Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Gimnazială „Coresi” Târgovişte

Data: 22.01.2018

Clasa: Pregătitoare C

Propunătoare: Vasile Iuliana Ancuţa

Aria curriculară: Consiliere şi orientare

Disciplina: Dezvoltare personală

Unitatea tematică: „Comunicarea în mediul şcolar”

Subiectul: „Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice”

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi

Scopul lecţiei: * formarea deprinderii de a utiliza formule de salut sau de politeţe;

* dezvoltarea comportamentelor prosociale;

Conţinuturi:

DP:

- comunicarea cu colegii şi cadrele didactice;

CLR:

- acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a formula o rugăminte;

MM:

- mânuirea jucăriilor muzicale.

Competenţe specifice:

DP:

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcoalară;

CLR:

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte în situaţii de comunicare uzuală;

MM:

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber.


Obiective operaţionale:

DP:

O 2.2.1. să utilizeze formule de politeţe în comunicarea cu colegii sau cadrele didactice;


obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev utilizează corect cel puţin o formulă de politeţe
în comunicarea cu colegii sau cadrele didactice;

O 2.2.2. să sorteze imaginile în care elevii comunică politicos; obiectivul se consideră atins
dacă fiecare elev alege cel puţin o imagine corespunzătoare;

O 2.2.3. să diferenţieze o adresare politicoasă de una nepoliticoasă; obiectivul se consideră


atins dacă fiecare elev diferenţiază corect toate adresările;

CLR:

O 2.3.1. să formuleze dialoguri cu colegii;

O 2.3.2. să improvizeze replici pentru personajele din imagini;

O 1.4.2. să stabilească sunetul de la începutul cuvintelor;

MM:

O 2.2.1. să mânuiască instrumentele muzicale, potrivit sarcinii din joc;

Obiective educative:

* educarea interesului pentru exprimarea politicoasă;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, piramida.

Mijloace de învăţământ: coli de fleepchart, lipici, mascota clasei, buzunar secret,


cartonaşe cu replici, fişe cu piramide, imagini cu personaje,

Forme de organizare: frontală, individuală, în grup;

Evaluare: observarea sistematică, observarea comportamentului elevilor, observarea


răspunsurilor elevilor.

Resurse:

- umane: 30 elevi;
- temporale: 45 de minute;
- locul de desfăşurare: sala de clasă
Bibliografie:

 Ministerul Educației Naționale – Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare


