Sunteți pe pagina 1din 8

I.

Date de identificare a unităţii de învăţare

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” din Braşov


Clasa: a X-a
Disciplina: Dirigenţie
Text suport: Managementul timpului
Tipul activităţii (lecţiei): mixtă
Durata activităţii: 50 min

II. Obiectiv general: îmbunătăţirea modului de planificare a timpului.


1.
III. Obiective specifice
O.1. identificarea „hoţilor de timp”;
O.2. stabilirea scopurilor;
O.3. stabilirea priorităţilor;
O.4. deprinderea unor metode de reducere a timpului pierdut.

III. Operaţionalizarea obiectivelor ce exprimă competenţe specifice


1. să definească „hoţii de timp”;
2. să dea exemple de „hoţi de timp”;
4. să rezolve fişa numărul 1 – să identifice „hoţii de timp” din viaţa lor;
5. să evalueze rezultatele;
6. să reţină şi să aplice strategiile din fişa numărul 2.

IV. Conţinuturile

Codul Aria de conţinut


A.1. Managemetul timpului

1
V. Resurse materiale utilizate în cadrul lecţiilor

Codul Tipul Conţinutul


F.1. Fişa 1 (Fişă suport) O metodă de a identifica hoţii de timp

F.2. Fişa 2 (Fişa suport) Cele mai importante 10 puncte ale


managemetului timpului
MJ.1 Mijloc didactic Tabla

VII. Metodele de predare-învăţare

Codul Metoda
M.E. Metoda explicaţiei
M.C. Metoda conversaţiei
M.A.F. Metoda activităţii cu fişe
M.EX. Metroda exemplului
M.D. Metoda dezbaterii

VIII. Strategii/metode de evaluare

Codul Strategii/metode
E.I. Evaluare iniţială
E.C. Evaluare continuă/formativă
E.O. Evaluare orală
E.S. Evaluarea scrisă

IX. Forme de organizare a activităţii

Codul Forma
F. Frontal
I. Individual

2
G. Grupal

X. Organigrama de instruire

Evenim. Activitatea didactică Met. Mijl. Met. For Ti


didactic preda did. eval me mp
Conţinut re/
Secvenţa de
de Prof. Elev învăţ
instruire are org.

Salută

Prez. Gen Prezenţa


a activ.
Imob. Asigurarea Răspunde F. 3’
climatului
optim pentru Pregătesc
desfăţurarea pentru lecţia
activităţii

Captarea Verificarea Răspunde


atenţiei impactului solicitărilor
lecţiei ant de profesorului M.C. E.O. I. 1’
dirigenţie
Analizează

Discută

Anunţarea
subiectului
activităţii Comunică
şi a
Explică Recepţionea Managem Tabla
obiectivelo
ză entul
r Notează pe M.C. F. 1’
timpului
tablă Notează
Operaţion
ale

3
Întreabă Notează Definiţie M.E. I.

Explică Întreabă M.EX Tabla E.O. F. 20’


.
Coordoneaz Analizează Clasificar E.C. G.
ă ea „hoţilor M.D.
Transmiter de timp”
ea noilor
cunoştinţe,
organizare
a Întreabă Notează
condiţiilor
Moderează Întreabă Identif. M.E. E.C. F. 5’
de învăţare
„hoţilor de
Explică Analizează timp” M.D F1 E.S. I.

Precizează M.A.
F.
Evaluează

Analizeaza

Evaluează Deduce Identificar M.E. E.C. G.


ea
rezultatele Sintetizează rezultatelo M.Ex. F1 I. 5’
r,
Prezintă F.
elaborarea
Concluzii
concluziil
or

Trasarea Analizează Identifică M.A. G.


soluţiilor F.
Prezintă Descoperă F2 EO I. 10’
M.Ex.
F

Formulează
întrebări
Fixare şi Fixează Prezentare M.C. F.1. E.C. F.
consolid Orientează a
noilor răspunsul Consolid. concluziil M.E. F.2. E.O. I. 5’
cunoşt. şi or
Întreabă M.D. Tablă
compet.

TOTAL 50’

4
Conţinutul lecţiei

● Hoţii de timp reprezintă acele activităţi, personae, întreruperi şi diferite


evenimente care se produc pe tot parcursul zilei şi care îţi irosesc timpul. Având în vedere
faptul că timpul este preţios, tot sau toţi cei care vă “fură” timpul nejustificat, intenţionat
sau neintenţionat, poartă denumirea de “hoţi de timp”.

