Sunteți pe pagina 1din 1

1.

In interiorul unui segment AB de lungime 55 cm se considera un punct C astfel


𝐴𝐶 5
incat = . Sa se determine lungimile segmentelor AC si CB.
𝐶𝐵 6

2. Aceeasi problema ca la 1, cu singura deosebire ca se presupune C situat pe


dreapta AB dar nu in interiorul segmentului AB. Unde rezulta C: de aceeasi
parte a lui A ca si B sau de cealalta parte?
3. Se dau trei puncte coliniare A, B, C, astfel incat C este situat intre A si B. Sa
𝐶𝐴 𝐶𝐴 𝐶𝐵
se exprime fiecare dintre rapoartele 𝑥 = ,𝑦 = 𝑠𝑖 𝑧 = in functie de
𝐶𝐵 𝐴𝐵 𝐴𝐵
fiecare din celelalte doua.
4. Fie M si N puncte pe laturile AB, AC ale unui triunghi astfel ca MN∥BC. Daca
𝐴𝑀 3 𝐴𝑁
= , sa se calculeze .
𝐴𝐵 11 𝑁𝐶

5. Se considera trei drepte Ox, Oy, Oz, punctele A, A1, apartin lui Ox si punctele
B apartinand lui Oy si C lui Oz. Paralela prin A1 la AB intersecteaza Oy in
B1, iar paralela la BC prin B1 intersecteaza Oz in C1. Sa se demonstreze ca
C1A1∥CA.
6. Fie D punctul in care bisectoarea unghiului A al unui triunghi intersecteaza
𝐷𝐵 𝐴𝐵
latura opusa BC. Sa se demonstreze ca = . Aceeasi problema pentru
𝐷𝐶 𝐴𝐶
“bisectoarea exterioara”?
7. Pe dreapta Ox se considera punctele A, B, C, iar pe dreapta Oy punctele A’,
B’, C’. Daca AB’∥BA’ si BC’∥CB’, sa se demonstreze ca AC’∥CA’.