Sunteți pe pagina 1din 10

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete. Varianta 1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 + 5 + 9 + ... + x = 231 .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 5 x + 3 ≤ 0 .
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (0, ∞) → (1, ∞ ), f ( x) = x 2 + 1 .
5p 4. Se consideră mulţimea A = {1,2,3,...,10} . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p 5. Să se determine m ∈ \ , astfel încât distanţa dintre punctele A(2, m) şi B (m, −2) să fie 4.
23π π
5p 6. Să se calculeze cos ⋅ sin .
12 12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001
a b
 , cu a, b ∈ \ şi b ≠ 0 .

f
1. Se consideră matricea A = 
b a

n
5p a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M 2 (\ ) verifică relaţia AX = XA , atunci există u , v ∈ \ , astfel
u v 
încât X = 
v u
.

e i
( a + b) n + ( a − b) n ( a + b) n − ( a − b ) n

t
x yn 
b) Să se arate că ∀ n ∈ `* , An =  n = =
xn 
5p , unde xn , y n .
 yn 2 2
5p c) Să se rezolve în mulţimea M2 (\ ) ecuaţia X 3 = 

a
2 1
1 2
.

5p
5p b) Să se arate că x6 + 5̂ = ( x3 − 4)(
. m
2. Se consideră a ∈ ] 7 şi polinomul f = X6 + aX + 5ˆ ∈ ] 7 [ X ] .
a) Să se verifice că, pentru orice b ∈ ] 7 , b ≠ 0̂ , are loc relaţia b6 = 1̂ .
ˆ x3 + 4),
ˆ ∀x ∈ ] .

w
7
5p c) Să se demonstreze că pentru orice a ∈ ] 7 , polinomul f este reductibil în ] 7 [ X ] .

w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
1

5p
5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001
1. Se consideră numărul real a > 0 şi funcţia f : \ → \ , f ( x) = e x − ax .
a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine a ∈ (0, ∞) , ştiind că f ( x) ≥ 1, ∀x ∈ \ .
ln x
2. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → \, f ( x) =
.
x programa M1
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1,
5p a) Să se arate că funcţia F : ( 0, ∞ ) → \, F ( x) = 2 x ( ln x − 2 ) , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [1,∞ ) .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
1
x = şi x = e . .
e
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete. Varianta 2
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24
5p
3x − 1 x + 1
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia + = 3.
x + 1 2x − 1
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f : \ → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a ≠ b .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) .
G G G G G G G G
5p 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie
perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2

f
1. Se consideră matricea A∈ M2 (\ ) , A =  .
1 1
a) Să se arate că există a ∈ \ astfel încât A2 = aA.

n
5p
5p
5p
b) Să se calculeze ( A − At )2009 .
c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2( \ ) .

e i
5p
5p
5p
a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M .

a
b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
c) Pentru n ∈ ` , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a
t
2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) .

∗ a
∗ ... ∗
a = 2a .

. m de n ori a

w
w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2

5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈ `* .
( )
1. Se consideră şirul ( an )n∈`* dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈ `* .

5p b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈`* este strict descrescător.


5p c) Să se arate
BACALAUREAT că şirul (bn )n∈`* , dat
2009-MATEMATICĂ de bnD,=MT1,
- Proba a12 + programa
a22 + ... + aM1
n , ∀n ∈ ` , este mărginit superior de a1.
2 *

1
2. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x) = .
x + x +1
2

2 3  2x + 1 
5p a) Să se arate că funcţia F : \ → \, F ( x) = arctg   , x ∈ \ , este o primitivă a funcţiei f.
3  3 
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : \ → \ ,
g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .
n
5p c) Să se calculeze lim ∫
n→∞ − n
f ( x)dx , unde n ∈ `* .
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
Varianta 3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele 2, 3
4, 4
5.
5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta
d : 2x − 3 y + 1 = 0 .
1
5p 6. Ştiind că sin α = , să se calculeze cos 2α .
3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

.r o
0 1 1
1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 ( \ ) .
 1 1 0
 

f o
5p
5p
a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 .
b) Să se calculeze A−1 .

