Sunteți pe pagina 1din 106
PSIHOLOGIE GENERALA PENTRU LICEU | EWEN Ai lena Coord abrolventé a Faclii de Istore-Filosofi, spciavtea Psholopie (1978) 4 Universi TAL. Cuz. pose ets Colpa Natoma Ragu Neg” dit Fishy Rodica Mariana Nilescu— absent Unies din Bacut (1973), ‘esta Pedapogie ingles Fai do Fie Teco dot fs Untverititen Tranivana” in CUPRINS PREFATA nnn L-PROBLEMATICA PSIHOLOGIEN = Moment semaine in sora pilose (Cees polo? marie pila Apotnd Pabeteopionie de U. ACTIVITATE PSIBICA UMANA aT Actvtatea psc wander on SIn Carsctrare9 definie 2 Forel acti 2 Const = ncosticnt subsonic 2 ‘profinsi 24 Pachete optional dete EY CONDITILE ACTIVITATH PSHICE sin ee we Cnetenzre dete 38 Stem matin Fe eta dite motte ran 4 Aprotindis ae chet optional det a7 AOS ners on ae Crass diac 38 Forel steps » Insusine ates ry Interac steno ae awmene psice a Aprotindi Pacheteopina tome Deprindetl cn Caran dic lasicareaeorndtir Formate dependrie 4 Inicracunes depandvier ev efor pie s Apron ° Pact optional de tone 31 !N. PROCESELE PSIIIICE COGNITIVE cen 82 Procsele copie senor Senza nnn . 2 Caractere deine 52 (Clasifcre sonzailor 3 Leple generale le sensi Se prota o Pachete opionaie de me ry Perce nn ne CCaactezarey stn a Frc percep 6 “Tip de percep Forme compet ale prep o Apron 0 Pachete pions de me 7 Reprerentatea nn es CCateate define 3 ‘Tipu de repezenti| 3 Roll repezeatior. 7 Aprotintin 7 Pacbet opionae de me 0 LE COGNITIVE SUPERIOARE enn 8D oo henner CCanetenzatesdeiaie 2 ‘Opera ini 5 Prodbsce gin " Mods nin 0 Apolundin % Packet optional deme * Lal ec oc CCanneterizre define 8 Fomele imbaut io Fungi inl 105 Apron 10 Pacheteoptinae deme mn Memoria nn So ia Constr dete 12 Fasle merc Ma Insginle memoria to acon lege memorize lor po nun evforantelor memaret w ‘aprotinin 9 Pachete opinae deere ret Fagin co coe 22 Provost magia. ry Forme maui ie Reb agit ucla enone pice i Apron bo Pact opionaie de te Br ViLPROCESELE REGLATORI.. Process Cartan sine Ganpesese postr acne Fac secon iste ier aise Evo fet Congas et a prc ace i ine rhs option dome Proce olive Caractere din Fase vis Tenpne vom Apron Pacheco detome \VILINSUSIRILE PsIHICE. ‘Temperament CCaneterzare defn Desens peor tmpoanctle 156 Apron Iss Pacet pina dete rr [APM rns VE Crater dine te aster aptindinor 16 Apt 1 Pact pfonle de me 16 Carateral ——— (Coneterare dete 170 (Componente arcu m Ineracunen carter cline neg pice r Apron ' Pahete pina ete ' VII PERSONALITATE ss Personaltatea esse de iar coe Corsten aie. Mecaninme de par ula i Demotres personas iL Aplus 18 Pact optional de tome 187 Dimensunes socal personal nnn 187 Fama primal cere ses sf cop 187 Sas gra. Is Relate eerpesole 1 rap me 10 Func gpl mi 193 Apotindsn 195 Packt optioned tame ro Dimnensanen creative person Soe Cansctiare i Nive ale reatii 200 Apofindan an Pact optioned tame am Metode pig 308 Obseratia an Exptl ot Ah psig as Metodstsclor 26 Aapofidan am Pachte optional de Pachete optional inal Blbioeatene PREFATA PSIHOLOGIA GENERALA PENTRULICELescolnnersiess Sin dina de fae aees un de dboarce blogs apunde crt de socunoasere, forte putricd Is soles i poste cont I ae torres peformaneor eoie9 so fale Ee poate wa tevior st lene profesor, ce persoane inereae de cet domes, i fecal male peer fot fanate de canoastre i. doris mercer sila pope {572-045 deca repmal oman ‘Sumi opresctare aieh 3 fenomensa pis concidsn c claire adnan patotogia Tonics pe ae pee it bina pane & ode cree unde total reali peice, drt Simic tue ene cimice pre, ‘ict tm blog clue sau essa Indep: apni ais pbc ‘meth diene ‘reptabie, nat snp cae reaniind infos in un osc. arate dei = lasiieare Celia n tbe, cnc eon ~ cel ontogenetic, cele a Tocare text a fost fragmenta fn subieme is subline tiene pris eovinel ce Lin tense am pla so th Aprajundor texte repecentiv extrase din literatura de pssst, Feaumate ou conpsse de ot. Ele sh Iboimlepresipenoars proba, hese mat matt Cs Sos ‘jun ak epee al pot ai, faremycnt Ceca vrs ec ma rl tin studilut pathologist vor ‘iia, rin abordue a, ponies ‘earealiza crcl mat bozate, de inayastuntzes informa penta: reglarea comportmeatuls sau vor ‘esa sintze ma meres Dups aprafundiri propunem PACHETE OPTIONALE DE TEME" reve pot fet inert einer mall prez steno sh verfcare gradul ds injleere sas devotarn tno cape tenfe nesceire omulucontenporan Pacha fa ee conse i deaoershare iv abi ie poelor din etl concur de ‘dere mand sper, arent pruners ‘Complestats domenll psi lop nei presen diac ars» fora acs trcle din Problema paolo” kobe Sale in asia, recomandin a prima prergre ris see Aharconepse i se mmcz cis ‘ears fromenlor pic, ui serevink dps aires pi ecconst eh dup ore al pcs alt seals on rizont ou Te dart sts 1. PROBLEMATICA PSIHOLOGIEL ‘Momentesemaifcntive in intoria pholgiel CCuvintl psibologe posine din limba greacs Unde pee” are sens se pth. ar logs" pct dest, Psjete find in mitologie o nara Aeoabit de Tumour prsoniin safes “Ten plop pr fst iit penis prima ar nL ‘site Rol Galas far ‘mors sensu actual apae fn tl {rll Cenian Wal iol mpi” (1732) 9 Piolo aon Tt" (1734), srs in ba atin, ‘ole an meester in spt. ‘Conotstre alta san eure de sin impuse de rele atrpor Sonate, de aire eine activ. {Gh sa de fasinatiasondi pro Privo destin sunt atersareacvior ft, spin perancat vit onal Ines lenculdiverssor limba shea sczltatsle conosser ct Sine tn suite simi de eine despre tiie oul susie lu sau Teli dine omen da rig rea limbajuli stint, Expeiens Pathologie exe abstain itary, Povestin,legende, baste, poverbe esta phaogi m0 po Togie nesstematizts 3 nevenfesth experimental. Acceass experien|s Empirical print-sinstustie ‘leva, ete recent in ote genre Ge Hteratur ells sav fn 9 concureazduneori, pit iat Fez emul de stn erat Sli exping intra in pe si probleme din pili av dar asad ase de spa eo, Ino al palo sttice fn tote tinpurl, dtr uni ou ma mare de nfs despre pie a fost incon demise Sanit: ani, medici st psholog, etintton de capita: paramore ‘conductor bul phi, prericitare faze nigmaticea viral, epotees zulu Api. ‘rsoarle dn ev medi ae swogaa pera de shimba dese produ st tne ea ats anders per esse chestonarse publcte amin alate steve sus iret enum etter replat, asemenea altar sti, psibologia a desprns de Hilo ‘Sip ngoae 5 devent acest zat mltor membet a omunt ima luerare considera est ‘vd carter ling este Elemente 4 psihozea, care aparjine med al cana german Gus Th, Fchtcr. taal de int ve ems Tet inepindcu aul 199, cn sc inflinjaca la Leipzig (Germania) Prime! Ishorstor de pubologie it Tame, de edtre fistologul Wilhelm ‘ond oars lboratora pens ‘sei pez pin exer es seas desea formatia mall Pinte cate oma Ear Graber area fina fn 189, asi, pose Inboard psiolgie din Romina Denvolarea psologich a fost indlcotat nat trai de sueeesce ‘hjnute in iis 9 aologi, ano polloge 1 sosiologi gn ultima Timp in bioshom, cihernetied too infra, iertele eoeep Shu geal psihologie posts marca scorlor afluege $1 propor imag ‘arte ale oma, Tositinalizareapsbologie esvirgt la srt secolulu a Nib-len snd a gecralzat redrea Acestor corr i niveriile din Germania, Russ, Angiis, Fran, SUA. inmulicumart labors: foarlon, au apt reviste de speci. Tite, sa eeat sista au fost ‘Ur pas nortan fa stabilzaren statuul de ging, a eliza pi Constr primal text pilose evtait de ese Aled Binet i Theodore H. Simon (1905); ea 0 sear cre de nig” lett “inse de sarc bate pe pines Tar ine: inv st ooen ce pein cet est utr propecat fireneze epi oma de cet cre tu pot inva inaugurau uiearea Pig im copa pagan sinvoasi, dramatic neo uni a Sofa contest watt de i Fegimurile trates au considert-0 bers sau ada dn panne {eesti ale olor sa univer Sai acest last exenient prod nse sim Romania, Capa cum {972 wa oe pres pili OWT seu destina seo de sriiologe, pedagope #soclope dia PSIHOLOGIA Univer, climinnd-se solo tam omentatorl de poet Paiolope Peete, dp celeb ‘cand al Mest Transcendent; {S50 de erctitor, malt dnte © Shuto in pole sa pede a0 {os pasa! in postu inerioas re {intr uni chiar munetor nea Ica nerasizaren puis fermenilorpuibologie 1 peiolog Anta de boogie, mel 36,2, 1990) Tn ciuda difcultsiorspeciice oficetulu de studio sau a storied east, paologinconterporand a Inegitiat ounetonse pogree. Eve Tr I deterninat pe psilogul ferman Hermann EUbinghaws 38 mela nepal cla (198) ei Paihologn are an Wecut ang dar 9 tori ser omar ei pstez Coeste psiologa? Cea mai simp df pte cea simologiepiologaese stinks ‘ese ua da cote onic vfs nla ne su ‘seminitor-altor ine care stullcl fenoment fire, chime fccile, a afirmal cd § sioogia Studia fenomsnete pice in Bac Shu cms fenomenl este ofp ‘Ste un fap ester (on Bt) Sa inte {Gon gind), acta dis uma cunos: Cndwse dar ines, pan deduce ti fale extn, observable Ink-0 ‘Siar simpliatoare Gar ui PRONLEMATICA PSIHOLOGIEL inva, fenomencle puihice srpear ast: T proces puice 2 inagirtpte 5 aa psc 4 Sony cate sinless su use rear destigutarea proceso. is lors actor “Conceptul de proces prthic 3 Tnlocitsrenisa ec face Dab sau fuseic psbicd orice Proves pst fnepibeseconcomtent Funct informational nernte i Pologi tana elstn)9 Fancjt repiatort, dooarece oft {format despre Tomes extra sau Inte 9 coordoncar ett dup {i progam: uncle proces sunt pre Adominane informationale a fost rumiteprocere eogative (at ‘cognoscee~ cups) a eae Sa peat ean sper par rsa ‘Dupi. mecanismele atilzate, rocesele copa se did procese fensoriaie cate. 2 ba2sazl pe ‘Settee sinter inclazind se {alia, pereelin,eeprezentarea ti procese intelectual, tealizate prin Inecanise lopce cate curing me ora, pind imaginal Pre ele reglatort ae divid in procese ‘fective (at affectate~a inde cite ova) cate energiaeaes subicctal 9 ‘proces wie (st ole ~ 8 bot) (e dircnedeneraa psshiea spre un ‘Sop nna une boa nal eitria de casficare este cota de eveditar sau dobindit is Fane de care process prices ‘Eis inceputl ontogencsa, fa seceait exerset omeroae (se al se 9 secundare cre se “dobines, se ovals poi de aan potential editor (guedica, von, entitle roeslepihice mi cxn rote, fou sunt independente uncle de lel, nese eit pormancae “tera cre grea pez Seeing cma din Pop {ne nflsets de andi de i, ene: magia ulizeaza infor. Imajn pasate in tnemorie). Aces Ive ara get ormalanduse Princ ntractomist are se ca Shc in ot sistema pathic uma oo Povesle pie sun erarizate uncle sunt elomentare ~ senza tel superioure gina, voi proces paisa sple sunt ine {roe de cele superioare, Exemple Smeal ae combina formand poe epi perceppile sunt inteprate de {Sect ont procs senza ‘nt ntegrate de cele saelectuale Uke dows paride wea sau rain expen I prep (evar meri, pocet 9 Ievnivelat ivegla stem patie Tncesre pice sont fromene rev din eaten mat malo peas psiige cae va RTE [Han inaprejri dee le se rupee in isp temperament, fptrodiate st eaacteriale. (ex Indiv ere posed mula energie Innis temperment ~ su atv invent de peur obese eu ssc rofae ujor dupa orice fel de svt Uncle ns pice som Predonninaat inndeste (ele te Famentalc) allie se dabindese In Cure viel (earacterul) pe end 4 ‘pcan se modeleaa a active mind de premise exer. Ca sprocesce sie. Insuiie Imteraetioncazd uncle cu. alee. Exempt um sublet care posed © aiate mica de energie dessa, Sb inten insur de carctr nat multe atv deca lal, cate Poseda acceaghcanttate de Tors Pathe. darn este siguincios ns inl se lerathizezd caracteru ex Pd poi dominant ai Spine temperamental, avorzars fu Blocheszs deavoltarcs epi Ainilor Dezvotarea.intratnnea 5 lear insur sie conde 1s Fomateapersenalits Acti pict este ws coves polivalent, deft ca adalat ae fie umand de adaptare la medi actin Activia we dag pe Pian ever find obser in fa tril mimi vorbie, mer ee pe plan ine (ging, sen new eo aim et) re ele ous formes act — activites extend (comportametal si activ {tcbuinta de foame ae o destSurae mca decangeaa reat de autre a Ian observable 1 de eate alt indivieh Unitatea dnteactivitten dua. (Pie Jae) Te unc de predominant inn stadia de vai, aetvitatea pic ate forme variate jor tore dat, Interatans permanente: overs se “ (ede nvatare te PSIHOLOGIA ‘Comanicaea, activates de Wann teres anor infra dean emtor Ibu reepon ar psn f prec c2 ede pes i iat, specific unmana,ete creat, eeznts in propo ire toate Conditite ce stmlosrs sau yoreard derfagutare procession. Tnsupinior si actvitdtilor sont -motvatio sate. Prima este wo Hlth determina reconaen com Fearea psec timbrelor. frm ard ener pnt depres obs. olelor” Anta presupune coneen traes energie prihice in scopt {esfioriniaetiiilor interme sa fxtcre: (ex Hatelstl absorb de Eerste un timbre mae see ‘St pom prods camer) Toate fonomencle phic, tn smitten tailor care ne sabre Inire ele, ormensa stem pic Dithie"esinteca uni a ceea ce {se rlad stabi pete siste- ‘muta pshic al flecarelpersoane Posen ses clemente minal lute rh defies psig. Paolo exe ying care sa cd acti intern eterna sical desired seopul apr te media PROBLEMATICA PSIHOLOG stats oimpresionants deavoltar #1 ‘Ssetiticare a domenior de esrstare aplicare: in classfieanes for 30 gap gradu de derv ole fl eactil a pibicul, se dfereniah Pailogi animals (oopsolga) 5 Patologia ua wus met tliat, psibologs Pholgia experimental bola fezvoltii, paihologia clinic # Piologaetrepal mtu obit se doses [in netic de categorie de in Paiboogia vee a tea), polog Polos, piloga soca 2 dp suai care se gsese ‘adi psiologa ola, spr, Psiologia mune, oganizaonal, Palos mis, jade. modi dupa fenomeral pc soda psibologia ineligents,pstotogia Sokal, «tsar sa pe ae pares fomsncar~ pstolegi can {s,psihoogta persona so Jos : canonete plo fos, bo Togia bebavionst,psibologta ps- banalte, paihologs cognitivist, (fe Paot, Me Rice, nore psibologie”, Fa. Humanitas, 1995, ase) ene police tla ezllate dit interacial prezente tne fenome- rele psihice: pe bazaacestr inte acini se potest ai no de st, Anca rote site rami Apropundars 1. Mietu Za refaceclesifcarea tradiional fonomenclor price preferind conceptul de «mecenisn Drocee tsar proesele pice rile psihice prea stabileystatice rel sep otra ef mal ales pe cet «spr propoiilor ef mecanisme”. In conse {in soft wrmoaren casio 1, Mecenome pice de receponae prune primar ‘aformatona = operatnole de petucrareecwndard gt ronsormar Mecoisme de ep plese ae poranat ‘Mecantsme pathic epratoare ale wor co ‘Mocaniome sitar ~enereante ale atta ate in struct com (Meta Zit sdoradacer i pubologie” Ed Sano 1998p 319) PROBLEMATICA PSIHO! 