Sunteți pe pagina 1din 16

TARIFUL STANDARD DE COMISIOANE PRACTICAT DE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

pentru operaţiuni, Cont Curent, Carduri, produse şi servicii ataşate, destinate persoanelor fizice, valabil din 25.06.2019

Nr.

crt.

A. CASIERIE ŞI DECONTĂRI

Operaţiunea bancară

Nivelul comisioanelor

LEI

VALUTA (EUR sau echivalent)

I. OPERAŢIUNI CU NUMERAR – GHIŞEU/ APT/MFM

1. Depuneri de numerar în contul clientului

0 LEI

0 EUR

 

Depuneri de numerar in alt Cont

 

2.1.

Ghişeu

4

LEI*

3 EUR

*Depunerile de monedă metalică în LEI se comisionează suplimentar, în funcţie de suma rămasă

 

2. după plata comisionului de 4 LEI:

 

< 10 LEI: comision 0 10 LEI: comision 1.5%

2.2.

APT/MFM

2

LEI

1 EUR/ 1 USD

3. Depunere monedă metalică EUR la casa de schimb (se acceptă doar monede de 1 şi 2 EUR)

N/A

20%

Depunerile de numerar care au ca scop rambursarea ratelor de Credit nu sunt comisionabile. În acest scop se acceptă şi depuneri de monedă metalică în LEI, EUR, USD

OPERAŢIUNI CU NUMERAR DISPONIBILE DOAR LA GHIŞEU

LEI

VALUTA (EUR sau echivalent)

4.

Plăţi cu numerar direct în Contul prestatorului de servicii*

4.2.1 Client BCR care deţine minim un Cont Curent activ BCR

Comision la ghişeele BCR

4

LEI / operaţiune

1 EUR** / 1 USD **

Comision la echipamentele acceptatoare de numerar

0

N/A

4.2.2 Client/Non Client BCR care nu deţine un Cont Curent activ BCR

Comision la ghişeele BCR

8

LEI/ operaţiune

2 EUR** / 2 USD **

Comision la echipamentele acceptatoare de numerar

0

N/A

* Plăţi facturi, poliţe de asigurare, taxe de şcolarizare, leasing, donaţii şi alte operaţiuni similare efectuate în Contul prestatorului de servicii/furnizorulului care are o Convenţie de colectare numerar încheiată cu BCR ** Se aplică în cazul plăţilor efectuate în Conturile în EUR şi USD deţinute de prestatorii de servicii

5.

Retrageri de numerar de la ghişeul băncii*

3.000 LEI: 2% min 15 LEI > 3.000 LEI: 1,3%

1,3 % minim 5 EUR

*Pentru retrageri 50.000 LEI sau 10.000 EUR (şi alte valute în echivalent EUR) neprogramate în prealabil cu 2 zile lucrătoare se percepe un comision unic de 2% din suma retrasă dacă suma este disponibilă în unitate. Acelaşi comision se aplică şi sumelor programate şi neridicate, cu excepţia sumelor provenite din depozite şi Credite. În cazul retragerilor de sume din Credite, efectuate prin Contul de derulare Credit, comisionul este zero.

6.

Lichidarea în numerar a depozitelor deschise înainte de 15.09.2014, constituite pe termen de minim 12 luni, la şi după prima scadenţă:

0 LEI

0 EUR/USD

II. OPERAŢIUNI FĂRĂ NUMERAR

7.

Plăţi facturi fără numerar direct în Contul prestatorului de servicii la ATM, MFM, Internet Banking, Mobile

0 Lei

Banking si Phone Banking)

8.

Deschideri de Conturi Curente în LEI si/sau valută:

0 LEI

 

Administrare Cont Curent pentru gestiune avans ANL

4,5 LEI/lună

Administrarea Contului Curent (EUR/ USD)

12,5 LEI, în echiv./lună

Alte valute

12,5 LEI, în echiv./lună

Administrare Pachet George *daca încasarile lunare > 600

lei

6/0* LEI/lună

N/A

Administrare Pachet ClasiCont BCR

5,5 LEI/lună

N/A

Administrare Pachet TotalCont BCR

15 LEI/lună

N/A

Administrare Pachet ONE BCR

20 LEI /lună

N/A

Administrare Pachet Erste Private Banking BCR (EPB)

100 LEI/lună

N/A

Administrare Pachet Tineri Xteen/Campus BCR

0 LEI/lună

N/A

Administrare Pachet Comod BCR

2 LEI/lună

N/A

Administrare Pachet Servicii Bancare pentru persoane vulnerabile din punct de vedere financiar

0 LEI/lună

N/A

Administrare Pachet Servicii Bancare pentru persoane care nu sunt vulnerabile din punct de vedere financiar

7 LEI/lună

N/A

Administrare Cont umanitar

0 LEI/lună

0 LEI/lună

10.

