ore. Nedeterminată Română str.Ion Pelivan, 30/2
”M.Marinciuc” (022) 745592
29. Chimie Gimnaziul nr.86 5 ore Determinată Rusă str.V.Lupu, 14
(022) 749321
30. Informatica Gimnaziul nr.86 4 ore Determinată Rusă str.V.Lupu, 14
(022) 749321
Gimnaziul nr.99 5 ore Determinată Română Trușeni
31.
”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
32. Istorie

33. Geografie IP LT ”Natalia 1 un. Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21


Dadiani” (022) 747519
34. IP LT ”S.Haret” 1 un. Determinată Română str.Maria Cebotari, 53
(022) 226011
IP LT 1 un. Determinată Română str.Nicolae H.Costin,
35.
”O.Ghibu” 63A
(022) 519779
36. IP LT ! 1 un. Nedeterminată Rusă str.P.Movilă, 20
A.Pușkin” (022) 213564
Gimnaziul nr.99 7 ore Determinată Română Trușeni
37.
”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
Educație muzicală Gimnaziul ”Ion 1 un. Nedeterminată Română Ghidighici
38.
T.Costin” str.Ștefan cel Mare, 71
(022) 710257
39. Educația plastică IP LT ”S.Haret” 1 un. Nedeterminată Română str.Maria Cebotari, 53
(022) 226011
Gimnaziul nr.99 5 ore Determinată Română Trușeni
40.
”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
41. Educație IP LT ”S.Haret” 1 un. Nedeterminată Română str.Maria Cebotari, 53
tehnologică (022) 226011
Educația LTPR 8 ore Nedeterminată Română str.Ion Pelivan, 30/2
42.
tehnologică ”M.Marinciuc” (022) 745592
(băieți)
Gimnaziul nr.99 8 ore Determinată Română Trușeni
43.
”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
44. Educație fizică IP LT ”S.Haret” 1 un. Determinată Română str.Maria Cebotari, 53
(022) 226011
45. LTPR 1 un. Nedeterminată Română str.Ion Pelivan, 30/2
”M.Marinciuc” (022) 745592
46. Dezvoltare
personală
47. Psiholog IP LT ”Natalia 2 un. Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
Liceul Internat 1 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
48.
Municipal cu (022) 512367
Profil Sportiv
49. LTPR 1 un. Determinată Română str.Ion Pelivan, 30/2
”M.Marinciuc” (022) 745592
Gimnaziul 1 un. Determinată Română Durlești,
50.
Durlești str.N.Gribov, 10
(022) 586262
51. Conducător cerc CCT Buiucani 1 un. Nedeterminată Română str.Suceava, 103
origami (022) 592819
52. Conducător cerc CCT Buiucani 1 un. Nedeterminată Română str.Suceava, 103
machetare tehnică (022) 592819
Antrenor înot Liceul Internat 2 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
53.
Municipal cu (022) 512367
Profil Sportiv
54. Antrenor haltere LIMPS 1 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
(022) 512367
55. Antrenor fotbal LIMPS 3 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
(022) 512367
56. Antrenor lupte LIMPS 1 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
greco-romane (022) 512367
57. Antrenor lupte LIMPS 1 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
libere (022) 512367
58. Antrenor judo LIMPS 1 un. Nedeterminată Română str.Alba Iulia, 200/2
(022) 512367
59. Educator Grădinița nr.16 2 determinată romănă str. M. Cibotaru , 26
rusă (0223) 221136
60. Grădinița nr.26 4 determinată română str. Nicolae H. Costin,46
(022) 748920
61. Grădinița nr.34 1 nedeterminată română/ str. Calea ieșilor 25/2,
rusă (022) 747525
62. Grădinița nr.54 2 nedeterminată română/ str. I. Creangă, 4 A
2 determinată (022) 743320
Grădinița nr.62 1 determinată română/ str. Ion și Doina Aldea
63.