1M. fvan Peiovei Palo (1849-_ puncal de plecare pentru pthuogia 1936) fsiotog resceste nad dintre Sori 0 fndamentt 0 meio de tre mat ds cain marvasle tratament pentra boife patie ~ ‘depute Pal wna prot. dapa.ce_ trap comportamentl see inittisctorat iw medicing «Dine leant care ev inflata, 3 Miropltns mumenoase studi aeupra mai malt dzvoliarea pathologies 3H Cali! sigs, penta care @ amit prmat in1906 prema Nobel 10 — Pahoa experimental ‘la ode ant oevenit director! pshopalgia a animale ¥ adit : Labsranrla de fsloge animals "1938" Emaserele crcbate ln Huy i dines Petersburg 8882 stare normal paoogea Bard Z Theta tal se mein expe 1927 Pree despre aces y ‘mean cect fee emisedor cercrale acta Povo sisovar ed anima: "1952 — Un fitolog rispunde Tc selveac me mat cin mandned_ pibolagtor lari tatederea hranessvchiar @ 1988 ~ Tipurite de_sctivitate le ‘pecan car feo ace su mm io nervoesdsuperoard fa animale gla cad pas et femomenl mut om ereiepsihied Fa condus pe sa. Sa bueurat de aprecievea elo ‘net ra la descoperinu flea’ oa contemporain ar ie sale onion dort defend pseu despre coniionoe a fos prof Tefteal condjonst este reaciie date prin cece realist fist Trait, pirepetar sce wnat tte petal create Simul indiferen rologi Femina ts fnraamurometeacroarie Sigmund Freud (1856-1980), Tscu fer saivaia ia timp meurapabatraustriac, este fonds ‘nb Ase mecensm fost eins tora pribanaicel | descoperiora! we Pavlow supra tree activité Inconel x psi wean perenne eflsa entra france orem. preocpat de wil ‘Mptcurca"unor Jenomene paihice sores hpnoce simulta stadt TUmplece cum sunt deprinderle, bol puice. asin cl nevresele ‘hte au vo yw sunt_determinate de lesion | “Conder fondatorlpholgies organic c de conflict afecive pe mune tatu acivitteenerowsé care om ma te Injeege gi nu Te Vipcrioara stablindcorepondente accep (conflict rfalat) le sar Ii ipl de stem merc qt tompera. vindeca dad bolava fear readuce eemile deserise tn antchilare de. in compu conn. Aceastd act: ‘gocntes a ceect pore ny tate die presipune waived wet Iiebopal specific oma, pe core ba metode speciale pe care Fret Int a dite stem de semnalizare ua pthanlich. Sabie fta Moria sistem de semnatisare, stare de elvare, povesteste ft ce niin main semsorce. rece prin mnt: acest ltr, wn ‘Qpere se. Imprewna ew cea @ le important este oc ehaviristor amereans a contust trea uiselor din tm us {color rata. a lapeusurior ere Dental tt ajud x8 nterpretece 94 fneleaga cee ce relat 9 rut Si contentcese conftle eae 4 devento doctrind care sutine cf rota! dominant t= ‘iene care se poate canoaste prin Studia! veut Freud a etabora lara oceidentala: supracu, enzurdyido,sublimare falar Insite et 4 fondat youl de Duhon foarte malt ae mat euscat find diidett de ma (aria C sng Ader concep Freudians a influent iterator, sologia yi secolete ind ent ‘nai poputara teorte pthologicd. Frond gra genereficeidelle asupra ose cr mor morse cin core phan 1829 ~Starea de ndiposiie in ctvlaate Tefuenta conser au ron event persona) legender 4 marcat tar maine pe care oma seco (1nd sine ean Piaget (1896-1980, photog ology fof 4 erat ain 1924¢u tin Genova Sa stata propre Tirecarilr 4 operator pind ‘oli ceed PROBLEMATICA PSIHOLOGIEL etune: pevaceest te @ funda Aline Bofosie 9 cogni dirk, combinatoricd 0 concept probe penre traen deste ieligenet “plvemoloia gene "Direc ste omni: 1925 Limbajul$ gondirea la 1047 — Pathog lige 1930 Eptucntgia geet 1905 —fojelepesunea te 1967 ~ Biologie $1 cumouster epic comatose Vasile Pavelew (1900-1991), saa inet Foclate de Flosofie lin lag pe care absolve 192 ttede set prea exe de doctoral 03 fa lest A fecventat cursurile tenor pathotog celebri Ht. Wallon Pane Ht Peron Doma te car Tne 190811970 fo co de tila Unset a parcrgn ep rabies pref Tiderat aie: fect, teow ‘tend contin de sine pin si ilar dine afectivuate Precept ni de atarea si ecw a prolemelor pxhslogie pathologie - 1962 — Pshologe pedagosied 1965 — Dru 1968 — Prin Din 20 PSIHOLOGIA, PACHETE OPTIONALE DE TEME 1.1. Gaseyte exemple de pio lop nana” fleloral omnes l dor popate ot in erat cat 2 Analizazh defi de ma jos si moteur clementele lor come 5: Siferte.Alege-o pe cea pe care © ‘onside ma pout Prolog ct sin sti de ritclog ~pstboogia este o lamin in. penstbils ifelegers, apropen 3 ~psologi nu est alteovadeeit sting acpi mane Pribologi studazdansamble onto, comportamete, in ‘vpn lr decom psioloia este st iia compertamentl uaa ina: rihologia este ins cate se sch enya Sibi deep eal sas moa ini dri * iologia se yin cate tu isd pb pesos es sive pice) wai wn sab dermetodeobertive, tn eedrea Saqrini leq de fone Sink anchor encarta plop ica Ss co dca expe ener ‘nin pie verb 5: ace mur pili te HL, ACTIVITATE. Caraterizare 9 deine “tiviatcn phic este conse dere in pihologi contemporand Imodaltsten fundamentala de vite a pseu prin care se tee rl cu edad naturals cil Activate nu se rode, ef tinbajul cotdinn, Im eeea ce este thus in exterior, cela 9 ‘omponents teres Exempu: cos Muiter unel eise_ presypune 6 Inne de activa pe deo pat Falscare eiriniilor,cmfeeonarch tion frelon montre Tor, pe ‘bal part, lores ment ui Plan care corte funeioaliatea Comrie cu resursce fnaniae 9 radu de contort doit, var fe nt ufletey sau bunt. Pr Incl activi sunt observable de ‘Shake peroae mind acta tried stu conpotamentl cella Se"Goruleaa tn plana subicet ein detail eet li 9 ‘ad sarafainie ete mage le Tvienren elo dou forme ete rogesar,Joarece a eistat tora Pathologie tendinja de a ienttca ete pes aco un inte ‘le; photog american gropat In rent met behaviors feng be Pwr omportament sispeay 8 febure si esis dove ativan ‘xem adie stimuli (elon, nets PSIHICA UMANA rganclor de sim) si reacile 1s ‘ce, Fool pe care a ort 0 Inpuni in scopal sciatica Prolog ra SPR. Oncaea fora Tptrut ea reach Ia o parte t Puig ernest eps ner) ea obicet desu a pik Togie pe are o aborday prints Sli gino en, Toei de dspaire a dito fatentl behaviorist sservdnd ch clay stil oti wath eifoe Tapesoae dies char In aces perseand in momentedifrte, 3 Inloci formula SoeR ch SO nds Oeste orgies por Sonal car rcbuie ded in oi tare, formula ea coretal prin Tn poiologiacontemporsna teatae co aspecte ale aceuias fenotnen condita: ite cele 600s Iatrt exist esau permanente conan cl ts prin interionrares actunilor de Eomandl~ sepumere (Janet) Incepu adit ds comenz\ pe eae opi fe exec a tren ep incepe ssw dea singur coments (a Incepu su vse tra end) pe n Caractere activ — este declanyad de 0 conse lternd™ cate pane in ae boca exemplar: poptie ese sc Aatoreacdsntcipr foam (eas inter) reolvarea une probleme de fhimie cre declamgats de nevora de BMirmare sau de frien de sanctions (enue nce) Mare wfintd” ce prefigarea2h renal ial nd aces int est formats verbal, ex se umese sop su objet lati se desfagoara dupa wn plan in care sant prevzute tape, macs ees, parame de ali Stich anette -aparate, Insirumente pe cate oma asus Ie onfetonczs 9 pasuaza. este eallzatd de individ x cata de membrana grap 8 ‘esate lai cuca "pind de insure psthice ale personel cae dstgoat pes Pe interactuns permanente inte Fenomenele pice exempla eep lea uno unc sa 2gome (see. Praudtive) determin aires ane te {de bucuse sau tase (proces fe. tive), area uot diel ~apopire su departare de sural (proces de iy in dein ats iene lei se cauta mijloace de reaizare dependents de spitl de observe ss de" iteligenja subieculu) (Gptitini) dar st de corajl sau lisa insur de ert Combi Ta perfectionarea sau formarea procesclor news Pubic; al musi luna dior {te rperior cl avuteind ea coi ‘earns a fost model pin stv mat mumeroas; perseverenga~ tre PSIHOLOGIA, ‘Sirk de carat se conste doar in activitate, prin contvunarea cu ‘bsacl, dap ssuare esi {incon ce mide Insure personalitai 9 perming tints tor prods ong; ese constitu. dia elomente Sin peri msc hoodie felled scopslut Exempt {ste de redatare une! ison est ‘Sonu di chun de wasponere 3 iaeior in limbajul serssacunile Includ operas de tai gratia 2 fenzclor stu de analiedfonstich ¢ vittoria baa pramide ef ele ma simple componente ale ese uniard_presupunind 0 succesine de obieetve pa de smilaceadecvate realizes ‘cle miloscele iat deo an ‘ni pesca sur species este Formeaca sul personal ere expr roils psihologie (vex! Ape Fanae Mes eimj de indivi ao estate paid (oe Aptana ‘spring i produsete einai ale pervnaltfr, pace care teristics ndamentindt-se 0 metod Ae cuneastere a psihologie (studil prosuselor aii Formel ats Find modaitates fundamental de ested a patil 1 detain tse pe wept de complexe ats, Se invepatund sbimindu Loe] Stu cont ACTIVITATEA PSIHICA UMANA Tn ontogensz, actvtjile dom tant dsfarate de navi sono Siding, jocul vaqaree siijats§ infrmapc ena emir ao por, ese prezent In toate cea ‘Sta putea considers pl Fundamental de activtats, Crea, scivitate de producere a ceva nou, (igi regis in grode diene Simcelelate forme le sete Sse sindependont Uncle activi sua preponderent onsen (rerolvarea de probleme), tele prepondere ataratzate pos deal consent (ners Pe beileth, or enele se defor {ae ca oma le pout dina des complet seame de ele (usu as ‘pal smu. Act arcs le nevi se expe prin existe ayer nvele ae psticul uma ong congo subcoent ‘Ta mvlul contin, enamel paihice se destaoara, dupa cum se Drecizeasi etimologie nc tia Eubiceaiai In Timbajol eatin, Sess lemon: comings este de Sistem de aor ere repens eompor amen cin ss conduce dpa ine, Frames, dev, sacra ware contin een Tenis este alia Tips de consti Te pstologi, concep aro fers roa gd vind raprtarea mult a xistnjapropie ya lumi.F Janet, oncepe comtints ea cxstenls “Soncomitent dou conduite wo candid primar (ios & Aoare, rea lems sn eve tioneae susie energetic actin. {Conponatle stmt rian ‘ot muerte, varie core rd ‘ests gi foi, elaearen ‘sles findcontoveate, Ceims ‘ls pst accep aed metaia finan include Webuinfe, tends Fou dev tv ee epi, Perit descrora motivate a8 at in psa mettre construe ps baza nor nin nprumatat din frie, “Mote acancza~ first Kur ‘Levin pilogamercan—cavncinp defers incatese al sit sie $5 oblecce,persoanele, ative (eases Analg vst fa Inentie dete se, OTE ‘ep srt inane ete Poti, Dsl noe for expr aca, spropirea sau (are epingee insti se Selsey mfr de aprpiere so ‘eopinge Ine mesvaie atv aun nara aia ie pot Cinta rela ere, at Ul Rola motivates Motvajaeste cca inactiviaca aii 9 deovoknen personal cat pina lement toologc a wire et, eat nen eral defen Fisogie si psinologice (de exerph foares Sermalizearascidetea proven = ‘arin singe ub ant ii ‘rome ce uebuina de afore este emmatizats de sentimentul de singurate selectors dclngeza activi ite corsair propa ste file sarin energetic (cui de Hinman lev delat at {ih dint pararela caus conti pri epetares nor es cata alora I ormanes comsoligares unor Insts ae x» pesonalii (teres pet mazes Favorizeaa eapacitatea de execute 2 ‘he re msl) Landa et, peronaiatea mart Jimcineasd xan peanut ‘mauve cet conform ortemrt #1 semeraesuntinat, ole conare sat ‘Shona mots Componente sistem motv sional sun numeroase, varia £3 (ign, od de saucers fon TREBUNTE DE AUTOREALIZARE oss singe tenia rents de a etn cov rel ace pce pore et ‘is PSIHOLOGIN ‘ya cam sa afm, motvatia una inch cet, motive iatres, on ingen. tendite, step dine spit 1 Trebulnee soe componente ale ott cre senalseaso stare de desc fog sau poli lesan tec st de pia, ens Clasiot ale wbufle a as txplicaen deter de compontaneat Aine inven, pare ea eliza de 'AsMasiow,priblogamesea, nuit "pam trsbunstor (195), Ta de ali, aa de sine ebuina de presi depricipre a dece, TREBUINTE SOCIALE ai. Ge deine | muni, cult TREBUINTE DE SECURIFATE te lea cma, de asigrare contr de met de va, de paar leva decoperi esimetie parte, fumes, repingre a [trent oes ingle TRERUINTE FIZTOL OGICE. ce i ph aps HA nova de apirre a sain ecbuite etale ‘Uein (1970 aor mai aug ne el ep ~ rebate de concordant cod intre canoasee, secre atine. | (CONDITILE ACTIVITATH PSHECE Psshotogul american clasiticd vwbuijle ast 1 Thea ifrinreprezene ls omit, sie pa {it tein apeioare spots ‘ml pnt pre vl pide "2 Tchuinge homeostazice git Iain de creer, Homeosuzin ste 0 ojine imprumutad din Flops “aederumete endings organi de ‘tine constant parame dss {omperaur nteuncongelator. Pin fvlesiune sa liza termes § ptr lia cite pesoana med. Treble homeostace exes doar ciate de apne Tretnee de ‘fevers m emt entncrea ar (eel atngsren or prnnti sipe orice espn pereronare “Gonoayerea lear! rebunglor este uta in explcaten comporta- ‘memtlor deoereve Moierele pe apar pe rnd a fancied nivel de deol psi, fellate webuine deavolindise In opis adlesccn sa ma teu nana trbuilor sca de uaz spre vr wit syria ns ai fades dct netstat scare nr celsneare 8 ‘Sei pon ters acters tebuija dea aun clce ds eck ) upstate oe sade ‘clarion sua prose 0 pulses Vinal [7 ges tominate—]) —aege opin WTS ree de 20000 do by Seale mime Adaptars ee sie dependents Ae poprictie Fac le tial Sarina 9 in funete de motvatia Sbjct: an ste ena mate semieate posited sees Scams produce na det Te atu cu aceeayintensitate dat reset in cazl senzapilor de dure uparest Fone sb, pacers Seta, sain spect Absorb dew att lsu, interest pate cl durcrea + depart, Acct, ‘nomen ou ecole ct aoptarec se explica prin reoentzes stn ‘supe acti desputes Pt ns foal dint, volar sa Invmpltor, supra dare te, cata pre ob eines Ta date, ‘ccf vlna a esta Var vedea in intnere dupa princle Scouse. ure inde intense das ~stinuul care a peovocaroaeio ea dent al “a selene (ap) stimula net se pic pe ne sbi acetal tr de ‘can sa intl fide respect Pin desis anor acti cre sol conceal simabisae Inlet pn come ete Sena de duet pat fe sos Tenor incl amis Datritrolli evil in conto niger, senate