Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacău

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: INFORMATICĂ- TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR


PROFESOR:Benchea Marin Iulian
CLASA: a IX - a D
Profil : Științe sociale
Data: 02.03.2016
Unitatea de învăţare: Editoare de text: Microsoft Word
Tema lecției: Îmbinare corespondenţă
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe , priceperi şi deprinderi
Locul de desfăşurare: LABORATORUL DE INFORMATICA
Durata lecţiei: 50 min.
NIVELUL INIŢIAL AL CLASEI :
- Elevii au un nivel de cunoştinţe corespunzător programei şi au formate deprinderi de utilizare a
calculatorului;
- Elevii şi-au însuşit noţiunile teoretice legate de un procesor de texte;
- Elevii utilizează şi operează corect cu aplicaţia Word.

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE:
 OBIECTIVE COGNITIVE:
- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la disciplina respectivă, în capitolul procesor de
texte;
- Să folosească corect opţiunile din bara de meniuri şi instrumente în aplicaţii concrete;

 OBIECTIVE PSIHOMOTORII:
- Să-şi formeze deprinderi de utilizare corectă a opţiunilor puse la dispoziţia utilizatorului de
aplicaţie Word;
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;

 OBIECTIVE AFECTIVE:
- Formarea convingerii că utilizarea procesorului de texte Word permite realizarea unor
documente într-o formă atractivă;
- Să se implice cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei;
- Să se bucure de rezultatele muncii depuse;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să descrie comanda îmbinare corespondenţă


- să prezinte etapele de realizare a comenzii de îmbinare corespondenţă.
- să execute practic etapele de realizare îmbinării corespondenţei - aplicaţie.

STRATEGII DIDACTICE:

 PRINCIPII DIDACTICE: - principiul participării şi învăţării active;


- principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
- principiul conexiunii inverse;

 METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: - metode de comunicare orală: expunere, conversaţie, problematizare;


- metode de acţiune: exerciţiul, învăţare prin descoperire;

 PROCEDEE DE INSTRUIRE: - explicaţia în etapa de comunicare;


- învăţarea prin descoperire, prin rezolvare de probleme;
- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor;

 FORME DE ORGANIZARE: - frontală şi individual;


Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacău

 FORME DE DIRIJARE A ÎNVĂŢĂRII : - dirijată de profesor sau prin materialele didactice;


- independentă;
 MIJLOACE DIDACTICE: - soft educaţional,
- videoproiector,
- caiet,
- fişe de lucru;
- calculator.
 MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
-pentru elevi: -Tehnologia informaţiei si a comunicaţiilor – manual clasa a IXa, Mioara Gheorghe;
-Teste şi aplicaţii Word , editura Arves
-pentru profesor: -Metodica predării Informaticii şi Tehnologia Informaţiei: Carmen Petic,
Ştefania Crăcinescu, Daniela Popa ;

 METODE DE EVALUARE: - evaluare iniţială : întrebări orale;


- evaluare continuă pe parcursul lecţiei (fişe de lucru şi calculatorul).

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

 MOMENT ORGANIZATORIC: ( 2-3 min)

Se face prezenţa prin strigarea catalogului, se rezolvă unele probleme extradidactice apărute, se
stabileşte liniştea şi atmosfera propice activităţii didactice ( captarea atenţiei).

 REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR: ( 5 min)

- Întrebări din aplicaţia Word ( fişa nr.1).

 COMUNICAREA NOILOR CUNOŞTINŢE:

ANUNŢAREA TITLULUI LECŢIEI ŞI PREZENTAREA CONŢINUTULUI ( 30 min.) .

- Anunţarea subiectului pentru tema respectiva;


- Anunţarea obiectivelor urmărite;
- Anunţarea modului de desfăşurare a activităţii;

PREZENTAREA CONŢINUTULUI
Îmbinare corespondenţă

1) Comanda îmbinare corespondenţă este folosită atunci când avem nevoie de a trimite
o invitaţie sau o scrisoare la mai multe persoane. Textul este acelaşi, dar persoanele la
care trimiteţi invitaţia ( scrisoarea ) sunt diferite. Această comandă îmbină textul invitaţiei
cu numele persoanelor care vor primi această invitaţie (scrisoare).

2) Etape de realizare a comenzii de ÎMBINARE CORESPONDENŢĂ:

ETAPA I
- din meniul INSTRUMENTE , alegem comanda SCRISORI ŞI CORESPONDENŢĂ 
EXPERTUL ÎMBINARE CORESPONDENŢĂ, rezultă în
partea dreaptă o fereastră, în care veţi alege tipul de
document pe care doriţi să îl realizaţi ( scrisori, plicuri,
etichete,mesaje corespondenţă ). Dacă doriţi să creaţi o
invitaţie ( document ), veţi selecta opţiunea SCRISORI.
- pentru a trece mai departe apăsăm butonul
URMĂTORUL din partea de jos a ferestrei.