Administrare a Contului de economii Maxicont

0 LEI/lună

0 EUR/0 USD/lună

11.

Închidere Cont/ Pachet

0 LEI

12.

Transfer credit intrabancar, efectuat la ghişeele băncii indiferent de valoare (plăți BCR - BCR)

15 LEI

2 EUR

Transfer credit intrabancar între conturi proprii efectuat la ghişeele băncii.

13. Nu se percepe în cazul închiderii unui Cont Curent cu transfer de sold într-un alt Cont BCR.

15 LEI

2 EUR

14. Transfer credit interbancar, efectuat la ghişeele băncii (plăți BCR - alte bănci). Menţiuni:

- pentru transferurile credit interbancar în LEI până în 50.000 LEI se adaugă comisionul de procesare prin sistem de compensare a plăţilor interbancare de mică valoare de 0,51 LEI, iar pentru transferurile 50.000 LEI, sau indiferent de sumă în regim de urgenţă, se adaugă comision de procesare prin sistem de decontare a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente, de 6 LEI

15 LEI

0,2% min. 30 EUR max.

 

*Pentru plăţile interbancare/externe în valută cu opţiunea OUR se adaugă, indiferent de canalul prin care se face plata, comisionul OUR în valoare de 20 de EUR. Pentru plăți către: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croația, Erste Bank Hungary, Erste Bank Serbia, Slovenská sporiteľňa, BCR Chişinău, BCR, Sparkasse Makedonija, Sparkasse Bank BiH, Banka Sparkasse d.d, nu se percepe comision OUR.

1.000*

15. Transfer credit extern în LEI efectuat la ghişeele băncii (plăți BCR - alte bănci din străinătate) Pentru aceste operaţiuni se adaugă 6 lei, reprezentând comisionul de procesare prin sistem de decontare

15 LEI

 

N/A

 

a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente

16. Procesare plăţi popriri (începând din 15.09.2014)

 
 

100 LEI

10

LEI

N/A

> 100 LEI

30

LEI

17. Transfer credit rapid intragrup Erste Bank în valută (EUR) la ghişeu

 

0,1% min 10 EUR max 500 EUR

 

18. Debitare directă (Direct Debit):

 
 

Debitare directă (Direct Debit) intrabancară:

Operaţiuni de plată

0

LEI

0

LEI

Activare/ modificare/ anulare

0

LEI

0

LEI

Debitare directă (Direct Debit) interbancară:

Operaţiuni de plată

0

LEI

N/A

Activare/ modificare/ anulare

0

LEI

N/A

Refuzat din lipsă de fonduri

0

LEI

N/A

19. Ordine de plată programată (Standing Order)

 
 

Ordin de plată programată (Standing Order) intrabancar:

Operaţiuni de plată

0

LEI

0

EUR

Activare/ modificare/ anulare

0

LEI

0

EUR

Ordin de plată programată (Standing Order) interbancar:

Operaţiuni de plată

0

LEI

N/A

Activare/ modificare/ anulare

0

LEI

N/A

Operaţiuni gratuite în cadrul Pachetelor TotalCont/ ONE/ EPB (Standing Order în LEI)

20. Procesarea instrumentelor de debit (cecuri/ cambii/bilete la ordin) în sistem interbancar în format vechi

7 LEI/op.

 

N/A

21. Modificarea unui ordin de plată înainte de executare

 

N/A

0 EUR

N/A

22. Modificarea/Anularea/Investigarea unui ordin de plată emis de client

30 EUR (sau c/val în alte valute, inclusiv LEI pentru plăţile

transfrontaliere)

23. Investigaţii la ordine de plată primite cu detalii incorecte/incomplete

N/A

(cu excepţia sumelor de până în EUR 100 inclusiv pentru care nu se efectuează investigaţii cu banca externă)

30 EUR

Încasare sume din contul deschis la același prestator de servicii (intrabancar BCR-BCR)

0 LEI

24.

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii (interbancar) în LEI

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii (interbancar) în EUR

0 LEI

n/a

n/a

0 EUR

25.

Eliberare Extras de Cont Curent, la ghişeele băncii, la cerere:

1 Extras de Cont gratuit pentru fiecare luna calendaristica 2 LEI Extras de Cont pentru oricare alta perioada, in afara celui

 

gratuit

26.

