Sunteți pe pagina 1din 1

Către: JUDECĂTORIA

Obiect: Cerere legalizare copii hotarare judecatoreasca

Subscrisa Asociatia ,
cu sediul în ,
legal reprezentată prin dl/d-na avand CNP
in calitate de al
asociatiei,

Va rugam să binevoiti a ne legaliza 3 (trei) exemplare de copii ale Incheierii


nr. /
, definitive si irevocabile, pronuntate de Judecatoria in do

Anexam:

- încheierea nr. / cu mentiunea "irevocabila" (3 ex.


fotocopie);
- timbru judiciar de 0,15 lei (3 ex.).
- chitanţă atrestand plata taxei de timbru judiciar de 2 lei (3 ex.).

Cu stimă şi mulţumiri,

[ data ]

[semnatura]