● Identificarea hoţilor de timp:

a) apelurile telefonice (lungi, nestructurate);

b) Internetul şi televizorul (navigarea fără ţintă);

c) hoţii de timp ai priorităţilor (lipsa planificării, lipsa prioritizării, acţiunea este


preferată gândirii);

d) hoţii de timp ai desemnării (lipsa încrederii în ceilalţi, monopolizarea sarcinilor,


lucrul în echipă);

e) hoţii de timp ai crizelor (lipsa termenelor, nerespectarea termenelor,


supraaglomerarea timpului cu diferite activităţi şi sarcini, lipsa anticipării);

f) hoţii de timp ai indeciziei (lipsa unei strategii de luare a decizilor, amânarea unei
decizii dificile;

g) hoţii de timp ai anturajului.

Fişa nr. 1

O metodă de a identifica hoţii de timp

Răspunsuri
Următoarele întrebări vă vor ajuta să vă identificaţi
hoţii de timp şi să vă planificaţi timpul mai bine Mereu Deseori Din când Rar
în când
Apelurile telefonice mă întrerup când desfăşor o
activitate importantă

5
Conversaţiile telefonice sunt lungi şi nestructurate

Prietenii mă sună deseori doar ca să vorbim, fără să îmi


comunice ceva important
Musafirii îmi întrerup deseori activităţile; vizite
neanunţate
După masa de prânz mă simt epuizat şi dorm

Ieşirile în oraş cu prietenii sunt dese şi lungi

Programul activităţilor nu este bine structurat

Computerul mi se defectează, sau se întrerupe; probleme


cu internetul
Am foarte multe sarcini de îndeplinit

Mi-e foarte greu să respect temenele şi îmi termin


activităţile doar în ultimul moment

Am foarte multe e-mail-ri de citit zilnic

Îmi las pe ultima sută de metrii problemele importante,


care necesită în genere mai mult timp
Nu pot să-mi identific şi să îmi stabilesc priorităţile. Sunt
neclare şi schimbătoare.
Mă ocup deseori de problemele secundare ca importanţă

Nu îmi planific zilnic activitatea

Nu impart sarcinile cu altcineva

Am tendinţa de a fi perfecţionist şi de a pierde prea mult


timp cu detaliile
Trebuie să rezolv deseori problemele atora, pt. că ei nu
sunt suficient de competenţi
Îi dedic mult timp Messenger-ului; conversaţii inutile

Însumaţi X-şi de pe fiecare coloană = = = =


Multiplicaţi valoarea obţinută anterior cu 1, 2, 3, 4, după
caz X1 X2 X3 X4

6
Calculaţi totalul

Rezultatele:
Între 0-30 puncte:
Te laşi robit în fiecare zi de hoţii de timp. Nu îţi planifici timpul.

Între 31-40 puncte:


Încerci să îţi faci un plan de activitate, dar acesta nu funcţionează suficient de bine şi nici
nu este constant.

Între 41-50 puncte:


Îţi gestionezi timpul bine, însă există o serie de scăpări, de puncte slabe care îţi afectează
activităţile.

Între 51-59 puncte:


Eşti un maestru în chestiuni de managementul timpului. Felicitări!

7
Fişa nr. 2

Cele mai importante 10 puncte ale managemetului timpului:

1. Redu din timpul pe care-l petreci în faţa televizorului sau a calculatorului, navigând
fără ţintă pe televizor sau pe Internet). Tot ceea ce faci în aproximativ o oră zilnic,
consumă cât 2 săptămâni din fiecare an de viaţă.

2. Cunoaşte-te pe tine însuţi: urmăreşte cum îţi petreci timpul de obicei şi dacă este
necesar, restabileşte-ţi priorităţile astfel încât să-ţi realizezi scopurile şi obiectivele.

3. Încearcă să realizezi lucrurile, activităţile bine încă de prima dată.

4. Fă-ţi un program realist şi respectă-l. Asigură-te că eşti realist în ceea ce priveşte


timpul necesar pentru a-ti îndeplini sarcinile.

5. Dormi sufficient. Când nu beneficiezi, pe moment, de timp redus, cât sstai treaz,
beneficiile se vor arăta pe termen lung. Persoanele când sunt odihnite sunt de douăori
mai productive, decât atunci când sunt obosite.

6. Învaţă să spui “nu” atunci când este vorba de lucruri neimportante.

7. Fă-ţi un obicei din a face lucrurile care te ajută să-ti atingi scopurile.

8. Nu te supraîncărca cu sarcini până la epuizare.

9. Caută să te instalezi într-o zonă unde să nu poţi fi interrupt sau deranjat atunci când
încerci să duci ceva la bun sfârşit.

10. Acordă-ţi timp pentru lucrurile activităţile care să-ţi bucure sufletul (e foarte
important să nu-ţi epuizezi viaţa robotic).