propecep hiesteacmse adaptez, sia ui Pailog cet de mult sar relat nce simellor speci 4 hegea conta Oricne a minclimediat dup © rsitriun marae state murs det ck arf fot consunat Spo buat de pie Frome fdaoreaa consul intr ce ot Sl tittle par) wt fe excita (ra). Ene pote ‘eatin or coracerialopce are sctieneeca sultan seu econ ceded ectpos vrata suceesivs peal comtastl Sula cl mascaractexenplacste ‘lz negra pe galben ste pate find mat Sowa pe vers Nesde pe a. 5 Logeuineracunitanatcatrtr 1 amit aun cones nite 4 ineporen spectacle redoce treat nteniates lamin? Seopa tile de onanitr ete de a ree Spevstorior Asst conrad Sensibilitates gustav, iar col de Sedres I intinerie Asse Iepatu ire serail prose in snsizato Site sunt enprimate de Tezea Predecessor matter pont ermine ites ‘Fear son diminuarea eh ‘ear dn al analiza. [Exemplsle precedente shsteazt fenomenl de atensfiate #308 sibilieats, urmdtoarele pe eel de ‘inure — Taming putericd sade sens titaten aa Sinirosl neplicut seade sens emporatrs nfenars Sensi hates gusta pees substan due (Ga S0°C sera de dle dispar: I TW°C senza provost do ssi ara este fate putea a i 18°C “Sta provost de subtle ate sce a polo) ‘roan not scadsensiiates tntrranalaorl. (Cif, op. i (0 fern seca de inerayune a wale exe stele (tina care atone pra nna analintor produce mi fumai seca specified weet ‘iprovou apart unr srt (ereceraceatur enalite! (2 actin si fi forsinaat Sunt cunoscute eazunile de ae colort ner sins meal podc nina sent ave soma taperimental ta aubiceti normal pathic Tn limbajul covidian sunt Prozontatecoresptlenje de ass tip ld a afin of lumina ete ress" soc caf armani sant le Exton snes er ‘or soletind un prap de sbi 8 ‘Sean pis, as amas dome, priitedope png" sucu pone” hap cum spa ee pose ai tine Experi ui a demonstra peste MMe dn subi comes St pig” ps fs aoa petra eet ~ pon @ PSIHOLOGIA 6 Legea emnifcaieh Pinus Assen inte msn Subic ites stir se Senate nu sant dependent doar expinit de egea semaines estima cae le prowoach ch 9 de Sublist, mama ande cele ma mt 2omote cate leprae nol nse, Arm eeeteneat pot ner de Tnaparamentdet tenses mel cxctnt exe ult mst mare det Un met ab dar semnifisaiy ‘ete receptonat mal bine dest Innate ar nese Aprofandars 1 fnsuite ober 3 fonome- de acest informatie mada fis or ao nat ifort eles presi wr ce exrind in vis, resi, ‘ubfoméd ono cecromgnetch, halucnaté capable st tnfluenece chinicd, rrmich sonor, mecancl, comporiamentele. Selectarca ‘ure acjondnd supra analzatror iformapio care vor fi prelacrte i devin pentrw aceyia simul sau somadeprce coral ete eiats lam: fecare receptor slectes to dete ona subcortical care ital fored de mci —ceeperaeofoneerd ce fie, operded i fire celulele sale nervoase sou funcje de. semnficatia sinnl Secializa. ea consiate penira lor Exempla 0 dare far slab, receptor dat simaal specific an provvatde unpre patie Stimutu adecya. Patil me poate ext pat brn de ae st, oper nsbendnersttee denials in sae de neh sc de ira ‘ecco inate deacsearecsptri, subcortical. m som, cad memdral tare lcreacd ca nig translotor, stimuli este mai mic, informal Ironsfomd diverse tut de energie despre acest proces pate poate In nfl nenvos Propet westat parca i dept fr exec Pocuren’ elec dort fvevena, dtl ola anpliudine codified bogie de" Zoncle de preci conical ae Ineteit a obiecteor 41 fomencioranalzoror en laa jms Tn ogomsmul nan exis oproape “bla gratie™ ear preepe. pee 400 mtoane de cenereceptoae care Grewsd qi atacheacé. taformafa ‘ot tamemite faery conta de (AR, Lar, 1973) Peco snd ete ‘afomate de 100 mioae de it peak dnrsmnacel cit ce secindi Scootacenralsnu ope reece malfind na complesd fed dec cu 100 de it pe secundt:anaishtflsua neon 9h care ff Festal iformatitn este prelcra la tunsomd ivan stint Ivete tferoare, fn zona scor- cond de-asoctane,afttd fn para! la Des indivi mca sama nmcen cree ners te PROCESELE PSIHICE COGNITIVE one ator analizatort favorzind Gata frente oc i ve eros descendent prinear sera mda ona de proce coca kx ‘eepor comenal veers anetort ‘eaptie stmalilor Prin comesanet ‘auioreglare. Exemplu” tn cazul unei intl rer tere a pre abe 2 ‘gure bund recep prin migra fan miniea pupils, srdngera sae teschiden pleapelr ete N.Patlgia senator inporons su proces pic coniert lotr ‘um ste seca devine edt fr a toismal ee impoiates lea dijerenta perce decuor verde pt raqu sau gatben st albasi te “onuinie contrtedicatie penta ‘ondncereentovehctton Decent ‘na rcv base lea lenivetu receptors visual gi se ognstchoas prin tee ope defen senna bi sau sural lisa fra Son opcil de edacare rind eu ‘nse deco cu mat inter Prn dicate cis pot compensa, nara limi diene wn aati Inlocuire farei acesna ou a or ‘nator ort porecfonaacal Tn cast aduljor normal psi spools fst, navigator sla hsenta indetungata o informatics fencoriate determind aga mamta foeme scold” compenst prin ‘parte thchor shale Malucinatite sant Joromene pattie care const pariionnor Senco in abe acjunl stimu Hor Cele mat foci alc fie auitve euaey llc ele po! ver tones afcve agree van Sesageabile determing comport Ince diferent bana si pcs Impretona devocdecare se pared ‘laud ats se mt tro de oc) Inafefie ort se fore de mirorar! Impotae sen nimae ca bere cd ft otacd. Halncinte te Snatneaeadese bole pie ar {te dour, mara a mescalng, mein acon cats i rain atumagene M1. Origineasemnipctiet uteritor {icp fo amen tj, reat prin do factor de Penden desta or nope a, hse amine, Soap ee inetece acti oma erties Teor adore sad ddr 01 post de actinme: af merge sa nese, sa-t cate bron Nogptea everl actti« metal, Staglanelor sha oforea pox {eactme etree metabolomas frac glanlre care ste i dideon energie Cuore ascit felon dow cae an alsa uch imine Abasrw exe dec doar falimulul 0 pasts gabennt Sperone yt acti Penr onal ‘Print atviaea eed doe forme! fr pvesiinen pe den pat port Rapa eprint tcl $i tbind, cio complonentand = Sree = instinct de comerar (esl Leche mara) PSIHOLOGIA, PROCESELE PSIICE COGNITIVE PACHETE OPTIONALE DE. TEME imagine pros al senate envi” il coi $1 2 Mente feomeol pics rma in sera do ma jo defines trp dco, Duleeau tondeaut,vericaninte (Ch Bagelite~Coresponnte) sleslor sensi in diverse omen de activine umand. insta lege interac aioe (Wt. comeneast: Seite ent ries sie once dou conia Tnsie obictlor i fenomenclor (Aaimiters,Pohologi, Tmgoora 2 Senzaile chinese, proprio cephive 31 do color (Admire 5. Loeel i rolel sensation ip Ssseml psi wan (Pan pon de Shoda pc amas 4 clasifcarea fnomenclor pete “sini sears earceiea lo, rol senza inact pict (dies, Pstolgie, Chy-Napoc, Yo95) Biremlde nore slic defini si cametensre senrailor sive 9 ‘ul (pada pegs p. Tope cpa maton, Nasi ~ 1995) 3 Rolul senator In activates pric, “Roll motivatic n producren PERCEPTIA (Caracerzae definite Foars rar se realizead seazti inl! Ta newscast ca frndeapsezori ipo si ‘te ot area neste cepa ‘oestrous pgs lea su eno kame de acte~ ov ete ‘ni, bomb. fos, Aces informa Sot db pritran proces soperior fh de senate, mami percept 3a ‘ru poss nue tsps ot Pereptia este proces pic it secre seals Sub forma imaginior primary tink, oltaten bio cone free eee i feomenclr In comiipite acini for directe ‘supcaatianin Recep elle arene efoeme peincare se rcalzezaprepiacainid {edeale senza desebnle apar nivel conta, ere retin in ‘zs a ror oda seni, Spoee analog combi ere cv, act pou nol niscut anes este sum ote de senza i eae pre Shin ese olfaive gut, vine, sept les onganzez, nied ‘slant intro smgine uni ese faeiltaa de pips i de migcale eecuate de copii timpuljoct Tu Pree are rmitoarele cara tern 1. Percept este dependents de perce imagine inter: cacupenieapoupe tensa cor ‘ce importante sau nemporate ale tbietuts.pardnd ¢ copie a aes {ui ftgrrca infrarenal espe un obit realzezi de coe ‘nat mute or, de ete anton ‘ual i intratiane co ee acto Sud desea: econo oma Cteauaptin por bic ocae preset diate ps. Exel Feunasemo igurdin fgets pendent de dimensiunile ci sau do Seasons recs pir ale acer st scene Inoue de reduc prea Tmo stad seat connate azul bolnavilor ov tolburi ale Savi etre namie apne ot si idee ins ole ae Ubistelor = cova este ang, sub, ‘lide ~ dar ou Te px tg aio ‘tage uniar—obiet de srs, mt sionngoepe rei ~ percep ete un proces comple Sid fuenas de aca nod incon Rotel activi peceple este enon prin experimental case ot Inv" STRATTON {1807).relnat de imaginlereinene,subiectal Yede mea rsa or geste unt dezadaptte, Partind mal mat tmp ‘theta aponind apa abectel merle bello sche end fect wchelart onomenal crepe imap se inverse ar ger Sunt neadecate, Reventon fa normal ste inst mal rapid (P Praese, Pahoogia experimental) ar " = percetia este influenetd te limba. prezenyscuvitclor mireste ‘eri pce ie obit Sv a ier imag PSIHOLOGIA PROCESELE PSIHICE COGNITIVE Experiment roan lr “— mis impal novos ident hoe ‘compas cu timp din sve The posblsIepstraren mister Imodee perceptive sce in mers bit renies eu una dite tictle persput ane conde Selecren modellui adcevat 9 omar cast resp: dash acest erespunds model fa in ‘Nevat scheme eet ina ite ogo irk 1 uti, Pre rec oasee simone porepiaabetelor ‘feta de och explorrea ums ‘omni mult infrmape det alee Graal rau, nami enor arth ch acl evi i ponte a ian frees mp Sea Fig priest ‘epost ds AL Ross) fsa st Apoindare porary niin 48 de bogitis conimutule acesiia sau de varie at deo prea a ala, Excrpu: privindsbucn de ge pe si infommatiace sou temiceest tre, su 3 vi" cle 3 afl in moc po ‘ip al bictala heat pe anterior Roll experenin prep [Rear pope SH ‘iF Robison nrc aren in eels ED Ppp 598) ei do auton prin urate rezolai: in acest demes,subietl cd Sobicetl ene ava gisienSubeci nis Uebule Sh pevforeze q cxpliatii ln paradigma revolt anrenszt Solus: nepal demersal ete plata cate soi 8 ap ; probleme essace se inprblel prope Test dewastacve variate indoala, mat tra dn eauzaTxai ecstula 1 puneves probleme! ste print sa Se, Dac ctturiasm, depicts. in feta de Yonument de pero i pian victyin dete stn: 2) volumal de canoe cows “ (AL Roya Paton: goer) | problema tebus inti ses intro di ape, ep, orem, kp din care Fisnatca metedel poste fds Safe 9 apo formula; in sfera se spi pent ssl Dipti in retour smonstata dace coe uni 19 Aiscplineor scolar cele mai multe 3)fegulile de nfere explicit sou problemen evel aerate ct ep te ind probleme sun dja pss impli. ta funetie devcare se | prin sgmene ded sis 2 defnirea cerneor probleme Somes cole Rezoharea problemelor poste fi eon fa 8 seine ale a punctatus de plesare presupune Mile probleme se eal door x inert in care dlr cre ae PL Suc po cra pen pnt Iojeegerca pretlemet et se poate clmentcle ela 1 2 pminccrcare ropes Ci uilizenst @ metods feadeovat } ala rpid decsuecelaminvaen rare subiectl cau ass "ocala svolumare ce Ses ea. poss ile de ti domenia sau necesita at multe pin Ta ntimpare,snformayis I rmiate de apa woe sta aetve gen pot dei nits trl trepte In care se Mlemifich sens suo pet Te deine Po Ie repave- deep ead zest. yaa dc cle cece eros ‘ofan nate: acum se sabeseexamincaa prin roporare indatcle | “deconcucj uno mosvewal pe- "0 gindive cate transfers. solutis net final al rezolvsni porn problemes ack prima informatie ce ‘oes pnts ele iti ale Sniliala, bara pe cate se elideyte rechalint da mamone na satiace * blocaje cognitive in care sunt pepotrvie. dar ssemanstoare la 4 Shonen vnc probleme pea ia ala 0 src octet tantra nea, Supa asec snes "hpraceut dewmplereagelaaiene exunneih pe acca pid se, Tits fnctnasawa mete Sng tap prin cae se nit mice! even slg, PSIHOLOGIA peor 1. Dine strategie pocoon wi sate in recolvarea problemelor atin mers vers care Inert repeat. segs oie Exempted wna nam mt ce 3 fou amadpten t Prada obtat mscgovat fot np la 99 at ‘has 18 Cana fist rama inial? esolareaincepe de a striate dewimparten9 rslaton 8 Deck 18 tml en 9 era 185: nant de Imcgorana cx Sea 133+ aed 140 Tate dea mate So 140 impis traded 3951 aie de mie 3 era 38—4, det 33 cares nd is 16(322-16) 11 Olt, Culgere-d proeme de arsed 208) rate progres nope lal ie 9 avanseaeoptt re once fina indie ext connate proeme Ale tpar dat varie ocala este o problem cae poste Seca sd animate ou de Cop i Evompl dec bre haya mals ge wn oo, ste ‘st on dicate deo ind seu 0 lie: Cele perpen rp dtl impue seroral nett micas ‘be ocolie a abel juni tt Sinan. Probiome de acts! ip sent ‘rented maine eae ae © bonand agin potas sn fas ree depat deus ele snprapan ma mute lich repecti fase ut bf Scien de lang dct aceste instr meme sof incmpal ors ‘conde nteligent incre sar east doar percep mia ut precene¢l copt in urate de tivo findspecce ada snc Ito din cares va deol snd, stoner eit Imatrite diverse it ie eine ‘Exempla dace de patra an fe precintd dou afore de pls ene 9B pot se mi Sate a forma lah trasformindsr Stead inlinen at mare decd diame feet Be copa va ‘preci cd fest ah ma ls dct 0B Las grams? ‘rgumenia spans! este 01st pow chm aa yrange simie™ Elva ailien porn acces ‘rena operas coniret, fr aes ‘mod dare ale opera, a oa (obteme de id contin sre Besdbr son 133..,2coud popocia ‘chvolnth cu proverb Buwrnen ted rstoarnd carl mare ieee Se mat jn = Descoperie ict sat tecullatl eh mune! ndshungate Sitajule de excepie cer sol de tei: Di seine se nse flaca Jolt co pobein tilde imeem ‘lasifiedrite seu formares conceptelor: pentru poblemele de een tp ee necesar ldentiicarea Tnsagéor dint at wet clave de hice Exp daca cp #36 ‘fra igurt geometrice de mii, fort 4 dn aerate diverse far mich. mic ro vert glee: dn Temmsl, mata plastic) dar eu forme deeb praise a es) PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE ” Si Te sortexe i fancied eriterile Soliitave 41 va dexcopertindacts aiutt cub Aces fsa sr Aiinctace into rpresentare sare Dutee ft actuatzots $1 tn absenfa Icailreadobndt nope firs ‘1 posede donnie apos st a ‘am noth de saa iret Indiaman sau ear fe Mai trca vo asm mele ‘cet nop soa sd moaned Sew forma porind de a0 define fare cprinde gine pent ton indi sre: sate afc fare 0 acompontast ramen tot Invihaisate™ pent ni acer ent als ste loam