Sunteți pe pagina 1din 10

Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;

Elementele constructive de bază;Mărimile nominale;

Unitatea de învăţare nr. 2

Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor


electrice;Elementele constructive de bază;Mărimile nominale

Cuprins
Obiectivele unităţii de învăţare nr. 2
Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elemente constructive de bază;
Clasificarea transformatoarelor;
Mărimi nominale şi marcarea bornelor;
Lucrare de verificare – unitatea de învăţare nr. 2
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
Bibliografie – unitatea de învăţare nr. 2

1
Masini electrice 1 – Curs
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale

OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 2

Principalele obiective ale Unităţii de învăţare nr. 1 sunt:


 Înţelegerea noţiunilor legate de importanta si producerea
transformatoarelor electrice;
 Sublinierea aspectelor practice in utilizarea transformatoarelor
electrice de diferite tipuri in retele electrice;
 Recunoastereea tipurilor de transformatoare electrice;
 Insusirea asptectelor constructive ale transformatoarelor electrice;

1.1 Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice


Definitie : Transformatorul electric este un convertor electric-electric, cu energie magnetica
intermediara, care realizeaza modificarea parametrilor de intrare a energiei electrice de curent
alternativ (tensiune, curent, numar de faze) in scopul adaptarii parametrilor energiei electrice
cedate, la caracteristicile functionale ale utilizatorilor.
Transformatorul electric primeste energie, respectiv putere de la reteaua de alimentare si
debiteaza (cedeaza) energie, respectiv putere, retelei de alimentare.
Este o maşină electrică statică cu două sau mai multe înfăşurări care transformă parametrii
energiei electrice tensiunea (cel mai frecvent), curentul sau numărul de faze de la o valoare la
alta fără a modifica frecvenţa. Energia electrică este produsă de regulă sub formă trifazată în
centrale electrice cu ajutorul generatoarelor electrice la un nivel de tensiune tensiune dictat de
considerente constructive şi tehnologice. Frecvent tensiunea nominală (tensiunea între faze sau
tensiunea de linie) a generatoarelor este de 10-15 kV. Această energie electrică este transportată
şi distribuită consumatorilor industriali sau casnici. Consumatorii necesită nivele diferite de
tensiune, cei de joasă tensiune au tensiunea nominală de 380 V sau 220 V, alţi consumatori sunt
de medie tensiune: 6 kV sau 10 kV (tensiune de linie). Transportul energiei electrice se face la
nivele de tensiune ridicată (700 kV, 400 kV, 220 kV sau 110 kV, tensiune de linie) dictată de
lungimea distanţelor de transport şi de considerente economice.
Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice rezultă din schema de principiu a
unui sistem electroenergetic

Transformatorul transferă energie electrică dintr-un circuit (primarul transformatorului) în


altul (secundarul transformatorului), funcţionând pe baza legii inducţiei electromagnetice.
În circuitele şi reţelele electrice, transformatorul realizează: transfer de energie electrică dintr-un
circuit de anumiţi parametri - tensiune U, curent I, rezistenţă R - în energie electrică cu alţi
parametri si separarea galvanica între cele două circuite electrice.

2
Masini electrice – Curs şi aplicaţii
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale;

b) c)

TIPURI DE TRANSFORMATOARE
b)Transformator monofazat cu tole c)Transformatore monofazate uscate navale

1.2 Elemente constructive de bază


Fie ca sunt mono - , tri - , sau în general multifazate, transformatoarele sunt constituite în calitate
de subansamble active din doua sau mai multe circuite electrice - înfasurari, dispuse în jurul unui
circuit magnetic închis, denumit miez magnetic.
Miezul feromagnetic, care realizează un cuplaj magentic strâns între circuitele electrice ale
înfăşurărilor, este construit din tablă electrotehnică cu grosime de 0,3 şi 0,33 mm. În mod uzual,
pentru aplicatii la 50 Hz tolele au grosimea de 0,35 mm; pe masura ce frecventa creste,
asigurarea unui nivel rezonabil al pierderilor de putere activa în miez impune utilizarea unor tole
de grosime din ce în ce mai redusa. Sub denumirea de otel electrotehnic se întelege un aliaj fier-
siliciu, caracterizat prin pierderi specifice în curent alternativ cu atât mai reduse cu cât continutul
de siliciu este mai ridicat. Având în vedere ca orientarea fluxului magnetic este una invariabila în
diversele zone ale miezului magnetic, se utilizeaza în special în cazul transformatoarelor de
putere medie si mare tole cu proprietati anizotrope, cu pierderi mai mici atunci când fluxul
magnetic este orientat dupa directia de usoara magnetizare.
În cazuri cu totul speciale miezul magnetic se construieste monobloc, de exemplu sub forma
toroidala.
Bobinele sunt denumite coloane, iar celelalte subansamble de legatura între coloane, sunt
denumite juguri.
Desi solutia cea mai simpla referitoare la forma sectiunii transversale a miezului magnetic este
aceea patrata sau dreptunghiulara, se prefera în cazul transformatoarelor de puteri medii si mari (
> 1 kVA, la 50 Hz) realizarea în trepte a coloanelor în principal, dar si a jugurilor. Aceasta
solutie este în principal impusa de structura înfasurarilor, mult mai comod a fi realizate atunci
când spirele sunt circulare decât în cazul spirelor dreptunghiulare.