i n
5p c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

t e
2. Se consideră cunoscut că ( ], ∗, D ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi

5p
x D y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ ] .

a
a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.
b) Să se determine a, b ∈ ] astfel încât între inelele ( ], ∗, D ) şi ( ], +, ⋅ ) să existe un izomorfism

m
5p

.
de forma f : ] → ] , f ( x) = a ⋅ x + b .
5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia  D ... D
x = 22009 + 3 .
x D x

w
de 2009 ori x

w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3

5p
5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → \, f ( x ) = 18 x 2 − ln x.
a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
b) Să se determine a ∈ \ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
5p c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
1
2. Se consideră funcţiile f a : \ → \, f a ( x) = , unde a ∈ \ .
x−a +3
5p a) Să se arate că, pentru orice a ∈ \ , funcţia f a are primitive strict crescătoare pe \ .

∫0 f2 ( x )dx .
3
5p b) Să se calculeze

∫ f a ( x )dx .
3
5p c) Să se calculeze lim
a →∞ 0
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
Varianta 4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
2
 1 1 
5p 1. Să se arate că numărul  −  este real.
1− i 1+ i 
5p 2. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
G G G G G G
5p 5. Să se determine a ∈ \ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 , AC = 10 şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004
 −1 2 2 

5p
1. Se consideră matricea A = 
 2 2 −1
a) Să se calculeze rangul matricei A.
.

n f
5p
5p
b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 .
c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3,2 ( _ ) astfel încât AB = O2 .

e i
5p
5p
f : (0, ∞) → G , f ( x) = x + 3 .
a) Să se calculeze 4 D 5 D 6 .

a t
2. Se ştie că (G , D ) este grup, unde G = (3, ∞) şi x D y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . Se consideră funcţia

b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( (0, ∞), ⋅) la ( G , D ) .


5p

. m
c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 ,
atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 .

w
w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
4

5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004
1. Se consideră funcţia f : \ \ {−1,0} → \, f ( x ) =

a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.


2x + 1
x 2 ( x + 1)
2
.

5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.


lim ( f (1) + f-(Proba f ( n ) ) ,M1
n2
5p c) Să se calculeze
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 2 ) + f D,
( 3)MT1,
+ ... +programa unde n ∈ `* .
n→∞

xn
2. Se consideră şirul ( I n )n∈`* , I n = ∫
2
dx, n ∈ `* .
1 xn + 1
5p a) Să se calculeze I1 .
5p b) Să se arate că I n ≤ 1, ∀n ∈ `* .
5p c) Să se calculeze lim I n .
n→∞
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete. Varianta 5
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
1 1
5p 1. Să se calculeze + .
1 + 2i 1 − 2i
5p 2. Să se rezolve în ] inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 .
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1, ∞ ) → ( 0, ∞ ) , f ( x) = 3 log 2 x .
5p 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {1, 2,3, 4} → {1, 2,3, 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2,9), B (7, −4), C (8, −3) .
π
5p 6. Triunghiul ABC are B = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
3
laturii AC .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

f
1 1 1 1
1. Se consideră punctele A(0, 6), B (1, 4), C (−1, 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  , unde a, b ∈ \ .
6 4 8 b

5p a) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare.


b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3, b = 0 .

i

n
e
5p

t
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( M ) = 2.

5p
5p
a
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 .
a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă.
b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “ ∗ ”.
5p x ∗ x
c) Să se rezolve ecuaţia  ∗

.
de 2009 ori x

m
x ∗ ... ∗
x = −1 .

w
w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5

5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005

1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → \, f ( x ) = ln x −
a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
2 ( x − 1)
x +1
.