opel Sud finite ah ‘proximate Folsee dere matrle ilceac ‘roprti sper logic. br acest mee tun aolscent punch Inveborea win ce causa varacd ecw sae ws pod (Pras, Polo experimen tats” Ba Se. 1970) Desvolarea ittigonl este pendent defacto cua se economic ese elses stad are sunt acl pont ind I Paaget colbert sd stadt 4 desers in detain flecorestadin Eoncepaind probe speciale pentra festareagraduat de desvoltar® @ Incline. Precetim mai jo acest Sadi x coral lr cele mat Careers ————~*Y Trligemasencorto ma | [Dire forma abet {__ Stadia preperation 2 2 Che ne ai 2 Recamoagie agonal nine! ag est apa at decongece act er 0 3h 4 tehioneass primo condote intel gente: conde ‘apor sor 2 fava Tol a mile de inlcre a rie pena sw fre a meh eta dp a ant | Ts epi oberon nag Te Incest cx somboar ed bicep un sing rir ~ealoare se forma 4 Aebittoncsh conterar mera in Jere? ant SGindirer ete egosnrcd™ copia acceptin Sas ctl de eee ‘cca | Siadlopraior once Adon Inca 2d Mant Tr Ganda lege maniplind oboe va 2 Chased obicee tort ar mess conermrea nase fa 7) iret la an 92 youn ups matte Stadiad operapior formate: | 1 Gide Hisant sen eso, 2 Lica rationamentl peice ti exploring stor probleme SF pate nan propre sine, ite logic flied prope ¥h vind seo 7 Gin ean Piget. Ble. Prabolgia copal ress porcponeci EDP, 1908) PACHETE OPTIONALE DE TEME 1.1 Subst aseminiie ine notin emprice $1 none sine rocedcele algrimice 9 ele 2 Cum stint iva roccele sonal de ese gins 3. Care este roll repre in rezalvrenpoblemsloe™ ‘4 Gaseyte alte exemple petra testa depercna integer dees utr ator eouca 1 ntoemeyte 0 Hst ew eine ogi cmp akc ine ta iis pect Te pose 3 Cate ste oll oprezertiloe nic? 5. Caeser pees inginie? ‘Lam este inlet indies nia tee? ML. Formule escape care st street ite nine sn 9 Demonstead cu tra exc pier eS sepeczentae geal sun encore Cae st soul depo n masini? "E Deere pe sc tus cae ols moda incr si IN: 1 Non pice nant See ani compara 9 ea {Ado Dacre, Pl, 196) 2°Care es roll i nine sespxfomuntlo? SDS exemple de Bese coanitive pint in velo poblemelor ds Te chime ies? “1 Guest exemple de probleme setae prin steiner ves pein seis poses PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE » VE Arai cum se post algoitnia suategiaus Gated imamate athe deta 2 Gute exemple po st cele dani moder Ge inlegere pin subsumes informa vehi concep ~ pein paris anor concepts oh suoyardonte “SUieers modell as Aves! por ovo probleme dec, hie geometie, blogs Rese ct es inguin pap CS Sconces ober inte module de teva Vi Fn ante de opin, cant sgancnicoscontr pt cl eases rblemelr deren ibaa slaonaenprobienor de ‘as. Realcn om sng 2 Interdspondns 5. Readiris 5 mi. VE. Se realen doar dupa parcargera tel plat 1 Rll memoneainlogre revive de roblene 2. Ca ete pn unt de 3 Ganivea 94 memoria: analiza omparativa rela (Adit Bocas tog 1993) “F Rela dite mer pind in cadrl sctiititi de eunonstere ‘admire, Bucuest Psa seco VIMY, Se va retin doar dupa pateargerea tml ipa Timplcuen eins i cleate proces ati shies. (Olimpia Ae Psa, fea mato, Nii ‘W951 2: Local rol gigi in des 5: Itachi icy pocsle 4 Local sola gin SPL admire, Buttest Pao, 1995) Sfleratonle gn sina ati 6. Argumenteszi pe las feta Gi ee pcs pi cet {Slctind informa an ote cle ale Limp (Caracteicare 5 definite Specifies omalai ny este numa extrgeren 9 pelcrare su stcaen Infomape i tenterrarea ct pra commis ova, Comnicares ee component famosas ‘on soit, id xs ‘spl aire coop lumen ves pin oleae sa parts oil oman inka gre aa nectar incre cia case Xer reales poleniares frie lst le cic posins mes dnl alte apimae Toloese sonetele sa ‘nda excels dar namic up ponea 8 indica destin, ‘isa 9 conpoutal zair al Noor ‘sport Laom, comunicarea se perfec: onc prin aren nor med "rine patra complexc eared {sccennele apt bole sce Poa au mas sua ered ea timate. ese tv none aca comune su reer mn res dlement 1 ES acca ‘omy Maser) R e Peoom.sstaiimporutoodest emia om Eenstini Jimtajl Pin eters ‘ermal ina sofa a atecodur "nu spect un demon tin ta} matemati,Hnbajl alu teaelon imbue attic (rz plane itera) inbajl non-verbal (eons din gosta mines, pnts ovpul unit lito up) Notanes limb) are dou sensu a eilvtate de-Comtunfcare C4 orl i ume pin care se elizeara (Gr fonmen pic, doo 9 accep: Stra Hibs. iba se svat imi ani de ia aeizionaea i se oreaecapocti emul dea aoe ‘emele somal le real, senza 2 selva sau detiaa: 5. pol cont nfrmationl su cial ans intra co ‘canal pin care 56 transite rsa de tarceprincmtsorpoeate aces Piste alr supe legen ‘cj de cite desta sa anes eT dems Sem ude cone sau erepi eu senmale de gal do “imbejelee ct de = ‘manicare nana rea prints Siem de senn 3 vel dem Apacs dcrotarc ijl el eal pat onal toe (ize evita bul nba coud socal, avian, iatagna 9a Eeninlor nevos spesaizat. Aces premise binlogiceebuie valores ‘dja, Deg ndvidalica, vol Timbajlusia entogencea mnpurc beneflacs de repre aproximative: © Peas inti in bul uate PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE 1 i Hapa Caraterii ast | Sit pelt abe Tm gna — ‘lp ntl. inlaid | Sue moo sree ae ete Dash an ijl a rata Formeetnbajaai poz 9 ae. Se conse ate limbajel activ ce doud modal Analiea evolu Hinbjah ara i jral ster de un, copa {stceapabi senso ordi imple acm mayinta!™ Pune pipuys col” deine robes ss aces uve Faecuaescoret a oni Semonsears rea sepsaaine Sia imelegeri mesaear erate Aces Pri orm ijl os mat Hapa: Mi. spl nope toa oat sab) nts (sere Deva sont ei tse grafic) pf ppt Spe ib tssabi dexter anit Taj psi xe pine fom we inj sty ce abe pind ma mul det expind 1 resapune reel suv ineegten mes JB pode dee persoaneO form poss hint pase ee tres ‘cont in cepa vrs intl fon mesjelr nese La orb, ep fren mesjelorsenseserazar act imbajat ett apate dace pass si te dou fore! limba ova ef Timbale. Limb orl sorbent funaretls 3 tmbajl, prez a {of subir noma pe ba een ‘onsen ee, strc ibaa intern. Ease desfaoar nttdeavna frost dat cums ter acen pincers cman, prescurtind formulele hngwatice, eticind de empties evens Monijle sot adrste unl ited tees maton aunt de emir Sireceporschimbig-serscipe Pr Uniloee vat, ca exes mat mle Saurmpuin sdscest wee ie sfstive ales cae prodace mesa Acne nse nuts expeesiitate trebue, in mod deal, subordonata Conjinutuey informational Petra bbpinerea nat optim expresty se sae moa dee “ntonajian pausele, accent Exempla” In fonefie de intonaie, poi Tero! ae smn variate Suntonai fos, provera de law esa de acces rt, cu acl Sst cil poate oman ore ‘erate alt apa Ure perscune cu slau superior ate ‘Scan! ecomandi san ure prt nur decile fu de positia pare, se comenics iin vce poste chi esa Exe PSIHOLOGIA, TN. otene acest slab aie nied seers "2 Neves acess jb! — acon tuaea celui de al doilea covant ‘emaes dovita de independ ‘bet "Ni te aca sbs—muae ren acon nde rota ecu propuse concomitent cu peterinia "UN wa acest lb! — oe prunes refutes ui aera passe a ost rout sh numele de paralimba ce omni, tm specials 1 afeetive Sui erecompletazd,peizezh {nfoonats 2.4} 0 cotta () nilasce temance fers pos tilt expina unor attains wa se siadceat sailorpinslcares Svitlor Fxcrpis tal de tenia darmenvost, Excl si ‘ie tate pes asa sl co fire vonbet dar evens concn nts donate de sai prnese $i distnfa socild on sttdiaile orl fp de spel spect Tinga. ilove snactice, in oa nizares frazelor 91 lunginca To, Subir eratrsi le su sale Sui Fael un cup vr $nise poses monemttor iene feseserte~sapior obit pot indice gad desc acl cate Sores Usa plus peas Prommesserbestede esta multe tisern de pb da ponte semi Sh doo eifstorutor de 2 ine Sotrloutrladistan afc, pce, arin nce Kb, comune nfrmai diene: Fxempl: rece prods pe prima ee sliced acumen adjetvel sau PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE ww adsrbl eatin uta ‘au verbal evidentiazd sts, {pnt draeca in sramea a Sst epode avn” oxen x fa frumosst™ sau vai vent ropede expr, ma degra, 0 constatare “incl etaigusic— gsi lemme. pn coal inepse onde oa fost pec ea ind feat marine 55.43% (Alan Pene “Cimbajel apuli .12)Utzes scstor mone et, decelerate Sn necostentiat, dr poste 0 Stan mie conta, Conon Sema le ene dese dew inca nerpersonae ach iteroctru ten masicu sept sa cu stu, ops, el ete hor, dre 5 nes come ic pein capa mint plist ac are isa aerate beac aro erent Ins i apeciars ost paren “asain babinc deg nae, pro it net crite Fh de Sorin sa ems (Al Peas opt) Recepionareaacestor sear} 9t stseareorpermitemir si Schimbe stestogi, st cotroleze neu Tn funciede nude patcnanion limbajl oral ete: die, monolog ‘Diatogut, comvnicares inte doh pence unitoarle aati oct intricate
  • plcoapele tale sunt gree. It Ineletausesocheariafoanainne- shipotizae — Trees! Revoa!™ Pei de anes dua Inmet sani se otine di prs Tn gene rin done ina pute comportamentat ders a julucteseprfmanjle tlie esa mods fone bal 9 fn Fomine Sedepestesuictvzreapresaccen- stow, itched velar. ed Tuell a cunoasertsjongindare fa Lami pbolg! unde fncilr Inforratiotce sau ascmingtoatimbajulal este mult mal mare Schema ren rai dine fei inj pros al al dvi prezentandu-se. tn plus. Tonctin “Funciederesar ssdeaurglare reprecenativa, Init, daleticd, se tala pat lint extern to expresi, peruano cP Popesc ane pow pit ef faterm functia autos Nevean preczcaza cS functile {eulte ese event in nganizaten exe ale ibajls son ext te, Fenomenclor psibice, 4 propriuiprezette anterior ete elke Find ‘omporament! pin lbs se fms: suns care se sbordonears ia Teach scope cera stn cs alia dine exe praca 1 Relate dine sind 3 lib mamere care mu se did ew 3 sunt se expr sinter fc cle do bnpare eco pope lise forma Fewamene psc formess nae dar din dn propo gramatel su ee uber pecan i Isstnerea lines tune se sbi prion! mei, ‘propose roma propo-tnotdeauna Erempl: propre ramatas car i bare mu sunt propoctftTogice: «Rambles fiw seometis plana Droste lec poate comin mai SG. Inve propoci pramaticaes uncle SG wos ~oceag erepor lagi poate ‘expr prin propos gramateae Bere: ~ mle wn noi cine ct cov exiting mune pe pdt, rar dar grame comple Pi omer plan care at ings Unit photgh sus ci exist roan’ care posed name pce lor evs rm ohio de comruletemple, avaciona caret Ecemphc un rn pateen orang pein depose» pat Sorte mare lym nage mele prghe” 9h (Carat dpsed wc ect x induare nian: corespunstoare ‘xstind nome fd suport operational fle st folsite grey in contextal Tings: se por ale nate pot teansfere” Exempla. in propecia rd present est 0m Stimullor asupra anatcusritr Inearec) inveratt topes desi ube ‘cumoaste concept. devas carer ter ve fccents la cop erat goss fold de npr certs «chro somatic mao paved ne ra 8 decvotree gn 9) tint ut de cores supra di ‘cet maple an coms ay ‘muni te mse iis ‘re popasbiect ncnoen rabeme pra foes deseo so es egal loge espe ve PSIHOLOGIA tngona de sun on Piaget lint sc contre eres spn cre nde Sgn plop een east ‘Sona oe deol cide ‘por suo olor ob a frit eb ee ede [pectin tree dod on Mic era io ea (obec cette fan thle epieh Paget sar dere forme ingetice joke tr octeay decal: og lence pf nbd npn it sao et ara wale fenomene pie apa 3 ohas inca och prover de Mesvoliare, ezaltond ia. fore ta wba ms rl ni ‘nein ta dels ial tape PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE 19 4 difealate 94 adesea. partial vemple ingrtalapare ta far props comple ba de (4 Gone fSmetojal are inoldeaune an Eonsinusinformayional confer de Semmicsin euitlor: fuga de be, orbine fr ineles sunt seme ale err capac mtecmale “emnifeaia euvintal este comand pontra sande $1 Linda} ‘anc tpi de semua mite amin sew sgl stn Duet de vedere psiloc sent ‘eae este imi alice tect generatzar su nofane Dock omnicef etn ae inp wn foam tmetectasone LS Vago ope pase sabecol gf prodicoul su el meric een in propia ocd hin cea gramateal ar face for ws raportarie sntctice exprinds apr oie: pip aes tate coda lord end expt ‘eli de aparenem a nnd element (ott) tw ey (ore) rc lcd cet lich target ha de Irnevll atanet el este ym acid onpunctia acd adverbul atu print implica de tr antecedent operon rjonamontle se razed pr exe aces! ip de opera find mal ugar deat cele ‘hte sar experimen mila eco ami decreas mba nee Dosis andr ca Duindore ¢ epesene™ (Paes ajar eave eons yet gromatcale se pot ina soe ‘reacmalia concepe tdepirate de comorer. Ft, Juncie informatt, proces pie te ep ort striae estab Jnr bmi ere: ipa (ectedri anor wctitiaté mantle (Gated, etna wor texte dt de Inte) Sa aparatalfonoaiculotor par nue idem ganic Sntiund se prin bj nero pr nan jaded ation ‘ment ib megane jorma oman ad cop ach. Honeusd concomient ev linba 33 ‘tperione generator antvoae ‘prin lina oma seas rope etd lr exrin Cebit. am ean co, onic exprimindo gander Spr gindireomul aiunge x fete lie generate ole ret ‘msrp plan nore wh del ‘ut care ete ana verbal 1B), cueete socartrmoor observa eh mar desert x fear celor de Iitinp ce candle senarormotrt sun nevote 1d mere evenimentle Fara a pw dep vez actu Priel, dato dois wor ‘ttt fo, por intraduelgiae 0 ‘motor et lr pat ona propia, dina perma indi 3 iprind inert spatio-tomporae ‘nul mat vaste gts elberece de ‘ambit edt foo elena precedente, in timp ce tntligenta Sacesive 4 din aroape ih aproape sini ange, specie! doris uo limbus de ans limbajul este gta elaborat socitateyconinednane pene! Indico are i iat inate de nambte de tnsrumente cogniive (eli, clar ct) pus sera (dean Page, Biber Pio lagi copt™ EDP. 1983) Copia se aprpie de inbe rater do nr lego inti de rele stab ree en jral Sin intial tote deinen trie sate: mo ap tina devine ‘sunt de norma gd reve ie ‘cg al at ate dct cele pe care Ie datoreasd experienjes sale ct hor “nr Wallon, De fat bi sles Bd $e. 1965) 1, Calo calor tet fie ‘ete cl amet ati compen: It lps unt come eet, momo de relent ete foarte intent deseo ne Shem dea face cx 0 lore sind Gore git limba srs este limba ieron Aces linha joaca ‘old deciond ier na mma at feria cca obj oat US. Vagos, Opere police lye" EDP. 1973 yal. 290) Limba npn oorgantzare ma sind (emo ceri PSIHOLOGIA, “po cineva por comnicare ‘tence i fas expeia ete bil. De ait nevola ongantzrit