Sunteți pe pagina 1din 64

Capitolul II

Stabilirea programului de constructie al sondei

2.1.Determinarea numarului de coloane de tubare


Program de tubare format din 4 coloane: coloana de ancoraj, coloana intermediara I ,II si coloana de
exploatare.

2.2.Calculul diametrelor coloanelor si al sapelor de foraj


Date initiale:

Adancimea sondei: H=2975m


Numarul de coloane:
Diametrul coloanei de exploatare: in

Jocul radial dintre pereții găurii de sondă și coloană


Tab.1. Diametrele burlanelor
Diam.ext.al Diam. peste Grosimi de perete Diam. interior, Di
burlanelor mufa, Dm min si max
in 127 mm 141.3mm 5.39 mm 115.8 mm
9.19 mm 108.6 mm
194 mm 215.9 mm 7.92 mm 166.1 mm
12.70 mm 150.4 mm
273 mm 298.5 mm 7.09 mm 258.9 mm
12.57 mm 247.9 mm
in 406.4 mm 431.8 mm 9.52 mm 387.4 mm
12.57 mm 381.3 mm

Coloana de exploatare:
Diametrul coloanei de exploatare: in = 127 mm
Diametrul peste mufa al coloanei de exploatare: mm
Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda: mm
Diametrul sapei pentru coloana de exploatare: = 141.3 + 2 · 10 = 161.3 mm

1
Diametrul sapei pentru coloana de exploatare din catalog: = 158.8 mm = in

Ratia de tubare: = = 0.055


Diametrul interior al coloanei intermediare: =
jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare

Diametrul interior al coloanei intermediare din catalog: = 168.3 mm(pt =13.84mm)

168.3 mm > 158.8 mm


Diametrul coloanei intermediare: in=194 mm

Coloana intermediara I:
Diametrul coloanei intermediare: in=194 mm
Diametrul peste mufa al coloanei intermediare: mm
Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda: mm
Diametrul sapei pentru coloana intermediara: = 215.9 + 2 · 20 = 245.9mm
Diametrul sapei pentru coloana intermediara din catalog: = 244.5mm = in

Ratia de tubare: = = 0.069


Diametrul interior al coloanei liner : =
jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare

Diametrul interior al coloanei intermediara II (liner) din catalog: = 273mm


Diametrul coloanei intermediaraII in=273mm
Coloana intermediara II:
Diametrul coloanei intermediare: in=273mm
Diametrul peste mufa al coloanei intermediare: mm
Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda: mm
Diametrul sapei pentru coloana intermediara: = 298.5 + 2 ·20 = 325.5 mm
Diametrul sapei pentru coloana intermediara din catalog: 374.7 mm = in

Ratia de tubare: = = 0.088


Diametrul interior al coloanei de ancoraj: =
jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare

Diametrul interior al coloanei de ancoraj din catalog: = 406.4 mm(pt =14.30 mm)
Diametrul coloanei de ancoraj: in=406.4 mm

Coloana de ancoraj:
Diametrul coloanei de ancoraj: in=406.4 mm
2
Diametrul peste mufa al coloanei de ancoraj: mm
Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda: mm
Diametrul sapei pentru coloana de ancoraj: = 431.8+ 2 · 50 = 531.8 mm
Diametrul sapei pentru coloana de ancoraj din catalog: = 581 mm =
SL
Ratia de tubare: = = 0.091

Tipul Diametrul exterior Interval tubal R


coloanei al coloanei
in mm m-m mm in mm -
Ancoraj 406.4 0-300 431.8 581 0.091
Intermediara I 273 0-1000 298.5 374.1 0.089
Intermediara II 194 0-200 215.9 244.5 0.08
Exploatare 127 0-2975 141.3 158.8 0.081

3
Capitolul III
Garnitura de foraj
3.1. Alegerea garniturii prajinilor de foraj:

a) Coloana de ancoraj
= 581 mm
= 6 5/8 in = 168.3 mm
=8.38 mm
= 37.50 Kg/m

b) Coloana intermediara I
= 374.1 mm
= in = 139.7 mm
=9.17 mm
= 32.59 Kg/m

c) Coloana intermediara II
= 244.5 mm
= 5 in = 127 mm
=9.19 mm
= 29.02 Kg/m

d) Coloana de exploatare

= 158.8 mm
= in = 88.9 mm
=9.35 mm
= 19.79 Kg/m

Diametrul exterior al prajinilor de foraj Grosimea de Masa pe metru liniar


perere (t) (qp)

Coloana in mm mm Kg/m

Ancoraj 6 5/8 168.3 8.38 37.50

Intermediara I 139.7 9.17 32.59

Intermediara II 5 127 9.19 29.02

Exploatare 88.9 9.35 9.79

Alegerea garniturii prajinilor grele:


4
a. Coloana de ancoraj
Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:
- 1 in
555.6 mm
= in = 279.4 mm
= 76.2 mm
= 444.5
b. Coloana intermediara I

Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:


- 1 in
348.7 mm
= in = 279.4 mm
= 76.2 mm
= 444.5 Kg/m
c. Coloana intermediara II

Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:


- 1 in
219.1 mm
= in = 228.6 mm
= 71.5 mm
= 290.7 Kg/m

d. Coloana de exploatare

Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:


- 1 in
133.4 mm
= in = 152.4 mm
= 57.2 mm
= 123.1 Kg/m

Diametrul exterior al prajinilor grele Diametrul Masa pe metru liniar


interior al (qp)
prajinilor grele
(dig )
Coloana in mm mm Kg/m

Ancoraj 11 279.4 76.2 444.5

Intermediara I 279.4 76.2 444.5

Intermediara II 9 228.6 71.5 290.7

Exploatare 152.4 57.2 123.1

3.2. Lungimea prajinilor

5
Lungimea prajinilor grele:
Lungimea prajinilor de foraj:3.3. Calculul de rezistenta al garniturii de foraj corespunzator intervalului forat petru coloana
de exploatare

1.35 bar/10m= 0.135bar/m

= = kg/ m3

Extragere fara circulatie:


Intindere si compresiune
Sectiunea 1-1:

6
( ) ( )

( ) ( )
S=coeficient de frecare
S=0.1

( ) ( )

=0.3 (acceleratie la extragere)

( ) ( ) ( )

( )= ( )=2399.6

( ) ( ) ( ) N

( ) ( )

( ) ( )

N/

Sectiunea 2-2:

N/

Torsiunea:
Sectiunea 1-1:
N/
Sectiunea 2-2:
N/

7
Incovoierea:
Sectiunea 1-1:
N/
Sectiunea 2-2:
N/

Tensiunea axiala:

Sectiunea 1-1:
N/
Sectiunea 2-2:
N/

Tensiunea datorata presiunii interioare si exterioare:

Extragere fara circulatie


Formula lui Lamme:
( )
( )

Sectiunea 1-1:

N/
Sectiunea 2-2:
N/

N/

8
Tensiuni principale:
N/

√( )

Sectiunea 1-1:
N/
/
N/
Sectiunea 2-2:
/
/

√( )

√( )

N/

√( )

√( )

Tensiunea echivalenta:

√ ( ) ( ) ( )

√ ( ) ( )

√ ( ) ( )

N/
N/

9
In timpul forajului:

Sectiunea 1-1:
Intindere:

( ) ( )

( ) ( )

( )= ( )=135900Kg= 135.9 tone

= · =20· · =18300 N

( )

=200 m

Sectiunea 2-2:
Compresiune:

= = -65.28 N/
10
N

( )= ( )=15663.82 =0.0156

Torsiunea(rasucirea):

Sectiunea 1-1:
= = =21.96 N/

Wpp= · = =0.000084

=183000+1532=184500kN
=10·18300=183000 kN

( )

= = = 1532

( )· ·

C= 2·
( )· ·1350=15.978kW=15978 W

n= 100 rot/min
Sectiunea 2-2:
= = =2.21 N/

Wpp= · = =0.00068

Incovoierea:
Sectiunea 1-1:
N/
Sectiunea 2-2:

11
N/

Tensiunea axiala:

Tensiuni radiale si tangentiale datorate presiunii interioare si presiunii exterioare:


Sectiunea 1-1:

( )

[ [ mm
Pt r= (pe suprafata cilindrica inferioar) r=35.1 mm

N/

N/

Pt r= (pe suprafata cilindrica inferioar) r=44.45 mm

N/

N/

Sectiunea 2-2:
( )
( )

N/
N/

· ·1200=9.97 N/

=120 m/s

12
( )
+ ( )
= 3.03N/
( )
- ( )
=-50.13/

3.03N/
N/
Tensiuni principale:

Sectiunea 1-1:

√( )

= + √( ) =362.38 N/

= - √( ) =104.36 N/

Sectiunea 2-2:

√( )

= + √( ) =65.35/

= - √( ) =2.95/

Tensiunea echivalenta:

√ ( ) ( ) ( )

= 1.5· =1.5 ·331.59=497.38 N/

13
√ ( ) ( ) ( )

=331.59 N/

√ ( ) ( ) ( ( ))

=65.353N/

Clasa de rezistenta Limita la curgere , N/


D 380
E-75 517
X-95 655
G-105 724
S-135 931
V - 150 1055
U- 170 1170

Solicitarea Extragere fara circulatie In timpul forajului


garniturii de foraj 1-1 2-2 1-1 2-2
Intinderea si 326.06 -40.16 360.50 -65.28
compresiunea:
,N/
Torsiunea sau 0 0 21.96 2.21
rasucirea:
, N/
Incovoierea: 0 0 0 0
N/
Tensiunea axiala: 326.06 -40.16 360.50 -65.28
N/
Tensiunea data de Presiunea 0 -40.16 106.25 3.03
interioarasi exterioara:
N/
N/ 0 -40.16 -20 -50.13
Tensiunea principala 0 -40.16 -20 -50.13
N/
Tensiunea principala 326.06 -40.16 362.38 65.35
,N/
Tensiunea principala 0 -40.16 104.36 2.95
,N/
Tensiunea echivalenta 326.06 0 331.59 65.35
,N/

14
Capitolul IV
Fluide de foraj
4.1.Tipurile de fluide de foraj
In functie de densitatea noroiului de foraj,tipurile de noroi de foraj sunt urmatoarele:

4.2.Stabilirea densitatii fluidelor de foraj si a programelor reologice


Pentru coloana de ancoraj:

Pentru coloana intermediara I :

Pentru coloana intermediara II:

Pentru coloana de exploatare:

4.3.Calculul volumelor fluidelor de foraj

Pentru coloana de ancoraj:

=2· ·300=
159.07

15
Pentru coloana intermediara I :

·( )]
=
=406.4-2 11.04 = 384.32 mm
2 ·[ ·300+ ·(1000-
300)]=223.28

Pentru coloana intermediara II :


·( )]
=
= 273-2 9.83= 253.34 mm
2 ·[ ·2000+ ·(2000-1000)]=
420.80

Pentru coloana de exploatare:

·( ·( )]
=
= 215.9-2 = 195.58 mm

2 ·[ ·2000+ ·(2975-
2000)]= 415.31

4.4.Calculul cantitatii de materiale utilizate pt prepararea fluidelor de foraj


Coloana de ancoraj:

= 159.07-2.841 =156.22

·
· 159.07= 2.841

16
·
· 159.07 = 26.51

Coloana intermediara I :

= 223.28-7.974 =215.30

·
· 223.28= 7.974

·
· 223.28 =44.65

= - = 223.28-44.65= 178.65 m3

Coloana intermediara II :

= 420.80-15.02=405.78

·
· 420.80 = 15.02

·
· 420.80 = 84.16

= - = 420.80-84.16= 336.64 m3

17
Coloana de exploatare:

= 415.31-29.144 =386.166

·
· 415.31 = 29.144

·
· 415.31 = 42.08

= - = 415.31-42.08 = 373.23 m3

18
Capitolul V
Tubarea coloanelor de burlane
Se adoptă următorul program de tubare:

16
Ds= SL

300 m

103/4
Ds= 143/4

1000 m 75/8
Ds= 95/8

2000 m
in
Ds= 61/4

2975 m

=1.43 bar/10 m

= = = ·g

= =1430 Kg/

1750 Kg/ .
1750 Kg/ .

19
Calculul de rezistenta al coloanei de ancoraj

pfisa
Ha

ρni

Hi

ppi

= 16 in
3

Presiunea fluidului din pori:


