Sunteți pe pagina 1din 5

Cheile Genelor sunt un sistem avansat de profilare care îți revelează calea devenirii tale

spirituale. Vom prezenta în acest articol elementele esențiale pentru lucrul cu acest sistem.
Profilul Hologenetic
Oferă o radiografie fină a tuturor capitolelor importante ale vieții tale: darurile cu care ai venit
pe lume, felul în care te comporți în relații, cum atingi prosperitatea. Practic, este format din
11 sfere, grupate în 3 secvențe. Fiecare sferă conține o cheie – arhetip căreia îi este asociată
o linie.

Poți genera Profilul Hologenetic aici, în funcție de data, ora și locul nașterii.

64 de chei - arhetipuri
Fiecare este ocazia unei călătorii spre sine, ce va debloca o cantitate imensă de energie.
Călătoriile se desfășoară pe aceeasi dinamică, trecând prin trei nivele de frecvență, de
la Umbră, către Dar și Siddhi (Darul Divin).
Când ești în Umbră, te scufunzi. Este esențial să deschizi ochii larg și să vezi suferința din tine
și din jurul tău. Cheile Genelor sugerează 3 pași în lucrul cu Umbra: observarea, acceptarea și
îmbrățișarea acesteia. Observ, accept și îmbrașisez starea în care mă aflu, ea face parte din
mine. În momentul în care ai curajul, perseverența si răbdarea de a lucra cu Umbrele, cu fricile
tale, ceva în tine se relaxează, începi sa faci conexiuni și să percepi oportunitățile din jur.
Acesta este momentul în care deblochezi Darul.

3 Secvențe
În ADN-ul nostru există determinările tuturor celor 64 de chei-arhetip, care se activează în
funcție de contextul în care ne aflăm, de interrelaționările de zi cu zi. Oamenii cu care intrăm
în contact și conjunctura astrală pun astfel o anume lumină pe profilul nostru.

În Profilul Hologenetic personal, însă, vom regăsi doar 11 chei-arhetip, reprezentând teme
majore pentru viața noastră, grupate în 3 secvențe:

Secvența de Activare - se concentrează pe descoperirea și activarea darurilor noastre


esențiale, atât conștiente cât și inconștiente.
Este compusă din sferele: Munca Vieții, Evoluția, Radianța și Scopul. Munca Vieții este o
sfera comuna cu Secvența Perlă unde se transformă în Brandul Personal. Similar, Scopul este
o sferă comună cu Secvența Venus unde se transformă în Scopul în Relații.
Secvența Venus – ne indică tiparele noastre relaționale, felul în care ne deschidem și ne
închidem inima în relații.
Este compusă din sferele: Scopul în Relații, Atracția, IQ, EQ, SQ și Centrul. Centrul este o
sferă comună cu Secvența Perlă unde devine Vocația.
Secvența Perlă – oferă indicii despre prosperitatea ta, pe toate planurile: la nivelul
sănătății fizice, în relații și ca stare materială.
Este compusă din sferele: Vocația, Cultura, Perla și Brandul Personal.
11 Sfere
Cele 11 sfere reprezintă teme importante pentru viața și devenirea noastră, fiecare domeniu
din viață fiind exprimat printr-o cheie-arhetip.

Munca vieții/ Brandul Personal - Contextul ideal al muncii exterioare în lume


Evoluția - marea provocare a vieții tale
Radianța - ceea ce emani la nivel subtil prin aura ta
Scopul/Scopul în Relații - scopul întrupării tale pe Pamânt
Atracția - oamenii și evenimentele pe care le atragi în viața ta
IQ - inteligența mentală
EQ - inteligența emoțională
SQ - inteligența spiritual
Centrul/Vocația - stratul final al celui mai înalt potențial al tău, din care se revelează
vocația
Cultura - cum te integrezi în existența socială a lumii
Perla - prosperitate în toate capitolele vieții tale: sănătate, relații, stare material
6 Linii
Fiecărei chei-arhetip i se poate asocia una dintre cele 6 linii. Atunci când privești o cheie prin
lentila diferită a celor 6 linii este ca și cum ai cânta aceeași melodie în 6 chei diferite. Tiparul
din spate este același, dar emoția exprimată de fiecare este complet diferită.

Cele 6 linii au o însemnătate specifică la nivelul fiecărei sfere, dar pentru a simplifica, vom
evidenția câteva teme generale pentru fiecare linie. Astfel:

Linia 1 – CREATORUL – axare pe individ (introspectiv) - încredere în sine – siguranță


Linia 2 – DANSATORUL – axare pe relații - naturalețe – pasiune
Linia 3 - CEL CARE SCHIMBĂ – axare pe grup/familie – adaptare – încercare/eroare
Linia 4 – CEL CARE SERVEȘTE (se pune în slujba celorlalti) – axare pe comunitate -
autenticitate – prietenie
Linia 5 – OMUL PRACTIC - axat pe colectivitate/omenire – ghidare – găsește soluții
Linia 6 – PROFESORUL - axare pe devenirea Universului – obiectivitate – viziune
Poate părea complex și dificil la început, dar nu este decât un joc al tiparelor, al arhetipurilor.
De aceea, atunci când lucrezi cu Profilul Hologenetic, este important să contempli atât
separat cât și împreună cheia-arhetip și linia dintr-o anumită sferă a profilului tău.
Teoria poate deveni aridă fără practică, așadar, vă propunem un mic exercițiu aplicativ,
pe Profilul Hologenetic al celui perceput azi ca un mit în istoria artei mondiale: CONSTANTIN
BRÂNCUȘI, românul plecat dintr-un sat din Oltenia să cucerească lumea.
Ne vom concentra, în principal, pe Secvența de Activare din Profilul său Hologenetic, cu
numai câteva referiri esențiale la alte aspecte din profil.
Deoarece Umbra este un aspect ce se trăiește intim și diferit de fiecare persoană, abordarea
ei necesită o apropiere care nu ne este accesibilă în cazul lui Constantin Brâncuși. De aceea
ne vom opri cu precădere pe potențialul înalt, pe Darurile și Siddhi-urile revelate de profilul
său.

