Sunteți pe pagina 1din 3

STADIUL TALENT/GANDIRE/CHEIE LEGEA KARMEI

Bun la suflet, cinstit, blând, CREATIA - Viațape care o trăimînjurulnostruestecreată de intențiilenoastre.


Talent:
1. politicos, bine conectat, CONVINGEREA Ceeacedorim vine prinintențiașiparticipareanoastră.
mereuapreciatșipecalearapid Intențiilenoastredeterminăevoluțiacreației. De ceeace ne înconjurăm, devine
GROWTH Gandirea: CREATIVA
ăspresucces, abilități de ulterior parte din noi. Este
3-5 Cheia: MODUL DE
planificarefoartebuneșicapab responsabilitateanoastrăsăasigurămcăacestecircumstante ne conduc
GANDIRE
ilsăoferesfaturibune ladorințelenoastre.
CRESTEREA-Singurullucruasupracaruiaavem de control
esteproprianoastrapesoana. Progresulestenecesarpentru ca fericireasă fie
2. Talent:
Nestatornic, versatil, RELATIONAREA durabilă. Acțiuneaulterioară (sauinacțiunea) obiectivuluipropusva da fie
BATH capricios, imatur, ușor - circumstanțepozitive, fie negative înviațanoastră.
Gandirea: POPULAR
5-7 influențat din exterior
Cheia: CONECTAREA
Progresulestecheiasentimetului de implinire in viata.
Adevărataschimbareaparenumaine luamangajamentul de a
schimbaceeaceesteîninimanoastră.
FOCUS - La ce ne concentrăm, vomîncepesăsimțim.
3. Bucuros, Laudaros, Talent: Ceeacesimțimcreeazăvibrațiicunoscute sub numele de emoție. Nu
Prevazator, Nu INTIATIVA putemaveagânduri negative sauacțiuni negative și ne
YOUTH
renuntaniciodata, Ferma, Gandirea: UTILA așteptămsăcreștempozitivspiritualitatea.
7-9 Hotarat, Strateg Cheia: DISCIPLINA Trebuiesăîndreptămatențiadeplinăasuprarealizăriiuneisarcinipozitive, pentru
a crea un rezultatpozitiv.
4. Imprevizibil, cinstit, sincer, Talent: FOCUS
SCHIMBARE - Istoria (greșelile) se varepeta, dacă nu se schimbaceva.
THRIVING Schimbareapozitivafacutaconstinetestesingurametodă de a influențași de a
independent, Gandirea: FOCUSATA
corectatrecutul. Istoriava continua intr-un mod
9-11 preferăsăreușească cu Cheia: SERIE DE
neconstructivpânăcândenergiilepozitive o rescrie.
propriile sale eforturi ABILITATI
Facețiaceaschimbarepozitivășiuniversul se vaschimbaspremai bine.
PARTICIPAREA - Finalul nu are valoaredacă nu lasăcevaînurmă. Nu e
5. Arogant, increzut, sigur de
Talent: PASIUNEA vorba de mine, ci de "noi". Noicreămsensulvieții. Pentru a inspira,
sine, oportunist, ii place trebuiesăfiiinspirațmaiîntâi. Energiașiintențiilecuratesuntcomponentevitale
PROSPEROUS Gandirea: VIZIONAR
riscul, se comporta ca un care determinăsemnificațiaunuirezultat. În mod ideal,
11-13 lider
Cheia: : SA FIE LIDER
dragosteașipasiuneamotiveazapeceicarelasa o urma de
duratăasupraUniversului.
Cinstit, sincer, indecis, lipsit Talent: RESPONSABILITATE -Atuncicândexistăturbulențeînproprianoastrăviață,
6. de ambiție, conservator, PRACTICALITATEA de celemaimulteoriele vin din interior. Dacăvremsă ne
WEAK umil, cu picoarelepepământ, Gandirea: INFLUENTA schimbămviața,enecesarsă ne schimbămspiritulșiinteriorul.
13-15 soțievirtuoasă Cheia: CLARITATE Trebuiesăacceptămîntreagaresponsabilitatepentrurezultatulvieții.
Viațanoastrăesteceeacefacem, nimicaltceva. Modul de
