Sunteți pe pagina 1din 3

Obiectivul: Parcare

Obiectul: Cladire parcare


Devizul: Infrastructura si suprastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA
FINANCIARA
Pretul
Pretul total
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar
(Lei)
(Lei)
1 CA01B1 Turnarea betonului simplu marca...1) în mc 78 281.2522 21937.672
fundaţii continue, izolate, socluri cu Material: 212.08 16542.24
volum peste 3 mc, precum şi în ziduri de Manopera: 63.1722 4927.432
sprijin
Utilaj: 6 468
Transport: 0 0
2 CC01C1 Montarea armăturilor din oţel-beton in kg 86200 0.5428 46789.36
fundaţii continue si radiere (plăci), Material: 0.08 6896
distantier din mase plastice Manopera: 0.4628 39893.36
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 CZ0301F1 Confecţionarea armăturilor din otel beton kg 86200 3.5697 307704.087
pentru beton armat în fundaţii fasonarea Material: 2.929 252479.798
barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv Manopera: 0.5554 47872.032
fundaţii pahar) continui şi radiere, în
Utilaj: 0.0853 7352.257
ateliere centralizate PC 52, D > 16 mm ;
Transport: 0 0
4 CB10B1 Cofraje pentru beton în cuzineţi, fundaţii mp 210 29.7298 6243.251
pahar şi fundaţii de utilaje, din panouri Material: 6.59 1383.9
refolosibile cu placaj 15mm inclusiv spijin Manopera: 23.1398 4859.351
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 CB11G1 Cofraje pentru beton în elevaţii, inclusin mp 30 43.1354 1294.062
sprijinirile, din panouri refolosibile, cu Material: 7.037 211.11
placaj de 15 mm grosime la ziduri curbe Manopera: 36.0984 1082.952
şi pereţii, rezervoarelor cilindrice cu
Utilaj: 0 0
înălţimi până la 3 m inclusiv;
Transport: 0 0
6 CA02D1 Turnarea betonului armat in elementele mc 672 391.7628 263264.605
construcţiilor, exclusiv cele executate in Material: 312.88 210255.363
cofraje glisante marca ...1) în fundaţii Manopera: 69.8828 46961.241
continue, radiere şi pereţi cu grosime
Utilaj: 9 6048
peste 30 cm;
Transport: 0 0
7 CC02A1 Montarea armăturilor din oţel-beton în kg 17450 4.8207 84121.564
elemente de construcţii, exclusiv cele din Material: 3.71 64739.5
construcţiile executate în cofraje glisante Manopera: 1.1107 19382.064
la construcţii executate la o înălţime până
Utilaj: 0 0
la 35 m inclusiv, din bare fasonate având
diametrul până la 8 mm inclusiv, în pereţi Transport: 0 0
şi diafragme cu distantier din plastic
8 CC02D1 Montarea armăturilor din oţel-beton în kg 69800 4.3539 303903.617
elemente de construcţii, exclusiv cele din Material: 3.706 258678.8
construcţiile executate în cofraje glisante Manopera: 0.6479 45224.817
la construcţii executate la o înălţime până Utilaj: 0 0
la 35 m inclusiv, din bare fasonate având
Transport: 0 0
diametrul peste 18 mm în grinzi şi stâlpi
şi de 12 mm în plăci cu distantier din
plastic
9 CB25A-2# Cofraje pentru beton aparent din panouri mp 2266 109.9034 249041.146
mari sau semipanouri tip CMU Material: 62.7374 142162.99
confectionate pe santier din placaj tego Manopera: 43.966 99626.956
de 15 mm la constructii cu inaltimea
Utilaj: 3.2 7251.2
pana la 20 m inclusiv etansarea rosturilor
executandu-se cu baghete de lemn de Transport: 0 0
82 x 19 mm la elemente verticale ( pereti,
stalpi), textura neteda de calitatea II si III
cand etansarea cofrajelor se realizeaza