= 1300·10·1000· 130 bar
= 1300·10·2000· 260 bar

Presiunea de fisurare la siul coloanei de ancoraj:


( ) =(1430+100)·10·300·
Presiunea interioara (sonda inchisa si plina cu gaze) :

20
1) La gura sondei:

= 45.9-200·10·300· 39.9 bar


Presiunea exterioara:

Diferenta de presiune:
= =

2) La siul coloanei:

45.9 bar

= 1050·10·300· 31.5 bar


= =
Graficul de variatie

21
Da t Otel Imb. q A
in mm mm Kg/m bar bar bar bar kN kN
406 9.52 H-40 S 96.73 0.003 46 43.81 113 90.4 1432 818.28

A= ( )
l=

t=9.52 mm
H-40; S
q=96.73 kg/m
A=0.003

Presiunea exterioara(golire totala):

Sectiunea 1-1:
bar
bar
= =
Sectiunea 2-2:
= 1250·10·300· 37.5 bar
= =
=

22
t= 9.52 mm
H-40; S

Graficul presiunii diferentiale exterioare

Verificarea profilului la tractiune:


Greutatea coloanei in aer:
G= q· ·g=96.73·300·10=290190 N=290.19 kN

Greutatea coloanei in noroi:

G’=G·(1- )=290.19·(1- )

k N/

[ √ ( ) ]

23
[ √ ( ) ]

37.79

Calculul de rezistenta al coloanei intermediare I:

= 10 ¾ in

Presiunea fluidului din pori:


= 1350·10·2975· 401.62 bar
Presiunea de fisurare pt coloana intermediara:
( ) =(1750+100) 10·1000·
Presiunea interioara:

24
Sectiunea 1-1:
= 185-300·10·1000· bar

= =
Sectiunea 2-2:

185 bar

= 1050·10·1000· 105 bar


= =
Graficul de variatie

Di t Otel Filet q A
in mm mm Kg/m bar bar bar kN kN bar
273 7.09 L 48.74 0.0258 60 57.143 126 100.8 912 521
8.89 H-40 L 60.27 0.0255 98 93.33 157 125 1397 798
8.89 L 60.27 0.0255 109 103.81 216 172.8 2131 1218
J-55
10.16 L 67.71 0.0252 144 137.14 247 197.6 2500 1429
11.43 L 75.90 0.0250 186 177.14 278 222.4 2869 1639

25
pia1  piI (125  80)  105
l1    600m
g  am   g  101050  300) 
l 2  H i1  l1  1000  600  400m

Presiune interioara ( dop de gaze la talpa)

-
( )

( )
- = -0.74
( )

Presiunea exterioara(golire partiala)

-H

Sectiunea 1-1:

= bar
Sectiunea 2-2:

= 1300·10·572.11· 74.37 bar


= =
Sectiunea 3-3:
= 1300·10·1000· 130 bar
( )=1350·10·(1000-572.11 =)· =57.76 bar
=
Graficul de variatie al presiunii exterioare( golire partiala)

26
Verificarea profilului la tractiune:
Tronsonul 1
=600 m
=7.09 mm; H-40; L
= · ·g=60.27·600·10· =361.62 kN

Tronsonul 2
= 400 m
=8.89 mmH-40; L
= · ·g=48.74·400·10· =193.49 kN

27
( )

( )

[ √ ( ) ]

k N/

[ √ ( ) ]

= ( ) = 52 bar

Profilul coloanei intermediare I

l2 = 400 m
t2 = 8.89 mm, H-40

l1 = 600 m
t1 = 7.09 mm,H-40

= =7.81 mm

=273-2 = 257.38 mm

28
Calculul de rezistenta al coloanei intermediare II

Presiunea fluidului din pori:


= 1350·10·2975· 401.6 bar
Presiunea de fisurare pt coloana intermediara:
( ) =1850 10·2000·
Presiunea interioara:

Sectiunea 1-1:
=370-300·9.81·200· 364

= =
Sectiunea 2-2:
370 bar

= 1050·10·2000· 210 bar


= =
Graficul de variatie al presiunii

29
Presiunea interioara(dop de gaze la talpa)

-
( )

( )
-
( )

Sectiunea 1-1:
210 bar

= 210 bar

Sectiunea 2-2:

= 1050·10·380.95· 40 bar
= =
Sectiunea 3-3:
( )

( )
= 1050·10·2000· 210 bar
= =

Graficul de variatie pentru presiunea interioara (dop de gaze la talpa)

30
Di II t Otel Fil q A
et
in mm mm Kg/m bar bar bar kN kN bar
194 7.62 H-40 L 35.75 0.0044 141 134 190 152 942 481

8.33 J-55 L 39.29 0.0048 199 189 285 228 1539 879
8.33 K-55 L 39.29 0.0048 199 189 285 228 1677 958
8.33 L- 80 L 39.29 0.0048 234 222 415 332 2144 1225
9.52 L 44.20 0.0055 330 314 475 380 2518 1438

( )
= = =1480 m
( ) ( )

(228  210)  105


l3   240m
101050  300

l3

Presiunea exerioara(golire partiala)

Sectiunea 1-1:

0 bar
=0 bar
Sectiunea 2-2:
= 1300·10·661.11· 85.94 bar

=
Sectiunea 3-3:
= 1300·10·2000· 260 bar
( )=1350·10·(2000-661.11)· =180.75 bar
=

31
Graficul de variatie al presiunii exterioare ( golire partial)

Verificarea profilului la tractiune:


