Sunteți pe pagina 1din 2

TEST GRILĂ FUNCȚIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI

1. Substantivul subliniat din propoziția:Ionel rămâne inginer are funcția sintactică


de:
a) Complement circumstanțial de mod
b) Complement direct
c) Nume predicativ

2. Substantivul subliniat din propoziția:E vară are funcția sintactică de:


a) Complement direct
b) Subiect
c) Nume predicativ

3.Substantivul subliniat din propoziția Ea este ca Mirabela are funcția sintactică de:
a) Complement indirect
b) Complement circumstanțial de mod
c) Nume predicativ

4. Substantivul subliniat din propoziția Comportamentul este asemenea părinților, are


funcția sintactică de:
a) Complement indirect
b) Atribut substantival prepozițional
c) Nume predicativ în Dativ

5. Substantivul subliniat din propoziția: Reușita grație mamei m-a impresionat, are funcția
sintactică de:
a) Nu are funcție sintactică
b) Complement indirect
c) Atribut substantival prepozițional

6. Substantivul subliniat din propoziția: Înoată împotriva curentului are funcția sintactică
de:
a) Complement circumstanțial de mod
b) Complement indirect
c) Atribut substantival prepozițional

7.Substantivul subliniat din propoziția: Monumentul din fața Mariei e frumos are
funcția sintactică de:

a) atribut substantival genitival


b) atribut substantival prepozițional în Genitiv
c) Complement circumstanțial de loc
8.Substantivul subliniat din propoziția: Sosirea înaintea lui Mihai îl îngrijorase are
funcția sintactică de:

a) complement circumstanțial de timp


b) atribut substantival prepozițional
c) complement circumstanțial de loc.

9.Substantivul subliniat din propoziția: Grija față de Maria mă copleșea are funcția
sintactică de:

a) atribut substantival prepozițional în acuzativ


b) complement indirect
c) complement circumstanțial de loc

10.Substantivul subliniat din propoziția: Împotriva țării era lupta are funcția sintactică de:

a) complement circumstanțial de cauză


b) complement indirect
c) nume predicativ în genitiv