rusă teodorovici 8/2,
(022) 744703
64. Grădinița nr.75 1 determinată română str. Lisabona, 8,
(022) 745727
65. Grădinița nr. 85 2 determinată română str.Muzicescu, 2A
(0220)743670
66. Grădinița nr.87 3 nedeterminată rusă str.I. Creangă 62/
(022)744905
67. Grădinița nr.110 1 nedeterminată română str. I. Creangă, 14
(022) 742820
68. Grădinița nr.113 1 determinată rusă str. I. Creangă, 57,
(022) 742592
69. Grădinița nr.116 2 nedeterminată română str. Paris, 34
1 determinată rusă (022) 511925
70. Grădinița nr.143 1 determinată română str. A. Marinescu, 15,
(022)746425
71. Grădinița nr.145 1 nedeterminată română str.Gh. Tofan,
(022) 580884
72. Grădinița nr.157 1 nedeterminată română str. Cornului, 3
(022)747997
73. Grădinița nr.158 4 determinată română str. N. Costin 59/2
(022) 511268
74. Grădinița nr.164 1 determinată română/ str. N.H.Costin, 63/7
rusă (022)518254
75. Grădinița nr.185 1 nedeterminată română str.Alba Iulia, 202/3
(022)515682
76. Grădinița nr. 193 1 nedeterminată română Vatra, str.M. Eminescu,31,
Vatra (022) 615505
77. Grădinița nr.201 3 determinată română Durlești, str. Gribov, 12
Durlești (022) 585597
78. Grădinița nr. 2 4 determinată română Durlești, str. Cartușa, 50
Durlești (022)583368
79. Grădinița nr.215 1 determinată română str. 31 august 1989, 94
(022) 235613
80. Conducător muzical Școala grădiniță 0,37 nedeterminată română str.C. Ieșilor, 57/2
nr.91 (022) 749466
81. Grădinița nr.34 0,625 nedeterminată română/ str. Calea ieșilor 25/2,
rusă (022) 747525
82. Grădinița nr.116 1,5 nedeterminată română str. Paris, 34
rusă (022) 511925
83. Grădinița nr. 183 1 nedeterminată română str. L. Deleanu,1/1
(022) 516785
84. Grădinița nr.215 1 determinată română str. 31 august 1989, 94
(022) 235613
85. Logoped Grădinița nr.158 1 nedeterminată română str. N.H. Costin 59/2
(022) 511268

Sectorul Centru
Număr Adresa, telefon
ul angajator
Nr. Durata Limba de
Disciplina Instituţia speciali
d/o contractului instruire
şti/
ore
1. Învățământ Liceul 3 un Nedeterminată Română Vlaicu Pîrcălab, 32
primar Tehnologic (022) 225011
pentru copii cu
vederea slabă
2. Limba engleză LTPA ”N.Sulac” 1 un. Nedeterminată Română str.Grenoble, 108
(022) 729325
3. IP LT ”Minerva” 1 un. Determinată Română str.31 August 1989, 50
(022) 270477
4. Limba franceză IP LT 2 un. Determinată Română str.București, 64
”Gheorghe (022) 223460
Asachi”
5. Matematica LTPA ”N.Sulac” 1 un. Nedeterminată Română str.Grenoble, 108
(022) 729325
6. Biologie Gimnaziul- 7 ore Determinată rom-rus str.Gheorghe Cașu, 10
internat nr.3 (022) 727963
7. Fizica LTPA ”N.Sulac” 1 un. Nedeterminată Română str.Grenoble, 108
(022) 729325
8. Gimnaziul- 5 ore Determinată rom-rus str.Gheorghe Cașu, 10
internat nr.3 (022) 727963
9. Chimie Gimnaziul- 5 ore Determinată rom-rus str.Gheorghe Cașu, 10
internat nr.3 (022) 727963
10. Istorie LT ”Titu 1 un. Nedeterminată Rusă șos.Hîncești, 13
Maiorescu” (022) 725854
11. IP LT ”Minerva” 1 un. Determinată Română str.31 August 1989, 50
(022) 270477
12. Geografie LT ”Titu 1 un. Determinată Rusă șos.Hîncești, 13
Maiorescu” (022) 725854
13. Liceul 10 ore Determinată Română Vlaicu Pîrcălab, 32