La nivelul a ceea ce este Inconștient: sfera Radianței, cu Cheia 34 definită de Umbra Forței,
Darul Puterii și Siddhi-ul Maiestuozității este legată - prin Linia 3, caracterizată prin
sintagma CEL CARE SCHIMBĂ - de sfera Scopului, cu Cheia 20, în care
Umbra Superficialității, revelează în Dar Siguranța de sine, iar în Darul Divin Prezența.
Asadar, pe plan inconștient (cine
sunt?), la nivelul sferelor Radianța
și Scop, linia 3 denotă o înclinare
spre interacțiune, experiență
variată și multă noutate. Tehnica
de cunoaștere abordată de cele
mai multe ori este cea a încercării
și erorii, individul aflând astfel pe
propria-i piele ce funcționează și
ce nu. Și putem, oare, să nu ne
gândim la vorbele care i-au însoțit refuzul de merge să lucreze ca ucenic în atelierul lui
Auguste Rodin, mult mai faimos la acea vreme în comparație cu Brâncuși: “La umbra marilor
copaci nu crește nici iarba”?
Cheile din sferele inconștiente (sa nu uitam ca răspund la întrebarea cine sunt?) vorbesc
despre Putere, Maiestuozitate, Siguranță de Sine și Prezență. Este de ajuns să privim o
fotografie a lui Constantin Brâncuși pentru a simți Puterea și Prezența din ochii săi. Putem
spune că puterea pe care o resimțim emanată de personalitatea sa capătă o notă brutală
uneori și de aceea este cu atât mai fascinant să vedem că motto-ul celei de-a 34-a Chei, pe
care o regăsim de două ori în profilul sculptorului - în sfera Radianță și în sfera Perlă - este
“Frumusețea Fiarei”. Reamintim numai că determinantele acestei chei sunt Forță, Putere,
Maiestuozitate.
La nivelul Conștientului, al aplicării în real, sfera Munca Vieții, cu Cheia 55, având ca motto
“Visul libelulei” și ca temă centrală Marea schimbare, are drept Umbră Victimizarea, Darul și
Siddhi-ul fiind, amândouă, Libertatea și este unită prin Linia 1, cea definită
drept CREATORUL, de sfera Evoluție, cu Cheia 59, în care Umbra este Necinste,
Darul: Intimitate și Darul Divin: Transparența.
Dacă ne uităm la Cheile din sferele conștiente (răspund la întrebarea ce fac?, cum manifest
ceea ce sunt?), Munca Vieții și Evoluția, observăm arhetipurile Libertății, Intimității și
Transparenței. Brâncuși ne apare, astfel, drept creatorul ce își sculptează operele în căutarea
libertății formei și a spiritului. Intimitatea și Transparența le înțelegem din prisma unei
raportări autentice, pe deplin dezbrăcate de redundant și neadevăr, atitudine vizibilă în opera
sa prin simplificarea radicală a formei. Tot despre intimitate îi vorbește Brâncuși lui Modigliani
spunându-i “Vă pot da o daltă și un ciocan, însă ați putea distruge această bucată de piatră
calcaroasă. Eu nu dau niciodată prima lovitură până când piatra nu mi-a spus ce trebuie să
fac. Aștept până când imaginea interioară s-a format în mintea mea. Câteodată durează
săptămâni întregi până când piatra vorbește.Trebuie să privesc atent în interiorul pietrei. Nu
mă uit la aparență.”
Nu sunt, oare, edificatoare determinantele subliniate în textul de mai sus pentru creionarea
profilului celui care a plecat către Paris pe jos, într-o călătorie inițiatică ce a durat mai bine de
un an, mânat de umbra forței sale hotărâte să înfrunte lumea, având însă darul puterii, “care
curge pur și simplu din tine și devii, fără efort, una cu activitatea”? Mărturiile prietenilor și
admiratorilor lui Brâncuși, fericiți să poată fi martorii momentelor când artistul îi primea în
atelier în vreme ce își cioplea piatra sau lemnul sunt impresionant de apropiate de definiția
dată în Cheia 34: “Aceștia sunt oamenii ale căror mișcări au o calitate hipnotică, ce trezește
admirația celorlalți”.

Ne putem îndoi că asumându-și umbrele, Brâncuși a ajuns la darul divin al libertății și


maiestuozității?

Revenind asupra elementelor definitorii din Secvența de Activare și din sfera Perlă, am
senzația stranie că cel ce a creat cheile parcă a intenționat să îl descrie pe Brâncuși, cu a sa
Domnișoară Pogany ori Cumințenia Pământului, alăturate Coloanei Infinitului, Mesei Tăcerii și
Porții Sărutului; și îl am aievea în fața ochilor pe țăranul flămând de altceva, scormonind cu
brutalitate și lovind cu forță și înverșunare blocul de piatră în căutarea puterii adevărate, a
esenței vieții, modelând în libertate deplină, cu mișcări naturale, chipul maiestuozității însăși
prin Măiastrele sale.
Citește aici alte articole despre Cheile Genelor.