Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMATICA-total nr.calculatoare +laptop-uri/unitate!!!!

Unitatea școlara dispune de … calculatoare și ……laptop-uri ,dispuse astfel

În școală funcționează doua laboratoare de informatică si anume:

 CORP A un laborator dotat cu 25 calculatoare, funcționale si conectate la Internet,din care


functionale 25
 CORP B un laborator dotat cu 15 calculatoare din care 14 funcționale si conectate la
Internet,din care functionale 14
 STRUCTURI

Calculatoarele din școală sunt conectate la internet conform contractului pentru furnizarea de
servicii Romtelecom nr…. / 15.05.2014 si servicii date(telefon fix+internet),la RDS nr. …./
21.05.2012

Pentru spatiile auxiliare si administrative sunt…calculatoare,din care

Există un calculator în cabinetul directorului, un calculator desktop si un laptop pentru biroul


contabilului, trei calculatoare pentru secretariat corp A, unul calculator secretar corp B , un
calculator desktop si un laptop la administratorul de patrimoniu și unul la sediul bibliotecii, toate
conectate la Internet.

o În dotarea bibliotecii Corp A exista un laptop si videoproiector. De asemenea exista un soft


educational pentru disciplinele fizică și chimie .

o În anul 2015,2016 si 2017 a fost achiziționata urmatoarele:

An Document Denumire obiect Cantitate Valoare Destinație


nr. / data/furnizor
2015 FACTURA MULTIFUNCTION 1 2495 INFORMATICA
NR.0059/12.02.20 AL
14/CONSI FLEX SRL

2016 FACTURA CALCULATOR 5 7917 INFORMATICA


06144/20.08.2015/ CELERON 1800
TBSIS CENTER SRL

2017

Școala are adresă de e-mail …si scoala33@gmail.com, iar cadrele si elevii didactice utilizează
un contul de facebook …..”, precum site-ul …..,pentru a populariza activitățile scolare si
extracurriculare.
DOCUMENTE ANALIST PROGRAMATOR -

DECIZIE INCADRARE SI INTOCMIREA CONTRACTULUI DE MUNCA :NR. ….

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA : NR…….

FISA POSTULUI:NR. …..2015

DECLARATIE CONFIDENTIALITATE- ANALIST PROGRAMATOR /DIRECTORI/CONTABIL/SECRETARIAT :


NR. …..DECIZIE PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE GESTIUNE SIIIR: NR…. 2015

DECIZIE RESPONSABIL SIIIR: NR. …2015

Discipline care utilizeaza laboratorul…..

Nr.de calculatoare/elevi(gimnaziu,liceu,prof)