personală, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului
nr. 3418/ 19.03.2013;
 Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel,
Dezvoltare personală, Caietul elevului pentru clasa pregătitoare, Bucureşti, 2016;
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice
Nr. Momentele Evaluare
Ob. op. Conţinut ştiinţific Metode şi Forme de
crt. lecţiei procedee
Resurse
organizare
1. Moment Se asigură climatul optim pentru buna desfăşurare a Conversaţia Perniţe Frontală Observarea
organizatoric orei de dezvoltare personală; aerisirea sălii de clasă, comportame
pregătirea materialului didactic. ntului
Elevii sunt aşezaţi pe perniţe în cerc. elevilor
2. Reactualizarea Se face prezenţa şi se completează calendarul naturii. conversaţia Observarea
cunoştinţelor răspunsurilor
elevilor
3. Captarea atenţiei Mascota clasei ascunde într-un buzunar secret nişte conversaţia Mascota Observarea
poezii lacunare. Elevii le vor completa corespunzător clasei, răspunsurilor
rimelor, cu formule de politeţe potrivite: exerciţiul imagini cu frontal elevilor
„Mulţumesc!”, „Te rog!”, „Bună dimineaţa!”, „La personaje şi
revedere!”, „Noapte bună!”, „Bună ziua!”. Pe măsură replici
ce elevii identifică replicile potrivite, le vor şi afişa
pe tablă, lângă personajele din poezii, care le
rostesc.(Anexa 1)
4. Anunţarea temei Îi anunţ pe copii că astăzi vom învăţa despre cum să Conversaţia frontal Observarea
şi a obiectivelor comunicăm cu colegii sau cu cadrele didactice. Explicaţia comportame
ntului
elevilor
5. Dirijarea DP: În buzunarul secret al mascotei se găsesc nişte Conversaţia Buzunar Observarea
învăţării şi O 2.2.1. replici colorate, cu formule de politeţe, identice cu secret, frontal răspunsurilor
prezentarea CLR: cele ale personajelor din poezii. Distribui fiecărui Explicaţia cartonaşe elevilor
optimă a O 2.3.1. elev câte o replică. Ei trebuie să le folosească în cu replici
conţinutului jocuri de rol şi să le adreseze unui coleg din clasă, Jocul de rol
sau doamnei învăţătoare.
6. Obţinerea DP: Propun elevilor desfăşurarea unei activităţi pe echipe. Conversaţia Fişe cu Frontal Observarea
performanţei O 2.2.2. Clasa se împarte în 5 grupe. Fiecare grupă are pe piramida, comportame
masă imagini cu băieţi şi fete, care comunică şi o imagini, ntului
CLR: piramidă.(Anexa 2) Elevii trebuie să sorteze Explicaţia lipici elevilor
O 2.3.2. imaginile în care cred că personajele comunică
políticos şi să le lipească pe piramidă astfel: în partea În grup
de jos imagini cu fete, la mijloc imagini cu băieţi şi Piramida
sus imagini cu fete şi băieţi. Totodată, ei vor discuta
în grup despre ce cred că vorbesc personajele din
imagini. După ce termină, fiecare echipă afişează
piramida realizată şi o prezintă.
7. Asigurarea DP: Propun elevilor jocul “Aşa da, aşa nu!” Explicaţia Clopoţei, Observarea
transferului de O 2.2.3. Eu spun nişte replici, în care folosesc, sau nu, Conversaţia tobe frontal comportame
cunoştinţe MM: formule de politeţe. Dacă mă adresez cuviincios, ei Jocul ntului
O 2.2.1. mişcă clopoţelul. Dacă nu, bat în tobe de trei ori. elevilor
8. Încheierea Fac aprecieri globale şi individuale despre Conversaţia Aprecieri
activităţii participarea elevilor la ora de dezvoltare personală. Îi frontal verbale
recompensez cu aplauze.
Anexa 1

CUVINTE ... MAGICE

Ascultă şi descoperă cuvintele magice!

Zizi e o pisicuţă Bolul cu lăptic, fuguţa,


De la mama-n dar primită Eu mereu îi pregătesc,
Drăgălaşă, jucăuşă Ea m-atinge cu lăbuţa,
Şi de toţi mult îndrăgită. Vrea să-mi spună: ........

MULŢUMESC !

Irinuca-i gospodină, Acum, supărată foc,


Dar nu ştiu ce s-a- O cheamă pe bunicuţa
ntâmplat, Şi îi spune, printre
Printre ouă şi făină, lacrimi:
Astăzi s-a cam încurcat! TE ROG ! Vrei să termini prăjitura,
Tu, în locul meu?
…………
LA REVEDERE !
Dimineaţa, cu plăcere,
Eu plec iute către şcoală
Dar, oricât de mare-i graba,
Nu uit s-o salut pe mama
Şi să-i spun: …….

NOAPTE
BUNĂ !

Martinel e obosit
Şi-adoarme visând la lună,
Iar ea intră pe fereastră
Şi îi spune: ……………….

BUNĂ ZIUA !

Clopoţelul a sunat,
Orele s-au terminat.
Către casă vom pleca,
După ce vom saluta
Şi vom spune fiecare:
.........................., doamna învăţătoare !
BUNĂ
Soarele rotund şi vesel,
DIMINEAŢA !
Prin fereastră, mi-a zâmbit
Mângâindu-mi uşor faţa.
Eu, îndată, m-am trezit,
Şi-am spus: …………….
Anexa 2

Metoda piramidei

S-ar putea să vă placă și