Eliberare Extras de Cont pentru alte tipuri de Conturi decât Cont Curent la ghişeele băncii, la cerere (ex:

0 LEI

depozit la termen/ cont de economii/ plan de economii):

27.

Eliberare stare financiară, la ghişeele băncii

2 LEI

Ordine de plat ă documentare/condi ţ ionate

Ordine de plată documentare/condiţionate

28. Avizare/ Emitere

0,1% min 40 EUR max 750 EUR

29. Prelucrarea unor modificări ulterioare/ stornare / investigaţii:

15 EUR

30. Plată:

0,15% minim 50 EUR

III. TRANSFERURI DE FONDURI ÎN VALUTĂ ÎN/DIN STRĂINĂTATE

 

31.

Eliberări sume primite prin:

 

Transferuri rapide de fonduri (MoneyGram şi Sigue):

comision zero

 

32.

Comisioane MoneyGram & Sigue pentru trimiteri de bani către România şi internaţional

Vezi Anexa 1

IV.

OPERAŢIUNI CU CECURI

33.

Certificare cecuri (emise în LEI; emise în valută şi plătibile în LEI)

10 LEI/cec certificat

N/A

34.

Vânzări de cecuri comerciale

 

- până la 1.000 EUR inclusiv/cec

N/A

10 EUR

- peste 1.000 EUR/cec

30 EUR

NOTE:

 

1. Simbolul "N/A" semnifică faptul că respectiva operaţiune nu este disponibilă.

2. Conform condiţiilor din convenţiile încheiate cu băncile corespondente, comisioanele în valută percepute de acestea se adaugă la comisioanele din prezentul tarif standard de comisioane.

Pentru plăţile interbancare externe în valută şi în LEI, cu opţiunea OUR, se adaugă indiferent de canalul prin care se face plata comisionului OUR în valoare de 20 de EUR.

3. Toate comisioanele din prezenta secţiune nu includ taxele de procesare percepute prin sistemele de compensare/decontare a plăţilor sau de către băncile corespondente. Sumele în

echivalent LEI vor fi determinate la Cursul BNR valabil pentru ziua în care are loc operaţiunea. Calculul comisioanelor, taxelor şi spezelor în echivalent LEI se efectuează la cursul BNR valabil pentru ziua evidenţierii contabile a acestora.

4. Comunitate Europeană din perspectiva plăţilor: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,

Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Novegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

5. Grupul Erste din perspectiva plăţilor numără la această dată: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croaţia, Erste

Bank Hungary, Erste Bank Serbia, BCR Chişinău, Slovenská sporiteľňa.

6. Pentru transfer credit (plăţi) interbancar către băncile din grupul Erste enumerate mai sus la pct. 5, nu se percepe comision OUR.

Nr.

B. SERVICII BANCARE ELECTRONICE Operaţiunea bancară

Nivelul comisioanelor

crt.

Phone Banking

Internet Banking/ Mobile Banking

35.

Comunicare de către BCR a informaţiilor despre Cont

0 LEI

0 LEI

36.

Transfer credit intrabancar (în LEI) între conturi proprii

15 LEI

0 LEI

37.

Transfer credit intrabancar (în LEI)

15 LEI

0 LEI

38.

Transfer credit interbancar în LEI

15 LEI

3 LEI

39.

Transfer credit intrabancar în EUR

1 EUR

0 EUR

40.

Transfer credit intrabancar in valuta între Conturi proprii

1 EUR

0 EUR

41.

Transfer credit interbancar în valută

0,10% min 15 EUR, max 500 EUR

0,10% min 10 EUR max 500 EUR

*Pentru transfer credit (plăți) interbancar în valută cu opţiunea OUR se adaugă 20 EUR indiferent de canalul prin care se face plata. Pentru transfer credit (plăți) către: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croația, Erste Bank Hungary, Erste Bank Serbia, Slovenská sporiteľňa, BCR Chişinău, BCR, Sparkasse Makedonija, Sparkasse Bank BiH, Banka Sparkasse d.d, nu se percepe comision OUR.

42.

Transfer credit rapid intragrup în valută (EUR)

0,10% min 10 EUR, max 500 EUR

0,10% min 10 EUR, max 500 EUR

43.

Transfer credit extern în LEI Pentru aceste operaţiuni se adaugă 6 lei, reprezentând comisionul de procesare prin sistem

15 LEI

3 LEI

de decontare a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente

44.

Transfer credit, direct în contul prestatorului de servicii* * Plăţi facturi, poliţe de asigurare, taxe de şcolarizare, leasing, donaţii şi alte operatiuni similare efectuate în contul prestatorului de servicii/furnizorulului care are o convenţie încheiată cu BCR

0

0

45.

Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu Token

Pentru dispozitivele Token achiziționate înainte de data de 05.04.2019

3 LEI/lună

Pentru dispozitivele Token achiziționate începând cu data de 05.04.2019

10 LEI/lună

46.

Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu eToken BCR

0 LEI

47.

Activare extraopțiune Istoric tranzacții pe 7 ani în Internet Banking, Mobile Banking

N/A

12 LEI/activare

48.

Înlocuire dispozitiv Token în următoarele situaţii:

pierdut/distrus/furat/nereturnat (excepţie: înlocuirea cu eToken BCR)

10 EUR

49.

Investigare/ modificare/ anulare tranzactii, după executarea acestora, efectuate prin Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking

 

în cazul în care eroarea aparţine Clientului

30 EUR

 

în cazul în care eroarea aparţine Băncii Se percepe pentru investigaţii efectuate pentru plăţile în valută sau în LEI transfrontaliere.

 

0 EUR

50.

SERVICIUL ALERTE (BCR ALERT)

 
 

Utilizare BCR Alert* *Valabil pentru serviciile achiziționate până la data de 01.10.2017. Serviciu retras din oferta băncii ȋncepând cu data de 02.10.2017

 

2 LEI/lună

 

Utilizare BCR Alert Plus

 

5 LEI/lună

SMS pentru depăşirea pragului de 25 mesaje SMS per Componentă

 

0,8 LEI/SMS

51.

SELF BANKING pentru operaţiunile efectuate la Maşina Multifuncţională prin:

 
 

CARDURI DE DEBIT

 

Retrageri de numerar/interogare sold/contestare nejustificată a unei tranzacţii

 

cf. capitolul C, în funcţie de tipul cardului de debit

CARDURI DE CREDIT

 

Retrageri de numerar/interogare sold/contestare nejustificată a unei tranzacţii

 

cf. capitolului D, CARDURI DE CREDIT

 
 

MasterCard /

MasterCard

Nr.

crt.

C. CARDURI DE DEBIT SI ACCESORII PORTABILE Tip Card/ / Tip Accesoriu Portabil/ Tip Comision

Accesorii

Portabile

MasterCard

Gold

ZÂMBET

MasterCard/

ZÂMBET Visa

Electron

Instant/ Visa

Standard/

Visa Clasic/

MasterCard

MasterCard

City Card/

Visa Xteen/

Visa Student

Visa

Platinum

MasterCard

World Elite/

EPB Visa

Infinite

Visa Clasic

 

George

 

Stickere

 
 

Moneda

contactless

Carduri în LEI

 

Carduri în valută

52.

Furnizare (Emitere) şi administrare (mentenanţă) Card/ Accesoriu Portabil

 
 

0 LEI

(MasterCard

/Visa Standrd/

 

-

70 LEI

250 LEI

500 LEI

5 EUR/ USD

Furnizarea (emiterea) unui Card de debit/ Accesoriu portabil (principal)*

10 LEI

Visa Clasic/

0 LEI

MasterCard

George)

10 LEI

(MasterCard

 

Instant)

 

Furnizarea (emiterea) unui Card de debit/ Accesoriu Portabil (la reînnoire)

-

0 LEI

5 EUR/ USD

Furnizarea (emiterea) unui Card de debit/ Accesoriu Portabil (suplimentar)

-

35 LEI

10 LEI

10 LEI

0 LEI

125 LEI

250 LEI

5 EUR/ USD

Administrare (mentenanță) Card de debit/ Accesoriu Portabil (principal)/ lună*

3 LEI

14 LEI

1,5 LEI

0 LEI

45 LEI

100 LEI

0 EUR/ USD

Administrare (mentenanță) Card de debit/ Accesoriu Portabil (suplimentar)/ lună

3 LEI

14 LEI

1,5 LEI

0 LEI

0 LEI

45 LEI

100 LEI

0 EUR/ USD

53. Utilizare ATM/POS pentru retragere de numerar în România

 
 

Retrageri de numerar în LEI de la ATM-ul băncii

 

1,75% min.

 

0 LEI

5

EUR/ USD

Retrageri de numerar in LEI de la ghişeul băncii (POS, Imprinter)

3.000 LEI: 2% min. 15 LEI > 3.000 LEI: 1,3%

1,75% min.

5 EUR/ USD

Retrageri de numerar in LEI de la ATM-ul altor bănci/ Retrageri de numerar in LEI de la ghişeul altor bănci prin POS

1% minim 15 LEI

1,75% min.