Tehnologic (022) 225011
pentru copii cu
vederea slabă
14. Istoria muzicii LTPA ”N.Sulac” 1 un. Nedeterminată Română str.Grenoble, 108
(022) 729325
15. Educație fizică LT ”Titu 1 un. Determinată Rusă șos.Hîncești, 13
Maiorescu” (022) 725854
16. IP LT 2 un. Determinată Română str.București, 64
”Gheorghe (022) 223460
Asachi”
17. IP LT ”Mihai 2 un. Determinată Română str.Mitropolit Gurie
Viteazul” Grosu, 4
(022) 733996
18. Dezvoltare
personală
19. Psiholog Școala Primară- 0,5 un. Nedeterminată Română Codru
grădiniță nr.88 str.Costiujeni, 10A
(022) 289003
20. Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
21. Psihopedagog Liceul 1 un Nedeterminată Română Vlaicu Pîrcălab, 32
Tehnologic (022) 225011
pentru copii cu
vederea slabă
22. Logopeg LT ”Titu 0,5 un. Nedeterminată Rusă șos.Hîncești, 13
Maiorescu” (022) 725854
23. Liceul 1 un Determinată Română Vlaicu Pîrcălab, 32
Tehnologic (022) 225011
pentru copii cu
vederea slabă
24. Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
25. Cadru didactic de LT ”Titu 0,5 un. Nedeterminată Rusă șos.Hîncești, 13
sprijin Maiorescu” (022) 725854
26. Kinetoterapeut Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
27. Asistent social Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
28. Educator Grădiniţa nr.6 2 un. Nedeterminată Română str. Lech Kaczynski, 8
2 un. Determinată (022) 723414
29. Grădiniţa nr.7 3 un. Nedeterminată Română str. Ipolit Soroceanu, 40
(022) 790320
30. Grădinița nr.15 1 un. Determinată Română str. Gheorghe Asachi, 13A
(022) 728036
31. Grădinița nr.23 1 un. Nedeterminată Română Str. Alexandru Bernadazzi,
12
(022) 275522
32. Grădiniţa nr.59 2 un. Determinată Română str. Drumul Viilor, 42/4
(022) 735441
33. Grădinița nr.73 3 un. Nedeterminată Română str-la Hrușcă, 2A
(022) 272703
34. Grădiniţa nr.78 2 un. Nedeterminată Română Str. Gh. Asachi, 53
2 un. Determinată (022) 727860
35. Grădiniţa nr.92 3 un. Nedeterminată Română str.Melestiu, 18
(022) 354758
36. Grădinița nr.156 3 un. Determinată Română str.Grenoble, 161/6
(022) 793465
37. Grădiniţa nr.167 2 un. Nedeterminată Română Str. Ipolit Soroceanu, 42
. (022) 790176
38. Grădiniţa nr.174 2 un. Nedeterminată Română Str.V.Korolenko, 59A
(022) 728803
39. Grădinița nr.175 10 un. Nedeterminată Română Str. Grenoble, 153/1
(022) 727755
40. Grădiniţa nr.210 2 un. Nedeterminată Română Str.Columna, 28
(022) 270074
41. Grădiniţa-şcoală 5 un. Nedeterminată Română str. Drumul Viilor, 38/2
primară nr.226 (022) 727760
42. Grădiniţa nr.227 5 un. Nedeterminată română str. V.Docuceaev, 3/1
(022) 72-95-66
43. Grădinița nr.194 7 un. Nedeterminată Română Or.Codru, str.Jubiliară, 40
4 un. Determinată (022) 793957
44. Metodist grădinița nr.73 1 un. Nedeterminată Română str-la Hrușcă, 2A
(022) 272703
45. Conducător Grădinița nr.175 1 un Nedeterminată Română Str. Grenoble, 153/1
muzical (022) 727755

Sectorul Ciocana
Nr. Disciplina Instituţia Număr Limba de Adresa, telefon
Durata
d/o ul instruire angajator
contractului
speciali
şti/ore
Limba română LT ”Petru 1/18 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/3
1.
