Sunteți pe pagina 1din 2

3.2.1.

Bariere în comunicarea profesor - elevi Orice profesor trebuie


să fie conştient de barierele care pot apărea în comunicare, la clasă,
pentru a găsi soluţii de a le depăşi. Acestea pot consta în: diferenţe
de percepţie, valori, credinţe (profesorul nu trebuie să facă
discriminări, ci să încerce să valorizeze individualitatea fiecărui elev);
presiunea timpului, stresul, oboseala (profesorul poate încerca să
rupă monotonia unei lecţii prin schimbări de ritm, prin varierea
tipului de activităţi şi/ sau a formelor de organizare a clasei);
lungimea lanţului de comunicare (frazele prea ample trebuie evitate);
durata unei prezentări făcute de profesor (într-o lecţie, o prelegere
a profesorului nu ar trebui să depăşească 20 de minute, timp
considerat limită pentru capacitatea de concentrare a elevilor în
receptarea unui mesaj oral); surplus de informaţii, divagaţii de la
subiect (e recomandabil ca profesorul să nu le prezinte elevilor
informaţii pe care le pot găsi singuri în manual sau în alte surse pe
care le au la îndemână; într-o lecţie, profesorul trebuie să se
concentreze asupra informaţiei esenţiale care-i ajută pe elevi să
înţeleagă un anumit subiect); poziţia de autoritate a profesorului
(chiar dacă profesorul este regizorul procesului educativ, în clasă el
trebuie să devină un partener al elevilor, un facilitator care-i sprijină
pe aceştia în învăţare); neimplicarea elevilor (prin activităţile pe
care le

Didactica oralului

70

propune, profesorul trebuie să-şi propună să-i implice pe toţi elevii


clasei şi pe fiecare în parte); neînţelegerea codului (profesorul
trebuie să se asigure că vorbele sale sunt înţelese de elevi, să se
oprească pentru a explica termenii necunoscuţi pe care-i foloseşte);
ascultare slabă (poate fi contracarată prin exersarea ascultării active);
bruiaje de diferite tipuri - zgomote provocate de elevi sau provenite
din mediu, mişcarea elevilor prin clasă etc. (puţin tact şi multă
răbdare, implicarea elevilor indisciplinaţi în rezolvarea unor sarcini
sunt de încercat în astfel de situaţii).