Sunteți pe pagina 1din 12

LOCUL DE MUNCǍ

OPERATOR INTRODUCERE DATE


1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în introducera datelor în calculator, facturare produselor, precum şi cele ce îi


revin din fişa postului.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

- Birou
- Calculator
- Imprimanta
- Articole de papetarie
- Materiale de birotica
- Telefon

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ

Personalul îşi desfăşoară activitatea în birou, in cadrul societatii


Temperatura aerului în unitate este de aproximativ 200 C, confortul termic fiind asigurat
in sezonul rece de o centrala termica proprie care deserveste unitatea . Iluminatul este natural sau
artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNCĂ


 Factori de risc mecanic:
- Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto
sau mijloace de transport în comun, accidente rutiere;
- Suprafeţe sau contururi periculoase;
- Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase (cutter etc.).
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte,
cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc.).

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat;
- Calamitǎţi naturale (seisme etc.);
- Radiaţii de la videoterminal;

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Solicitare fizică:
- Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.
 Solicitare psihicǎ:
- Stres neuropsihic in cazul situatiilor de urgenta (solicitarea permanenta a
atentiei in realizarea sarcinilor de serviciu), suprasolicitare vizuala;
- Monotonia muncii, sedentarism;
- Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală.
- Ambianta luminoasa disconfortabila : contraste intre fond si detalii;
- Radiatii electromagnetice ionizante si neionizante;

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare;
- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.
- Inceperea activitatii fara verificarea aparaturii utilizate si a mobilierului;
- Utilizarea calculatoarelor fara reglarea diferitelor elemente ale postului de
munca (pozitie de lucru , unghiuri de vedere, luminozitate)
- Curatarea calculatoarelor , imprimantelor cu substante inflamambile;
 Comportamentul socio–profesional:
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,
stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate.
UNITATEA:
S.C. SRL
DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL/POSTUL DE MUNCǍ: ECHPA DE EVALUARE:
OPERATOR INTRODUCERE ING. EVALUATOR: .........
DATE ADMINISTRATOR: ...............

CONSE- CLASA CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
F1.Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto
sau mijloace de transport în comun, accidente rutiere; DECES 7 1 3
FACTORI DE F2. Suprafeţe sau contururi periculoase
RISC DECES 7 1 3
MIJLOACELE
MECANIC
DE
F3.Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase (cutter etc.). ITM < 3
PRODUCTIE 1 4 1
zile
FACTORI DE F4.Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte,
RISC cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc.). DECES 7 1 3
ELECTRIC
FACTORI DE F5.Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat; ITM < 3
MEDIUL DE 1 4 1
RISC zile
MUNCǍ F6.Calamitǎţi naturale (seisme etc.); ITM < 3
FIZIC 1 4 1
zile
F7.Radiaţii de la videoterminal. DECES 7 1 3
F8.Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în
SOLICITARE ITM 3-45
zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare. 2 5 3
FIZICA zile
F9. Stres cauzat de importanta muncii depuse; ITM 3-45
2 4 2
zile
F10. Monotonia muncii, sedentarism’ ITM 3-45
2 4 2
zile
SARCINA DE F11.Stres neuropsihic in cazul situatiilor de urgenta (solicitarea
MUNCA SUPRASOLI- ITM 3-45
permanenta a atentiei in realizarea sarcinilor de serviciu), 2 4 2
CITARE zile
suprasolicitare vizuala
PSIHICǍ F12.Ambianta luminoasa disconfortabila : contraste intre fond si detalii; ITM < 3
1 4 1
zile
F13.Radiatii electromagnetice ionizante si neionizante;
ITM 3-45
2 4 2
zile
ACTIUNI F14.Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau ITM 45-
GRESITE dezechilibrare 3 3 3
180 zile
F15.Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare,
dezechilibrare. ITM 3-45
2 4 2
zile
EXECUTANT
F16.Inceperea activitatii fara verificarea aparaturii utilizate si a
mobilierului; ITM 3-45
2 4 2
zile