pres. sae wet tice fiom prin implica feteloe pit tpelarea fe eatomatine, prin bl Sina on prin elon mijlaclor ( artcae a respira. a recep ue fe Tod exe cond. Jia saw icc in vedere protic tnt ct mafic espe verbal Panteuralcmes cet asp sepetece in genre 41.0 dire vont eiar ner sn emetonae forge ‘Tatna Slama-Casan, Lect de pshoingstcd™ EDP. 980) VL, Talburitetimbajued sam moneroas, le daorndese slr lng sou dfcteflor fein tate ~ incapacitate proacet vor. Fis agra socapactatew pro cl srl ese ncapactaea fac La cpl foes sun sabre mio pati ae mba ai, igri, seen. Baba ete 0 ‘ahr aria wre inar ap pon pti de labors Uncle deat edatort trownelr pahice.Esempls masa ot eeu ofc molar dea orbs ‘kerminat de oc emofional vet burr se amelore a coca prin exer lagopedie $1 thoserpe PROCESELE COGN IVE SUPERIOARE m PACHETE OPPIONALE DE TEME 1.1 Realzaa o hems ome ici in care pein is poeta Mevate reper emptor a ‘Becploat Compard schema 43 prevents 2 Reps itera cai presente schema oman pots Timajot sri, onolog 3 imbajl 5 Reprerins grafic reli dine Suet als 9h cats exemple ptr sone de intesie 1 Analizearcompartiy ef ies inbaul non-eral st helo de pctoatie th tansmiteres rior emotonate 91a atudinitor ental 2. Argumentcas airmail: = Ac de ina este ws eno men devia psd iol de eeelate Fanci (T ShmaCieac) ‘Slee faneileTimbajlut sunt rela Se sapapane pai retin pe autrela” (P PopesctNevea) 5. Roll jt in posse oe nitive senzorite. (Amer, Psibo Fesigope special, Ch Napoca, 196) lial oral, onologl i alge, limba exten cl ster 2. Completeazttabou! interac: Dae dine nbs ale Fomene —— Tima fim aT carr oo nena ‘ane retiars reer | Senile sative se nie ssceptn seo | Pi ache ina = image eek Nem Ti Vai Te TE Ate ee a PSIHOLOGIN “MEMORIA Caracterzare dette dei 51 inane, subitea sae trisicea ear tu nce sep teaoh aft inet orl 9 vine preven, cl wulzeaa rout, expe Fons Aceinbreacaorea tect $reg pin paces pic nai ema de a caval ines ne noice insane a povesteAtnbtl nen are smd ‘Seaprivior lene este deat, ‘elamumelepecaegtei-audat ie, ont superior car fie p= ire eacualcat esperenta Sub frm eam Gen so 0 elo sii iin aetve (cui, aii, scheme ale acjunior externe ‘opera Caunare,extagere & “reat dit ale zante vce ade der sti ite, nfm, eh, regul de intra ograneale acai vite ‘Conte memoria fet conecput “et uns polog as conser me mot un dopctineare informatie Sin plstela ndtv al pets © infrmapie se organiza74, dup ‘ei ope sau fete Meme exe a proves eat i set fae fara itp, er tate eagtenen, kta) strove (Gonservatea, rota, soeatea) 3 Yeactalarea epic sa rami ‘a ar prods un amine Exempt in monica fn cae 3 spun pci wo ns eg Fl Popes ar ini; norma ‘ale, end et icat cine ete nl esfigurat atria cap reacuaizarea Caractere memore nears seed doarece Sado tot ptr onic an at fini av reaciualicin dntegel Sontimutl pistes, sclectivitten ‘nomi stdteminata de meta, Bente, efor vluntar, sus de Pomona, stunt, pl material Se memorexa apie contar peje stare geet ozansmultetez performace, subccit obo sn as ixind informatie ei fate eractor optimist determin Si pisirerea ete alectv unele ingoapi se psetd,altele e ref cast ble a fom pis ontare Th. Ribot, psibelos farce, PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE us seria Tot inop, fr indo, ne ‘rnc ocareclp tote mi tv ples am vitdn copia eet Prim ese apleeat pest preznt ies splice hip demons subi pot reactaia infra Stalin pe cae ni code ne de epee le ma pases. In com ormale esi, uncle continu ale ‘meno un eda reunn: docs selevii meron ovine ela det, ral Seaver 2 infrmape eamimite a ea fat finer pers trend metal nemo in heel, eorgancdnael dpa ctr perc ale setvai. Exempu: informal Asse craters eeepc memo faa pagina X pot eaganizt ch se sles subst h reit, ica exemple ep percep ‘in seorgaizaen laevis ‘ti lopeec srt at compe, ‘esis esto ine anoint Exempla: dup stil sparat procerclorpuibice. este posibild Fn proesle revit penta 3 chvor raltare au este neeesard emorates ator informaiton Prooesl ti sunt poste ial him ale material de care var simpli pata ‘Seperate (en Zon) Memo ‘ese act spot cinoma chuitonate produc scbimbatt ie Conduit sublets exemple: mod Fatea snus tnreul tenuilor _V*,Seva raider dap par- Chinrin ment eins ese jee Wcon sec deco inte senpe more scone cages lr Seno ar domes epee Sa SSNcsten pice dn laws Ure Ree de mes ce soins ie ls ot ‘ecae st suey cum sbi pce Coptive Cue men eno rpms ice File morc eee {own pn mss preedee mapntit psc ie Sto au py oe 11 Caestiediteee "5 Ree dnte more ihe Bickpentoncnre lbs ee—_ecyessumadalydeoperae siete sememonet fener ice ines Bch greene fal 0 grog ea “SCheumii cine menore "aca ht menor inci ‘iu, Susan al incre rel no si peep, memories representa, inocu tim preivaza etntia—exprcna MTMte moh ss pst eine zone amet memntem | se er ation a " ‘memorie aja Cum Wick arta sau tehnica "HIE Se Brupeazd In perechi,relajitle | Sonu syne natu Speen ‘ast sale aE Ses comm ab ind caer cae Saal st imniere char proce ence Salta iredaesaraiay skimsenste | inventeze. Pentru a realiza nou, omul | ‘diminwarea | area meniald a dimersiv- | Tom Degeel, Degepisa, Neghinii nal af intern in ftom am see ii mperot Gerotiateaatae” | rns ow posta mm shunt seminars ordinrat,_sav ste specie = iment Mi te ‘imnep lew ype shi cnt eden defn image? — | [TRG] INS pT] Hoe FT. tence nae mou sofa nn nn Sco na Tmo Janannun fe Cncos te bce 2 mie foe eee Ste Ettebe sy np caal_ ine yee ect specs Soy pms | mune tin ‘oral Sennen eabwere fan iat tr |r col bo PSINOLOGIA, {Raises — Rania pe panna | Pea ee pr Wap Mcgee | wc decom | sh Sl ape tw siete," or S| mill, weboad ae” behare ers a eer fect | rh (er i ‘nil rears ened | "PASI ! Tispares [otter el +a] Ean Wve media sera ab (ben 4 ‘erg come, comb | ft abla iat opens || ine ook sted aba [ omen ca sbi cx tocar | | Snag ne aru (ot et a ‘A.B deeming cis | pn ange ch scm ‘apn By fa 0B Forme ima ussite dom ‘prevents Ttmohtare vt in tinpalo it 2 volar (ining reproduc | sid rena, vsl de ppt scestora deface dap b}graduldelmplicaressubictaals te 1 pate si din tpl sr au absent intense fal o) dup gr | prs: ‘elu. ae orsanizare a PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE as ald intl som capi prance 2-conace (peduncle frmeloe Visul dv tpl sommutul este 0 suid magn el emo ma uh ‘ama ut coornt ar rad roduc salusTconstie scale Fapide 1 concomitente ale gloilor sola EM 0 fornd invotnor, pais atoundas imamate: abc te Shc sf dinjredestgurarca vul xe sot destin els: ds in saparrpezcnt subiccln e take cain stra de vege, ists Ae cots recut cast co ein afc Tol eameni vse, i Beers pte dra mare prc avis Sei Dey rol reste coon kemonsrarexpeimetal e sie Inpieica sf snere dy au dove Fcc ior cia ‘ezolvind conte apart in sare de vets seman medi exten se tern stir emotionale perce, sgomate fie), Exempla expecta ‘slr ance ei as ators ‘bic ado eu exci avers set umn, peso a i. scart heat is asp ean agin ieee lao peoans Talis scan aia om ait ‘sopra cobort mk a eu de ‘Sonor pote ttl, combina ined, agin vials le eri ale Phi Novae ensrtntr ee Stimati din medial itera pot proven de stone, pis “isl exp dts nc uo in cele tip de acto, cae st Tnsopud de emotTaterprotrca ‘Monich ovine fa ropa Sigmund read 190) Elademonsat ‘hiagiileapintcio vis congo ‘manifest — a fctdeauoa un ns ‘of asus — ct fr” “ae pote dest de un spots pein flores soa bre, Vis {Xe un obs an Fro pete ‘peiare ris agi iroge donjelr pase eur ae ‘eeusosed ori fat” ste A veghe, cousin Izgonese asses {Cuvisete expres cuprinss in hilimete ‘apartin. vocabularatt Psihanlizsh = metoda prin care sc ti’ visu) Pome sterpetaes selon paint ate a prope Corea lr eu reopen feel subi Aza cah ‘Sofitel ont a unde nev Sin pentre a depinta hols ir stare inept, Reverie a rane so. —3 sin) dy ete rept alt de isane “sfgeara in sare de vaghe wae Pil ijt de aie Es resupune Saoraca un site de imap et vasganzte combinant de Soil septa acetone insine sbictl um par ect ‘sting garni incare sca ee timpul ied eras Revers txt Ibert de orice constrangere, Aesisrinduse Tater De rel. Positive implicind satsfacerea Iigsinars x motivo. User te iectve aeonpanitoare sit neste, Sabie despa sr de ain incarevzuleard dermal gic Wt Ele a fost mame exci de on” Reinater 191) par Sad fw sunt satstBeute trebuintle ds Scurtate de sims fat de sie, ds ‘eeanostre din putes alors, dc Inet tor asa peso et Astrid darts sion afectve negative eae sn tie const ch ‘otarue aceon gi oan ‘Nie etre unin, ie de ‘win postive son itdsun ls nua dc au ort suri as faz suat relaxant, compenscars Imotvats weatnSeuo,fvoriears Selujonrca unr eben, Cin sat fe Tungh dura, consumd inp 4 Tita ubetalt indplnie Sor feta a webu ele devin fos {eral de efor olen ind rts lores exagrat, consti, at Ia copie Ia aul um seme af dlesecbiibrulut patie sau chia a Tmaginatiareproducti este 0 fod voluntar, setiv, deter in stared shee ons aba Inenls&apinior wor obi au eS rsunoan | lr cane a fit percep de set. ‘Aces imag. dew pent ace persoond, eat din combinacen 9 Atansfomarea infernal toca ‘memories desert vt san net acheme efrte de acne, some: de elvi de ast peopl cvoninetle dela 1821 ia Tara Romncaseh, oil pot dela mit pot imagina costume de poe, iri de ama, aus Populate ete de asemenes, pot Feces min. dato sate Panoramic al rperetis proces de Faare a cil sulfate po bara sehemeoe din mall de chic anoint scumlste Asse toi a au an eoresponden In percep terion ae mbit dt 3 eprezete eon, seu at Shct bie enmenee zt “Acs pd iain exe eect solicit de ative condone ae ‘rihanna ioe {ke efot volun Des comtebae In Targren elmpulus de canoayter Stearns nt suet trai mut sau mat putin scconast (tepopese-Neveam) Imaginaia creaoare ese fra teat mare cot de orginalitate. Ea levis iy cel mat. inal grad araterstcle gett ne pcs iin Prosupine o mote puts 9 «st five de aie cnotonal tease, fied expresia into peso ral. Le elt ot un ma gor de Evident ana taps, ite tt In imaginai artsties eit n cou stingities Deearbile attr ot PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE Savane ara ed aeste fze sunk Dproporarea, incwbafia. (estat fermi) aminaren (pai) ¢ Seniors, alas, 192), Propane cnet clectres de tnfomati shia de plan pe onl nor poternice Wait afective care fstermind angajareasubietult Ih Sarina enearen spre sop. Tee esto ap planet de intrerapere Ia nivel constien! = presupnr de gis solu Fam aleatevo dsr tal det, Find dear un miloe dea ajonge la inepi acet cal ere pote {du il, spe sa obi an fetivitaes este coma ia ave ‘neon pai ide savas” rte forth prin sor relat $reconortant insignis inare coasts ings bs 2 iets pe sea le fe moment do elemal neatpate sa in som, Est feesca agent isa ebue ‘at pe oar edith Tinficarespresupane elaborarea rol ante scepat a seed cu nome Relate imaginail cu eclealte enomene pshie Din exeimplcle anterioare se espinde ear roll memories dea fever apna in momoeie Lvs imagine ile ce vr Prsea, combiate de imagine Tetacolestochen oe pre 0, sods pon cre a fot int Dat semonia este adeauna reset, onsen oformais et ma idl ‘dsc coeacenoietla case da [semis Lf = aia Amit sunt insti de sen etl parte ators perso, pe cling produseleimaginaties sunt Psa in ior seu pte de porate [Rae imps facet mod, mora fH imaginata devia complementare {sigur eoninitte vei shies Proces comple, imagioain ext cd dla de pie: wp olgins definite ginduees const Incrocres unr imag (H. Peto TE Guid, puiolog america, nods fe model secu i insta, dara dferenpiat gidiren vovergei de oc divergent eae se Swope ma lk de imapiaie ED Nbliniat cd gindiea svergents Cantril cea opsears tet Danial neeglementttTogi find squad de pti de Roxb ‘Heigl, Dak eee rocse Eognitive, culmindod eu sindivs, indeplinese mai ales fneia de 0 fcere consid en mod ter al Tumi magna calcu a pil Faia deanttpare Inti ands ‘fer nora dese ra existent ‘nein doa pi Is pra! loge domes imaginac ete posal nop inextntl Aces obi fees char ia ipl opr in ‘ese reaverd cele dou process ‘penile plod sunt sar dete calinduse in rjonamone ex ep rosie deta olpts ponty vesitaines contain opal na imaginaiel som sehimbatoare, se Ice in moder art, mp rl or cols at Se 5 scp ima a ln post aves interpret mutiple tn Fina de perontates spectator, pe cin conclu une stogism este St determin iets pen "ard se confunda ca imsginai slic exe implica in domeraie inva sa» ean ie adcvate inten sbi Series produsle nou ont In eet iat saute d sons topes prinorpnmce Exptl ‘eswpune clasts compcinensiat: sind es apne Exel ent verifies roa inv In tvtats peep Staton iit Scholar care raatuaas imagine thicettor construc Tor sett agian, lr fon iets pe ile sau co share Cimaginais stone), andes 8 omplcint demersal imaginative omparin compartment por ‘afte in pecan act pra {cel uel dnp incre ne ‘cea ot cna saga ‘Srocerior pepe tien poste Sinisa 4 Stopere mapa; psiboogul smerican Al Osborn concept 0 Imetodt do stimula = smaginatit tami rinsing in eae etn itor, a solu est inter n Ine procera shiny ineajset entre 9 ct mai muir ii ct mal ovighate, 8 eect vor pony copies Feaizare (Me Roeo, Cresson PSIHOLOGIA ‘eval dp” 1979, p 156, Simp cst mpi acta ind is conepile ssp pe tn material pereeot sau iin. Fvempl: model sacar tom imaginat pin analoge eu structra Sistemulut solar este felont tn fatioamenteleprivind ocupare ct ‘etn » stratus substatuor Infants magi este evident 9 Formals iotrsor. Exempl tia -iesanasisinced or univ ‘cept cu o are Bubuturs stom primar su youl cox” cngnes © Eantiate pga de atric concen. teats care explodat din acest xplosie primarh au cvolut teptt emunitateciifactee Aca oe ‘se opuaspocute, si satinoameni esti. pate sees. Prin lumare pranifsle diate gine 9) imagine sunt oil, ele mu pot Iotdenura proite cxaet “Abele proces scp ito dar In mance fete cxempl: prozozs teoroogicl sa ces economics st ‘spre siti real el sah ins ‘su proicl unatmotorno eso ics asambldad vain, prefigurd Stun pinanaloge sas anspori ‘imal cuz aclonetcépreponderet Bind, inal dae isin (Casi gindiea, dar im mai isd ‘nisr, saints prosipune lj ‘enka, forme et superioar arin (rus ative de deze esti da, inp