Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

Practică observativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROPUNĂTOR:
DATA:
CLASA:
ARIA CURRICULARĂ:
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
TEMA LECŢIEI:
TIPUL LECŢIEI:
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode:

Mijloace:

Forme de organizare:

EVALUARE:

BIBLIOGRAFIE:
Secvenţele Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii *
lecţiei

Ob. op.
Dozare
Metode Mijloace Forme de
organizare
C G I