Sunteți pe pagina 1din 18

AMBAG AT PAMANA NG MGA SUMERIAN

1. CUNEIFORM – SISTEMA NG PAGSUSULAT 4. ZIGGURAT

2. PAGGAMIT NG GULONG 5. PAGGAMIT NG SEXAGESIMAL SYSTEM

3. ILAN PA SA MGA AMBAG


AMBAG AT PAMANA NG MGA AKKADIAN
1. PARAAN NG PAGHAHATID NG MENSAHE
AT SULAT

2. PINAMUNUAN NI SARGON I

3. PAGGAMIT NG SELYO SA MGA SULAT NA


YARI SA PUTIK
AMBAG AT PAMANA NG MGA
BABYLONIAN

1. CODE OF HAMMURABI

2. EPIKO NI GILGAMESH –
PINAKAMATANDANG AKDA SA
KASAYSAYAN
AMBAG AT PAMANA NG MGA HITTITES

1. KAGAMITANG PANDIGMA

2. ILAN PANG DAGDAG NA KAALAMAN

3.
AMBAG AT PAMANA NG MGA ASSYRIAN

1. PAGTATAYO NG MGA AKLATAN SA 3. DAGDAG KAALAMAN


NINIVEH

2. DAGDAG KAALAMAN
AMBAG AT PAMANA NG MGA CHALDEAN

1. HANGING GARDENS OF BABYLONG AT


KONSEPTO NG ZODIAC SIGNS
AMBAG AT PAMANA NG MGA PHOENICIAN

1. ILAN SA MGA IDEYA

2.
AMBAG AT PAMANA NG MGA LYDIAN

1. PAGGAMIT GN MGA BARYA

2. DAGDAG KAALAMAN
AMBAG AT PAMANA NG MGA PERSIAN

1.
AMBAG AT PAMANA NG MGA TSINO

1. ARKITEKTURA – GREAT WALL OF CHINA

2. KALENDARYO
3. MGA PILOSOPIYA

HALIMBAWA
4. COMPASS

5. DAGDAG KAALAMAN
AMBAG AT MGA PAMANA NG MGA
EHIPSYO

1. ARKITEKTURA - PYRAMID

2.
3. MUMMIFICATION – PARAAN NG PAG-
EEMBALSAMO UPANG MA-PRESERVE ANG
KATAWAN NG NAMATAY.

2. HIERATIC AT DEMOTIC

(HALIMBAWA NG HIERATIC MANUSCRIPT)


4. HIEROGLYPHICS
AMBAG AT PAMANA NG MGA INDIAN

1. SANSKRIT
ARKITEKTURA - TAJ MAHAL