ce indies se ons expen peeporent rin lina ara inaginai iy rena limbaje specific: lima muziea, plastics utiizead fn sens ura Tmt heat). Dinesh PROCESELE COGNITIVE SUPERIOARE eee neers peace ee ool eeee ‘nai aceentual reglementirilor voinfet is ‘dct disci” (Dugas, pa HAC Sup st condi consi PPopescu-Neveunu). Exempt P np: Inde led das Exc sola steal sini pert Departs et cases’ cd Miao inf in wecutmclacoiledurasci_ fy tamnne la S12 dees deo, espn de wubita de Ia fy, see assim aces capelcu cesta Porpessiciun. In posite, AIS © Ge Sma S36 pain (34 Frage din 1879, aclu autor “" pun be pate aisle sorbene expe noua pasineapeetlst aysnuia ineractoneusd tous Pntrusertanca Merete fowomencte phe, destsrandes Hestedeicatslsatsacile dees, tla nivel consticnt it con in goncral tele afective negative yhontaniind cx expe neg Aprojundri sul extedatorat dupicum menpo- dramat rondensarea, depl 0 ‘Dramatzaren consid ilo Imagini ca osu sonar, pol ‘d povete ‘Babarere presume taduccea capertener stevia a simon (Chior care but deste Condensarea ese suprapaner, sagltnarca war element ea loa eat Deplesarea consid in mutarea scent dea obec sw person rat a alee neimprtame Tisesteposuasincolanea nor probleme coreaupreocapat bic ir Stare de veghe: Mle descoper sae vot os eat dpa relate ‘tortor in tmpa es, Exonpic ‘hams Keka descent orm enone opuee nage condi doce constr west ope all api de cusut a ft aparat tor ine Ingen nb Shad Gheorghe inate spre tmentatar@ Si ear ave i hon fir de a Cuenta deo cage fori in tmp marr oor de vege de on pia acest ave eet devo’ inemimabild satoare, Exe Dreferabil sd le seis div mers Trobe ots amar onc oe Care hevinordaine seamed oe care Ie af Iva fel ou aa act Utscandmayera unr des sare WP Popescr Neveu) InPavete stats soluie anes probleme poate daar fad sport (lor du fare antroureprparares 1 incbape, Fomor fa aut Sevemiptte este bine curse! ‘Sona gine oa thn dsc ere sa ene cea at i oigne ftv meidet saat acordat enomen banal care mu ineresoe Din inal moment Thora psoge cama ans acct fenomen:descoperiea refer PSIHOLOGIA, Condifionaie de edire IP. Pavlov Shain digesta cn a obser Indice gr doar laa page (elt care le duces ana Rept it erent sea a (ta sesbese tomcat foo ‘mena carea fost mit sare pat ‘scare caschonar it care IM. Pe basa adeirut od prsonae lutea este puters implica in iment a oil te febiecal der! stimu incompet (Gesene, cnn ones eu inept (la so beac wn prod ites complet, ancien de ste Opovesire pe hava anat tablow Inca sa eon, ren na fe hat ete) tn reatzorea eestor sare Sie Se angaeast incegral tar ‘ual produasior obs permite ‘umootlerea motel, ntreseon, Sipirantonconfictlor sau aati Sir aces "Eeomplu eval fbulete wiz pei lr mo op Duel dor inca Se red vant Dre care str cpaca eal Ede Ta pan Celene pst se tree bre a 2hoar pwn brad ‘nama pe afta. Se cre sic Complete povesey gin spun burnt Cea face pul core ye ‘hur sbchoare?" and agin pari a ormaren personaiiat caborand planar pgame dest come ‘magnet else". le care rope eng flesindpregramele okt. port egies tse ‘imaginopa comrade ascmenen Coneeperea # ucarea ariginalé @ mpfr oa ant prsane PROCESELF COGNITIVE SUPERIOARE ma ‘PACHETE OPTIONALE DE TEME 1.1 Exange subsamive, verte sa asjstive din aia semantics» ma abe panel in cosponden cu perehl fo din aia scam Si Exe Tega vit ati ~ Gancie: prea, pecrena te 2 Argumerteza fia cst sant ms creative mcr dett stile de dplinh a ine" ( PopeseuNevearn) 2 Decrease imagine cre toare prin cae af trebui stench ‘blll reacties unl cmp 1 Compa: jeul din timp somal i “eve imaginca ideal de sine ‘imapinaiarepraductva 3 soit crear Fata eprom sre ining 2 Formuleaza exemple originale per care proces sara, "Press cu joel excmpeie iniratraoll giniiniaginai IM, 1. Sedan mitre profuse leimogiate Pantera Rca Scoate sons rocedeu incre 4 fost btn Becae ros, i de est cuine pop gis ate tehotcmple pon Beare 2 Compatt 31 stableste relapie ine iminatie's meron 2. Subigteasrdn i dessin fntre vis di timpul sonal 3 19.1 apa inden ania comparative relat (Admitoe, Sociogie, Bucuregi~ 1993) Roll ezrin gi 5. Anlzerd empaa servers perso in rocsnel magia on Pepe ma eee “Relient imaginai pro sole rego V*, Sis pe cap, Proce T Compara epecntars cot ca 5. agen ped (ez Frocedul dept) 2: nes indians esi siimaginai 3 Tncrationie sire process ng ive superonre pocesee cognitive senate Roll nnn proces cog nitive supercars 6 Rollin proces og nie enzo (Adee, Pope Angie sec, Chy-Napocs, 1996. "interact di prose a tive int Leu oll poceslor cognitive serge in stm pic ua, Dorlas ale tee de sinter pe har infra dsp procesee give Cee proces psi dept ait replat: prin teste din nde ‘stgr cilia ne organs de setizare dha) si es Ie presences airline et sel lop feomnalizai, se actioncass penta rentals ie decor: acs tip de relate este_ specific unan.s presupune transformares si porfetionaren or Timbajut,smaginaiet st altor fenomene patie. Sum considerate proces aie prpanen tr Ete posed is hum comin infor art ere evade papi cn cterzate definite ‘Oma ste dr Hin cae gt Ast ound dei tot een 6 Dn compat Impey alt ctor naira celor intl aca onside Se cre pine mu poate resi, PROCESELE REGLATORIL reflectors dey sunt ielse fa elas Proceslo opt. Ponta vitae thor conf no f-am definite proces rotor, sain 3 on tl nro. Reglara te reaizez4 avtomatic (insets none) const en ‘oi Iie cl dod de eae Se plascid eels ale care ete at ipi dar conde tau ‘Boadipiar efent; acest erat ‘tes determin ph pilot ator se produc cx we Pen planner acest af ave fui anegltate (Mt Golo, Principat de psiholope ‘Shenctes.$ Ene, 1975) Din tducaie Wcbuie si se demonstéze ees unt dine ae tinge penta se objne a reelre rin omen nana psn ee find nla, {OCESELE FECTIVE, sore causa ian obo ii devotamentla Bucur, tse ada oben say a stile incategoria proceso pice sfective ‘0 cmos tule procescor ‘ecinefomened fective, provi din finds Tati unde aot insannins plates Proceee afetve wn proce hice rogltori care elec rel fide subi bic sub forma effet inclose fn categoria overleaf Sito oni! norman prope ‘le reo rela subctl c u ‘hist ie a eu sike U5 fees obictle sa sue, Ine Insel tinzind spre obiectivitate xen in pestis poses ‘nose, rt de ic soca io fuze ase afr Sadie de suet Ora dea nd ‘St plea poiy eleva eae aby sect, dar mola pict eae lai rove une pra bac, Pent ch amity 8 nine cu Posten ten ott, evento {espini: po emetic Savard aa subie aa $de fossa fos mate subi riba proceslor active fanbiceivioma tor) se expiek 8 (frau! dijert de sotstacere a ievasfacerea ono level esas endo ath H provored cai fh Pitateas Ta col aemallumit cust “cordate tajies ace “tute Teste cu tina date 3 potarisareaprocesclor alective ‘Epona lao pst sauna tif rine sete st pete sa replicate, delangcaes atm sau sratiatas Sree Sunt earaetrzte prin intestate ou eau vif (ais ‘einstein ane de eee oping (Th Ribot ft de Shnetaniter ont ‘justice vrs de insablats Tors atria ue ol pice Exemplar mareares go {Sve echipa prefers exe wats de bce un go mareat de vera pate termina stares josieats anc ‘wi adie go poate one SSice (nobilitas), at tees post ‘dtc werent farsa la ape sun cleat, acetes in urd nd tri aestive nastier ca Stu pineompatiec cul spor “toate formele afeetnitapi au © ssfigrare proces; dura est ‘pens deepal de ect Sade tai care acest aft ‘mini dst farc nen, ae drat tie, burs ~ ed, entice tae oan mar Prehungiea dure tm sored prin opts, fincaz optimiza meer pe Ssseoperien de noi semnfcali ale Componente proeselor active Sin fective presapun moet fempocamena 1 Modificarite vegetative sunt evident bist spare seca tonusul muscular, respect apie Sinea respi! cle) sau eu probe Droge (cesteres eam dea in singe) Se pot aba pales sau Incoses apart wns ll Fneremeniea, rs ste ohn, tial su geanatl ee. Uncle mod fed fioogicesuntcatte de sae tum ygol” In sfomac,uscaren gu ederim cardi ee. PSIHOLOGIA 2 Manifesie comportmentale ‘ind munis, pnt (yest, posta corp, schimbarea vac Dine le, min exe cea ma els ‘ent pentru abst, an adit Baronet al emoie (L Cio). Modifica vegetative si manfstie éompramentale au sit lth se ‘ezanzrad in jul ue! wi omg ‘ondla exretiemotional. Uncle Expos ematonte sun once,» ‘roms Ch, Darin (1872) universal: riicaea voei apare to nine jptain ic, canal oat Inmate duce suspinulia ws, rsa voile permit ientiieares tyoath tailor aective corespum mica 41 puntomimica devin lia arulca ace less ad for seca parlor od Io rete de genera (V. Pavel Din vit sctientlr” 1969, p. 60) Desi poseds clemente univetsae int ae vans ips rpc salu sau dopa epocs. Exemp mente portant i i om Sunt opie de ramersse bance reseivorcpaor ur anait inb Bective nonta, moment de tare inert «tailor afte poze Impune in medial rural din sudu Rominit ea, ia inpul ibrar, ivan pling, sem al ere toc nas vi med wan. tose ders pls ce aso- {eve circa rnc mu stn Transivana, Expres mona stat inte de fetwe monte al gupla ponan Su orga actors) ut tne in scop dverse: pet accentuates PROCESELEREGLATORIL ‘dinates in ins, po a ‘Soman lors, penne ises, pent» proves ontgiane act {rercs unre seminar) a etre apart Pobitatn opan voll, inten: poate» expres emofonale dtr Inia inooren, fm anu ite, fers de manifetrte extern Exempl nemultomirs powseats de apres rapt le sol poste f masa prevent aces, fast Impreeeojaceleer pine woe sen amiic pave Tall inerpasorle tence sarh ai legorea conduit epresi= fmofionale adecvate. situa 4 envio sociale ale papi eit ‘escitarenconct imajaet Apter Ele sunt dependents de raturzarea cogoitiva, aeetva 5 oitivs toca, demir inca Beano pe ee 1 Tire fet ese component specifics procscor din scat cate [orca spot cups dec romai prin milociea celorale ‘componente on rel abet Nuanl clea finale vii active tu pot fi cu wuts exprimate de Timbale acca orl eet moda pei, inte care cle mai dvs muzica poe lien ‘nia cotian, mosses sunt foarte potin uilizate yt rolal de ‘mune vine ctlrexpesi ‘soon prezette a ss “t Componenta cognitiva cste censidert de un uote al aus ‘oa actvd In aprecieea simu Fanci de semnifieaaacestoa sa de expen sublets Toate components ezeas ant cout, sone uta ra snr efi leven diete forme se tet ete st deren grade Aitertr in grou frie exter mols 9 seatincate componenta Funct tet Ee sunt mip dependent de raul de complenitate al proces Sestve, Agee inset fenomense piss, find prezets ain sl in mp ompulli cSt gf in rerlvarite de blame stain ere ietcard actvaenpaiics in rapon cu motivaiasubieetulu spee ‘eoscire de prcssle de euoasere faze osubordneaz inser oie ta sotecteass gi evalucazs feo: mmenle,obetele na settle; ee preferate de sublet, cleale sunt "Gustine energetic actviatea toucuria dterminats de sucees, de sperana fegitet mang instalarea bosel stten, deen diminoeaz ‘neg, sea ind mai poi sc: ic, mien infor om, Uetinge letter cata Adie sbicet abet sau eloa co ‘soe iasup i aceasta relestare sant incluse 91 clemente care aparin memory, imagines sau eb ing renlizeazd apres individu mei, epnd compartment 136 Funetia de adaptare a procesclor safest contonersti, T psiolg ca P Jane, CG. tang consider cd emople dengan ‘nd, ind un dezastt moter 9 ina fez ae poe Tale ot de mnie" creme re" orb de drasit'e 2 all puss ten co cae speci ch pmsl cosh ‘oil nga cond: hi ina sau ea sustine WB. Canon, Secale se te pun oadpae rapa 5.0 por needa exe cos sominals Vasile Pavel dupa care ‘motte desarsanizeasa, iar sont Imei onncesa conduit Ine fees emote elses pein doses ‘Seton ncruld ane supra Tatuit cognitive. In acest Stein ia ae fete sntactive ca in domenil motor en distroge Sracurte pereepive 9s itlets ‘ria Itunes nic, prodoe vd intelectual, un haos in pantie, 0 ‘ample dezrcatrenginis ia I decapiteaad pe om seinen fvignteazd sh susie activtatoa Inlectal." ete un actor decors a scturioyintletae este un fenomennonnal dc onlne"(¥ Pave {Cunoasera de sine a cunosseres Pont pp 14135); “pe lng ate oni xi 3 Solu de compro M Ross susie insta nos cute, cd stig menstrual “fective au efecto dezorganiant, "spurs pos pnts sie dat el ‘raid adap friar St cae PSIHOLOGIA ‘Ste oa ape; vem: um eo fare pied tcepe png faapareneiar) in le a. cate State stu cononcat, end ‘nuenttaten ate maderat,procesee fective ongonzea contain ‘ectdamizant Bosra esti ae ‘pobleme determing borders acta Dezorins flops sau copa, ezorgaiaten motor un crater tempor, evenin-s Iena dpd pads uncon fa cue (Clasncare tree afective Folosind dep findament disana fai de islopetenstaten dan ‘oncomitente raul de comsentizare $i postiite de conto, P Popes ‘Neve digs: tdi afecine primare (onus fetal process copie ald Prinderiloy, disponiiste organice, etl), 2rd fective comple (eo sidispoanie, inline fective sypriar (ea nett pasa Duptetrmgs, A, Coto Soin Toi afectivestarice care pot eovoes athena da ssn satape teeing in fete lenentre dpc, 3 emo 2 nds afc dna st ‘eas comportamcntl an (set spony pn). Tn cases observ tndia de voip dela fim lemons a one Supers 916 frais tie tte PROCESELE REGLATORIL ia =a] aca | ze =e | a = [Sema | | | | fie eae St pant aps |renor:nes: mae so (copia er ws rsaoLocia PROCESELEWUGL ATOR lw S Dipecle | aa apne — | Sas aE | Ce INE Te Evataiaafectviitit Iinttigene’ i prezn vara ma mai = |= Bate l aemipuieamsea datas Sifoalion Saitek | Perea — a co SR ey | foe aero oes Siteileamn'| |b perees a Stake Seiprm eave nah apes uia 6 Semtieiate | Sat wane anaie | Sis mai sabile wr] Ven Apron agree ditorate faze de opuciie fh de aul co Tae “ae | Sade ers Sioa Soe mins ‘Eevee sete se tan pe onl oni | or eset Satie oon ar ‘fected | ure Pots exse ee or Aten nun sbilaen Se el Sess. iin dee gees set aeers ome — Si er leet Ta et er Tra — Raper nr Ca aaa Speirs | Seat fs |S Tea er eer SE [eee Compras rll lire _—d pari er se ete (Se gs poetic ico {tse end itemise “Tati pc o's te 2 ee ae ae fagure faves. uW anu conn ninth pectin. neal en infmapio! 