Tronsonul 1
=1480m
=8.33 mm; L-80; L
= · ·g= 39.29·1480·10· =581.49 kN

Tronsonul 2
=280 m
=8.33 mm; K-55; L
= · ·g=39.29·280·10· =110.01 kN

Tronsonul 3
=240 m
=8.33 mm; K-55; L
= · ·g=39.29·240·10· =94.29 kN

32
( )

( )

[ √ ( ) ]

k N/

[ √ ( ) ]

= =31.2 bar

Profilul coloanei interemediare II

l 3 = 240 m
t3 = 8.33 mm, K-55

l 3 = 240 m
t3 = 8.33 mm, K=55

l 1 =1480 m
t1 = 8.33 mm, L-80

= = 8.33 mm

=194-2 =177.22 mm
Calculul de rezistenta al coloanei de exploatare
=

33
Presiunea fluidului din pori:
= 1350·10·2975· 401.6 bar

ρne

ppe

Presiunea la capul coloanei:


=401.6-300·10·2975· 312.65 bar

1
ρg

ρam
2
ppe

Solicitari combinate:
= = 1350·10·2975· 401.6 bar

Da t Otel Fil q A
et 1.05 1.25 1.75
in mm mm Kg/m bar bar bar bar kN kN
127 7.52 J- 55 L 22.32 0.00111 383 364 393 314 922 526

5.59 K-55 L 17.11 0.00115 211 200 292 233 654 373.7
6.43 K-55 L 19.35 0.00114 285 271 336 268 894 510
7.52 K-55 L 22.32 0.00115 383 364 393 314 1094 625

34
7.52 L-80 L 22.32 0.00115 500 476 572 457 1312 749
9.19 L-80 L 26.79 0.00108 723 688 699 559 1673 956
11.10 L- 80 31.85 0.00104 880 838 844 675 2073 1185
Tronsonul 1:

=7.52 mm; L-80; L


=7.52 mm; J-55; L

=inaltimea de la suprafata pana la capul tronsonului 1

= = 2696 m

H2

=2975-2696=279 m

[ √ ( ) ]

k N/

( )

= · ·g·( )

( )

[ √ ( ) ]

= =363.96 bar
35
Verificarea la presiune interioara:
= = ( )

( )·10·2696· =110.45 bar


=110.45 bar

Tronsonul 2:
=7.52 mm; K-55; L
=6.43 mm; K-55; L

= =2022 m

H2

H1

=2975-279-2022=680 m
=( · ·g+ · ·g ) ·( )

( ) ( )

[ √ ( ) ]

k N/
36
[ √ ( ) ]

-dupa mai multe iterati :

= = m

=2975-279-1822=874 m
=( · ·g+ · ·g ) ·( ) =113244.584

[ √ ( ) ] = 244.79

Verificarea la presiune interioara:


= = ( )

( )·10·1822· =176 bar


=176 bar

Tronsonul 3:
=6.43 mm;K-55; L

( )
= = = 1118.08 m

Tronsonul 4 :
t4 = 5.59 mm;K-55 L

37
Fsa 4  q1  l1  g  q 2  l 2  g  q3  l3  g 
l4 
q4  g
373  103  (293.65  19.35  1118.08  10)
l4   743.93m
17.11 10
+l4 = 279+874+1118+743 =3015
3015-2975=40
743-40=703
Lungimea tronsonul 4 va fii tubat :703 m
Verificarea la tractiune( verificarea se face calculand de tronsonul 4 la tronsonul 1

Tronsonul 4 :
t4 = 5.59 mm;K-55; L, Fsa4= 373.7 kN
∑ 17.11 703 = 120.28 kN
G < Fsa4
Tronsonul 3:
=6.43 mm;K-55; L, Fsa3= 510 kN
∑ 120.28+19.35 = 336.61 kN
G < Fsa3

Tronsonul 2:
=7.52 mm; K-55; L; Fsa2= 625 kN

G < Fsa2

Tronsonul 1:
=7.52 mm; L-80; L Fsa1= 729 kN

G < Fsa1

= = 6.65 mm

=127-2 113.7 mm
38
Graficul de variatie al presiunii exterioare (golire totala)

Graficul de rezistenta la tractiune

Profilul coloanei de exploatare

39
t4 = 5.59 mm;K-55
l4 = 703 m

t3= 6.43 mm;K-55


l3 = 1118 m

t2 = 7.52 mm;K-55
l2 = 874 m

t1 = 7.52 mm;L-80
l1 = 279 m

40
Capitolul 6
Cimentarea coloanelor

Cimentarea coloanei de ancoraj

Dg

ρn

hd4
Hc

ρp
h

Dg – diametrul gaurii de sonda pentru coloana de ancoraj

h = inaltimea inelului de retinere fata de siu = 20m

1. Adancimea de cimentare

Hc = Ha= 300 m

2. Densitatea pastei de ciment

ρp nu va fi aleasa conform metodei anterioare, ci este impusa prin tema de proiect la


ρp = 1800 kg/m3

3. Volumul de pasta de ciment

kcav = 1,2
 
Vp 
4
 
 k cav  Ds2a  D 2  H c 
4
 Di4  h
 
Vp 
4
 
 1,2  0,5812  0,4062  300   0,387362  20  58.962 m
4
3

4. Volumul fluidului de refulareVn  k 2  Ai  H  h   k 2   Di2  H a  h 
4

Vn  1,05   0.387362  300  20  34.64 m
3
4

5. Cantitati de materiale

- cantitati unitare
41
a  1000 kg/m3
c  3150 kg/m3

v a  v c  1m p.c.
3


v a   a  v c   c  1   pc

v c  1  v a

va  1000  1  va   3150  1  1800
 2150 va  1350
v a  0,628 m3 apa/m3 p.c.
v c  1  v a  1  0,628  0,372 m3 cim/m3 p.c.
mc  v c   c  0,372  3150  1172 kg cim/m3 p.c.