Zadnipru” (022)338654
Limba engleză IP LT 1/18 determinată română str. I. Vieru,15
2. ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
IP Liceul Teoretic 1/18 determinată română str. A. Russo, 57
3. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
IP LT 1/18 determinată română str.I. Vieru, 6/2
4. ”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
LT ”Petru 1/9 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/3
5.
Zadnipru” (022)338654
Gimnaziul nr.74 1/8 determinată română Tohatin
6. ”V.Găină” str.M. Eminescu,22
(022) 387231
Istorie IP LT Budești 1/8 determinată română com. Budești, str. Șco
7.
(022)418053
IP LT 1/18 determinată română str. I. Vieru,15
8. ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
LT ”Petru 1/18 determinată română str.N. M. Spătaru, 9/3
9.
Zadnipru ” (022)338654
Geografie IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
10. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
11. Dezvoltare personală
Matematică IP LT 2/18 determinată română str. I. Vieru,15
12. ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
LT ”Petru 2/18 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/3
13.
Zadnipru” (022)338654
Gimnaziul nr.74 1/8 nedeterminată română Tohatin
14. ”V.Găină” str.M. Eminescu,22
(022) 387231
Gimnaziul 1/8 determinată română Cruzești
15. grădiniță nr.75 str.Sf. Avraam,14
Cruzești (022) 419769
Fizică IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
16. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
LT ”Petru 1/6 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/3
17.
Zadnipru” (022)338654
IP LT 1/9 determinată română str. I. Vieru,15
18. ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
Gimnaziul 1/7 determinată română Cruzești
19. grădiniță nr.75 str.Sf. Avraam,14
Cruzești (022) 419769
Informatică IP LT 1/9 determinată română str. I. Vieru,15
20. ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
IP LT 1/18 determinată română str.I. Vieru, 6/2
21. ”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
22. Gimnaziul 1/3 determinată română Cruzești
grădiniță nr.75 str.Sf. Avraam,14
Cruzești (022) 419769
Gimnaziul nr.74 1/4 determinată română Tohatin
23. ”V.Găină” str.M. Eminescu,22
(022) 387231
Biologie IP LT 1/18 determinată română str. I. Vieru,15
24. ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
25. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Învățământ primar Școala primară 1 determinată română Vadul lui Vodă
26. nr.19 Vadul lui str.Ștefan cel Mare,1
Vodă (022)416262
Învățământ primar IP LT 3 determinată română str.I. Vieru, 6/2
27. (grupa program ”Constantin (022)483019
prelungit) Negruzzi” (022) 482946
IP Liceul Teoretic 4 nedeterminată română str. A. Russo, 57
28. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
LT ”Dacia” 1/18 nedeterminată română str. P. Zadnipru,16
29.
(022) 331098
Educaţia IP LT 1/18 determinată română str. I. Vieru,15
30. fizică ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
LT ”Gheorghe 1/18 determinată română Colonița
31. Ghimpu ” str.I. Creangă,1
(022) 579304
LT ”Petru Zadnipru 1/14 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/3
32.
” (022)338654
IP LT 2/18 determinată română str.I. Vieru, 6/2
33. ”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
34. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Educație muzicală LT ”Dacia” 1/18 nedeterminată română str. P. Zadnipru,16
35.
(022) 331098
IP LT 1/18 determinată română str.I. Vieru, 6/2
36. ”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
Gimnaziul 1/4 determinată română Cruzești
37. grădiniță nr.75 str.Sf. Avraam,14
Cruzești (022) 419769
Gimnaziul nr.74 1/4 nedeterminată română Tohatin
38. ”V.Găină” str.M. Eminescu,22
(022) 387231
Educație plastică LT ”Petru 1/15 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/3
39.