9 tzu opera Git Scent nan supra ecg ‘erat anit prods bce exemple conde eet wo PSIHOLOGIA, ‘erie si 0 propre exist de tit nrzte praia stun firnisegacastamcalcor inca lr tase fee sum mpaete po sc fine 0 Hie asc le lene, compen, une Uhoncet coe peal ils alle" ~ambele psc ne up Sti Sonne usirafeavyecmps void de foo snp specter iene des ieee asad pnclor sti amtogentce la rE {ho pooa apf hat bee Se cmpon (ve Evol ni xia dan coi sup ror Eh ah Pomel care pork cence," invites cogmiivs cai eco pense Vr snr krahate dr alias dessa a spot Inpraeconte june siice sun it Denebiis a To pes elo Ea RT pen Tele Te Te aE ae {ise odbc wi er sites a | re icone ccd aos biel | pein sb ons aera sccna” | fiaaicant Senin a Ee ae Giana ar eapi a ama Siew Aero se ‘Sump amp acne ies dar epson. rina Ie racy foc ia rors dear obs 2 Ta pT AT a TA Tape STOTT OT PROCESELE REGLATORIL Relat On poesia emiate ae ide juecay despre obiete 91 fEaomene (oie, 0 scopes pot proveen nua au tropes FRaavanie de probleme inlegtct (kelneatu sete ieee it funene de soccesal su insecestl ‘Seu oe eli co ata "Simplicren gain proesle tea en even de ore Sup mdi ge ene aac {corte cognitive consis et In otacerc tt cei unroinprant ‘nedet dinerpceea static de ca inflate Component cognit apae 9 factor Im detoniaren incest procesciorafetive prin previarea SCipniiajiettexemplu: nota zece ‘hier sna ose obit {aon nfonala 1 eoncarsanior yol), Su In'determinaren matt for freer deo faa nat reapune {nogeren modcrior ee a cet abest, stag satin semper: newt esas nie sou al ile <4scomind consi rao aoe proceseafective (dragoscn pene evar doula, cuore) sl fund tite afetty devi ‘mouvahonale,orentind comport ‘mont cnr ‘eamanacls conti emacs ideal evita concep devin Tema mina compen, co restates custo tla coarece exprenleensionale jung si le wots yolut,este ocenarh penta 0. simulate sa Sasa seopaa ye capresilor tar na adv ~ ala pressor asine dete nie conde ln sede nent Fon laiogere scestra, din tess ‘usd proesl aleve et co eaten ia eves procsslorafective ‘mplicin crest ponder compo ewe coyeteExenp stint ete sin fone de context foco-cultral ia iociea metre individu. Par bea ete ea oman" “spune Stendhal: 2ProceseleafeciveIflueneaed rnkfene seis, uit riestimuleninegere izes Probe cn san eps pss Puterice pt Bo far in acai Ironate tama cena de ot Se rntscr pated ib pec ‘eure confiledin gaps ti afetveaepave diminoaz apacttes gropuie des rerola prebne vin anette site, conse ‘sup Secret sie cog Sve: ee pot esha sh inners putea duet inane tlie ne ron mare urmeara decepin {crating estas ct poate res viloare formative (a vode3 ‘profane crete neni proceclor afestive nu determina gro sree 4 Pevformanflor gin feacs cases fia mote exe neces un pth Se tensioe™ Ch. Riboo, Stace stan afetive poritive favorvears derives intelectual 3 opus alle (anxitatea foarte ute) pot inceus ast dele Provacind desadaptare ecu scl “Apopun 1. Genes eminent dedragase (iirc presse amitoare eae ~ipania enor poste peta lor eta te me poze 3h mot nate tablizerea emotion postive (indigosires cristalzarea ~ impodabirea pareneru cu cele mates clit ‘matutsarea temimentala de fabie, stablzaree 9 conetare ihe * decristliara peered. ‘eer se poate dite ror pre mark dle csr, absent repro ‘lit incondit opciore ae {sentiment supraolictCutl Parteners core mat mul decd poate fer bimini forme (Vasile Pevelew — Din vaya semimentlor 1983) Mince de sar de a Sobre Searoned snd praia defame mpl er: pete dou Int um se scot acopert de eristale Seance Cele mat mit crn cre ‘mu sunt mat grouse det ponte wa igo sant ornate cu fine de ‘lamante noble orboare os ‘operate mint de a crea tol ce ‘onrbte fo descoperiea cl obec nb are noi pefeton (Stendhal, Despre dagtte™ 1822) I -Fenomenalcrstliziit ne poate paren ea find 0 aera, 2 face 1b sions aspen (eet sentiment deadpan uct es 9 rationale? im heal fat ttn proces de ‘nb, tcionarcae cp, fare thin ing ve pe celal mat ‘hou mai femes et mtg afb ect fecal eat (90 cam or dot cls fis fecere se omempid fa imagine sa ideal. Este fresco parenei respect dloreated si re mented ta nivel Idecisrit frit. Dan a dort 34 ‘area fce primal pas spe rea? atk ie patr cate bit @ crstalizr, puter el transfor ‘maar cre fae pearing ‘cai fem 0 deere dure cristlareamdgie $1 erst inate resin peer bt jut sé deoebim erat fotnde de cele noire, pasiante Datrnctore gf clarizatodre de cele pace sorte? Nie wor de rsp Credem ed secretul nel dezviluie sructuraporenaltpt Af ted Ste inscamnd af fel mode peo lima onset ct nat variate, pnd te ope Idecdite sau prejudecaie 9h ‘coming oan ed nse in prin rand of! capabit de bce de sive. Ort Ici, morbid are foc atanct cmd PROCESELEREGLATORIL persoana plerde comactul eu real- {tea cand invligenta 1 devine pe earned pian ed ot ‘ele condi! sion nn Sisto rig. tefl, tune end Usiunea reaitd a tami face Toe ‘lla de interpreta (lasile Pavetow, Din viata seinentelor 198 9p"79.810, IN, Dap stabicarea semen pot si apard suparar, ndignare revo str conlewae de moment Ete nu su dear efece ale ates lscordate reli de care et staat ‘lato sentmentlor Pe ui fond de ‘nderent angel de stromata ru sunt posible, Dec factored Imre emofilr postive ange Ive est respect vemtimen 1P, Popescn-Neveamu, «Curs de shoo generals" 1977, 9.502) Alt a nie nul ta vel gpa optzarea dpi {clint fect ae nseitate ‘xcepponal 9 aceava, mu ma fondnea existential et 1 mat ales Inver achatan sociale Poste Inpro, supose srbsioet (dae trie, etc, compet tive, antrenante, tonifente rin Steuart de sine at poferable a ade proispoctite deprenve, blaze, ‘estnce, de syperfitl gta sa Supraincireare 3 insecurate Find omsiderte de uni outta med Doenerget; pate fete ant {estar ror eam mare Insemnitte per fconaliates 9 ‘temaret condor dees cw it ‘mo mul cuca nel indo at persone cite 1 Tee" (P PopescicNewam Cur de als oral 19779 3030 Vi Semone igi Cindi se flosofawaifietoare a ep et ‘oroane eben din nals tr reiia va (Spranger om vist 0 Simrad cama conre ‘alo. ‘ar ac rebel 0 asc media Senimonole eigioae ale or oamens~ poate ale majo vest din copilire le sunt onsructawocenrte it eare ete (opto 0 celee are vor Imeretele ede ale deca Sania Clans sau am pavime supra indulgent So sontimontl pate fe tip tribal biserica moa ¢ mat bund ‘hot been Dex preerapopord Imei peal ascmenea cert ‘eligi seresteumat respect dene. se wats 9 edema i Ex repent un mecniom de opiare (adesra x moc de vate) Caprinde conduc veo ne Ee ('eloareyextseed in sensu e pertained pense opurr ale ede Te ae tmp, sentimental eligos pate den aemenea tp ts ore sole cypincatoar pena enioele ‘i in ue ort imei Poo si fed ase dacd cimares (ine cnvaloare aes ban tar Incr este dears pena Ins. Abandonindiese ese aces Sop wll), ligt deine 0 Saloare nse pen ini 0 (are exe comprehen imlepratore iomotepionaa " ss ela mpd adenine cect, ‘mutt deed procesele cognitive ale ‘mtr cries Sau” repre 0 ofrmare i a ‘inoaytoren deat npn Jato deca. Tete ac si esping conepia ‘ttoate impala oligos dv a ‘infor, represte serine Cio aremenea reise wextrinced ext ste mio nda Dar nc Inuputm accpte paren de vedere Pele stoma ortadond este (otdeauna ¢ supunere copilaroata fond deauortte ye aceen maar PSIHOLOGIA ‘Ome de amen sero conden farmele sorice $1 tradionae ale religies yadaptarea cea ma! bund penn cistarte or interment de so Sinelgtltae $e anfl chor eligi tradhtonals poate reflecta mal mat ‘eat veneratte copléroass 4 de rindee ea poe reflec lassi @ ep aleara cw 276, maturd 41 producti. Dorma tabu 3 facem froarea reciprocd ft 38 firma cl relisted sentient unfeaton (Gordon We Alport. Sacra 6 desvotarea personaltt™, EDP ‘Bact 981, pp. 302-305) PACHETE OP TIONALE DE TEME L. {.Compard emoile gi senti- mei, secimentce pasa 2 Ariza evolasentmenl sexgot aun persons) a face A apt stable de Ye Palo 3 Relive imrean uote on Sood pe tema Sentimental repo ince chestonar ine suger ‘Stew xr din Alor “Formule exci pea ais te ol eonduislor expres ‘nein compotion. 1, Argumesten urmitoarele timp ~Obiguingesteeaginul cist senimentlo™ (Pavel) naar irene fica romano: Senda lin exprevacmoponalt se combing tnjoc alexa spetane 3 mimic ‘meron (Fras) Emoiaestecaoapscaeserand ‘cupid dig passes un trent care curge mete spinal tt ‘saline "(Kant 2 Preis concept casters soumiorlor tin afsve explore fe Bocuse pacers, buns dpe, Sragoste, patina (Olimprada de Paibloge, fara nina, Sidon 5. Interactive afctviti ou proceele cognitive, alle enomene Pathe relator (motive, von eng) cu setts umans Zi cpio posibitatea comtoluls volun Eenduit! exesi-emoponate 5, Fornulcazs exempl pentru 2 ihstra rll condtler expres onal is comporanent "6 Compartuetvatn coprocessl copie yates rele vec PROCESELE REGLATORIL PROCESELE VOLITIVE (Caracterzare 5 definite La fea fcc sea pro cespuice eee olivesecancten: Sena pinecones. Gal sbiccsve comport Corespuneioae specifics, Podusle proceso vols moda subi {ive si comportmentle) sunt actele Nore Acestn spar po ant ‘tsp de devotar ontogenetic 30 owt fome: etl inonona vn ‘Nica un dn cosa ata sbi, see 0 sersonre um aun flgram de shad a magn Pinu! din apropere cael sunt ate nero Hlprerit umount at un sop confit props © conn in frmulaen setals vel tatu mo aniciare met & =NTcopl css osoit de intent inden he sumarca sac, ep dont de alin anes "omit de efetarea acini in plane se conse mest ag fu 9 ncaa In cavint eapcle (ever preurse;mapne ati ‘Sanja verbal zlorcomtie Plana, modal sa poral as 3 Faso manic Facto ial 5 Fito mre 6 Faso prape T recto ‘shonamest Destineligen oprecastrns leat fo popuitivomal cote Aseminirertadine) dine paren cet rt parteerts fe occas se. fos sca pve ‘eogrfed est ins rac re Persoane epartind wor gropurt Sierne “ 3 Conplementartatea, dase tir int sobsema tn goer laperchle te capri elena nte PSIHOLOGIA, iba proactis Dosese fac! Side pea face. ‘As raen oa eer San stare coming Sunt ie stares mi stipes, vet ddegrewar fi Pesos $8... Pts. ra dvd ude am grit (Steaphen Covey op. 85) 2 aveminare prin cri de valor {Sa anator rar depersonaliate, ini ce alte tendingeapar dropt complement.” Masonee) (Ca bess primard a prictenie sthologit aw indicor identatea tutu: de plat pe lial lc Important elle ierpersonale co armonie perfects tunt foarte rare: lear Imorezenta doar 15 din rele cee manifest intra grup, celle find Inte. nasil de ea oe mata ‘ma feven wrmiarele end nade pespune et care so simpai t sonpaicd ken loriar eal seamnd mat mal det su propria it maine Ind prefer une rapor eu el deren cel din se prope de imagine ideal de sine Precenya accor tending ma echive least cu 0 generalcare ico ati ef amen mi sn iden obctt nese ceria dar nt Im gresese ioddena PERSONALITATEA. ‘PACHETE OPTIONALE DE TEME 1. Cesta sun une de excel pen evalua oon? Arguments fs nfo in un canes sain propia expe en in ear eecl expe prin aime exer lar soe pi extre 3 Exempie fntile rps mie re Aad pli mel post ee i oi ‘re eu 1.1, Cores stecopune ols rns fcvent pen eal aor deci tin sav aprofesorr deci steep sah lot eine supe oe gop et 3 React aplc i inenecteas un chestionar destin investighnit ndiilor cae favorizeaeh att 1. Ce srctpu se flsese fn vale tntlr de ce ad? 2-Analzazt posite de mai jos icici sribies portional Stuaonald i efectal cone! gine pins chp plane el ieape ‘Ssige Aj trp” Sens ‘pera fg sb savers, Consisting ch. 1 fst doar o gant zmbese 5 se For Is re A soa tl sgh fn no fr mo: dep jor She con dat comin i tr ajar kar remars supa ca fost psi tin ou a 2h ip ros tac torma ingroat Nid strigh in now "Ajo, ator, pat Sion a “arg 8 de reaks he not at 5. Gisele exemple de caps de stent sa de Indigo In eae stew amon poet nics Image eciproce ale pareneilor teniee prez de spelt ‘rio Sea 1N:1,Diexemplede confit deol ins in propia tesa in ep pices 2. Ce sepia in caltat de lev fade poesia? 3. eaten tei ean profsoni ti fa de clei? Ext colt se Bengt “F Este socistatea romincascd cual un medi permisi sau wl (Care st ofectele acest tp de moti asp derole aptadir Interact dine tela de etree. Reprevnte pra 198 PSINOLOGIA DIMENSIUNEA CREATIVA A PERSONALIT TIL CCaractericare Terme create” exe rely Onulintne ales ocr sai, 08 jn pilose, el a fst cea de probleme necunoseute pent ates amerianl Gaon W. Alot (193) ned ou gat cbr nd avait rin analoge evel de poral. Sr descopere. st sventee ceva now. elt omen veh dota, te Accisticpitedeapredectout fn! ln gen Noul nena const mis reine, ar indaulcae 9 dowreschinbue lings una Je Posed saatnbotcaiiaelcean™ abode TES eda | TE cece + NRT ° ina dbloe icin) al ek dine PERSONALITATEA 2, aminaren esis wn moment ‘nvoharn eae infeieacamuste Se combins, apirand brese sluta problemen etme ain ave Psice redacindrs l iuai 68 ‘oul nee, ean smn. 4 Venice ttc inch proces In care infrmatia nou est ‘delat, finns pana eoreopunde Integr sutrals ese Tes $i leona pers ca nol eos 8 ‘oa comnuniatalor persaane Prepares verifies sti in special inde og, pecindeleahe ‘doh ape maint, 9 Penira explicarea creates, psihologul romin Paul Popescu eveant a propus, in 1971, mde ‘factorial in cre ereativitten est ‘aut ct tnteractanes oping nr (Minding opis, te vectors 9 Tetris (8 a issu seta’ care scam a age") au rol de bviemare gi de cnerpzre, Acetn se iv finete de vente, nestor pists ereconite neeate ous {vcctor gat car depts ‘blr de sealizre wl pods oi ralal activi sa eco putin es ie 5 Si psi wal namie ae HT Ca ae + Mi lata mun pS | TERE pe BT ma a "Sin si pn dann wor [5A ge de denclans To [rein pus Seeotte, dexcee | i pone . L - ein | Concent eentvica casita infra experi mune, varie orice persone dar ca forma $© saboeazh sete de ru, 36 SSivoisa de wma fae Pcutue norma Shem houaaatictencnince Waiico sae detente afin ee rita cuts ff gerne SEs in permanent de explores ai) aminaree dip, nce. PECL rea) verfewea (Gram Walls, py 2f tte ieubale se detgart i) hams eth tna tren Shima ko nap rsp cr pes SSisind reve on wa det “Siege nc sever poe EStmportment, 8 Svan de 1 cn de pretire pesapone blo int, sn lage inden polos seuss ce lca ane {fends in evire |= ‘des pobleaia: . Spenden de orate, eslston pers or dasa ese iv a dad a pea simulate tn rs i et oink rea eleva, aire 20 PSIHOLOGIA, “Opera generar de a 1 fate ofr cegs) rere Mo Tbe pence! hapa Te indies Goegeic Tal eal [pine cones ots STE Sten eekall pry |S oe ae oa 8 Here a eine FOE | IT 7 aioe PREMIER PT