Sunteți pe pagina 1din 1

CRIZA ECONOMICĂ.

CAUZE ȘI CONSECINȚE

Capitolul 1 Abordări conceptuale privind crizele economice

1.1 Notiuni generale cu privire la ciclicitatea activităţii economice

1.2 Definirea conceptului de criză

1.3 Principalele crize în perioada 1990-2014

Capitolul 2 Indicatori de caracterizare a crizelor economice

2.1 Indicatorii economici

2.2 Indicatorii financiari

Capitolul 3 Analizarea şi cuantificarea cauzelor şi efectelor crizei economice din


România.

3.1 Cauze ce au determinat recesiunea economică. Analiza cantitativă şi calitativă a factorilor de


cauzalitate

3.2 Efectele şi repercusiunile crizei asupra sistemului economic din România

3.3 Soluţii pentru redresarea economică a României