Sunteți pe pagina 1din 4

24 Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind câmpurile electromagnetice – Volumul I

Tabelul 3.2. – Cerințe privind evaluările specifice ale CEM cu referire la


activitățile de lucru, echipamentele și locurile de muncă obișnuite

Tipul de echipament sau de loc de muncă Evaluare necesară pentru


Lucrătorii Lucrătorii care Lucrători cu
care nu prezintă riscuri implanturi
prezintă deosebite (cu active (***)
riscuri excepția celor
deosebite (*) cu implanturi
active) (**)
(1) (2) (3)
Comunicații fără fir
Utilizarea de telefoane fără fir (inclusiv stații de bază pentru Nu Nu Da
telefoanele fără fir DECT)
Locurile de muncă în care se găsesc telefoane fără fir (inclusiv Nu Nu No
stații de bază pentru telefoanele fără fir DECT)
Utilizarea de telefoane mobile Nu Nu Da
Locurile de muncă în care există telefoane mobile Nu Nu No
Utilizarea de dispozitive de comunicații fără fir (de exemplu, Nu Nu Da
Wi-Fi sau Bluetooth), inclusiv puncte de acces pentru WLAN
Locurile de muncă în care se găsesc dispozitive de comunicații Nu Nu No
fără fir (de exemplu, Wi-Fi sau Bluetooth), inclusiv puncte de
acces pentru WLAN

Birou

Echipamente audiovizuale (de exemplu, televizoare, aparate DVD) Nu Nu Nu


Echipamente audiovizuale care conțin emițătoare de radiofrecvență Nu Nu Da
Echipamente și rețele de comunicații cu fir Nu Nu Nu
Computere și echipamente informatice Nu Nu Nu
Radiatoare electrice Nu Nu Nu
Ventilatoare electrice Nu Nu Nu
Echipamente de birou (de exemplu, fotocopiatoare, tocătoare de Nu Nu Nu
hârtie, capsatoare acționate electric)
Telefoane (fixe) și faxuri Nu Nu Nu

Infrastructură (clădiri și terenuri)

Sisteme de alarmă Nu Nu Nu
Antene ale stațiilor de bază, în interiorul zonei exclusive Da Da Da
desemnate a operatorului
Antene ale stațiilor de bază, în afara zonei exclusive desemnate Nu Nu Nu
a operatorului
Utilizarea de aparate de grădină (acționate electric) Nu Nu Da
Locuri de muncă în care există aparate de grădină (electrice) Nu Nu Nu
Echipamente de încălzire (electrice) pentru încălzirea incintelor Nu Nu Nu
Aparate de uz casnic și profesionale, de exemplu: frigider, mașină Nu Nu Nu
de spălat, uscător, mașină de spălat vase, cuptor, prăjitor de
pâine, cuptor cu microunde, fier de călcat, cu condiția să nu
conțină echipamente de transmisie, precum WLAN, Bluetooth sau
telefoane mobile
Echipamente de iluminat, de exemplu: iluminat local și lămpi de birou Nu Nu Nu
Echipamente de iluminat alimentate cu RF sau cu microunde Da Da Da
Locuri de muncă accesibile publicului larg care respectă nivelurile Nu Nu Nu
de referință din Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului
Secțiunea 1 – Toți angajatorii 25

Securitate

Sisteme de supraveghere a obiectelor și RFID (identificare prin Nu Nu Da


radiofrecvență)
Aparate de șters pentru benzi magnetice sau hard diskuri Nu Nu Da
Detectoare de metale Nu Nu Da