- se va deschide o fereastră ce vă va permite să alegeţi unde


veţi crea noua scrisoare ( în documentul curent sau puteţi
Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacău

folosi un document existent). Pentru a folosi documentul curent selectaţi opţiunea


UTILIZARE DOCUMENT CURENT.
- pentru a trece mai departe apăsăm butonul URMĂTORUL din partea de jos a ferestrei:
- se va deschide o fereastră ce vă va permite să precizaţi de unde luaţi datele. Dacă nu
aveţi nici o sursă creată alegeţi opţiunea de a crea o listă nouă prin selectarea opţiunii
TASTAREA UNEI NOI LISTE, şi apoi apăsarea butonului CREARE.

- se va deschide o fereastră ce permite editarea câmpurilor pe


care doriţi să le inseraţi în document.

Această fereastră cuprinde câmpuri


implicite, dar dacă doriţi să ştergeţi unele
câmpuri sau să adăugaţi câmpuri noi, apăsaţi
butonul PARTICULARIZARE, se deschide o
altă fereastră de dialog. Pentru ştergerea
câmpurilor utilizăm butonul cu eticheta
Ştergere iar pentru adăugarea de noi câmpuri
utilizăm butonul cu eticheta Adăugare.

- pentru a trece mai departe apăsăm butonul OK din partea de jos a ferestrei sau tasta
Enter, se deschide o fereastră în care introduceţi date pentru fiecare persoană. Pentru a
adăuga o înregistrare nouă apăsăm butonul cu eticheta INTRARE NOUĂ.
- pentru a trece mai departe apăsăm butonul Închidere, se deschide o fereastră în care se
stabileşte calea unde se doreşte a se salva
şi în dreptul etichetei Nume fişier se
introduce de la tastatură un nume ( ex. listă
îmbinare), şi se apasă butonul Salvare sau
tasta Enter, se obţine fereastra de mai jos,
în care apăsăm butonul OK din partea de
jos a ferestrei sau tasta Enter,
Pe bara de instrumente apare o nouă bară,

cu ajutorul butonului ( 6) de pe bara de instrumente se pot


introduce în document câmpurile care se doresc.

Pentru a adăuga în document câmpuri


apăsaţi butonul Inserare (Insert) iar la sfârşit
apăsăm butonul Închidere.

ETAPA II
Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacău

- se realizează scrisoarea ( invitaţia ).


- se salvează cu un nume ( ex. imbinare sursă), în acelaşi folder cu fişierul îmbinare listă.
ETAPA III

- se îmbină datele pe care le aveţi în listă cu textul scrisorii. Pentru aceasta va trebui să

executaţi clic stânga pe butonul ( 15) de pe bara de instrumente,

rezultă caseta de dialog, în care selectăm opţiunea


TOATE şi apăsăm butonul OK.
- se salvează cu un nume documentul obţinut ( ex. imbinare finală) în acelaşi folder cu
celelalte fişiere.

Aplicaţie:
Creaţi o îmbinare corespondenţă cu câmpurile <<NUME>>, <<PRENUME>>,
<<ORAS>>, <<TELEFON>>, pentru 4 persoane. In document se va scrie un conţinut
pentru o invitaţie la o zi de naştere, cu un text adecvat, având următoarele atribute:
- format oval
- contur realizat cu efecte de umbră
- culoare linie contur şi fundal.

TEXT
TEXT

- muncă indepedentă , exerciţiu.

7. REALIZAREA FEED-BACK-ULUI ( 5 min.)

 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.

O scurtă analiză privind modul de utilizare a calculatorului.

8. TEMĂ PENTRU ACASĂ ( 2 min.)

Aprofundarea operaţiei de Îmbinare corespondenţă printr-o aplicaţie practică pe calculator.


Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacău

Fişa nr. 1
Întrebări Răspunsuri aşteptate de profesor

1.Ce fişiere se obţin prin salvarea unui Fişiere de tip document, cu


document nou creat? extensia .doc;

2.Care sunt nivelele de tehnoredactare? Nivel document, paragraf, caracter;

3.Ce ne permite nivelul document? Permite alegerea formatului de


pagină, orientarea şi dimensiunile
marginilor;

4.Care este comanda utilizată pentru Fişier → Iniţializare pagină…;


executarea operaţiilor de la nivelul
document?

5.Care este comanda utilizată pentru Inserare → Numere de pagină ;


numerotarea paginilor intr-un document?

6.Ce comenzi conţine meniul fişier? Comenzi pentru lucru cu fişiere: ex:

7.Care sunt etapele de obţinere a unui Etape: a. Fişier→ Iniţializare


antet/subsol în care pagina pară să fie pagină → Aspect şi selectăm opţiunea
diferită de pagina impară? pagină pară diferită de cea impară→
OK.
b. Vizualizare →
Antet/Subsol

8.Care sunt etapele de obţinere a unei Etape: a. Scriem caracterul;


majuscule încorporate? b. selectăm caracterul scris;
c. Format → Majusculă
încorporată
d. Se selectează poziţia în
paragraf, nr. linii, font, distanţă text→
OK.

9.Ce ne indică comenzile urmate de trei Indică afişarea unei casete de dialog
puncte (…)? din care se pot selecta opţiunile dorite.

S-ar putea să vă placă și