3
Masini electrice 1 – Curs
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale

Îmbinarea dintre coloane si juguri poate fi prin suprapunere sau prin întretesere.
Înfasurarile se construiesc din conductor izolat de cupru sau aluminiu. Luând ca exemplu tipic
transformatorul cu doua înfasurari, se folosesc în mod uzual denumirile de înfasurare primara,
respectiv secundara, dupa sensul de transfer al energiei electrice, sau înfasurare de înalta tensiune
(î.t.), respectiv joasa tensiune (j.t.), dupa valorile tensiunilor nominale ale celor doua înfasurari.
Se convine sa se noteze cu indicele 1 toate marimile caracteristice înfasurarii primare si cu
indicele 2 marimile asociate înfasurarii secundare.
Înfasurarile cilindrice concentrice sunt asezate suprapus pe aceeasi coloana, de
regula înfasurarea de joasa tensiune lânga miez, iar înfasurarea de înalta tensiune în exterior.

Plasarea înfasurarilor primara si secundara pe coloane diferite reduce cuplajul magnetic al


acestora, lucru dorit în cazul unor transformatoare destinate sudurii electrice.
Înfasurarile cu numar mare de spire si valori reduse ale curentului, care nu necesita mai multe
conductoare în paralel, se executa sub forma de înfasurari cilindrice stratificate, sau înfasurari cu
galeti separati

Atunci când valoarea ridicata a curentului impune utilizarea mai multor conductoare în paralel,
pentru ca în fiecare conductor elementar refularea curentului sa fie neglijabila, în executia
înfasurarilor cilindrice elicoidale sau în galeti se efectueaza transpozitii ale conductoarelor în
paralel; aceasta solutie tehnica face ca curentul total sa se distribuie uniform pe toate caile de
curent în paralel.

4
Masini electrice – Curs şi aplicaţii
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale;

Functionarea transformatoarelor este însotita în mod inevitabil de dezvoltarea unei


puteri active în miezul magnetic (efectul curentilor turbionari indusi în tole si al
histerezisului magnetic) si în înfasurari (efectul Joule al curentilor).
Asigurarea regimului termic în concordanta cu stabilitatea termica a materialelor izolante
utilizate presupune evacuarea acestor pierderi. Se diferentiaza în acest sens transformatoare
uscate si transformatoare în ulei. Cea de-a doua solutie constructiva are înca o pondere
importanta, deoarece uleiul îndeplineste atât rol de mediu de racire cât si pe acela de izolant
electric. Eficienta transferului termic prin intermediul mediului lichid care este uleiul este
sensibil superioara transferului prin convectia aerului. Constructia si întretinere
transformatoarelor în ulei ridica probleme mai complexe decât transformatoarele uscate; aceasta
explica evolutia variantei uscate pentru puteri medii si mici, care este sustinuta si de dezvoltarea
unor materiale si solutii constructive eficiente, cum ar fi de exemplu înglobarea înfasurarilor în
rasini sintetice cu stabilitate termica ridicata.

1.3 Clasificarea transformatoarelor

Transformatoarele electrice se pot clasifica dupa diferite criterii:

¨ dupa numarul de faze:


· transformatoare monofazate;
· transformatoare polifazate (uzual transformatoare trifazate);

¨ dupa numarul de infasurari pe faza:


· transformatoare cu doua infasurari (sunt transformatoarele uzuale);
· transformatoarele cu infasurari multiple;

¨ dupa modul de racire:


· transformatoare racite in aer;
· transformatoare racite in ulei;

¨ dupa destinatie:
· transformatoare de forţă,;
· transformatoare speciale.