5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 y = 2 x .
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, 2( x − 1)programa M1
MT1,
5p c) Să se arate că, dacă x > 1 , atunci ln x ≥ .
x +1
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → \, f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 , an = f (1) + f (2) + ... + f (n).
x
k +1
5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ f ( x ) dx ≤ f (k ), ∀k ∈ ( 0, ∞ ) .
k

∫ f ( x ) dx, n ∈ ` .
n
5p b) Să se calculeze lim
n→∞ 1
5p c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
Varianta 6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1, f (0) = 1, f (1) = 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( 0, π ) ecuaţia sin 3 x = sin x .
5p 4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2, 4,6,8} ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1, 2) , B (2, −2) şi C (4,6) . Să se calculeze cos B .
π
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = şi AB = 6 .
6

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

f
1 2 3 4 5 
1. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 .
3 1 2 5 4
5p
5p
a) Să se calculeze σ2009 .

i
b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e .
n 2

5p

t e
c) Să se demonstreze că, pentru orice τ ∈ S5 , există p ∈ `∗ astfel încât τ p = e .
2. Se consideră a ∈ ^ , x1 , x2 , x3 ∈ ^ rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul
x1
∆ = x3
a x2
x1
x3
x2 .

m
x2 x3 x1
5p
5p
.
a) Pentru a = 1 , să se determine x1 , x2 şi x3 .
b) Să se arate că, pentru orice a ∈ \ , ecuaţia are o singură rădăcină reală.
c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

w
5p

w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6
5p
5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → \, f ( x ) = e x⋅ln x .
a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) , ∀x > 0.
b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0,∞ ) .
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x 2n
2. Se consideră, pentru fiecare n ∈ `∗ , funcţiile f n : (−1, ∞ ) → \, f n ( x) = şi g n : (−1, ∞) → \ ,
1+ x
g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + ... − x 2n −1 + f n ( x) .
1
5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx .
1 1
5p b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ , ∀n ∈ `* .
0 2n + 1
 1 1 1 1 1 
5p c) Să se calculeze lim  1 − + − + ... + −  , n ∈ `.
n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n 
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
Varianta 7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
8+i
5p 1. Să se calculeze modulul numărului complex z = .
7 − 4i
5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 .
1
5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia sin x = − .
2
5p 4. Să se determine n ∈ `∗ pentru care mulţimea {1, 2,..., n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
JJJG JJJG JJJG JJJG
5p 5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007
 1 2 3 4  x + 2 y + 3 z + 4t = 3
1. Se consideră matricele A =  0 1 2 3  , B = ( 0 0 0 1) şi sistemul
 0 0 1 2
 

n f y + 2 z + 3t = 2 .
z + 2t = 1
5p
5p
5p
a)
b)
c)
Să se determine rangul matricei A.
Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.

e
Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1,3 ( ^ ) .
i
{ }


 2k
2. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k
2
2k 

a

2k 
k ∈
t
]

 , şi pentru fiecare t ∈ ] notăm cu

H t = A ( kt − 1) k ∈ ] . Se admite faptul că ( G , ⋅ ) este un grup, unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
5p
5p
. m
a) Să se arate că ∀ n, p ∈ ] , A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) .
b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈ ] , H t este un subgrup al grupului (G , ⋅ ) .
c) Să se demonstreze că grupurile (G , ⋅) şi (], + ) sunt izomorfe.

w
wMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
7

5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia f : (0, ∞) → \, f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈`* , xn = 1 +
a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
1 1
1 1 1
+ + ... + − ln n, ∀n ∈ `*.
2 3 n

5p b) Să se arate că, pentru orice k > 0 , < f ( k + 1) − f ( k ) < .


k +1 k
c) Să se arate că şirul ( xn )n∈`* este descrescător şi are termenii pozitivi.
5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2x
2. Se consideră funcţiile f : ( −1, ∞ ) → \ , f ( x ) = şi F : (−1, ∞) → \,
( x + 1) ( x 2 + 1)
F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x , unde a, b, c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a, b, c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
1
5p b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx .
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
Varianta 8
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 .
5p 2. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) = ax 2 + x + c . Ştiind că punctele A (1, 2 ) şi B ( 0,3) aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1,3,5,7,9} ?
JJJG JJJG JJJG JJJG
5p 5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB , DF = 2 FE . Să se
demonstreze că punctele A , F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
AB = 13, AC = 14 şi BC = 15 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008
 1 −1 −1
1. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 (\ ) .
 −1 −1 1
 

n f
5p

5p
a) Să se calculeze det ( A ) .

b) Să se arate că A2n =
22n − 1
A+
22n + 2

e i
I3 , pentru orice n ∈ `∗ .