a PSTD TEATS Daedatiudnlecreivemaisescn> dl, acordaen une pr deptne imetate sunt convergent cu factor) stead umtec iguana case ln ‘psratina-cognitv (apna, se Senda hep dew se expan ‘in prose co cots de ngs smb, espns fs Se pop "aS Dac ine cle dus estgoii Comparten eviatca convoy factor mu ex convergent, s¢ exces Alcea cpr se vr activate cea els dacsenisinedis dpe Ceetviea nu se pate reduce Ia Saexpla lame dace Blin ta fenonenpsiie—inapnpe gre, Inestare pancreas a sts) inclisns ee ex ese src @ abgames, ‘ersonalii, integrind toate foam: dachindvic degen sat comidoh ‘menele psiice care cantrbuic la atonal, joel ete contapes unc eazaea nul magi afst ind etc colonsnal yep “preci cu proces contra al crew ssontional ent ualiic CE oe ‘nua 1068) In ls, dncolo dest factor ‘steric ctvitescretsiun Niele ale eeu ‘ol tmporaat i factor exter de facia, factor organizational, Creative ete o dinensane « intersnan (xi Aprofundinie TD. pesonaliti, onal manifests Problema voluut itcligenes im_plenrinaetviacs pitch dena reaivitate fst ites studs 9, ers, Create dimen Pbologiacoctenporand yaadnissdea personaliajit se eapeim al ie imei icrenvttea mci; deuce pocesull de ren et fa ing ose de nlc nu sus srl de opine a resco Sepia cefecte S necesarup nivel de lige cel patio tving Tylor (195) propane cnc ‘meinen Api) nivele de exprimare a crestvis Medial social, familia, grupel pine dou raponcar expres Profs, scat in ansambl pode vis aida alle re Smal poten creat dch esc raporeaesprepondetee In varie ‘uma condii aezepare indivi etre ae cit ee exprinae itera pun Gare mr ete peotput de oieea thor pote ul sn aon eae rer tn dsc cope 9 {onl Ge pitdn, drcomtones ‘Rooters sey teresa i el ti erie opr ‘tai pet obec words tice sperms ones bec inept dude gine i poese et coat pon Tot re nonin ar foment dj unset sever rile oie ‘iu gbuatns dome stoma Ande ino mai nun puna res den ‘th in prone cu semen pad Crerpate cit revoojoneae a ‘pois wi sua ore ees de Festuca a expeinelr depind toate posibiitaie anterioare de inetegre Avrefanda 1. Pen silane von in gag, amram dander bramsormine rtnd ie ereter sau sala dr): rapa eres format fin 1012 indivi areca scp deb Tare et pena 6 produce ur ‘it mal mare de ef tte de imp 30850 de mine ‘Pace gi regu de fanctionare @ aitizarea tehntetor de analizd problemelo,atinilenzd procedee ‘use proce ale matt» rp ebuie sive lat de simp Coleone se presint arcing de ae sb form concrata, ex miloace diverse (otograt scheme, dhapostive ete) "ecare parton formule ot oct crt concrete sure {problems aezcum ine primi, ie slit ban, chiar ole care parabeande eet al mee, aca Sem ie propria se deli ele ator membre rpu one rts x props ores iba geerre non ule conta do prs ciel ete pein src de formule simulate tnd jarmcle “in tmp ce se emt idle sant sania src he miflae dp erminarea oth gpd rat dee oat aed neo echipd ce expen Med fs lox sce sisirea « mimeroae tol thrice, conmice savers cern ‘hci ae elewor a PSIHOLOGIA nung malatee Selina vorp de acond 1, Sa oburtt clin mamerose problema su provoacs stm deernsomanfesfromerd “cbateea prin cue Dartcipan ascalind saprobénd “fread rao. sentinentee de Imisurite propwse de ali Suite ifviortae: ema arendonatwmoarsccnce amasera pri: die nt oleae nomen chimplcatintate sancfonate inate de a talon ‘amen a fest na infomite, lie noi sat dete seoal, fete dow st réspunds ta coniwcerad esata fnirebirte ormutate de alial, inde oma de recomend psiis indrseala dea pune welded irepiera ul prt pon (ese sanction sr aso" uum de um, ‘compen “garnet de dessa ahrena| semimentulas deeper neaeevat dance ‘apurtenentd la grap. interes foarte spat care ma fverseasd cone slae pene problmele diate nt tewea ee ‘hunt competent necesare (thar Roc, «Create nd ~ presemareaieadecvatd « pro suai grap Edt teadnte Nemec presi pane tlm 1978 pe OE I08 T1811) PACHETE OPTIONALE DE TEME 1.1 Argumeneae: imagiacste 2. Comparrezlire de polome proces centalal acti area sect fst Fomenil id decare oil occ Inertia enor pie teste posts" (Th, Rib Ince PERSONALITATEA. WL | Arganctew: gna pt 2Teratea forme exgrinare 5 Roll piano crate 24 eniies in ropa pe ear ono factor ce determin nome Sensor mas ao TH Argunctczd jneractones Sine att apt ee a Penonaliati” (Papeete Novea) pup in deren crete S" Competeass sta Taetorlor stil Boca aren ° Roh audrina METODELE PSIHOLOGIEL ore in, paogi ispene deunumar demas mses fale) ubizate pentra cunossterea Sines proptlsdomenis Dawe feestea vom prezenta citeva mal reve uli, Observatia Este 0 metods folosits att in Mintek. Observtie puihlogied ranportament ate wnat tid a ‘erp ona cum fe ofr reo. Caractere ayn, comport ia Ae coretton ira eon coh Fe asia tr. Seca ce $6 consatdtrobuie onsrmtnepstt dered, cos col pn pure acest Seu se folosese ge sau le de ‘scare gat videosonre te ~fazele upet abservait sunt Sse ‘her alge roedelorclor mat eva ivan moma pti de sbservaton,iregistarea Tupelo, prelcrara 9 nerretars for ‘Dey ese cea tal veche #8 mai frecventt eto, observres are 3 step pase produceres comport etl fenomenel ne pot ame simallan tote factor implica sou © poeta Informatie root ant aesea foarte bogate dae fote prez ‘Acste iia se pot insure ral vino tier rode a Ie deobservares sl az prpeazs In peck! opuse,alceanduse cea mat Potrivits posiry stuatia data. Le Prevonim eabelel urna PSIHOLOGIA ‘OBSERVATIA. DIRECT. user Natoul ote preens wonote { nrumonte tice prez hi Find constontats desist eect OBSERVATIA. INDIRECT. oh est ee ase ab © st inseam prez neind stent ec OBSEVATIA PANINI: costo pai aston dv ‘Su grputt dou surmise COBSERVATIA PARTICIPATE ‘VA: observorl se ip set oanei sau an monies it ‘OBSERVATIA INTEGRAL” se Inegisteaes teats cvenimatl, ‘OUSERVATIA SELECTIVA we mare consmnst sar 0 pares venient, doa uncle rps “OBSERVATIA CONTINU: fm ‘esl gap pesca via st Ste fra faerupre, wo ites inp ela mare ‘OBSERVATIADISCONTINUY se stil fone pesca pe nai nc de mp, amence ete (eS mint la carers) PERSONALITATEA stuart acciginsare lio de vee dente pent eorestares Pevbomntlr locos seas open dean a 7a 10 ta 20am cv a tal telanrgrpeare stesso tote ss so (studi a est seer 17 a. scuba experimental nas sat incre shame ee provost nude ce cre, pont ches a Inert mora fete ent i plore deme scien epee opilut de dragosten materad se Sala nu pein despren cpio Famili onal de tate fr pes shrarea bie ofa ces ‘noth ose : “eapenmenl se destjor, ci step ptern in cls, oe ‘onc, ibn pe sas ~ exporimonceesliatese verified rin ryoire de acl eestor 90 feat Anca pstotoica Este @ mctodt de clectare sist ‘mai allo ia les eS ‘inte sess desta ‘Sbiet sau um grup. Se desig Tipe sd deers cond arch ies deste de crc ora ing dnregtaensi Yaspunsurit subir pe he dechestiona ind nr ‘bel foe presupunustoarle ope perimental flo ma event dn soll icc, pre dosti de obra in ‘ae creer aap fence ‘Se proc singh, experiment ste poveeal cteindse stair ‘onl cae i venieptea, eased sla dine card fet Epetedesigrai nel experi “Se sete problema care va cere tin ncare ace o si ~ stabiese gripe de sie ‘nutineamcgngferin (eanabis independents) $ rapa de no cae emt actin es cto mia ve derueasd evenimentele in Loup esperimntl incl deco, lnnstrind-se comportametle sa raat obit “se pss i se inet’ reelaelcare socom sani Ipc ‘in mod ideal, experiment se repo po vrs conlases Limit ale metode experiment sbi asin abort ps seis comport el mat asc refer, aii este meric verfcara unor stir probleme mat camplisate care Individ sau pentru care nu exists tees experiment Unele di aconte Jezaantae se in pin lie ane tpt de x sinc TATE bis aR TPES tapas her de ene dee ie ise Ci pe ena bus [aera popup ances | Tenmine de aie a oes rea mare pte in empl ier a icy te hae TH WT Sr] ined bon ral 1000 Tatars, wick erm Segment in poplin anche Soe ve studi pena se fenralra conlile. eanoos hue fe repesenatie tt nine fost sobgropete pope, fia Tone 6 pond lor popuain aici ge voll ek poral uh ee ETO | (i oad ban ce seats Sour fre bune 250 lke 2 0 {i chaion de 100" de sues va ‘Bad dof de Det 70 de Sle in stil urban 30 dn Incl ran Crue fe bane {ieee 36 Sew crt med rece SHSTONTA cs pect sri anor regai Sia cupid ata oa pee Soak nae dom eagle Sole leh eve seed Sa Ei (os a np te Frege ttn? ee poet Tey domi me i ‘Sov PSIHOLOGIA pines STOTT Tae mie ane Ep Mie pw e eps itr veal esl Traian dea, [aes moda aaa] ta nevoie seem uncle nme se earotrears 3 aet iin post de ee a 10 apc poprozR & ces ona be apc CREM pe Tot ear TT cena, — pects inert sealer enue ‘undue lpi ine erie fener Th se wind petals AaESCE Be ec inept TE sears Tapa — OP The ehcead pa a ww solicta act, Acad motos prevns van ner in Ses inp wet can foarte mart denon eae se pte pele pi Metodsanceti, di pate fete oar. rey mgs sobs pt ‘Store olumtarsanemtnjonst in nahi posite, efue parr a Metods tester Teele saa inramenile cle mot complete, elaborate floss ecb {te specialist in domensa mesada ele const afind se Cire rculoresewilce penta ‘ec ecproamenior ~psikologsl scolar fe flosese ear entre cries levi sa Proud ares ntl i de comporament minds, wansport se wil era pnt seca st porns Protestenals ~pstinoglcincinsbilee pe lor gost! trata uc omental jut se folouce peux psig detec ermportnent slant Subset ear x sn testi ar eb: wis aeonde intedere pilogu finde oes cutest ese bats respecte cod deol a rte ‘ie sincer soda, ‘cooper ch pihlogul Seen anne cae se igs reaper olin stdin rece ct ai ‘neice po ge ae dept acon site Stra ello Pableaes tela verti falosite de speciale en lize Tor cx Adversmen este tris co ces teste guise: eoolvarenwcestor Teste este wld pentru @ atrage ‘ent aspen cal so defect ‘er ocala de a reflecta la propria portant El ms isd rigors, ‘tou format part supe sae ‘har rete cand este net joc produc nine webulesoictatz meron usecase. Aref 1 Deonlogiacoetr i puho Jogi caprind eel pe care once p= claret obligate respecte ‘cercearea sim diunese ube or: nt sporssa nt devfgarae Studia ne trate 5 snglnefoce eet perenaliiea color le "dlls sf ete: len pot ft ajustat, nventate pena hic conch doi 1 .Paom sain otis wh sti pelo Yo pon {pt sta de rb ear pte I evalua! aprosimatie comiserand ‘teva dent pear hea ‘poate apecain mod cover ae ‘md conepund monet ‘corse mars ale sr pshice ‘Dumitru Masten Metedol cored in educate $i btm 1985 p 108) PACHETE OPTIONALE DE TE ME Moke experiment: — neta care secant pans prin ceretarca care umeazs th 56 inceputu de denlegate a unei probleme ite aicparca uni spun poi a a incre pe ae pe ese Eonar snenatin oe are 1. Argumesteza foogitors aratrizarcaexpsimeat 2 scat povect 2 Folosnd tape experimen reaaliznes moll prevent np 1.1. Const in grap pont tot tun ban chur 2, Ceragortr exis in obsratic sicsle mito? de ecesarepikogich greene In fsptolle nena nt ate PSIHOLOGIA PACHETE OPPIONALE FINALE. {afin parcurgerli materia 3p estnatecomolidri eunostnglo, deal “onparar iaiatei; de wemene, ‘Seautoeraivare [Nod Subctle rena sun selena dine cele liza pote de Psolgicincntextlconcusanior dent nsimllsption eso {dea Fost posi am procs puncte te de pun ues teva pacheteupiomale ‘capacitor de analirk, boedareatar poste arian oprtun mio SECT PONCTE ® 1 Tope eons 2 Fanci iba 3. Aptis itn defi imac (Gosilogie. Bucuest. 191) BI. Memvia 9 zo or i pis, %, 2 Limba inte, Sp 3. Port psiloc savas sa clercli. | 10 4. Conlt orm Spendree 5p (Socilogie, Bucweyt 192) ‘C1 Cara parle de process pie? 2 nua soc lel percepts 5. Detn process copie oper 44 numer moda de apes 2 pi 5. Care sunt anism? ‘o.sprenims—} fcr in ele Defi creatine Enumeraji incites | (Cfleet pn son? 5 Defi sisal phe aman elite Ip pny 10, Enumerate mata Sb Ott? | Tipun de dings yon eabornor, | '3.—39 12 Exp ce nee} parabens care nt pel proce rai 15. Personaliateca sem sinter te componente (Academia de pote ALL Cuza, sho saciolog, Bucur 1992) D.A.Gindiea imoginaianalis compara P rela 2 Fal procs pce Lap 3 Limba ine 1p 4 Imagini pod » PERSONALITATEA 2» T [ Ganlicay menor tala vomnrana | 3 ave isn 4 apres lint oa 1 . ‘Psp, Bucur, 1995) 2 Rl veces mit. Up 5s ene iy 2 Caters emperamel cen sangvini (ods, Buctest 193) |G Rat eT varie Tomar oncepicon |S sien inet ak — (Soctologi,Bucret, 194) TU Pesaran yi process pie-nalza apron [57 2 Fanci nba rh itee 3p ipdin 210 siHOLoGis PERSONALITATEA, Ti Formas Findamense ale mba 2 Parmele memor 5. atu ree. 44 Triste centrale magna 5. Paculaniiestotratle ater 6 Stet slermtiai motte 7 Povecpia ge 5. Roll tft agin prep. 9. Proce afte spear (Psolgi, Timigar, 198) Spripan ois TT Roll snbolar five activites mana 2 Calta memo 5. Caractere genera a ata 4: Proesl fete primar, 5 Forme de rel 6 Limb ner, 1 Forel et Percent 9 Enumerate pcp! analiza pe ropsc acer proce, (Assen soil, Timi, 194) pip da oes KT Lona roll gina ey 2 Fazle process orapi iy 5. Aceepiue ntan deactivate » 4 Sentimentle 1» 5 Individuals, peoans, pesonaliate. | TP L (Pstolgi, Bose, 1995) TCC Retatie gine mas, 5 | 2 Limb nein, > 3 Imagini reproduc screnare b 4 Cattle atenie: scat ssoncetaca, | IP Tressel afte primar » (ipo pelagogse special, Buc, 195) XE. Nur pion clases lon 5 2 Cale smo Tigustve ip 3 Latur functional gin » 4 tape proces rez i» 5. Coment Sezai ant proces pice inte | UP diounecin nnge omsoe c fenomenelor. . (Poli, imine, 1995) "NT Fomele fete io 2 Carotene jl 3 Formele magia. ‘Soria, Beso 1996) 11 Nivlce wate intone le et eente componente se sets ue Nin! stipes soja empisiceanlzd copa ea . 44 Modell cigalar al rasp (Psilogi, Bocre, 1961 1 aaron; anal compart rea 2 Sonal neste, poprceptve id chin 5 Declines proce afte 4 Cale stems Asn soci, Bucwest, 196) ‘OI Ana cates, forme sa 2. Forme deel ns 4 Sule roses creat. “Aste socials, Tio, 1996) Bi, Clair valor afoive 2 Cale wins 5 beri spt obser (Socologe,Tiijoara, 196) 31 ars fs lege in combate 2 Anal pati evo wes pin 5. Sema aude ion deme ei pe (Paoli, Chu-Napocs, 1996) TF © 31 Roll nba a processes 3 Roll scapula opimzares mermoric 5. Rola moti notin eonrane sin pedagogic Cli Napoca, 196) 7 Rea maiai-perorman nines ‘formant P Legle percopit 5. Conta emotonaexpresia. w (Polgie, Tigra, 1996)