Zadnipru” (022)338654
Educație IP LT 1/18 determinată română str. I. Vieru,15
40. tehnologică ”M.Berezovschi” (022) 484191
(022) 484141
IP LT ”Olimp” 1/18 determinată rusă str. P. Zadnipru 7/1
41.
(022) 338334
42. Psiholog IP LT 1 determinată română str.I. Vieru, 6/2
”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
Logoped Gimnaziul nr.74 0,5 nedeterminată română Tohatin
43. ”V.Găină” str.M. Eminescu,22
(022) 387231
Cadru didactic de LT ”Petru 1 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/3
44.
sprijin Zadnipru” (022)338654
Conducător IP LT 1 determinată română str.I. Vieru, 6/2
45. cerc dans ”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
LT ”Gheorghe 1 determinată română Colonița
46. Ghimpu” str.I. Creangă,1
(022) 579304
Conducător IP LT 1 determinată română str.I. Vieru, 6/2
47. cerc folcloric ”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
Conducător IP LT 1 determinată română str.I. Vieru, 6/2
48. cerc dramatic ”Constantin (022)483019
Negruzzi” (022) 482946
CCC ”Ghiocel” 1 nedeterminată română bd. Mircea cel Bătrân
49.
(022) 331387
Profesor CCC ”Ghiocel” 1 nedeterminată română bd. Mircea cel Bătrân
50.
chitară (022) 331387
Profesor CCC ”Ghiocel” 0,5 determinată română bd. Mircea cel Bătrân
51.
vioară (022) 331387
Antrenor arte IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
52. marțiale cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Antrenor IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
53. fotbal cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Antrenor înot IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
54. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Antrenor baschet IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
55. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Antrenor volei IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
56. (băieți) cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Antrenor tenis de IP Liceul Teoretic 1/18 nedeterminată română str. A. Russo, 57
57. masă cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Antrenor aerobică Școala sportivă 1/18 determinată română Vadul lui Vodă
58. nr.12 Vadul lui str.Nistreană, 27
Vodă (022) 416058
59. Educator Grădinița nr.30 1 nedeterminată română str. P.Zadnipru, 7/ 1
1 determinată (022)333543
60. Grădinița nr.32 3 nedeterminată română str. M. Sadoveanu, 2/2
(022) 340224
61. Grădinița nr. 67 1 determinată română str. Otovasca11
(022) 473473
62. Grădinița nr.130 3 determinată romănâ str.P. Zadnipru, 6/2
(022) 331256
63. Grădiniţa nr.135 4 nedeterminată romănă str. M. Sadoveanu,
6/ 2 (022) 342142
64. Grădinița nr.138 6 nedeterminată română str. M. Drăgan 6/1
(022)472153, (022)46
65. Grădinița nr.149 1 nedeterminată română str. M. Sadoveanu, 4/4
(022) 340124
66. Grădiniţa nr.161 3 determinată română str.A.Russo, 61/3
1 nedeterminată (022) 338412
67. Grădiniţa nr.177 4 determinată romănă-5 str.Voluntarilor, 14/3
3 nedeterminată rusă-2 (022) 476197
68. Grădinița nr.179 5 determinată romănă str. M.Sadoveanu, 1
(022) 333221
69. Grădiniţa nr.184 1 determinată rusă str.P.Zadnipru, 3/1
(022) 331734
