Sunteți pe pagina 1din 4

Farmacologie

Nr crt Nume si Prenume


1 Bardas Maria Cristina Descrieti sinteza acetilcolinei / Receptorii muscarinici-tipuri,
2 Birlea Roxana Receptorii muscarinici- efecte farmacologice/Receptorii nicotinici-
3 Boboc Radu Efecte ale stimularii receptorilor nicotinici / Clasificarea medicame
4 Buca Anca Clasificarea parasimpatoliticelor/Farmacocinetica acetilcolinei
5 Calin Roxana Compusi de sinteza cu structura asemănătoare acetilcolinei/ Trans
6 Chiper Emilian Parasimpatomimetice indirecte- fizostigmina/Neostigmina- caract
7 Cojocaru Oxana Edrofoniul- caracteristici, utilizari terapeutice/ Descrieti circuitul h
8 Cojocaru Oana Compusii organo-fosforici, utilizari terapeutice, mod de acțiune/In
9 Constantin Ramona Atropina- efecte farmacologice, mecanism de acțiune, farmacocin
11 Crivat Mihaela Antispastice și antisecretorii gastrice parasimpatolitice/Descrieti e
12 Dabija Raluca Parasimpatolitice cu acțiune midriatica/Nicotina- efecte farmacolo
13 Simionescu Lidia Curarizante depolarizante- utilizari terapeutice, efecte adverse/Re
14 Buga Vladimir Simpatomimetice- clasificare / Simpatolitice- clasificare
15 Ceban Vasile Adrenalina- efecte farmacologice, farmacocinetica, utilizari terape
17 Gafton Alina Claudia Noradrenalina- efecte farmacologice, utilizari terapeutice/Definiti
18 Ganea Georgiana Dopamina- mod de acțiune, utilizari tarapeutice, efecte adverse
19 Ghenea Maria Adelina Isoprenalina- efecte farmacologice, utilizari tarapeutice
20 Ghimpu Costin Marian Medicatia betaadrenergica- salbutamol, terbutalina, bitolterol
21 Harabagiu Andreea Catalina Efedrina- caracteristici, utilizari terapeutice/Definiti antagonismul
22 Hulea Alex-Manuel Alcaloizii de secara cornuta- acțiuni, utilizari terapeutice/Interactiu
23 Iordache Andra Claudia Betablocantele- efecte farmacologice
24 Iordache Denisa Gabriela Neurosimpatolitice- clasificare
25 Marii Vitalie Anestezice generale- definitie, clasificare funcție de calea de admi
26 Panco Gheorghe Farmacoreceptorii- definitie, descrieti principalele tipuri de recept
27 Barbu Elis Teodora Obiectivele utilizarii anestezicelor generale
28 Florea Natalia Caracteristici ale anestezicului ideal
29 Haliciu Alina Etapele anesteziei generale/Interactiuni de tip farmacodinamic- si
30 Iaraschina Galina Anestezice inhalatorii- caracteristici farmacologice
31 Mogos Alina Florina Protoxidul de azot- caracteristici
32 Musat Anca Teodora Mentionati proprietatile și utilizarile terapeutice ale halotanului
33 Pambuk Evelina Mentionati proprietatile și utilizarile terapeutice ale enfluranului.
34 Pastusenko Elena Mentionati proprietatile și utilizarile terapeutice ale isofluranului
35 Paun Bujoreanu Iustina Metoxifluranul- caracteristici, utilizari terapeutice
36 Pepelea George Ketamina- caracteristici, utilizari
38 Tasca Oana Valentina Mentionati care sunt scopurile utilizarii medicatiei preanestezice
39 Tofoleanu Luiza Lucia Medicatia asociata narcozei
40 Dragu Mirela Anestezice locale- clasificare funcție de structura chimica, mecani
41 Dima Catinca Anestezice locale- farmacocinetica, acțiuni farmacologice
42 El Hajj Youseff Hiba Anestezice locale- modalitati de administrare, efecte adverse
43 Florea Mihaela Xilina- proprietăți, acțiuni, utilizari terapeutice
45 Juverdianu Violeta Procaina-proprietăți, acțiuni, utilizari terapeutice/Sedative- hipnoti
46 Lapusneanu Madalina Clasificare barbiturice în funcție de durata efectului
47 Lupu Marilena Anca Sedative- hipnotice nebarbiturice-clasificare
48 Manea Iulia Barbiturice- mecanism de acțiune,acțiune farmacodinamica,utiliza
49 Marcu Sorina Benzodiazepine- mecanism de acțiune, utilizari terapeutice,acțiun
50 Pricop Andreea Neuroleptice- clasificare,efecte asupra SNC,efecte asupra sistemul
51 Tofan Alina Cafeina- efecte farmaceutice
52 Dartu Fabian Andrei Durerea fazice- definitie/ Analgezice opioide- definitie
53 Craita Corina Morfina- caracteristici, efecte farmacologice/ Mentionati care sun
54 Mantu Anca Toxicomania și dependentă de morfina/Dependenta psihica de mo
55 Mustec Lucian Sindromul de abstinenta la morfina- manifestari/Toleranta la morfi
56 Nastase Octavian Stefan Tratamentul morfinomaniei/Morfina- mecanism de acțiune
57 Oniceanu Ionut Gabriel Efectele stimularii receptorilor opioizi/Derivati opioizi- utilizari tera
58 Racu Cristian Heroina- proprietăți farmacoogice/Metadona- proprietăți farmaco
59 Ragalie Cristina Petidina- proprietăți farmacoogice/Codeina- proprietăți farmacoo
60 Rotaru Camelia Fentanilul- proprietăți farmacoogice/Agonisti- antagonisti ai recep
61 Spinu Ramona Marina Pentazocina-proprietăți farmacoogice/Nalorfina-proprietăți farma
62 Stanescu Teodor Valentin Naloxona-proprietăți farmacoogice
63 Stupinaru Maria Magdalena Absorbtia medicamentelor, mecanismele absorbtiei, factori care in
64 Tanvuia Iulian Distributia medicamentelor, definitie, factori care influențează dist
65 Tibuleac Ghenadie Metabolizarea medicamentelor- etapele metabolizarii,Consecintel
66 Vasilache David Descrieti fenomenul de prim pasaj hepatic/ Caile de excretie a me
eptorii muscarinici-tipuri, localizare
ologice/Receptorii nicotinici- tipuri, localizare
nici / Clasificarea medicamentelor parasimpatomimetice cu acțiune asupra SNV.
acocinetica acetilcolinei
ănătoare acetilcolinei/ Transportul medicamentelor în sânge, interacțiuni la nivelul transportului
tigmina/Neostigmina- caracteristici, mod de acțiune, utilizari terapeutice
peutice/ Descrieti circuitul hepato-entero-hepatic
apeutice, mod de acțiune/Intoxicatia cu compusi organo-fosforici- caracteristice, tratament
nism de acțiune, farmacocinetica, utilizari terapeutice
arasimpatolitice/Descrieti etapele fazei farmacodinamice
a/Nicotina- efecte farmacologice, mecanism de acțiune
rapeutice, efecte adverse/Reglarea numarului de receptorilor
olitice- clasificare
macocinetica, utilizari terapeutice/Definiti medicamentul agonist deplin și agonist partial
utilizari terapeutice/Definiti medicamentul antagonist
arapeutice, efecte adverse
tilizari tarapeutice
ol, terbutalina, bitolterol
utice/Definiti antagonismul competitiv și necompetitiv
tilizari terapeutice/Interactiuni medicamentoase în vitro-exemple

