Sunteți pe pagina 1din 2

INSTANŢA ...................

CERTIFICAT
de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial
Nr. ......... din data de ...........

- 1. Denumirea ......................................................................................................... .. -
- Modificare: ............................................................................................................ .. -
--
- Judecător, Ştampila -

- 2. Sediul ................................................................................................................ .. -
- Modificare: ............................................................................................................ .. -
--
- Judecător, Ştampila -

- 3. Durata de funcţionare ......................................................................................... .. -


- Modificare: ............................................................................................................. .. -
--
- Judecător, Ştampila -

- 4. Numărul şi data înscrierii în registrul special


.......................................................
-

- 5. Semnătura şi ştampila -