gandiredeterminărezultatul.
LIPSA CONEXIUNII - - trecutulnostru, prezentulșiviitorulsuntconectate.
Mental șifizic slab, politicos, Talent: Trupul,sufletulsiminteanoastrasuntconectate. Ca atare,
7. galant, PERSEVERENTA trebuiesălucrampentru a schimbaacesteconexiuni, dacădorimcevadiferit. Nici
SICK Infatisarebolnavicioasa, nu Gandirea: un pas - primul, unulintermediarsauultimul - estemai important
15-17 estepotrivitpentrumuncăinte STRATEGICA decataltulînîndeplinireauneisarcini. Totisuntnecesari.
nsivă Cheia: STRATEGIA Totulinuniversesteconectat. Totul mareși mic. Taiji-ulcontinelimita, pana la
nelimitare.
ACUM - Aicișiacum. Prezentuleste tot ceeaceavemșiceeacesuntem. Privindin
8. Tafnos, indecis, inteligent, Talent: CURAJ trecutcu regret șiînaintefara un scop, fărăîndoială, se
pierdoportunitatileprezentului. Gândurileșimodelele de
DEATH superanalitic, tendinta de a-si Gandirea:: REALISTA
comportamentvechine impiedica in a avansa. Anxietateașiîngrijorarea cu
17-19 face rausingur Cheia: PRIORITATILE
privire la viitorvor genera durereșisuferință. Prezentulestepașnic. Traitifiecare
moment cu recunoștințășibucurie.
RABDAREA - Nimic de mare valoare nu
9. Introvert, excentric,moale,
Talent: PREGATIT estecreatniciodatăfărărăbdareșiangajament. Distractia nu poate fi in accord
tindesăexperimenteze o
GRAVE Gandirea: CHIBZUIT cu gândireamelancolica.
schimbare de noroc la
19-21 mijloculvietii
Cheia: ACCEPTAREA Recompenselenoastresuntrevendicatenumaiprinrăbdareșiperseverenta.
Recompensele nu suntsfârșitul. Împlinireaestecheiafericirii de lungădurată.
Tafnos, nestatornic,
Talent: ACCEPTAREA - Acceptareaeste o virtuteuniversală. Smerenia de
10. inconsecvent, impulsiv, miop, RESPONSIBILITATEA aaveaacceptareaesteesențială. Mai
credul, usorprostit,
EXTINCTION Gandirea: ORIENTAT întâitrebuiesăacceptămcircumstanțeleactualepentru a le schimba. Refuzul de
dispozitiefluctuanta,
21-23 SPRE PROFIT aacceptaceeaceeste, va fi încontinuare "ceeste". Faptele nu
intotdeaunanorocos in
Cheia: GANDIREA înceteazăsămaiexistedoarpentrucălenegam.
situatiigrele
Talent: CAPACITATEA SEAMANA SI CULEGE - Gândurileșiacțiunilenoastre au consecințe.
11. Curios, creativ, cu DE-A PREDA Atâtpozitivecâtși negative. Dacădorim pace, iubire, armonie, prosperitate
CONCEIVED simtulumorului, plin de Gandirea: CLARA etc., trebuiesăacționăm cu intențiide pace, dragoste, armonie, prosperitate.
23-1 compasiune Cheia: Acestaeste "Legeacauzeișiefectului". QI sauenergiavibrațională (gandurile,
CREDIBILITATEA acțiunea) le lansamîn exterior au consecințe.
Cinstit, sincer, sociabil, Talent: ACTIV, ALTRUISMUL - E simplu: ceeaceceremtrebuiesă se
12. fărăscop, mulțumit de ENERGIC manifesteînacțiunilenoastre. Aratandospitalitateșidemonstrandaltruismul ne
NOURISH situațiaactuală, dar are Gandirea: ALTRUISTA aratăintențiilenoastre divine. Altruismuleste o virtutenumaidacădămceva
1-3 potențialul de a merge Cheia: SPIRITUAL dinnoiînșine. Fără o naturădezinteresata,
departemuncind din greu adevăratacreșterespiritualăesteaproapeimposibilă.