Din categoria transformatoarelor speciale pot fi enumerate: transformatoarele cu trei infasurari,


autotransformatoarele, transformatoarele de faza, transformatoarele pentru sudura,
transformatoarele pentru alimentarea instalatiilor de redresare, transformatoarele de masura,
transformatoarele de mica putere pentru alimentarea aparaturii electronice etc.

• transformatoare de forţă, utilizate în instalaţiile electrice de transport şi distribuţie a energiei


electrice, aceste transformatoare au frecvent puteri mari, pentru răcirea înfăşurărilor şi a miezului
se utilizează uleiul de transformator care umple cuva în care se află miezul magnetic şi
înfăşurările transformatorului,

•transformatorul de izolare, folosit pentru a izola pătrunderea zgomotelor (semnale electrice


parazite) de la sau la circuitele electrice cu pământare. Sunt transformatoare de mică putere
utilizate în circuite electronice,

5
Masini electrice 1 – Curs
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale

•transformatorul de tensiune, ar rolul de a reduce tensiunea electrică din reţea la valori care să
poată fi măsurate sau prelucrate de circuitele de măsură, protecţie şi automatizare.
Transformatorul de tensiune are tensiunea secundară cu valori standardizate: 100V, 100/ V sau
100/3V în funcţie de rolul aparatelor ce sunt alimentate din secundarul transformatorului
(voltmetre, bobine de tensiune, wattmetre, relee de protecţie, etc.). Impedanţa aparatelor
conectate în secundarul transformatorului de tensiune este de valoare mare, astfel că regimul
normal de funcţionare este apropiat de cel de mers în gol,

•transformatorul de curent, are rolul de a reduce valoarea curentului din reţeaua electrică la valori
mici, sub 5A sau1A, care să poată fi măsurate de instrumentele de măsurare. De asemenea are
rolul de a izola circuitele electrice de măsurare de tensiunea înaltă din circuitele de forţă. În
secundarul transformatoarelor de curent se conectează ampermetre sau bobine de curent ale unor
instrumente de măsurare. Acestea au impedanţe foarte mici, astfel că regimul normal de
funcţionare al transformatorului de curent este cel de scurtcircuit.

 autotransformatorul, se deosebeşte de
transformatorul obişnuit prin aceea că
înfăşurarea primară şi cea secundară au o
I1
porţiune comună şi ele sunt cuplate
magnetic. Autotransformatoarele de putere
se folosesc acolo unde rapoartele de
transformare au valori cuprinse între 0.5 şi
2. Un domeniu de aplicaţie frecvent
utilizat al autotransformatoarelor este
U 1 acela al reglajului tensiunii de alimentare
I2 în curent alternativ. Autotransformatorul
reglabil are priza înfăşurării secundare
mobilă cu ajutorul unei perii sau role care
alunecă pe suprafaţa dezizolată a spirelor.
U Poziţia prizei secundare se poate modifica
2
din exterior cu ajutorul unui buton

Autotransformator De mentionat ca retelele de alimentare sunt


dimensionate sa functioneze la o anumita
tensiune numita tensiune nominala. Izolatia retelei este dimensionata corespunzator tensiunii
nominale si pentru aceasta tensiune se aleg receptoarele care se cupleaza la retea si sursele care
alimenteaza reteaua.

Valorile uzuale pentru retelele de alimentare sunt: 0,22 kV; 0,38 kV, 6kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV,
63 kV, 110 kV, 220 kV, 440 kV.