- cantitati totale

M c  mc  V p  1172 58.96  69.10112tone


Va  v a  V p  0,628  58.96  37.02m 3 apa
La acestea se va adauga un coeficient de pierdere de 1,05.
M c  72.556t
Va  38.878m 3 apa

6. Numarul de autocontainere
Mc 72.55
N ac    7.2 => N ac  8ac
M ac 10
M ac  10...12 tone
7. Numarul de agregate de cimentare

N ac 8
N agr   1   1  5agregate
2 2

8. Presiunea de pompare

V p  Vicol
3
V p  58.96 m
 
Vicol   Di2  H a   0,387362  300  35.35 m3
4 4

42
Incepe pomparea

ρn

p p1  pc
pd 1  0
Vp1  0
pc=0,012H+16 = 19.6 bar

1~[0;19.6]

Pasta de ciment ajunge la siu

Ρp

Hd2
ρn

p p2  pc  pd2  19.6   16.5  3.1bar


pd2   n   p  g  H a  (1250  1800)  10  300  16.5 bar
V p2  Vicol  35 .35 m3

2~[35.35;3.1]

Sfarsitul pomparii pastei de ciment

ρn

hd3

ρpc
x

– x = 300- 174.82= 125.18 m


43
( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

3~[58.96; 12.717]
Sfarsitul operatiei de cimentare
hd4  H a  h  H c  h  300  20  280 m
pd4   pc   n  g  hd4  1800  1250  10  280  15.4 bar
p p4  pc  pd4  pmax  19.6  15.4  35 bar
3
V4  V p  Vicol  58.96  35.35  94.31 m

4~[94.31;35]
Graficul de variatie al volumului cu presiunea

9.Alegerea agregatelor de cimentare:

Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:

Viteza p a , bar Qa ,l / min


I 210 372
II 110 700
III 60 1012

44
pa > p max
QIa real = 1012 l/minut

10. Durata operatiei de cimentare

Tc  T p  Td  Tn
Td  15 min

T p  Tn 
V p  Vn

58.96  34.64  103
 92.49 min
QaIreal 1012
Tc  15  92.49  107.49 min

11. Timpul de pompabilitate

Tpmin = 1,5 Tc = 161.235 min


Tpmax = 1,5 Tpmin = 241.85 min

45
Cimentarea coloanei intermediare I

100…150m
Ha

HiI

1.Adancimea de cimentare

Hc = Hi1-Ha+100 = 1000-300+100 =800 m

2.Densitatea pastei de ciment

ρpmin < ρp < ρpmax

ρpmin= ρnoroi + 200 kg/m3 =1300 + 200 = 1500 kg/m3

ρpmax= ρpfis-200=2312-200=2112 kg/m3

fisHi -  n  g  (H i - H c ) 1.6 - 1300  10  (1000 - 800)


ρpfis= = =2312.49
g  Hc 10  800

3
 p  1800 kg/m
3.Volumul de pasta de ciment

kcav = 1,2
 
V p 
4

 k cav  DsiI
2

 D2  Hc 
4
 Di4  h
 
Vp 
4
 
 1,2  0,3742  0,2732  800 
4
 0,2572  20  132.96 m
3

4.Volumul fluidului de refulare

46

Vn  k 2  Ai  H  h   k 2   Di2  H  h 
4

Vn  1,05   0,2572  1000  20  53.379 m
3
4

Densitatea pastei de ciment este egala cu 1800 kg/m3 si o vom considera o pasta normala ce va fi preparata
din apa si ciment.

a. cantitati unitare
a  1000 kg/m3
c  3150 kg/m3

v a  v c  1m p.c.
3


v a   a  v c   c  1   pc

v c  1  v a

v a  1000  1  v a   3150  1  1720
 p  a
vc=  0,233 m3 cim/m3 p.c
c  a
v a  1  v c  1  0,233  0,767m3 apa/m3 p.c.
mc  v c   c  0,233 3150  733.95 kg cim/m3 p.c.

5.Cantitati totale
M c  mc  V p  733.95  132.96  97585.99 kg = 97.58 t
3
Va  va  V p  0,767  132.96  101.98 m apa

6.Numarul autocontainerelor:
M c 97.58
N ac    9.7 => N ac  10ac
M ac 10
M ac  10...13 tone

2. Numarul de agregate de cimentare:


N ac 10
N agr  1  1  5
2 2
Alegem Nagreg= 5

3. Presiunea de pompare
V p  Vicol
3
V p  132 .96 m
 
Vicol   Di2i  H i   0,2572  1000  51.87 m3
4 4
p p  pc  pd
pc  0,012  H i1  16  0,012  1000  16  28 bar
pc  const

47
Incepe pomparea

ρn

p p1  pc
pd 1  0
Vp1  0
pc  0,012  H i1  16  0,012  1000  16  28 bar

1~[0;28]

Pasta de ciment ajunge la siu

Ρp

Hd2
ρn

p p2  pc  pd2  28   50  22 bar


pd2   n   p   g  HiI  (1300  1800)  10  1000  50 bar
V p2  Vicol  51 .84 m3

2~[51.84;-22]
Sfarsitul pomparii pastei de ciment

ρn

hd3

ρpc
x

– x = 1000- 193.818= 806.18 m


48
( ) ( )

( )

( ) ( )

3~[136.96; -12.3]

Sfarsitul operatiei de cimentare


hd4  H iI  h  H c  h  1000  20  980 m
pd4   pc   n  g  hd4  1800  1300  10  980  49 bar
p p4  pc  pd4  pmax  28  49  77 bar
3
V4  V p  Vicol  136.96  54.87  191.83 m

4~[191.83;77]

Graficul de variatie al volumului cu presiunea

9.Alegerea agregatelor de cimentare

Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:

Viteza p a , bar Qa ,l / min


I 210 372
II 110 700
III 60 1012

QIa real = 1012 l/minut

49
10. Durata operatiei de cimentare

Tc  T p  Td  Tn
Td  15 min
V p  Vn 190.75  103
T p  Tn    188.48 min
QaIreal 1012
Tc  15  188.48  203.48 min