70. Grădinița nr.188 5 nedeterminată romănă str. I. Vieru, 8/2
(022) 489107
71. Grădinița nr. 197 4 determinată romănă str. Mircea cel Bătrîn,
3 nedeterminată (022) 337229
72. Grădiniţa nr.211 3 nedeterminată română str.P.Zadnipru, 3/1
(022) 483269
73. Grădinița nr.212 5 nedeterminată romănă str.N.M.Spătarul, 3/1
(022) 331071
74. Grădiniţa nr.225 5 determinată română bd.Mircea cel Bătrîn,
5 nedeterminată (022) 331565
75. Conducător Grădiniţa nr.149 0,5 nedeterminată română str. M. Sadoveanu, 4/4
muzical (022) 340124
76. Grădiniţa nr.177 1 determinată romănă str.Voluntarilor, 14/3
(022) 476197
77. Grădinița nr.188 1 nedeterminată romănă str. I. Vieru, 8/2
(022) 489107
78. Grădinița nr.225 1 determinată română bd.Mircea cel Bătrîn,
(022) 331565
79. Metodist Grădiniţa nr.184 1 nedeterminată română str.P.Zadnipru, 3/1
(022) 331734
80. Grădiniţa nr.225 1 determinată română bd.Mircea cel Bătrîn,
(022) 331565

Sectorul Rîşcani
Numă
rul Adresa, telefon
Nr. Durata Limba de
Disciplina Instituţia specia angajator
d/o contractului instruire
lişti/
ore
1. Învățământ IPLT ”Academia 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 16/3
primar Copiilor” (022)540610
2. IPLT ”N.Bălcescu” 18 ore Nedeterminată Română c. Ciorescu, atr. Alexandru
cel Bun,10
(022)457848
3. LT ”G.Călinescu” 18 ore Nedeterminată Română Str. Ceucari,7
(022)466923
4. LT ”G.Meniuc” 2,0 1.Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
unități 1. Determinată (022)291700
5. LT” Kiril și Metodii” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Alexandru Hâjdeu,72
(022)544260
6. LT ” V. Levski” 2,0 1.Determinată Rusă Str. Studenților, 3/3
unități 1. (022)319129
Nedeterminată
7. Gimnaziul ” Taras 2, 0 Determinată Rusă str. M. Costin, 26
Șevcenco” unități (022)445066
8. Limba română IPLT ” Academia 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 16/3
Copiilor” (022)540610
9. IPLT ” A. I. Cuza” 2,0 1.Nedeterminată Română Str. Poștei,44
unități 1. Determinată (022)468909
10. LT ” G. Călinescu” 2,0 Nedeterminată Română Str. Ceucari,7
unități (022)466923
11. LT ”Waldorf” 11 ore Nedeterminată Română Str. Studenților,11
(022)323155
12. LT ” G. Meniuc” 2,0 Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
unități (022)291700
13. LT ” Lucian Blaga” 18 ore Determinată Română Str. A. Russo,10
(022)495081
14. Limba română LT” Kiril și Metodii” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Alexandru Hâjdeu,72
( alolingvi) (022)544260
15. LT ” N. Gheorghiu” 2,0 Determinată Rusă Str: Florilor, 6
unități (022)446123
16. Gimnaziul ” Taras 18 ore Nedeterminată Rusă str. M. Costin, 26
Șevcenco” (022)445066
17. Limba engleză LT ” Ion Creangă” 2,0 Determinată Română str. Studenților,10/3
unități (022)325335
18. IPLT ” A. I. Cuza” 18 ore Nedeterminată Română Str. Poștei,44
(022)468909
19. LT ” G. Călinescu” 2,0 Nedeterminată Română Str. Ceucari,7
unități (022)466923
20. LT” Kiril și Metodii” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Alexandru Hâjdeu,72
(022)544260
21. LT ” Lucian Blaga” 18 ore Determinată Română Str. A. Russo,10
(022)495081
22. Gimnaziul nr.93 10 ore Nedeterminată Română s. Hulboaca, str. Ștefan cel