cu baghete din cauciuc
10 CA07G1 Turnarea cu pompa a betonului armat în mc 175 365.0742 63887.986
elementele construcţiilor, exclusiv cele Material: 314.305 55003.376
executate în cofraje glisante marca....1) Manopera: 18.0492 3158.61
la construcţii cu înălţimea până la 15 m
Utilaj: 32.72 5726
inclusiv, în pereţi şi diafragme ;
Transport: 0 0
11 CA07N1 Turnarea cu pompa a betonului armat în mc 155 390.1262 60469.562
elementele construcţiilor, exclusiv cele Material: 314.705 48779.276
executate în cofraje glisante marca ...1) Manopera: 22.6772 3514.966
la construcţii cu înălţimea între 15 şi 30
Utilaj: 52.744 8175.32
m, în stâlpi izolaţi.
Transport: 0 0
12 CB24B# Cofraje pentru beton aparent cu textura mp 7200 77.5183 558131.905
neteda, calitatea III din panouri speciale Material: 19.4223 139840.703
refolosibile cu placaj tego de 15 mm Manopera: 55.536 399859.201
grosime,exclusiv sprijinirile, la constructii
Utilaj: 2.56 18432.001
avand inaltimea pana la 20 m inclusiv,
etansarea cofrajelor executandu-se cu Transport: 0 0
baghete de lemn de 82 x 19 mm la placi
si grinzi, exclusiv sprijinirile
13 CC02D1 Montarea armăturilor din oţel-beton în kg 126750 4.3539 551859.361
elemente de construcţii, exclusiv cele din Material: 3.706 469735.5
construcţiile executate în cofraje glisante Manopera: 0.6479 82123.861
la construcţii executate la o înălţime până
Utilaj: 0 0
la 35 m inclusiv, din bare fasonate având
diametrul peste 18 mm în grinzi şi stâlpi Transport: 0 0
şi de 12 mm în plăci cu distantier din
plastic
14 CB45A1 Susţineri din grinzi metalice extensibile la buc 1 48.674 48.674
construcţii având înălţimea până la 20 m Material: 0.08 0.08
inclusiv, grinzile rezemand direct pe Manopera: 48.594 48.594
pereţi sau pe panourile de cofraj ale
Utilaj: 0 0
pereţilor;
Transport: 0 0
15 CB45A1 Susţineri din grinzi metalice extensibile la buc 1350 48.674 65709.899
construcţii având înălţimea până la 20 m Material: 0.08 108
inclusiv, grinzile rezemand direct pe Manopera: 48.594 65601.899
pereţi sau pe panourile de cofraj ale
Utilaj: 0 0
pereţilor;
Transport: 0 0
16 CB44A1 Susţineri cu popi metalici extensibili tip buc 4050 10.4616 42369.48
PE 3100 R Material: 0.28 1134
Manopera: 10.1816 41235.48
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
17 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele mc 1050 390.4884 410012.825
construcţiilor, exclusiv cele executate in Material: 313.68 329364.005
cofraje glisante marca ...1) la construcţii Manopera: 70.8084 74348.82
cu înălţimea până la 35 m inclusiv în
Utilaj: 6 6300
planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea
plăcii peste 10 cm ; Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 42338.878


Total greutate materiale (tone) 855.9096

Material Manopera Utilaj Transport Total


Total Cheltuieli Directe 1997314.641 979721.636 59752.777 0 3036789.054

Alte cheltuieli directe


Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,2500% 0 22043.737 0 0 22043.737
asiguratorie
pentru munca

Material Manopera Utilaj Transport Total


Total Cheltuieli Directe 1997314.641 1001765.373 59752.777 0 3058832.791
Cheltuieli 10,0000% 305883.279
indirecte
Profit 5,0000% 168235.804

Total General fara TVA 3532951.874


TVA (19%) 671260.856
TOTAL GENERAL (Lei) 4204212.729