5 EUR/ USD

54. Utilizare ATM/POS pentru retragere de numerar în străinătate

Retragere de numerar de la ATM-uri ale băncilor din Erste Group**

0,25%, minim 0,5 LEI

1,75% min.

5 EUR/ USD

Retragere de numerar de la alte ATM- uri decât cele din Erste Group și de la ghișeul altor bănci (POS, Imprinter)

1% min 15 LEI

1,75% min.

5 EUR/ USD

55. Alte Comisioane

Comision livrare Card/ Accesoriu Portabil în Romania

 

10 LEI

Interogare sold la ATM-urile BCR

0 LEI

Interogare sold ATM-urile altor bănci în ţară şi străinătate

 

4,5 LEI

1 EUR/ USD

Conversie valutară

2%, din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda Cardului

Contestare nejustificată a unei tranzacţii

30 LEI/tranzacţie

10 EUR/ USD/ tranzacţie

Refacere Card/ Accesoriu Portabil furat /pierdut /schimbare nume /deteriorat /la cerere

20 LEI

7 EUR/ USD

Modificare suma maximă*** care poate fi retrasă zilnic în numerar prin

5 LEI

1 EUR/ USD

ATM

Generare listă cu ultimele 10 tranzacţii la ATM BCR

 

1 LEU

1 LEU

 

Limita standard de utilizare a cardurilor pentru tranzactii bancare pe internet este de 10 tranzactii bancare/ zi

 

Nr.

D. CARDURI DE CREDIT

Tipul Cardului

crt.

Tip Card/ Tip Comision

MasterCard

Gold MasterCard

 

Visa

Gold Visa

EPB Platinum MasterCard

EPB World Elite MasterCard

MasterCard Ikea

 

Visa contactless

56 Gestionare Card şi PIN

 
 

Emitere Card principal

20 LEI

100 LEI

300 LEI

600 LEI

0 LEI

Administrare anuală a Cardului principal/ suplimentar

45 LEI

200 LEI

600 LEI

1,200 LEI

30 LEI

Blocare Card pierdut/furat

10 LEI 1

0 LEI

0 LEI

57 Utilizare Card şi Operaţiuni de Plată cu Cardul

 
 

Comision utilizare ATM/POS pentru numerar

3% minim 10 LEI

Conversie valutară

2% din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda Cardului

 

58 Servicii de asigurări

 
 

Comision anual de asigurare

N/A

20 LEI

0 LEI

0 LEI

Note:

Simbolul "N/A" semnifică faptul ca respectivul serviciu nu se oferă prin acel tip de Card. * Comisionul de furnizare (emitere) şi administrare (mentenanţă) lunară a Cardului principal emis pe numele titularului este zero pentru Cardurile incluse în Pachetele dedicate. ** Grupul Erste numără la această dată: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croaţia, Erste Bank Hungary, Erste Bank Serbia, BCR Chişinău, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank AD Podgorica, Sparkasse Bank dd Bosna I Hercegovina, Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje, Banka Sparkasse d.d. *** Limita maxima de retragere de numerar de la ATM/MFM este stabilita conform prevederilor contractuale 1 Comisionul este suspendat de la aplicare pe perioada nelimitată.

E. ALTE OPERAŢIUNI ŞI SERVICII Operaţiunea bancară

E. ALTE OPERA Ţ IUNI Ş I SERVICII Opera ţ iunea bancar ă
Nivelul comisioanelor

Nivelul comisioanelor

LEI

VALUTĂ (EUR sau echiv. EUR)

Verificarea valabilităţii procurilor

40 LEI/solicitare + TVA (sau echiv. valută)

Operaţiuni bancare derulate prin Conturile cu caracter umanitar/ de sponsorizări

comision zero

Taxă de urgenţă pentru plăţi în valută

N/A

35 EUR

Furnizare documentaţie pt. poprirea instituită pe Cont

25 Lei/ solicitare + TVA

Închiriere casetă de valori

100 LEI/lună + TVA

Deschidere forţată a casetei şi confecţionare chei

100 EUR + TVA

Penalizare expirare contract închiriere casetă de valori

200 LEI/lună

Accesare suplimentară casetă de valori (pentru contracte încheiate după 21.07.2014)

20 LEI/Accesare + TVA

Păstrare bunuri după expirarea contractului de închiriere casetei (pentru contracte încheiate după 21.07.2014)

300 LEI + TVA

F. Lista comisioanelor aferente operaţiunilor acceptate de către bancă ce intră sub incidenţa comisionului fix de 10 LEI sau 10 Euro

 

Nivelul comisioanelor

LEI

VALUTA (EUR sau echiv. EUR)

