Sunteți pe pagina 1din 1

OCROTIREA MINORULUI PRIN PĂRINȚI

CAPITOLUL I - Drepturile copilului


1.1. Drepturi și libertăți civile
1.2. Mediul familial și îngrijirea alternativă
1.3. Sănătatea și bunăstarea copilului
1.4. Educația, activități recreative și culturale
CAPITOLUL II - Instituții și organisme cu atribuții în domeniul protecției drepturilor
copilului
2.1. Autoritatea națională pentru protecția drepturilor copilului
2.2.Comisia pentru protecția drepturilor copilului
2.3.Alte organisme cu atribuții în domeniul drepturilor copilului
CAPITOLUL III - Ocrotirea minorului prin părinți
3.1. Ocrotirea părintească
3.2. Drepturile și îndatoririle părintești
3.2.1 Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la persoana copilului
3.2.2 Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la bunurile copilului
3.3 Exercitarea ocrotirii părintești de către ambii părinți
3.4 Exercitarea ocrotirii părintești de către un singur părinte
3.5 Tutela minorului
Concluzii .............................................................................................................
Bibliografie .........................................................................................................