5p

5p
c) Să se determine A−1 .
3 3

a t
2. Se consideră a ∈ \ şi ecuaţia x − x + a = 0 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 , x3 .
3

a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) .


5p
5p
m
b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 .

.
c) Să se determine a ∈ \ pentru care x1 , x2 , x3 sunt numere întregi.

w
w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
8

5p
BACALAUREAT
5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008
1. Se consideră funcţia f : \ → \ , f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈` , x0 = 0, xn +1 = f ( xn ) , ∀ n ∈ `.
a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \ .
2009-MATEMATICĂ
b) Să se arate
π
că 0 ≤ xn ≤ , ∀-nProba
∈ ` . D, MT1, programa M1
2
π
5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la .
2
π
π 2
2. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈` , definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx , n ∈ `* .
2 0

5p a) Să se calculeze I1 .
5p b) Să se arate că şirul ( I n )n∈` este descrescător.
π
5p c) Să se arate că nI n I n−1 = , ∀n ∈ `∗ .
2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
Varianta 9
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009


5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : → ,
f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p (
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . )
5p 3
4. Să se arate că C17 > C17
15

5p 5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC + BD .


91
5p 6. Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + ... + sin 2 90 =
2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

f
 xA yA 1
 
1. Fie A ( x A , y A ) , B ( xB , yB ) , C ( xC , yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB 1 ∈ M 3( \ ) .

5p

i n x
 C yC
a) Să se arate că, dacă A, B, C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x , atunci det ( M ) = 0 .
1

5p
5p

t e
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci det ( M ) = ±1 .
c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei M −1 este 1.
 a b 
2. Se consideră mulţimea de matrice A = 

a 
 a, b ∈ ]  .
 −3b a  

m
5p a) Să se arate că, dacă X ∈ A şi Y ∈ A , atunci X + Y ∈ A .

.
b) Să se arate că, dacă X ∈ A , Y ∈ A şi XY = O2 , atunci X = O2 sau Y = O2 .
5p
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

w
w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
9

5p
5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = x − sin x .
a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ` ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . Să se arate că şirul
( xn )n∈`* este nemărginit.
xn
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
5p c) Să se calculeze lim , unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b).
n→∞ n
1 xn
2. Fie funcţiile f , g n : [ 0,1) → \, f ( x) = , g n ( x) = , unde n ∈ `* .
1− x 1− x
1
5p
0

a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx .
1
1
5p
0

b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n , ∀ n ∈ `* .
2
 1 1 1 1 
5p c) Să se arate că lim  + + + ... +  = ln 2 .
n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 2
3⋅ 2 3
n ⋅ 2n 
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
Varianta 10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
1
5p 1. Ştiind că z ∈ ^ şi că z 2 + z + 1 = 0 , să se calculeze z 4 + .
z4
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 , oricare ar fi x ∈ \ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x .

( )
10
5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că A(−1,0), B (0, 2), C (2, −1) .
G G G G G G
5p 6. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.r o
o
10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

f
1 2 3  1 2 3
1. Se consideră permutările e, α ∈ S3 , e =   , α = 3 1 2 .
 1 2 3   
5p
5p
a) Să se calculeze α 3 .
b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e , x ∈ S3 .

i n
5p
permutare impară.
2. Fie inelul ] [i ] = {a + bi a, b ∈ ]} .
t e
c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din S3 este

5p
a
a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ ] [i ] şi z 2 ∈ ] [i ] .
b) Să se determine elementele inversabile ale inelului ] [i ] .

m
5p
5p
cu înmulţirea.
.
c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m, n ∈ ]} este parte stabilă a lui ] [i ] în raport

w
w
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
10

5p
5p
w
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
(
1. Se consideră funcţia f : \ → \ , f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 .
a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \ .
b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită.
)

5p c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0, ∀ x ∈ \ .
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1- Proba
n D, MT1, programa M1
x
2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 , I n = ∫ dx, ∀n ∈ `* .
0 1+ x
2n

5p a) Să se calculeze I1 .
5p 1
b) Să se arate că I n ≤ , ∀ n ∈ `* .
n +1
5p c) Să se calculeze lim I n .
n→∞