11. Timpul de pompabilitate

Tpmin = 1,5 Tc = 305.22 min


Tpmax = 1,5 Tpmin = 457.83 min

Cimentarea coloanei intermediare II

100…150m
Hi1

Hi2

1.Adancimea de cimentare

Hc = HiI1-HiI+100 = 2000-1000+100 =1100 m

2.Densitatea pastei de ciment

ρpmin < ρp < ρpmax

ρpmin= ρnoroi + 200 kg/m3 =1300 + 200 = 1500 kg/m3

ρpmax= ρpfis-200=2761-200=2500

50
fisHi -  n  g  (H i - H c )
ρpfis= =2761
g  Hc

3
 p  1920 kg/m
3.Volumul de pasta de ciment

kcav = 1,2
 
V p  Asi  H  Ai  h   k cav  Ds2a  D 2   H c   Di4  h
4 4
 
V p   1,2  0,2442  0,1942   900   0,1772  20  24.38 m
3
4 4

4.Volumul fluidului de refulareVn  k 2  Ai  H  h   k 2   Di2  H  h 
4

Vn  1,05   0,1772  2000  20  46.50 m
3
4

Densitatea pastei de ciment este egala cu 1920 kg/m3 si o vom considera o pasta normala ce va fi preparata
din apa si ciment.

Cimentarea coloanei de exploatare


De = 5 in=127mm
tmed = 6.65 mm
H = He = Hsd = 2975 m
DiII = 75/8 in = 194 mm
Deimed =177 mm
HiII = 2000m
Dse=158.8mm
Hc = H - Hi2+200m = 2975-2000+200 =1175 m
k1 = kcav = 1,2
h = 20m
Hs=2955m
Γfis = 1.9 bar/10m
ρne = 1350 kg/m3
ηpn = 20cP = 20·10-3 N·s/m2
τ0=5N/m2

1. Adancimea de cimentare

Hc = H - Hi+200m = 2975-2000+200 = 1175 m

2. Densitatea pastei de ciment si proprietatile reologice ale pastei

51
p min
  p   p max
p   n  100...300  1350  200  1550kg/m
3
min

p fis  fis  H s   p fis  g  H s  H  H c    n  g  H  H c 


 fis  H s   n  g  H  H c 
p 
fis
g  H s  H  H c 
1.9  10 5
 2955  1350  10  2975  1175
p  10  2852.98 kg/m3
fis
10  2955  2975  1175
 pmax   p fis  200  2852  200  2652 kg/m3
1550kg/m 3   pmin   p   pmax  2652 kg/m3
Se alege  p  1920 kg/m3

Ciment S2:
ηpp = 316.01·ρp – 522.85 = 316.01·1.92 – 522.85 = 84 cP = 84·10-3 N·s/m2
τ0p = 213.08·ρp – 370.19 = 213.08·1.92 – 370.19 = 39 N/m2

Ciment S1 ηp = 900·ρp2 – 3050·ρp -2602= 900·4 – 3050·1.92-2602 = -5140


vom utiliza ηp= 0.3·ηpn = 6 cP = 6·10-3 N·s/m2
τ0p = 213.08·ρp – 370.19 = 213.08·1.92 – 370.19 = 39 N/m2

3. Volumul pastei de ciment

Vp  Aen  H  H i   Aet  H c  H  H i   Ai  h
 
Aen 
4

 D g2  D 2   4
 
 0.1742  0.1272  0.011 m
2

D netubata
g  k1  Ds  1,2  0.159  0.174 mm
D = 127 mm
 
Aet 
4

 Diim  D
2 2
  4  0.177
2 2

 0.127  0.012 m
2

 
Ai 
4
 Di2 
4
0.113   0.01 m2
2

Di  D  2  t  114 mm
Vp  0.1 2975 2000  0.012 1175 2975 2000  0.01 20  13.26 m
3

4. Cantitati de materiale
- unitare
v a  v c  1

v a   a  v c   c  1   pc
 p   a 1920  1000
vc    0.428 m3ciment/1m3pasta
 c   a 3150  1000
v a  1  v c  1  0.428  0.572 m3apa/1m3pasta
qc  v c   c  0.428  3150  1347.90 kg ciment/1m3pasta
52
k2 = 1.05 (coeficient de pierdere de ciment)
M c  k 2  qc  V p  1.05  1347.90 13.266  18770.76 kg = 18.7t
3
Va  k 2  v a  Vp  1.05  0.572  13.26  7.96 m

5. Numarul de autocontainere cu capacitate de 10 tone

M c 18.7
nac    1.87
M ac 10
nac  2

6. Volumul dopului de ciment separator cu o inaltime in spatial inelar de 200m

= Aet . = 2.4 m3

= Aen . = 2.2 m3

Vs= 2.4 m3

1350kg/m 3   n   s   p  1920 kg/m3


Se alege  s  1600 kg/m3
 ps  30 103 Ns/m2
 0 s  6 N/m2

7. Volumul fluidului de refulare


k 3  1,03 (coeficientul de compresibilitate al noroiului)
Vnr  k 3  Ai  H  h   1.03  0.01 2975  20  30.90 m3

8. Volumul interior al colanei


3
Vicol  Ai  H  0.01 2975  29.75 m
Vicol  V p

9. Debitul de pasta si debitul de noroi

Agregate de cimentare ACF – 700


d p  100 mm
v  80%

Viteza Qagr , l/min Qagr-real = 0.8·Qagr pa, bar


6 555 444 60

7 753 602.4 120

53
602.4
Qagrreal  602.4l / min   10.04 l/s
60
Qagrreal  10 l/s
Doua autocontainere la un agregat de cimentare.
Qp 20
nagr   2
Qagrreal 10
n agr  2
Qp  2  Qagrreal  2  10  20 l/s
Q p  20 l/s

 0 p  Dg  D 2   p 39  0.174  0.127  1920


2
He    23340numarul Hedstrom
 pp
2
84 10  3 2

Re cr  3000
 pp  Re cr 84  10 3  3000
v cr 
Dg  D   p 0.174  0.127 1920  2.798 m/s