Mare, 116, (022)318543
23. LT ” G. Meniuc” 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
(022)291700
24. Limba franceză LT ” G. Meniuc” 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
(022)291700
25. Istoria Liceul Teoretic” 18 ore Nedeterminată Română c. Grătiești
Grătiești” (022)451-154
26. LT ” G. Călinescu” 2,0 Nedeterminată Română Str. Ceucari,7
unități (022)466923
27. Gimnaziul nr.93 10 ore Nedeterminată Română s. Hulboaca, str. Ștefan cel
Mare, 116, (022)318543
28. LT ” G. Meniuc” 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
(022)291700
29. Gimnaziul „ I. L. 15 ore Nedeterminată Română Str. M. Costin, 19/7
Caragiale” (022)446329
30. Matematica IPLT ” N. Bălcescu” 18 ore Nedeterminată Română c. Ciorescu, atr. Alexandru
cel Bun,10
(022)457848
31. LT ” G. Meniuc” 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
(022)291700
32. LT” Kiril și Metodii” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Alexandru Hâjdeu,72
(022)544260
33. Gimnaziul nr.77 18 ore Nedeterminată Rusă Cricova, str. Ion Creangă,34
(022)453332
34. Informatica LT ”Waldorf” 13,5 Nedeterminată Română Str. Studenților,11
ore (022)323155
35. Fizica IPLT ” Academia 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 16/3
Copiilor” (022)540610
36. IPLT ” A. I. Cuza” 18 ore Nedeterminată Română Str. Poștei,44
(022)468909
37. LT ” G. Meniuc” 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
(022)291700
38. Gimnaziul nr.77 18 ore Nedeterminată Rusă Cricova, str. Ion Creangă,34
(022)453332
39. Gimnaziul nr.93 07 ore Nedeterminată Română s. Hulboaca, str. Ștefan cel
Mare, 116, (022)318543
40. Gimnaziul „ I. L. 07 ore Nedeterminată Română Str. M. Costin, 19/7
Caragiale” (022)446329
41. Biologie IPLT ” A. I. Cuza” 18 ore Nedeterminată Română Str. Poștei,44
(022)468909
42. LT ” N. Gheorghiu” 18 ore Determinată Rusă Str: Florilor, 6
(022)446123
43. Gimnaziul „ I. L. 08 ore Nedeterminată Română Str. M. Costin, 19/7
Caragiale” (022)446329
44. Biologie/geografie IPLT ” N. Bălcescu” 18 ore Determinată Română c. Ciorescu, atr. Alexandru
cel Bun,10 (022)457848
45. Chimia Gimnaziul „ I. L. 05 ore Nedeterminată Română Str. M. Costin, 19/7
Caragiale” (022)446329
46. Geografie Gimnaziul „ I. L. 05 ore Nedeterminată Română Str. M. Costin, 19/7
Caragiale” (022)446329
47. Cadru didactic de LT ”Waldorf” 1,0 Determinată Română Str. Studenților,11
sprijin unitate (022)323155
48. Educația fizică Liceul Teoretic” 18 ore Nedeterminată Română c. Grătiești
Grătiești” (022)451-154
49. IPLT ” Academia 2 Nedeterminată Română/r Str. Albișoara, 16/3
Copiilor” unități usă (022)540610
50. LT ” G. Călinescu” 2,0 Nedeterminată Română Str. Ceucari,7
unități (022)466923
51. Gimnaziul nr.93 14 ore Nedeterminată Română s. Hulboaca, str. Ștefan cel
Mare, 116, (022)318543
52. LT ” G. Meniuc” 18 ore Determinată Română Str. Albișoara, 84
(022)291700
53. Educația muzicală Liceul Teoretic” 18 ore Nedeterminată Română c. Grătiești
Grătiești”
(022)451-154
54. IPLT ” Academia 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 16/3
Copiilor” (022)540610