Speze remitere cec în numele clientului

N/A

10 EUR

Investigaţii cecuri

N/A

10 EUR

Cecuri returnate, neonorate

N/A

10 EUR + 18 EUR comision Erste Viena şi alte comisioane bancă externă dacă există.

Anularea de cecuri la cererea ordonatorului

N/A

10 EUR

Taxă de emitere cecuri în regim de urgenţă

N/A

10 EUR

Transmiterea de certificate de depozit cu parolă de la o persoană fizică la alta, prin intermediul băncii

10 LEI

N/A

Mesaj SWIFT cu excepţia Spezelor SWIFT aferente deschiderii acreditivelor & MT950/940 (extrase de cont)

N/A

10 EUR

Speze de verificare contabilă:

N/A

10 EUR

- cu excepţia verificării şi confirmării extraselor de cont

Comision zero

Eliberare duplicate acte

10 LEI/act

10 EUR/act

Corespondenţă letrică

N/A

10 EUR

 

N/A

10 EUR

Procesarea solicitărilor clienţilor privind emiterea acordului de instituire a ipotecii de rang subsecvent în favoarea altor bănci care refinanţează Creditul acordat de BCR

TARIFUL STANDARD DE COMISIOANE PRACTICAT DE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ pentru operațiuni OTC cu titluri de stat și instrumente financiare emise în state membre UE, destinate persoanelor fizice

Nr.

Nivelul comisioanelor

crt.

A.

Tranzacționarea OTC și custodia titlurilor de stat pe piață administrată de BNR

 

LEI

Non-LEI

1. OPERAȚIUNI DE INTERMEDIERE PE PIAȚĂ PRIMARĂ A TITLURILOR DE STAT

 

1.1. Până la 0,5 mil. LEI, inclusiv

0,5%

1.2. Între 0,5 mil. LEI și 2 mil. LEI, inclusiv

0,3%

1%

1.3. Peste 2 mil. LEI

 

0,1%

Procentul se aplică la valoarea titlurilor adjudecate, în moneda titlului adjudecat, dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR

2. OPERAȚIUNI DE TRANZACȚIONARE ȘI INTERMEDIERE PE PIAȚA SECUNDARĂ A TITLURILOR DE STAT

1.4. Operațiuni între BCR și un client al acestuia (vânzare/ cumpărare, REPO/ RREPO, substituție REPO/ RREPO)

Comisionul practicat de SaFIR

1.5. Operațiuni client - client

0,5% din valoarea nominală totală, dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR

3.

OPERAȚIUNI DE TRANSFER ȘI ÎNREGISTRARE A TITLURILOR DE STAT

OPERA Ț IUNI DE TRANSFER Ș I ÎNREGISTRARE A TITLURILOR DE STAT
3. OPERA Ț IUNI DE TRANSFER Ș I ÎNREGISTRARE A TITLURILOR DE STAT

3.1. Operațiunile fără plată din Registrul Secundar BCR la un alt registru

0,5% din valoarea nominală totală, dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR,

pllus TVA

3.2. Notificarea garanției în Registrul Secundar BCR

160 LEI plus TVA

3.3. Substituire garanție, titluri in litigiu, transfer beneficiar garanție, transfer portofoliu titluri gajate,

executare garanții prin vânzare, executare garanții prin apropriere, eliberare garanție

Comisionul practicat de SaFIR plus TVA

3.4. Comisioane plăți dobânzi/ principal

0 lei

4. COMISIOANE SAFIR

4.1.

Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare contra plată (vânzare/ cumpărare, Repo/RRepo, executare garanții prin vânzare)

79

lei

4.2.

Comision pentru procesarea operațiunilor de livrarea fără plată (transfer de portofoliu, executare

garanții prin apropriere, subtituție REPO)

95

lei

4.3. Comision pentru procesarea rezultatelor pieței primare

10,50 lei

4.4. Comision pentru procesarea gajurilor (înregistrare gaj, substituție gaj, titluri în litigiu, transfer beneficiar gaj, transfer portofoliu titluri gajate, eliberare gaj)

95 lei

Nr.

crt.

Nivelul comisioanelor

B. Tranzacționarea OTC și custodia instrumente financiare emise în state membre UE

i custodia instrumente financiare emise în state membre UE EUR Non-EUR 5. COMISION DE TRANZAC Ț

EUR

Non-EUR

5. COMISION DE TRANZACȚIONARE

5.1. Comision de tranzacționare instrumente financiare

Maxim 1%

Comisionul este practicat pentru persoane fizice (cu excepția celor încadrați în categoria "private banking"). Comisionul este aplicat la numărul de obligațiuni înmulțit cu prețul net de tranzacționare. Comisionul se încasează în LEI, o singură dată, de către unitatea proprietară, la vânzarea de către bancă a instrumentelor financiare.