Alimentarea cu energie electrică

Expunerea la câmpuri magnetice generate de un circuit electric în Nu Nu Nu


care conductorii sunt foarte apropiați, având un curent net de 100 A
sau mai mic – inclusiv fire, comutatoare, transformatoare etc.
Expunerea la câmpuri magnetice generate de un circuit electric Da Da Da
în care conductorii sunt foarte apropiați, având un curent net de
peste 100 A – inclusiv fire, comutatoare, transformatoare etc.
Expunerea la câmpuri magnetice generate de circuitele electrice Nu Nu Nu
din cadrul unei instalații, cu un curent de fază de 100 A sau
mai mic pentru circuitul individual – inclusiv fire, comutatoare,
transformatoare etc.
Expunerea la câmpuri magnetice generate de circuitele electrice din Da Da Da
cadrul unei instalații, cu un curent de fază de peste 100 A pentru
circuitul individual – inclusiv fire, comutatoare, transformatoare etc.
Expunerea la câmpuri magnetice generate de instalațiile Da Da Da
electrice cu un curent de fază de peste 100 A – inclusiv fire,
comutatoare, transformatoare etc.
Expunerea la câmpuri magnetice generate de instalațiile Nu Nu Nu
electrice cu un curent de fază de 100 A sau mai mic – inclusiv
fire, comutatoare, transformatoare etc.
Lucrul cu generatoare și generatoare de rezervă Nu Nu Da
Invertoare, inclusiv cele din sistemele fotovoltaice Nu Nu Da
Expunerea la câmpuri electrice generate de un conductor Nu Nu Nu
neizolat pentru linii electrice aeriene evaluat la o tensiune
de până la 100 kV sau de o linie electrică aeriană de până la
150 kV, care trece deasupra locului de muncă
Expunerea la câmpuri electrice generate de un conductor Da Da Da
neizolat pentru linii electrice aeriene evaluat la o tensiune de
peste 100 kV sau de o linie electrică aeriană de peste 150 kV (1),
care trece deasupra locului de muncă
Expunerea la câmpuri magnetice generate de conductoare Nu Nu Nu
neizolate pentru linii electrice aeriene de orice tensiune
Expunerea la câmpuri electrice generate de un circuit de cabluri Nu Nu Nu
electrice subterane sau izolate, evaluat la orice tensiune
Lucrul cu turbine eoliene Nu Da Da

Industria ușoară

Procese de sudare manuală cu arc electric (inclusiv MIG, MAG, TIG), Nu Nu Da


atunci când se aplică bunele practici și cablul nu se sprijină pe corp
Încărcătoare industriale pentru baterii Nu Nu Da
Încărcătoare profesionale pentru baterii, de mari dimensiuni Nu Nu Da
Echipamente de acoperire și de vopsire Nu Nu Nu
Echipamente de control care nu conțin transmițătoare radio Nu Nu Nu
Echipamente pentru tratarea suprafețelor prin descărcare corona Nu Nu Da
Încălzire dielectrică Da Da Da
Sudare dielectrică Da Da Da

(1) Pentru liniile electrice aeriene de peste 150 kV, de regulă, dar nu întotdeauna, intensitatea câmpului electric va fi mai
mică decât nivelul de referință prevăzut în Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului.
26 Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind câmpurile electromagnetice – Volumul I

Echipamente de vopsire în câmp electrostatic Nu Da Da


Cuptoare cu încălzire rezistivă Nu Nu Da
Locuri de muncă în care se găsesc pistoale de lipit (portabile) Nu Nu Nu
Utilizarea pistoalelor de lipit Nu Nu Da
Locuri de muncă în care se găsesc pistoale de aer cald (portabile) Nu Nu Nu
Utilizarea pistoalelor de aer cald Nu Nu Da
Rampe hidraulice Nu Nu Nu
Încălzire prin inducție Da Da Da
Sisteme automate de încălzire prin inducție, identificarea Nu Da Da
defecțiunilor și reparații care implică apropierea de sursa CEM
Echipament de etanșare prin inducție Nu Nu Da
Lipire prin inducție Da Da Da
Mașini-unelte (de exemplu, mașini de găurit cu coloană, Nu Nu Da
polizoare, strunguri, mașini de frezat, ferăstraie)
Examinare cu particule magnetice (detectarea fisurilor) Da Da Da
Magnetizatoare/demagnetizatoare industriale (inclusiv aparate Da Da Da
de șters pentru benzi magnetice)
Echipamente și instrumente de măsurare care nu conțin Nu Nu Nu
emițătoare radio
Încălzirea și uscarea cu microunde în industria de prelucrare a Da Da Da
lemnului (uscarea lemnului, formarea lemnului, lipirea lemnului)
Dispozitive de tratare cu plasmă RF, inclusiv depunerea și Da Da Da
bombardarea cu particule în vid
Utilizarea de unelte (manuale și portabile electrice, de exemplu: Nu Nu Da
mașini de găurit, mașini de șlefuit, ferăstraie circulare și
polizoare unghiulare)
Locuri de muncă în care se găsesc unelte (manuale și portabile Nu Nu Nu
electrice)
Sisteme de sudare automate, identificarea defecțiunilor, reparare Nu Da Da
și instruire, care implică apropierea de sursa de CEM
Sudare manuală cu rezistență (sudare în punct, sudare în linie) Da Da Da

Industria grea

Electroliză industrială Da Da Da
Cuptoare de topire cu arc electric Da Da Da
Cuptoare de topire cu inducție (în mod normal, cuptoarele de Da Da Da
dimensiuni mai mici au câmpuri accesibile mai mari decât
cuptoarele de dimensiuni mai mari)

Construcții

Lucrul în imediata apropiere a echipamentelor pentru construcții Nu Nu Da


(de exemplu: betoniere, vibratoare, macarale etc.)
Uscarea cu microunde în industria construcțiilor Da Da Da

