Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

LTPA Elena Alistar


Profesor:
Disciplina: Istoria românilor şi universală
Data:
Clasa:
Subiectul: România – pierderile teritoriale din vara anului 1940.
Tipul lecţiei: predare învăţare
SUB–COMPETENŢE:
- DEMONSTRAREA LEGĂTURII DINTRE CAUZELE ŞI EFECTELE EVENIMENTELOR
ISTORIEI CONTEMPORANE
- UTILIZAREA HĂRŢII ÎN DETERMINAREA SCHIMBĂRILOR TERITORIALE DIN EPOCA
CONTEMPORANĂ
- REDACTAREA UNOR ESEURI CU SUBIECTE CONTROVERSATE DIN ISTORIA
CONTEMPORANĂ

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - SĂ DESCRIE SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ CREATĂ
O2 - SĂ PLASEZE EVENIMENTELE ISTORICE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
O3 - SĂ EXTRAGĂ INFORMAŢIE ESENŢIALĂ DIN TEXT
O4 - SĂ APRECIEZE ROLUL PERSONALITĂŢILOR ISTORICE
O5 - SĂ IDENTIFICE CU AJUTORUL HĂRŢII TERITORIILE CEDATE

METODE ŞI TEHNICI: explicaţia, analiza documentelor, axa cronologică, tabel,


MATERIALE UTILIZATE: calculatorul, videoproiector, tabla interactivă, texte, imagini, manualul de istorie,
harta

SCENARIUL LECŢIEI
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului
Elevii se ridică şi
Profesorul intră în clasă şi salută elevii răspund la salutul
profesorului
Unul din elevi va
„ISTORICUL ZILEI”. răspunde la tabla
interactivă (va uni
Întreabă care a fost tema ce s-a dat pentru acasă datele cronologice cu
(Actualizarea cunoştinţelor) evenimentul
corespunzător)
Anunţă tema şi obiectivele propuse
EVOCARE
Motto: Câţiva elevi vor citi
"Să nu cunoască limba ţarii în care trăieşte, poate un străin, idiot consecutiv
sau ocupant, care-şi impune propria limbă". (Karl Marx) obiectivele

TIMPUL: 1940 Notează: timpul,


SPAŢIUL: România spaţiu, personalităţile
NOŢIUNI: notă ultimativă, neutralitate, ocupaţie. şi noţiunile noi
PERSONALITĂŢI: Carol al II-lea, Nicolae Iorga, Gh. Davidescu,
V. Molotov

1
REALIZAREA Explicarea noţiunilor:
SENSULUI NOTĂ ULTIMATIVĂ - Notă diplomatică/comuncare prin care un
stat prezintă altui stat o condiție definitivă, al cărei refuz antrenează Notează noţiunile pe
luarea unor măsuri de constrângere. caiete
NEUTRALITATE - Atitudine a unui stat care nu se amestecă în
conflictul dintre două sau mai multe state, care nu participă la pacte
sau alianțe militare și întreține relații pașnice cu fiecare stat
beligerant.
OCUPAŢIE - stăpânire de către forțele armate ale unui stat a unei
părți sau a întregului teritoriu a unui alt stat.

Axa timpului(1)
 01.09.1939 – Germania atacă Polonia; Plaseaza pe axa
cronologica din caiet
 06.09.1939 – Consiliul de Coroana – neutralitatea.
[Cu toate presiunile guvernului german, România a sprijinit acţiunea de Fac notiţe pe caiet, la
tranzitare a tezaurului Băncii Naţionale a Poloniei pe teritoriul său şi îndemnul
evacuarea lui prin portul Constanţa. De asemenea, România şi-a deschis profesorului
graniţele pentru refugiaţii civili şi militari, precum şi pentru autorităţile
poloneze. Circa 100 000 de polonezi au trecut în România, unde s-au bucurat
de sprijinul autorităţilor şi al populaţiei. în noaptea de 16/17 septembrie, în
România s-au refugiat preşedintele şi Guvernul Poloniei.]

[Atitudinea guvernului român a nemulţumit profund Berlinul! La rîndul


său, guvernul sovietic a decis să profite de starea de derută ce se înregistra la
Bucureşti şi să pună în aplicare înţelegerea realizată cu Germania la 23
august 1939.];

 29.03.1940 – Molotov anunţa în mod oficial că între U.R.S.S. şi


România exista un litigiu nerezolvat, cel legat de Basarabia; Lectură
[La aceste declaraţii s-au adăugat concentrarea trupelor sovietice în zona
Nistrului şi recurgerea tot mai des la incidente de graniţă.];
ELEVII CITESC
 23.06.1940 – Molotov îl informa pe Schulenburg, ambasadorul SURSA ISTORICĂ
german la Moscova, că problema Basarabiei şi Bucovinei nu mai suferă
nici un fel de amînare, subliniind că Uniunea Sovietică va recurge la forţă
în situaţia în care litigiul nu s-ar rezolva pe cale paşnică;
Analiza sursei istorice
 26.06.1940 – nota ultimativă.
[Molotov a înmînat ministrului român la Moscova, Gheorghe Davidescu, în
ziua de 26 iunie 1940, la ora 22.00, o notă ultimativă prin care Uniunea
Sovietică cerea ca România să-i înapoieze cu orice preţ Basarabia şi să-i
transmită partea de Nord a Bucovinei; răspunsul era aşteptat în cursul zilei
de 27 iunie.];

 27.06.1940 – Consiliul de Coroană. Răspunsul român.