1.4 Mărimi nominale şi marcarea bornelor

6
Masini electrice – Curs şi aplicaţii
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale;

Pentru transformatoarele de putere cu răcire în ulei funcţionarea în regim nominal este definită
de următoarele mărimi nominale: puterea, tensiunile şi deci raportul de transformare, curenţii,
tensiunea de scurtcircuit şi frecvenţa . La transformatoarele cu prize de reglare a tensiunii,
regimul nominal este cel corespunzător prizei cu tensiunea nominală.
Puterea nominală a transformatorului este puterea aparentă la bornele circuitului secundar,
exprimată în kVA, pentru care nu sunt depăşite limitele de încălzire.
Tensiunea nominală primară este tensiunea care trebuie aplicată la bornele de alimentare ale
înfăşurării primare a tranformatorului în regimul său nominal de funcţionare.
Tensiunea nominală secundară, la transformatoarele cu puteri peste 10 kVA, este tensiunea care
rezultă la bornele înfăşurării secundare atunci când transformatorul funcţionează în gol şi se
aplică primarului tensiunea nominală primară, comutatorul de prize al transformatorului fiind
pus pe priza nominală. La transformatoarele mici, cu puteri sub 10 kVA, teniunea nominală este
cea corespunzătoare curentului secundar nominal.
Raportul nominal de transformare este dat de raportul dintre tensiunea nominală şi cea
secundară, la mersul în gol.
Curenţii nominali, primari şi secundari, sunt curenţii de linie care rezultă din valorile nominale
ale puterii şi ale tensiunilor, definite mai sus.
Tensiunea de scurtcircuit nominală este tensiunea care trebuie aplicată circuitului de înaltă
tensiune al transformatorului pentru ca acest circuit să fie parcurs de curentul nominal atunci
când circuitul de joasă tensiune este legat în scurtcircuit, transformatorul fiind pe priza nominală
şi temperatura înfăşurărilor fiind egală cu temperatura convenţională de lucru (750 pentru clasele
de izolaţie A, E, B şi 1150 pentru clasele F şi H).
Frecvenţa nominală a transformatorului, în condiţii normale, se consideră frecvenţa de 50 Hz.
În cazuri speciale, frecvenţa se specifică prin caiete de sarcină cu mărime nominală de bază.
Marcarea bornelor, stabileşte următoarele reguli: La înfăşurările de înaltă tensiune ale
transformatoarelor se prescriu literele A, B, şi C pentru începuturile lor şi X, Y, Z pentru
sfârşiturile acestora; la bornele înfăşurărilor de joasă tensiune se utilizează literele a, b,c
respectiv x, y, z. La transformatoarele cu trei înfăşurări pentru înfăşurarea de medie tensiune se
prescriu literele Am, Bm, Cm şi Xm, Ym, Zm. Punctul neutru al înfăşurărilor, dacă este scos la
borne, pe capac, se notează cu literele N, n şi Nm.
Aşezarea bornelor pe capac se face în aşa fel, încât privind transformatorul de sus şi din partea
bornelor deînaltă tensiune, dispunerea bornelor trebuie să fie în ordinea NABC, n, a, b, c, Nm
Am Bm Cm, cum este arătat în figura.

7
Masini electrice 1 – Curs
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale

De reţinut!
Transformatorul electric este o maşină electromagnetică statică
de curent alternativ, care transformă oenergie electromagnetică
primară de anumiţi parametrii (u1,i1) într-o energie
electromagnetică secundară dealţi parametrii (u2,i2), frecvenţa
rămane însă constantă (f 1=f 2=ct.).
Cei doi parametrii care ne dau puterea, u-tensiunea şi i-curentul,
suferă prin transformare schimbări inverse, astfel dacă tensiunea
se micşorează,curentul se măreşte şi invers.
La baza funcţionării transformatorului stă principiul inducţiei
electromagnetice.
Din punct de vedere constructiv, transformatorul are două părţi
principale:
1)circuitul magnetic- reprezentat de miezul de fier şi construit
din tole de oţel electrotehnic pentrureducerea pierderilor în fier;
2)circuitele electrice- reprezentate de două sau mai multe
înfăşurări din Cu sau Al, realizate în jurulcircuitului magnetic,
fiind deci cuplate electromagnetic. Înfăşurarea care primeşte
energia de la o sursă se numeşte înfăşurare primară, iar cea care
cedeazăenergia unei reţele sau unui consumator se numeşte
înfăşurare secundară.

Test de autoevaluare

1.Circuitele magnetice ale transformatorului se execută din :


a. oţel electrotehnic
b. cupru sau aluminiu
c. materiale izolante cum ar fi : carton electrotehnic,textilit,porţelan,etc
2. Circuitele magnetice ale transformatoarelor se execută din materiale
feromagnetice pentru că :
a. au permeabilitate magnetică redusă
b. au permeabilitate magnetică mare
c. au permitivitate redusă
3. Circuitul magnetic al transformatoarelor se execută sub formă de tole
pentru :
a. a reduce pierderile prin histerezis
b. a reduce pierderile prin curenţi turbionari
c. a mări rezistivitatea
4. Infăşurările transformatoarelor se execută din materiale având :
a. permiabilitatea relativ mare
b. rezistivitatea relativ mică
c. permitivitate relativ mare
5. Circuitele electrice (înfăşurările) transformatoarelor se execută din :
a. oţel electrotehnic