Qn  Qcr  Aen  v cr  0.01 2.79  0.279 m3/s = 27.9 l/s


Pentru curgerea turbulenta se limiteaza valoarea lui Qn.
Qn  30 l/s
Se admite: Vs  2.4 m3 Qs  10 l/s (un agregat)
3
V p  13.26 m Q p  20 l/s (doua agregate)
Vn  30.90 m3 Qn  30 l/s
v2 l
p     
2 d echiv
   Re, Bi 
v  d echiv  
Re 
p
 d
Bi  0 echiv
v  p
10. Viteze de curgere
20  10 3
Qp
 interior: - pasta de ciment: v i p    1.675 m/s
Ai p 0.012
Qs 10  10 3
- fluid separator: v is    0.838 m/s
Ai 0.012

Qn 30  10 3
- fluid de refulare: v i n    2.153 m/s
Ai 0.012
Aen  H  H i   Aet  H i 0.1  2975  2000  0.011 2000
Aemed    0.011 m2
H 2975
Dg  H  H i   Dii  H i 0.174  2975  2000  0.177  2000
Demed    0.176 m
H 2975
Demed  D  176  127  49 mm = 0.049 m
54
Qp 20  103
 exterior: - pasta de ciment: v e p    1.76 m/s
Aemed 0.011
Qs 10  103
- fluid separator: v es    0.88 m/s
Aemed 0.011
Qn 30  10 3
- fluid de refulare: v e n    2.64 m/s
Aemed 0.011
11. Presiunea la manifold
pm  0.7  10    Q2
pm  0.7  10  1350 (30  103 / 2) 2  3.737 bar
pm  0.7  10  1920 (20  103 / 2) 2  2.6 bar
pm  0.7  10  1600 (10  103 / 2) 2  1.1 bar
Nota: debitul se imparte la 2 deoarece se folosesc doua conducte colectoare pana la capul de cimentare.

Debitul l/s 10 20 30
Spatiul -- Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
Viteza m/s 0.84 0.808 1.68 1.616 2.52 2.424
Fluid de Re 4037 7817 8074 15635 12110 23452
foraj
Bi 43 22 21 11 14 7
Regim Laminar Laminar Turbulent Turbulent Turbulent Turbulent
λ 0.083 0.07 0.027 0.028 0.017 0.015
pm 1.038 2.05 3.737
Fluid Re 3652 7073 7305 14146 10957 21218
separator
Bi 43 22 21 11 14 7
Regim Laminar Laminar Laminar Laminar Turbulent Turbulent
λ 0.185 0.15 0.054 0.043 0.028 0.028
pm 1.1 2.3 4.3
Pasta de Re 1058 2049 2116 4098 3174 6147
ciment
Bi 110 57 55 28 37 19
Regim Laminar Laminar Laminar Laminar Laminar Laminar
λ 1.2 0.78 0.29 0.28 0.15 0.12
pm 1.1 2.6 5

Lungimi de fluide Presiunea


Interior Exterior
Momentul Debitul pp pcap-col pfis-strat
ln ls lp hn hs hp

--- l/s M M M m M m Bar Bar bar


1.Incepe
pomparea
10 2975 0 0 2975 0 0 93.99 92.89 410
fluidului
separator

55
2.Sfarsitul
pomparii
10 1196 216 0 2975 0 0 68.499 67.39 410
fluidului
separator

3.Incepe
pomparea
20 1196 216 0 2975 0 0 111.05 108.55 463
pastei de
ciment

4.Sfarsitul
pomparii
20 1563 216 1196 2975 0 0 65.44 62.94 463
pastei de
ciment

5.Incepe
pomparea
30 1563 216 1196 2975 0 0 3,85 0 493
noroiului de
refulare

6.Pasta de
ciment ajunge 30 1778 0 1196 2775 200 0 3.85 0 493
la siu

7.Sfarsitul
operatiei de 30 2955 0 20 1600 200 1175 230 227 497
cimentare

Vs 2.4
ls    216 m (interior)
Ai 0.01
V p 13.26
lp    1196 m (interior)
Ai 0.01
l n  H  l p  l s   2975  (216  1196)  1563m (interior)

Pasta ajunge la siu.

Vs 2.4
ls    109 m (exterior)
Aemed 0.011
hs  200 m
l n  2975  1196  1778 m (interior)
56
hn  2975  200  2775 m (exterior)

Sfarsitul operatiei de cimentare.

hs  200 m (exterior)
h p  H c  1175 m (exterior)
hn  2975  200  1175  1600 m (exterior)
l n  2975  20  2955m (interior)
l p  20 m

 Incepe pomparea fluidului separator

ρn

pfis1

V1  0
Q1  10 l/s
p p1  pc1  pd1  pm1s
pd 1  0
pm1s  1.1 bar
pc1  pc1int  pc1ext
2
v ln 2.512 2975
p c1 int  int n  in
   n  0.018    1350  10 5  46.17 bar
2 d ech 2 0.049
2
v en hn 2.642 2975
pc1ext  ext n     n  0.02    1350  105  45.17 bar
2 Demed  D 2 0.049
Dg  H  H i   Dii  H i 0.174  2975  2000  0.177  2000
Demed    0.176 m
H 2975

Demed  D  0.049
p p1  46.17  45.17  1.1  93.991bar

pcapul .coloanei1  p p1  pm1s  93.991 1.1  92.892 bar


2
v en Hs
p fis1  p 'fis1  p 'fis
'
  n  g  H s  ext n    n
1
2 Demed  D
52.642 2775
p fis1  1350 10  2975 10  0.02    1350 105  410 bar
2 0.049