[Consiliul de Coroană a decis - cu 19 voturi pentru şi 6 contra - acceptarea
notei ultimative şi începerea discuţiilor asupra tuturor problemelor emanînd
de la guvernul sovietic. Răspunsul guvernului român a fost considerat
nesatisfăcător, motiv pentru care, în noaptea de 27/28 iunie 1940, guvernul
sovietic a formulat un nou ultimatum, prin care se cerea ca, în decurs de 4
zile, guvernul român să evacueze Basarabia şi nordul Bucovinei; în acelaşi
interval de timp, armatele sovietice urmau să ocupe aceste teritorii.];

 28 iunie – 3 iulie OCUPARA BASARAIEI ŞI BUCOVINEI;

 2.08.1940 – formarea RSSM + cedarea jud. Hotin, Ismail,


Cetatea Albă.

2
Axa timpului(2)
 15.07.1940 – scrisoarea lui Hitler către Carol al II-lea.
[Imediat după ce România a cedat Basarabia şi nordul Bucovinei, guvernele
de la Budapesta şi Sofia au cerut să li se satisfacă şi lor pretenţiile teritoriale.
Deoarece aceste ţări se aflau sub tutela Germaniei, Carol mizănd şi pe
Axa timpului
originea sa germană a apelat la Hitler, în speranţa că el va tempera
revendicările Ungariei şi Bulgariei. Dar, la 15 iulie 1940, Hitler a trimis
regelui Carol al II-lea o scrisoare prin care-i cerea să înceapă tratative cu Lectură
vecinii în vederea rezolvării litigiilor teritoriale.];
Analiza sursei istorice
 03.08.1940 – Hitler cere guvernului român să cedeze Burgariei
Sudul Dobrogei (jud. Durostor şi Caliacra);

 30.08.1940 – Dictatul de la Viena.


[Pentru „rezolvarea" diferendului teritorial româno-maghiar, Adolf Hitler a
intervenit direct, iar la 27 august a fixat cu mîna sa graniţa dintre România
şi Ungaria. În ziua de 29 august 1940, miniştrii de Externe ai României şi
Ungariei au fost convocaţi la Viena pentru a doua zi. Aici, Ribbentrop şi
Ciano, miniştri de Externe ai Germaniei şi Italiei, au precizat că orice
discuţii erau inutile şi au cerut ca România şi Ungaria să accepte
„arbitrajul" Axei. În noaptea de 29/30 august 1940, Consiliul de Coroană a
acceptat, cu majoritatea voturilor, arbitrajul Axei. În ziua de 30 august,
„arbitrii" au comunicat decizia lor: România va ceda Ungariei
Maramureşul, Nordul Crişanei şi al Transilvaniei.];

 7 sep 1940 – acordul de la Craiova.


[Tratativele româno – bulgare, începute la 19 august s-au finalizat cu
semnarea Acordului de la Craiova pe 7 septembrie 1940. Romania a cedat
Cadrilaterul.]
REFLECŢIE
TERITORIILE PIERDUTE DE CĂTRE ROMÂNIA ÎN VARA-TOAMNA ANULUI 1940

3
CONCLUZII:

Total: 99 738 km2 (33,8%) ; 6 821 000 locuitori (33,3%).

Tema pentru acasă: de citit şi de povestit Cap VII, Tema 1, pag 93-96
NIVEL ELEMENTAR
Lectură: Cap VII, Tema 1, pag 93-96;
Indică pe harta de contul teritoriile cedate de România în 1940. Completează legenda hărţii.
NIVEL AVANSAT
Analizează rezoluţia Consiliului de Coroană din 27 iunie 1940. Propune soluţii.
NIVEL EXPERIMENTAL
Scrie un eseu istoric pe tema: 28 iunie 1940 – zi de doliu sau…
EXTINDERE
Ţînând cont de:
 Utilizarea corectă a limbajului istoric.
 Utilizarea datelor cronologice în eseu.
 Prezentarea istoriografiei subiectului, a izvoarelor istorice.
 Tratarea logică şi consecutivă a subiectului.
 Relatarea opiniei proprii.