Sunteți pe pagina 1din 8

“ PUȘCULIȚA FERMECATĂ”

EDUC. Andreica Alexandra


Profesor metodist - director Rațiu Nicoleta
Grădinița cu P.P. NR.10 Borșa
Grupa: mijlocie
Tema anuală: Cine și cum planifică/organizează o activitate
Forma de realizare: integrată DLC- DOS
Tema activităţii: ,,Pușculița Fermecată”
1. Povestirea educatoarei „Povestea Pușculiței”
2. „Pușculițe din materiale reciclabile”- activitate practică
Tipul activităţii: Predare,consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Forma de organizare: pe grupe, individual şi frontal.
Scopul activităţii: Familiarizarea copiilor cu conceptul de economisire al banilor prin
intermediul unei povești adecvate și realizarea unei pușculițe

Obiective operaţionale:
-să audieze cu atenție textul și să rețină ideile acestuia demonstrând că l-a înțeles
- să-și îmbogățească vocabularul cu cuvântul nou ,,economisire”
- să se exprime corect în propoziţii simple într-un limbaj elementar financiar
-să participe în calitate de ascultător, cât şi de vorbitor la activitate
-să realizeze piramida poveștii pe baza ideilor textului și pe baza indiciilor date
-să realizeze pușculițe din materiale reciclabile și din alte materiale puse la dispoziție folosind
tehnicile de lucru cunoscute

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, , predicţia ,exerciţiul, expunerea, piramida


Material didactic: povestea „Povestea Pușculiței”, imagini ilustrate reprezentative poveştii,
sticle,cutii de lapte, hârtie creponată roz,hârtie albă,hârtie colorată
Material bibliografic:
1.“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” -2008
3.“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-
CÂRŢU ALEXANDRU, 2009
SCENARIUL ZILEI

La întâlnirea de dimineaţă, copiii vor fi aşezaţi în semicerc, în picioare, iar eu voi fi


cea care îi va saluta cu formula :,,Bună dimineaţa,mici bancheri !”. Copiii îmi vor răspunde la
salut în cor, apoi vom încerca să ne salutăm abordând lucrurile învăţate despre bani și
importanța acestora.
Salutul se va continua până când fiecare copil îşi va saluta colegul de lânga el.
Calendarul naturii va fi completat de unul dintre copii care ne va oferi informaţii
despre: ziua, luna, anotimpul, anul in care ne aflăm precum si vremea de afară, la nevoie va fi
ajutat de ceilalti copii din grupă. În acest fel alt copil va aranja cartonaşele pe calendarul
naturii.
Prezenţa se va realiza prin afişarea la panou a pozelor fiecărui copil.
Tranziţia se va realiza cu ajutorul versurilor: ”Suntem mici,dar pricepuți , banii să îi
economisim!”
În cadrul jocurilor şi activităţilor alese (ALA1 ), copiii vor fi grupaţi pe trei arii de
stimulare. La sectorul Ştiinţă, vor fi puse la dispoziţia copiilor materialele necesare pentru
sortarea monedelor în funcție de mărime și culoare
La sectorul Joc de rol, copiii vor fi îndrumaţi să se joace ”De-a magazinul de jucării”.La
sectorul Artă li se vor prezenta materialele și vor trebui să coloreze și să decupeze bancnote și
monezi pentru un album financiar.
Apoi se va trece la activitatea propriu-zisă.
Le voi expune copiilor textul poveştii până la momentul în care Maria fetița din poveste
economisește banii în pușculiță . În acest moment voi trece la integrarea activității practice în
poveste și le voi cere copiilor să ne deplasăm și să realizăm împreună ,,pușculițe fermecate”.
Copiii vor realiza pușculițele, iar apoi voi continua povestea până la final.
Pentru realizarea feedback-ului, voi relua ideile principale ale poveştii, folosind imagini
reprezentative , prin metoda piramidei.
În încheiere voi aprecia munca fiecărui copil şi răspunsurile lor ,vom introduce monedele
confecționate le sectorul Artă în pușculițele şi voi împărţi copiilor stimulente.
Etapele activităţii Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare

Moment Asigurarea Observarea


organizatoric condiţiilor optime comportamentului
pentru desfăşurarea copiilor.
activităţii în condiţii :
*aerisirea sălii de
grupă;
* aranjarea
scăunelelor în formă
de semicerc:
* pregătirea
materialului didactic
pentru activitate.
Captarea atenţiei Le voi prezenta
copiilor : - conversaţia Evaluare orală
un portofel, pe care l- -explicația Consider că cel puţin
am găsit dimineață 90% din copii sunt
venind înspre captaţi.
grădiniță.Vom
constata ce am găsit
în portmoneu și voi
iniţia cu copiii câteva
discuţii despre bani și
importanța acestora.
Anunţarea temei Voi anunța tema : - -explicaţia Observarea gradului
Astazi vă voi citi o de înțelegere a
poveste, “Povestea sarcinii.
pușculiței”, din Se consideră
această poveste vom performanță dacă
descoperi împreună 85% din copii au
lucruri noi legate înţeles sarcinile.
despre economisirea
banilor , vom afla
împreună lucruri noi
despre bani și despre
cât de important este
să știm să îi economi
sim.
Dirijarea învățării Educatoarea Povestirea Observarea
povestește comportamentului
conținutul ,nuanțâdu- nonverbal.
și tonul în așa fel
încât să mențină
interesul co-piilor
marcând pauzele și
utilizând mimica.
Copiii vor fi aşezaţi
în semicerc pe
pernuțe iar eu le voi
spune povestea
concomitent cu
expunerea planşelor .
Copiii vor asculta
atenţi textul poveştii.
Prin explicaţii
sugestive şi anumite
indicii , le voi sugera
copiilor prezenţa în
poveste a peronajului
principal : Pușculița,
fără însă a le spune
cu denumirea
acesteia. Îi voi
provoca pe copii prin
întrebarea: “ Despre
ce credeţi că este
vorba?” Predicţia Evaluare orală
“Ce credeţi că se Consider că cel puţin
întâmplă mai departe 60% din copii vor da
în poveste?” posibile răspunsuri.
Aici voi opri firul (variante)
narativ al poveştii ,
pentru a-i invita la
realizarea activităţii
practice: ”Pușculițe
fermecate”
prin intermediul
tranziției ,, ”Suntem
mici,dar pricepuți ,
banii să îi
economisim!”
Obţinerea Copiii sunt implicaţi -exerciţiul Evaluare practică
performanţei în realizarea unor Consider că 90% din
pușculițe, pe care le copii vor reuşi să
vor confecţiona din execute tehnicile de
diverse materiale prin lucru cerute.
îndoirea hârtiei
,lipirea hârtiei .

Asigurarea feed- După finalizarea - expunerea


back-ului pușculițelor, le voi
continua povestea
până la final.
Le voi cere copiilor
să fie atenţi pentru a
putea extrage ideile - explicaţia
principale ale
textului, care sunt
reprezentate de
imagini sugestive din
poveste cu ajutorul
cărora vom încerca să
realizăm piramida
poveştii. Le voi pune
următoarele întrebări:
1.Cine sunt - piramida Evaluare oral-
personajele din aplicativă
poveste Consider că cel puţin
(Ana și Maria) Copiii 80% din copii vor
recunosc imaginea pe cunoaşte răspunsul şi
care o aşează la baza vor aşeza imaginile la
piramidei. locul potrivit.
2.Spuneţi două
lucruri pe care le
putem cumpăra cu
bani
( jucării,dulciuri)
copiii găsesc
imaginea potrivită şi
o lipesc pe a doua
treaptă a piramidei.
3.Ce alte personaje
mai apar în poveste?
( Părinții fetelor).,
copiii găsesc
imaginea potrivită şi
o lipesc pe a treia
treaptă a piramidei.
4.Ce își dorea Ana?
(o trotinetă)
Copiii recunosc
imaginea şi o lipesc
pe următoarea treaptă
a piramidei.
5.Ce a spart Maria
pentru a-i cumpăra
Anei trotineta pe care
o vroia așa de mult?
Copiii vor așeza în
vârful piramidei
imaginea
reprezentativă
pușculiței.
(purcelușul-
pușculiță)

Încheierea activităţii La finalul activității Conversația Aprecieri generale și


voi aprecia verbal individuale.
modul de implicare și Aplauze.
în timpul activităţii
iar monezile confec-
ționate la jocurile și
activitățile alese le
vor introduce în
pușculițe . Voi
recompensa copiii.
7
8