Echipamente medicale

Echipamente medicale care nu utilizează CEM pentru Nu Nu Nu


diagnosticare sau tratament
Echipamente medicale care utilizează CEM pentru diagnosticare Da Da Da
și tratament (de exemplu: diatermia cu unde scurte, stimularea
magnetică transcraniană)

Transport

Autovehicule și fabrici – munca în imediata apropiere a Nu Nu Da


demaroarelor, a alternatoarelor, a sistemelor de aprindere
Secțiunea 1 – Toți angajatorii 27

Sisteme radar, de control al traficului aerian, militare, Da Da Da


meteorologice și cu rază lungă
Trenuri și tramvaie acționate electric Da Da Da

Diverse

Încărcătoare de baterii inductive sau cu cuplaj de proximitate Nu Nu Da


Încărcătoare de baterii cu cuplaj neinductiv concepute pentru uz casnic Nu Nu Nu
Sisteme și dispozitive de radiodifuziune și televiziune (radio și Da Da Da
TV: LF, MF, HF, VHF, UHF)
Echipamente care generează câmpuri magnetice statice ˃ 0,5 Nu Nu Da
militesla, generate electric sau de magneți permanenți (de
exemplu: mandrine magnetice, mese și transportoare, magneți
de ridicare, suporți magnetici, plăcuțe de identificare, ecusoane)
Echipamente introduse pe piața europeană ca fiind conforme cu Nu Nu Nu
Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului sau cu standardele
armonizate în materie de CEM
Căști care produc câmpuri magnetice puternice Nu Nu Da
Echipamente profesionale de gătit cu inducție Nu Nu Da
Echipamente neelectrice de toate tipurile, cu excepția celor care Nu Nu Nu
conțin magneți permanenți
Echipamente portabile (alimentate cu baterii) care nu conțin Nu Nu Nu
transmițătoare de radiofrecvență
Sisteme de comunicare radio bidirecționale (de exemplu, Nu Nu Da
dispozitive walkie-talkie, aparate radio din vehicule)
Transmițătoare, cu baterii Nu Nu Da

NB: (*) Este necesară o evaluare prin raportare la AL sau ELV aplicabile (a se vedea capitolul 6).
(**) Evaluare prin raportare la nivelurile de referință prevăzute în Recomandarea Consiliului (a se vedea secțiunea 5.4.1.3 și anexa E).
(***) Expunerea personală localizată poate depăși nivelurile de referință prevăzute în Recomandarea Consiliului – acest aspect va trebui să fie avut
în vedere în evaluarea riscurilor, a cărei documentare ar trebui să se bazeze pe informațiile furnizate de către echipa medicală responsabilă de
dispozitivul implantat și/sau de îngrijirea ulterioară (a se vedea secțiunea 5.4.1.3 și anexa E).

3.2.1. Activități profesionale, echipamente și locuri de


muncă care ar putea necesita o evaluare specifică
Locurile de muncă în care se găsesc echipamente care funcționează cu curenți cu
intensitate mare sau tensiune înaltă sau care se află aproape de ele pot avea zone în care
există câmpuri electromagnetice puternice. Acest lucru ar putea fi valabil, de asemenea,
pentru echipamentele destinate să transmită în mod deliberat radiații electromagnetice
de putere mare. Câmpurile puternice respective pot depăși AL sau ELV prevăzute în
Directiva privind CEM sau pot implica riscuri inacceptabile prin efecte indirecte.

Coloana 1 din tabelul 3.2 identifică situații care pot genera câmpuri puternice, care vor
necesita în mod normal o evaluare specifică a CEM. Tabelul a fost întocmit pe baza faptului
că datele de măsurare existente pentru exemple de astfel de situații arată că respectivele
câmpuri pot fi suficient de puternice pentru a se apropia și, în unele cazuri, pentru a depăși
AL relevante. Prin urmare, „Da” în coloana 1 nu înseamnă că respectivul câmp accesibil va
depăși cu siguranță ELV. Aceasta înseamnă mai degrabă că nu se poate considera că ELV va
fi respectată întotdeauna, având în vedere variațiile care pot fi întâlnite la locul de muncă.
Prin urmare, se recomandă efectuarea unei evaluări specifice pentru fiecare loc de muncă.

Trebuie evidențiat faptul că tabelul 3.2 prezintă exemple de situații întâlnite în mod
frecvent la locul de muncă. El nu poate fi considerat ca o listă exhaustivă, putând exista
alte echipamente de specialitate sau procese neobișnuite care nu au fost incluse. Cu
toate acestea, lista ar trebui să sprijine angajatorii să identifice tipurile de situații care ar
putea necesita o evaluare mai detaliată.