F17.Utilizarea calculatoarelor fara reglarea diferitelor elemente ale


ITM 3-45
postului de munca (pozitie de lucru , unghiuri de vedere, 2 4 2
zile
luminozitate)
F18.Curatarea calculatoarelor , imprimantelor cu substante ITM 3-45 2 4 2
inflamambile’ zile
F19. Deplasari , stationari, in zone periculoase in incinta societatii cu
vizibiliate redusa; DECES 7 1 3

F20. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,


COMPORTA- stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de ITM 3-45
comunicare); 3 1 2
MENT SOCIO zile
PROFESIO-
EXECUTANT NAL F21.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
ITM 45-
serviciu obosit sau în stare de ebrietate. 3 1 2
180 zile

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

21

 riRi 6(3  3)  10(2  2)  4(11) 98


Nrg 1  i 1
   2,33
21
6  3  10  2  4 1 42
 ri
i 1
NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )
Locul de muncǎ nr. 1
OPERATOR INTRODUCERE DATE
Nivel de risc global : 2,33
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1.Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace de
transport în comun, accidente rutiere;
F2. Suprafeţe sau contururi periculoase
F3.Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase (cutter etc.).
F4.Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia
deteriorată, aparatură necarcasată etc.).
F5.Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat;
F6.Calamitǎţi naturale (seisme etc.);
F7.Radiaţii de la videoterminal.
F8.Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale înzona lombară şi
cervicală şi a membrelor superioare.
F9. Stres cauzat de importanta muncii depuse;
F10. Monotonia muncii, sedentarism’
F11.Stres neuropsihic in cazul situatiilor de urgenta (solicitarea permanenta a atentiei in
realizarea sarcinilor de serviciu), suprasolicitare vizuala
F12.Ambianta luminoasa disconfortabila : contraste intre fond si detalii;
F13.Radiatii electromagnetice ionizante si neionizante;
F14.Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare
F15.Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare dezechilibrare.
F16.Inceperea activitatii fara verificarea aparaturii utilizate si a mobilierului;
F17.Utilizarea calculatoarelor fara reglarea diferitelor elemente ale postului de munca
(pozitie de lucru , unghiuri de vedere, luminozitate)
F18.Curatarea calculatoarelor , imprimantelor cu substante inflamambile;
F19. Deplasari , stationari, in zone periculoase in incinta societatii cuvizibiliate redusa;
F20. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul d comunicare);
F21.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în
stare de ebrietate.
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE
NIVEL DE
Nr.crt. FACTOR DE RISC
RISC
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Planificarea sarcinilor de munca astfel incat folosirea zilnica a ecranului de
vizualizare sa fie intrerupta periodic prin pauze sau schimbari de activitate care sa
F13.Stres neuropsihic in cazul situatiilor reduca suprasolicitarea in fata ecranului de vizualizare
Supravegherea starii de sanatate a personalului – examen corespunzător al ochilor
de urgenta (solicitarea permanenta a
şi al vederii, efectuat de o persoana care are competenta necesară (înainte de
1. atentiei in realizarea sarcinilor de începerea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la angajare;
2
ulterior, la intervale regulate si ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi
serviciu), suprasolicitare vizuala
cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare (H.G. 1028/2006)
Organizarea posturilor de lucru astfel incat sa indeplineasca cerintele minime
prevazute in anexa care face parte integranta din HG 1028/2006.
Protectia ochilor si a vederii lucratorilor prin efectuarea controlului medical periodic.

2. F4.Electrocutare prin atingere directǎ şi Folosirea aparatelor electrice certificate;


Legarea la centura de împǎmântare a instalaţiei electrice;
indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia
3 Verificarea periodicǎ a instalaţiei electrice;
deteriorată, aparatură necarcasată etc.). Accesul la instalaţia electricǎ numai a personalului calificat şi autorizat.
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 2,33 încadrându-se în categoria riscurilor mici spre
medii (situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 21 de factori de risc, ce au niveluri parţiale de risc sub
limita admisǎ;
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare se remarcǎ factorii generati de
executant cu o pondere de 45,61 % si factorii generati de mijloacele de productie cu o pondere
de 22,8 %, mediul de muncǎ are o pondere de 15,78 % si sarcina de muncă are o pondere de
15,78 %.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
OPERATOR INTRODUCERE DATE
Nivel de risc global : 2,33