57
 Sfarsitul pomparii fluidului separator

V2  Vs  2.4 m3
Q2  10 l/s
p p2  pc2  pd 2  pm2 s
pd 2   n   s   g  l s  1350  1600  10  216  105  5.296 bar
pm2s  pm1s  1.1 bar
pc 2  pc 2 int  pc 2 ext
vis2 ls v2 l
pc 2 int  int s     s  int n  in  n   n
2 Di 2 Di
0.8382 216 2.512 2975
pc2 int  0.074    1600  105  0,018    1350  105  26.97 bar
2 0,046 2 0,046
2
v en hn 2.642 2975
pc2 ext  ext n     n  0,016    1350  105  45.715 bar
2 Demed  D 2 0,046

p p2  26.97  45.71  1,1  68.49 bar


pcapul .coloanei 2  p p2  pm2s  68.499  1,1  67.399
p fis2  p fis1  410 bar

 Incepe pomparea pastei de ciment

58
V3  Vs  2.4 m3
Q3  20 l/s
p p3  pc3  pd 3  pm3 p
pd3  pd2  5.29 bar
pm3 p  2,5 bar
vis2 ls v2 l v2 l
pc3  int s     s  int n  in  n   n  ext n  en  n   n
2 Di 2 Di 2 Di
 0.8382 216 2.152 1196 2.642 1196 
pc3   0,024    1600  0,024    1350  0,079    1350  113.85 bar
 2 0,11 2 0,046 2 0,11 
p p  113.85  5.29  2,.5  111.05
3
bar
pcapul .coloanei 3  p p3  pm3 p  111.05  2,5  108.55 bar
2
ven Hs
p fis3  p 'fis3  p 'fis
'
  n  g  H s  ext n    n
3
2 Demed  D
2.632 2775
p fis3  1350  10  2975 105  0,079    1350  105  463.32 bar
2 0,046

 Sfarsitul pomparii pastei de ciment

59
3
V4  V p  Vs  13.26 m
Q4  20 l/s
p p4  pc4  pd 4  pm 4 p

pd 4   n   p  g  l p   n   s   g  l s  1350  1920  10  1196  1350  1600  10  216  105 
pd 4  -72.14 bar
pm 4 p  pm3 p  2,5 bar
vip2 l p v2 l v2 l v2 hn
pc 4  int p     p  int s  is  s   s  int n  in  n   n  ext n  en   n
2 Di 2 Di 2 Di 2 Demed  D
1.6752 1196 0.8382 216 2.152 1563
pc4  0,022    1920  0,024    1600  0,024    1350 
2 0,11 2 0,111 2 0.11
2.642 2975
 0,079    1350  77.94 bar
2 0,046
p p  77.94  72.149  2,5  8.29 bar
4

pcapul .coloanei 4  8.29  2.5  5.79 bar


p fis4  p fis3  463 bar

 Incepe pomparea noroiului de refulare

V5  V4  13.26 m3
Q5  30 l/s
p p5  pc5  pd 5  pm5n
p d 5  p d 4  72 .14 bar
p m 5n  3,85 bar
2
v lp vis2 ls v2 l v2 hn
pc5  int p  ip
   p  int s     s  int n  in  n   n  ext n  en   n
2 Di 2 Di 2 Di 2 Demed  D
1.6752 1196 0.8382 216 2.152 1563
pc5  0,024    1920  0,0022   1600  0,0035   1350 
2 0,11 2 0,11 2 0,111
2,642 2975
 0,0035   1350  22.83 bar
2 0.046
p p  22.83  72.14  3.85  45.466 bar
5

60
pcapul .coloanei 5  45.466  3.85  49.316bar
2
ven Hs
p fis5  p 'fis5  p 'fis
'
  n  g  H s  ext n    n
5
2 Demed  D
2,642 2775
p fis5  1350 10  2775 105  0,0035   1350  105  493.37 bar
2 0.046

 Pasta de ciment ajunge la siu

3
V6  Vintcol  30.20 m
Q6  30 l/s
p p6  pc6  pd 6  pm6
pd6   s   p  g  hs   n   p  g  l p  hs 
pd6  1600  1920  10  200  1350  1920  10  1196  200 105  61.95 bar
p m 6  3,85 bar
2
vin2 ln v lp v2 l v2 hn
pc6  int n     n  int p     p  int s  is  s   s  ext n  en 
ip
 n
2 Di 2 Di 2 Di 2 Demed  D

2.152 1778 1.6752 1196 0.8382 200


pc6  0,024    1350 105  0,0045   1920 105  0,035    1600 105 
2 0,11 2 0,11 2 0,11

2,642 2775
 0,035    1350  105  55.70 bar
2 0,046
p p6  55.70  61.95  3.85  2.395bar
pcapul .coloanei 6  2.39  3.85  6.245bar
p fis6  p fis5  493 bar

 Sfarsitul operatiei de cimentare

61
3
V7  V p  Vs  Vn  44.16 m
Q7  30 l/s
p p7  pc7  pd 7  pm7 n
pd 7   p  n  g  Hc  h  s  n   g  hs
pd7  1920  1350  10  1175  20  1600  1350  10  200 105  69.46 bar
p m 7  3,85 bar
v in2 ln vip2 l p vis2 ls 2
v en hn
pc7  int n     n  int p     p  int s     s  ext n    n
2 Di 2 Di 2 Di 2 Demed  D

2.152 2955 1.6752 20 0.8382 2955


pc7  0,022    1350 105  0,045    1920 105  0,035    1920 105 
2 0,11 2 0,11 2 0,11
2 2
2,64 200 2,64 1600
 0,035    1600 105  0,045    1350 105  157.555 bar
2 0,046 2 0,046
p p  157.55  69.46  3,85  230.86 bar
7

pcapul .coloanei 7  230.86  3.85  227.019bar


H  200
2
v ep v2
p fis7   p  g  H c  200   s  g  hs   n  g  hn  ext p
hs
  c   p  ext s  es   s 
2 Demed  D 2 Demed  D
2
v en hn
 ext n    n
2 Demed  D
p fis7  1920 10  1175  200  105  1600 10  200  105  1175 10  1600 105  68.11

p fis7  497 bar

 Durata operatiei de cimentare

Vp Vn 13.26 30.90
Tc    15 min    15  43.221min
Qp Qn 20  10  60 30  103  60
3

Vs 2.4
Ts    3.69 min
Qs 10  103  60

62
Tc  43.221 4  47.221min
Tpmin  1,5  Tc  1,5  47.22  70.831min
T pmax  1,5  T pmin  1,5  70.831  106.24 min

Variatia presiunii de pompare cu volumul pompat

Variatia debitului cu volumul pompat

63
Variatia presiunii de strat cu volumul pompat

p fisH  H s   fis
s

Odata ce se atinge aceasta presiune trebuie sa se reduca debitul.

64