are funcție de calea de administrare, mecanism de acțiune


principalele tipuri de receptorilor
erale

ni de tip farmacodinamic- sinergism de aditie, sinergism de potentare.


rmacologice

erapeutice ale halotanului


erapeutice ale enfluranului.
erapeutice ale isofluranului
terapeutice

ii medicatiei preanestezice

e structura chimica, mecanism de acțiune


țiuni farmacologice
nistrare, efecte adverse
apeutice
erapeutice/Sedative- hipnotice barbiturice- definitie, acțiune farmacodinamica
rata efectului
ificare
une farmacodinamica,utilizari terapeutice,efecte adverse
e, utilizari terapeutice,acțiune farmacodinamica,utilizari terapeutice
a SNC,efecte asupra sistemului nervos periferic,farmacocinetica,efecte adverse

pioide- definitie
logice/ Mentionati care sunt efectele somatice declansate de morfina
a/Dependenta psihica de morfina
manifestari/Toleranta la morfina.
mecanism de acțiune
Derivati opioizi- utilizari terapeutice, reactii adverse
etadona- proprietăți farmacoogice
deina- proprietăți farmacoogice
gonisti- antagonisti ai receptorilor opioizi
/Nalorfina-proprietăți farmacoogice

ele absorbtiei, factori care influențează absorbtia,Interactiuni medicamentoase


factori care influențează distributia
ele metabolizarii,Consecintele metabolizarii medicamentelor, interacțiuni lanivelul metabolizarii
patic/ Caile de excretie a medicamentelor