6. COMISIOANE DE PĂSTRARE ÎN SIGURANȚĂ (SAFEKEEPING) A INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Instrumente financiare depozitate în Austria, emise de:

-

6.1. ERSTE

 

0,009% p.a.

 

-

alți emitenți din state membre

0,014% p.a.

6.2. Instrumente financiare depozitate în alte state decât Austria sau cu sisteme de depozitare internaționale, emise de:

 
 

- ERSTE

0,069% p.a.

- alți emitenți din state membre

0,070% p.a.

0,193% p.a.

Procentul se aplică la valoarea de piață a portofoliului de instrumente financiare din ultima zi a lunii de calcul și se calculează în valută de denominare a instrumentelor financiare. Comisionul de safekeeping se reține lunar și se încasează în lei, la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii de calcul.

7. COMISIOANE DE TRANSFER FĂRĂ PLATĂ A INSTRUMENTELOR FINANCIARE

7.1. Instrumente financiare depozitate în Austria

15 EUR plus TVA

7.2. Instrumente financiare depozitate în alte state decât Austria sau cu sisteme de depozitare

25 EUR plus TVA

internaționale

7.3. Comisioane plăți dobânzi/ principal

10 lei/ emisiune plus TVA

Comisionul se încasează în LEI, la data efectuării operațiunii, la cursul BNR valabil la data încasării.

Anexa nr. 1 - Comisioane MoneyGram & Sigue pentru trimiteri de bani către România şi Internaţional

 

Comisioane MoneyGram

 

Comisioane Sigue

Comisioane Sigue România Ucraina/ Moldova

 

Transfer EUR

 

Transfer USD

 

Transfer LEI

Transfer EUR

De la

La

COMISION

De la

La

COMISION

De la

La

COMISION

De la

La

COMISION

-

50,00

5,9

-

50,00

12

-

50,00

10

-

100

4

5

50,01

100,00

7,5

50,01

100,00

13

50,01

150,00

15

100,01

200

8

100,01

200,00

13

100,01

200,00

20

150,01

300,00

17

200,01

300

12

10

200,01

300,00

15

200,01

300,00

26

300,01

600,00

22

300,01

400

20

300,01

400,00

19

300,01

400,00

31

600,01

1.200,00

25

400,01

500

24

15

400,01

500,00

22

400,01

500,00

36

1.200,01

1.500,00

30

500,01

600

28

500,01

600,00

28

500,01

750,00

41

1.500,01

2.000,00

40

600,01

700

32

600,01

750,00

30

750,01

1.000,00

47

2.000,01

2.700,00

50

700,01

800

36

25

750,01

1.000,00

35

1.000,01

1.250,00

55

2.700,01

3.000,00

60

800,01

1.000

40

1.000,01

1.250,00

40

1.250,01

1.500,00

59

3.000,01

30.000,00

90

1.000,01

1.100

44

1.250,01

1.500,00

49

1.500,01

1.750,00

69

×

×

×

1.100,01

1.200

48

1.500,01

1.750,00

59

1.750,01

2.000,00

79

×

×

×

1.200,01

1.300

52

1.750,01

2.000,00

69

2.000,01

2.500,00

99

×

×

×

1.300,01

1.400

56

2.000,01

2.500,00

79

2.500,01

3.000,00

119

×

×

×

1.400,01

1.500

60

2.500,01

3.000,00

89

3.000,01

3.500,00

140

×

×

×

1.500,01

1.600

64

3.000,01

3.500,00

110

3.500,01

4.000,00

161

×

×

×

1.600,01

1.700

68

3.500,01

4.000,00

130

4.000,01

4.500,00

182

×

×

×

1.700,01

1.800

72

30

4.000,01

4.500,00

150

4.500,01

10.000,00

203

×

×

×

1.800,01

1.900

76

4.500,01

7.000,00

170

×

×

×

×

×

×

1.900,01

2.000

80

× ×

×

×

×

×

×

×

×

2.000,01

2.100

84

× ×

×

×

×

×

×

×

×

2.100,01

2.200

88

× ×

×

×

×

×

×

×

×

2.200,01

2.300

92

× ×

×

×

×

×

×

×

×

2.300,01

2.400

96

× ×

×

×

×

×

×

×

×

2.400,01

2.500

100

Anexa nr. 2 - Nivelul comisioanelor percepute prin sistemele de compensare/decontare a plăţilor interbancare