55. LT ” Lucian Blaga” 18 ore Determinată Română Str. A. Russo,10
(022)495081
56. Gimnaziul nr.93 08 ore Nedeterminată Română s. Hulboaca, str. Ștefan cel
Mare, 116, (022)318543
57. LT ” G. Meniuc” 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
(022)291700
58. Educația LT ” G. Meniuc” 18 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 84
Tehnologică (022)291700
59. LT ” A. Russo” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Alecu Russo,10
(022)441001
60. Educator CPPC ”Orfeu” 4 nedeterminată română Str.A.Hâjdeu 4,
tel. 022 294096, 022 440223
61. Grădiniţa nr.25 4 Nedeterminată Rusă Str. Grădinilor,69
Română (022)542321
62. Grădiniţa nr.33 4 Nedeterminată română Com.Cricova,
tel. 022 453757
63. Grădiniţa nr.37 2 Nedeterminată română Str. I. Botezătorul,17
(022)549378
64. Grădiniţa nr.38 7 Nedeterminată română Str. Grădinilor, 23/1
(022)540676
65. Grădiniţa nr.41 1 Nedeterminată Rusă Str. Calea Orheiului 77 a
022 465405
66. Grădiniţa nr.47 2 Nedeterminată română Str. D.Rșcanu 10
Tel.022 440104
67. Grădiniţa nr.64 3 nedeterminată rusa A.Saharov 16,
tel 022 440055
68. Grădinița nr.66 1 Nedeterminată română str.Constantin Stamati, 6
(022) 292354
69. Grădiniţa nr.80 1 Nedeterminată română Str. Gh.Madan 46 A, tel.
022461006
70. Grădiniţa nr.81 4 determinată română Str. A. Saharov, 3/2
(022)445100
71. Grădiniţa nr.88 2 Nedeterminată Rusă Str. A. Russo,8/3
(022)440170
72. Grădiniţa nr.100 4 Nedeterminată română Bd. Moscovei, 3/4
(022)445340
73. Grădiniţa nr.105 4 Nedeterminată rusă Str. Florilor 16/4,
tel 022 325566
74. Grădiniţa nr.118 1 Nedeterminată Rusă Bd. Moscova 14/2, tel. 022
325022
75. Grădiniţa nr.127 3 Nedeterminată română Str. Albișoara 76, tel.
022241643
76. Grădiniţa nr.129 1 nedeterminată rus Bd. Moscova 4/2, t.
022445151
77. Grădiniţa nr.136 4 Determinată română Str. Macilor 35, Tel. (022)
444369
78. Grădiniţa nr.137 1 Determinată română Str. .Costin 4/2,
tel. 022 445270
79. Grădiniţa nr.150 4 Nedeterminată română str. M.Basarab, 4, t.(022)
325629
80. Grădiniţa nr.159 1 Nedeterminată română Gh.Madan 85/2, tel. 022
464179
81. Grădiniţa nr.160 2 Determinată română Gh.Madan 85/1, tel. 022
464188
82. Grădiniţa nr.196 1 Nedeterminată română Str. Ceucari, 4
(022)313097
83. IP şc. Primară- 13 Nedeterminată română str.A.Doga, 32/1, (022)
grăd.nr.199 442226
84. Creșa-grădiniță nr.220 3 Determinată română Com.Ciorescu,
Ciorescu tel. 022 456058
85. Grrădinița ”Sălcioara” 3 nedeterminată română Com. Stăuceni, tel. 022
326488
86. Logoped Grădiniţa nr.25 1 Nedeterminată Rusă Str. Grădinilor,69
Română (022)542321
87. Metodist Grădiniţa nr.38 1 Nedeterminată română str.Grădinilor, 23/1,
(022)540676
88. Grădiniţa nr.47 1 Nedeterminată română Str. D.Rîșcanu 10
Tel.022 440104
89. IP şc. Primară- 1 Nedeterminată română str.A.Doga, 32/1, (022)
grăd.nr.199 442226
90. Conducător Grădiniţa nr.64 1 nedeterminată rusa A.Saharov 16,
muzical tel 022 440055
91. IP şc. Primară- 1 Nedeterminată română str.A.Doga, 32/1, (022)
grăd.nr.199 442226
Important!
Pentru angajare urmează să Vă adresați la directorul instituției pentru a stabili data și locul
interviului.