Sunteți pe pagina 1din 8

Sesiunea nr. M4.3I - 01/19 - 29.01.2019 / Etapa lunara: 2 (01.03.2019 - 31.03.

2019) Masura 0430


Suma alocată pe sesiune: 200,000,000.00 Euro

Suma rămasă disponibilă pentru luna/lunile următoare: 186,200,559.00 Euro


Suma rezervată conform art.5, alin (3): 0.00 Euro
Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO
Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO
Numărul proiectelor depuse în luna (01.03.2019 - 31.03.2019) cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de
Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.03.2019 - 31.03.2019) cu punctajul mai mare sau egal
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 E
Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.03.2019 - 31.03.2019): 12
Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.03.2019 - 31.03.2019): 11,799,582.0

Cod proiect Data

Licitatie
Codificare de
Sub-măsură

Nr.crt.

Nr. ordine
Etapa lunara

Regiune
Măsură

rezerva

Judeţ
An Luna Zi
An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 04 30 I000 02 19 3 36 00005 2019 03 01

2 04 30 I000 02 19 3 36 00006 2019 03 01

3 04 30 I000 02 19 2 18 00023 2019 03 30


4 04 30 I000 02 19 2 18 00018 2019 03 30

5 04 30 I000 02 19 4 17 00027 2019 03 31

6 04 30 I000 02 19 4 17 00028 2019 03 31

Total număr proiecte


Total număr proiecte nefinanţate
Raport de Selecţie sM 4.3I, etapa 2, S01/2019, N

.2019 - 31.03.2019) Masura 0430

00,559.00 Euro

oară: 0.00 EURO


rioară: 0.00 EURO
cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar (60 de puncte): 18
aportul din luna curenta: 0
19 - 31.03.2019) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (60 de puncte): 17,778,880.00 Euro
re si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro
2019 - 31.03.2019): 12
e, in luna (01.03.2019 - 31.03.2019): 11,799,582.00 Euro

Localizare proiect

Punctaj estimat
(autoevaluare,
prescoring)
Solicitant
Titlu proiect

Localitate
Judeţ
13 14 15 16 17
Lista proiectelor nefinanţate
Proiecte retrase
MODERNIZAREA PLOTULUI DE O.U.A.I. TELEORMAN Comuna/Oras 64.7700
IRIGATII SPP 27, AFERENT O.U.A.I. OLTEANCA SEGARCEA-
OLTEANCA DIN SISTEMUL VALE Sat
HIDROAMELIORATIV OLT CALMATUI, SEGARCEA-
JUDETUL TELEORMAN VALE
MODERNIZAREA PLOTULUI DE O.U.A.I. TELEORMAN Comuna/Oras 68.8200
IRIGATII SPP 28, AFERENT O.U.A.I. OLTEANCA SEGARCEA-
OLTEANCA DIN SISTEMUL VALE Sat
HIDROAMELIORATIV OLT CALMATUI, SEGARCEA-
JUDETUL TELEORMAN VALE
"MODERNIZAREA PLOTULUI DE ORGANIZAŢIA GALATI Comuna/Oras 83.0300
IRIGATII SPP 59A, JUDETUL GALATI" UTILIZATORILOR FUNDENI Sat
DE APĂ PENTRU FUNDENI
IRIGAŢII FUNDENI
PLOT 59
"MODERNIZAREA SI ORGANIZAŢIA GALATI Comuna/Oras 72.4700
RETEHNOLOGIZAREA PLOTULUI DE UTILIZATORILOR INDEPENDENT
IRIGATII SPP56 DIN AMENAJAREA DE APĂ PENTRU A Sat
CAMPIA COVURLUI APARTINAND OUAI IRIGAŢII INDEPENDENT
INDEPENDENTA SIRET, JDETUTL "INDEPENDENTA A
GALATI" SIRET"

MODERNIZAREA PLOTURILOR DE ORGANIZATIA DOLJ Comuna/Oras 66.7700


IRIGATII SPP W 6/3, SPP W 5/5 SI SPP UTILIZATORILOR SADOVA Sat
W 5/4, AFERENTE O.U.A.I. SADOVA DIN DE APA PENTRU SADOVA
SISTEMUL HIDROAMELIORATIV IRIGATII SADOVA
SADOVA CORABIA, JUDETUL DOLJ.

MODERNIZAREA PLOTURILOR DE ORGANIZATIA DOLJ Comuna/Oras 66.4400


IRIGATII SPP W4N/6, SPP W4N/5 SI UTILIZATORILOR SADOVA Sat
SPP W4N/4, AFERENTE O.U.A.I. DE APA PENTRU SADOVA
SADOVA DIN SISTEMUL IRIGATII SADOVA
HIDROAMELIORATIV SADOVA
CORABIA, JUDETUL DOLJ.

6 Valoare publică totală


6 Valoarea publică totală a proiectelor nefinanţate
a 2, S01/2019, NEFINANȚATE

0.00 Euro

Criterii de
Criterii de selecţie departajare
Punctaj AFIR

Grad de utilizare
Valoare

al suprafeţei
irigabile %
Valoare publică
eligibilă
CS1

CS2

CS3

CS4

18 19 20 21 22 23 24 25
nefinanţate
etrase
999,987.00 999,987.00

998,372.00 998,372.00

994,700.00 994,700.00
986,426.00 986,426.00

999,947.00 999,947.00

999,866.00 999,866.00

roiectelor nefinanţate
Total cumulat
Criterii de Eligibilitate
(valoare
neîndeplinite
publică)

26 27

999,987.00

1,998,359.00

2,993,059.00
3,979,485.00

4,979,432.00

5,979,298.00

5,979,298.00
5,979,298.00