Nivelul comisioanelor percepute de BNR/Transfond pentru viramente BCR – alte societăţi bancare în sistem interbancar

1. Procesare prin sistem de decontare a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente

6,00 LEI/ operaţiune

2. Procesare prin sistem de compensare a plăţilor interbancare de mică valoare

0,51 LEI/ operaţiune

3. Plăţi instrucţiuni de debitare directă cu stare aprobat – beneficiar

0,51 LEI/ operaţiune

4. Procesare prin sistem de compensare pentru încasări efectuate în baza instrumentelor de debit (cecuri/ cambii/ bilete la ordin)

0.88 LEI/ operaţiune

5. Refuz ID (instrument de debit) cu starea “aprobat” – plătitor

0,55 LEI/ operaţiune

6. Refuz IDD (instrucţiune de debitare directă) cu starea “aprobat”- plătitor

0 LEI/ operaţiune

Ţările din Comunitate: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Novegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Anexa 3 - Tarif de comisioane produse retrase din ofertă

Tarif de comisioane produse retrase din ofertă. Operaţiunea bancară

 

Nivelul comisioanelor

LEI

VALUTA (EUR sau echiv. EUR)

Răscumpararea în numerar a certificatelor de depozit cu parolă Confidential BCR *Produs retras din oferta băncii începând cu 04.07.2012

0,25%

N/A

Răscumpărarea în numerar a certificatelor de depozit cu discount Activ BCR *Produs retras din oferta băncii începând cu 25.01.2013

comision zero

Serviciul Tranzacţii Mobile (comunicare sold şi ultimele 10 tranzacţii) (retras din oferta in

0,5 Lei

N/A

31.12.2015)

 

N/A

1,5% min 5 EUR max 1.000 EUR

Achitarea cecurilor în valută (Valabil pentru cecurile depuse pana la data de 02.05.2018 si existente pe flux. Serviciu retras din oferta băncii ȋncepând cu data de 02.05.2018)

Pachet ExtraCont BCR (retras din oferta in 05.12.2015)

8,5 Lei/lună

N/A

Comision administrare pachet Esenţial (retras din oferta in 06.10.2012)

6,99 LEI/ lună

N/A

Comision administrare pachet Esenţial Plus (retras din oferta in 06.10.2012)

11,99 LEI/ lună

N/A

Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu username si parola (retras din oferta in data de 29.09.2018)

0 LEI

Administrarea Contului Curent BCR (LEI) (produs retras din oferta in data de 05.04.2019)

4,5 LEI/lună

Transmitere Extras de Cont la adresa indicată de către client (lunar):

2 LEI, în echivalent/extras

CARDURI DE DEBIT

Visa Electron Patriciu

Visa Virtuon

Tip Card/ Tip

Comision

Moneda

Carduri în LEI

Carduri în valută

Comision emitere card principal

0 LEI

1 USD

Comision utilizare ATM/POS pentru numerar în România

Retragere de numerar ATM-uri BCR

0 LEI

N/A

Retragere de numerar ghişee BCR (POS, Imprinter)

0 Lei

N/A

Retragere de numerar de la alte bănci (ATM, ghişee prin POS)

1% minim 15 Lei

N/A

Comision utilizare ATM/POS pentru numerar în străinătate

Retragere de numerar de la ATM-uri ale băncilor din Erste Group*

0,25%, minim 0,5 LEI

N/A

Retragere de numerar de la alte ATM-uri decât cele din Erste Group şi din Unităţile Bancare (POS, Imprinter)

1% minim 15 Lei

N/A

Comision interogare sold la ATM-urile BCR

0 LEI

N/A

Comision interogare sold ATM-urile altor bănci în ţară şi străinătate

4,5 LEI

N/A

Comision de conversie valutară

2%, din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda cardului

Notă: *Din perspectiva acestui comision, băncile din grupul Erste sunt: Ceska Sporitelna; Slovenska Sporitelna; Erste Bank Hungary; Erste Bank Croaţia; Erste Bank Serbia; Erste Bank Austria; Banca Comercială Română.

Comision contestare nejustificată a unei tranzacţii

30 LEI/tranzacţie

10 USD/ tranzacţie

Comision refacere Card furat /pierdut /schimbare nume /deteriorat /la cerere

20 LEI

5 USD

Comision modificare sumă maximă care poate fi retrasă zilnic în numerar prin ATM

5 LEI

N/A

Comision generare listă cu ultimele 10 tranzacţii la ATM BCR

1 Leu

N/A

L E I N / A Comision generare list ă cu ultimele 10 tranzac ţ ii
L E I N / A Comision generare list ă cu ultimele 10 tranzac ţ ii