Sunteți pe pagina 1din 1

Obiective psiho � motorii

OM1. sa utilizeze corect instrumentele de lucru �n exprimarea libera spontana;


OM2. sa se conecteze �n aplicatia Kahoot pe tabletele Samsung din laboratorul
Digitaliada
STRATEGIA DIDACTICA:

I. Resurse procedurale:
Metode si procedee: explicatia, demonstratia, observatia sistematica, conversatia,
exemplul, exercitiul, sinectica (dialogul dirijat), �nvatarea prin
descoperire,ciorchinele, activitatea practica individuala;
Forme de organizare: frontala si individuala;

II. Resurse materiale:


pentru profesor: albume de arta, carti de specialitate, planse demonstrative,
lucrari ale elevilor mai mari;
pentru elevi: h�rtie de desen A4, creioane HB, radiera, pasteluri,creioane cerate,
acuarele, tempera, acrilice, pensule de diferite dimensiuni ;

III. Forme si tehnici de evaluare: observatia sistematica (partiala, finala),


autoevaluare, evaluare de catre colegi, test �n aplicatia Kahoot cu generarea unui
cod de catre profesor pe proiector- calculator, iar elevii pe tabletele din
laboratorul Digitaliada.La sf�rsitul testului de 10 min prezentarea punctajului
fiecarui elev.
IV. Temporale: 1 ora (durata orei 50 minute).
V. Spatiale: sala Digitaliada
VI. Umane: elevii din clasa a VII a.