8
Masini electrice – Curs şi aplicaţii
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale;

b. cupru sau aluminiu


c. carton electrotehnic sau textolit
6. Care dintre parametrii electrici ai unui transformator electric rămâne
neschimbat:
a) curentul;
b) tensiunea;
c) frecvenţa;
7. Autotransformatorul este:
a) un transformator cu miez feromagnetic şi o singură înfăşurare de fază,
prevăzută cu una sau mai multe prize,înfăşurarea de joasă tensiune
reprezentand o parte a înfăşurării de înaltă tensiune, cele două părţi fiind
legate galvanic.
b) un transformator special utilizat la transformarea numai a anumitor
parametri electrici un transformator special utilizat numai pe instalatiile
electrice de inalta tensiune
8. Transformatorul electric este un dispozitiv static, având două sau mai
multe înfăşurări cuplate magnetic, în care se transformă:
a) în baza legii inducţiei electromagnetice – parametrii electrici
(tensiunea, curentul, numărul de faze) şi puterii electrice în curent
alternativ, frecvenţa rămânând neschimbată
b) în baza legii conservarii fluxului magnetic – parametrii magnetici
c) în baza teoremei a II-a a lui Kirchhoff – tensiunea si curentul
9. Transformatorul electric este construit din următoarele elemente
constrcutive de bază :
a) Miezul feromagnetic si Sistemul de înfăşurări
b) Stator si rotor
c) Infasurare primara si secundara
10. Miezul feromagnetic realizează:
a) un cuplaj magentic strâns între circuitele electrice ale înfăşurărilor,
b) un suport solid pe care se monteaza cele doua infasurari fara implicare
directa in circuitul magnetic al dispozitivului
c) legatura cu consumatorii cuplati la transformator

Lucrare de verificare la Unitatea de învăţare nr. 1


1. La primarul unui transformator se aplică o tensiune alternativă de
3300V. Înfăşurarea lui secundară are120 spire, iar la bornele ei, la
mers în gol, tensiunea este de 220V. Să se calculeze raportul de
transformareşi numărul de spire al primarului.
R:(K=15; w1=1800)
2. Înfăşurarea primară a unui transformator are 48 spire, cea
secundară 600spire. Tensiunea primară fiind 120V, să se calculeze
raportul de transformare şi tensiunea secundarului.
R:(k=0.08; u2=1500 V)
3. Tensiunea primară a unui transformator este de 36kV, iar
cea secundară de 400V. Înfăşurarea secundară având 30 spire,
să se calculeze raportul de transformare şi numărul de spire din
primar.
9
Masini electrice 1 – Curs
Transformatorul electric; Importanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice;
Elementele constructive de bază;Mărimile nominale

R:(k=90;w2=2700)

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare


1.a.
2.b.
3.b.
4.b.
5.b.
6.c
7.a.
8.a.
9.a.
10.a.

Concluzii
Transformatorul electric primeste energie, respectiv putere de la
reteaua de alimentare si debiteaza (cedeaza) energie, respectiv
putere, retelei de alimentare.
Transformatoarele sunt constituite în calitate de subansamble active
din doua sau mai multe circuite electrice - înfasurari, dispuse în
jurul unui circuit magnetic închis, denumit miez magnetic.
Transformatorul de izolare, folosit pentru a izola pătrunderea
zgomotelor (semnale electrice parazite) de la sau la circuitele
electrice cu pământare.
Transformatorul de tensiune, ar rolul de a reduce tensiunea electrică
din reţea la valori care să poată fi măsurate sau prelucrate de
circuitele de măsură, protecţie şi automatizare.
Transformatorul de curent, are rolul de a reduce valoarea curentului
din reţeaua electrică la valori mici, sub 5A sau1A, care să poată fi
măsurate de instrumentele de măsurare.

Bibliografie
Bălă, C., Maşini electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982
Ciucur Violeta Vali „Masini electrice- teste grila” Editura Nautica
2014 Constanta 2014, cod ISBN 978-606-681-048-7 , 111 pag;
Ciucur Violeta Vali, Nedelcu Elena-„Masini electrice-lucrari practice”
Editura Nautica Constanta 2014, cod ISBN 978-606-681-030-2, 87 pag;
Ciucur Violeta Vali „Principii si caracteristici ale masinilor electrice”,
Editura Nautica 2014 Constanta 2014, cod ISBN 978-606-681-031-9-,
265 pag;

10
Masini electrice – Curs şi aplicaţii