Sunteți pe pagina 1din 8

Prohodul Maicii Domnului

Starea I
1.În mormânt Viaţă 10.Drept-măritori preoţi
Ai fost pus, Hristoase, Şi popor credincios
Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt Cu smerenie cădem la sicriul tău
Şi se mută la viaţa cea de sus. Prea curată Maica Lui Emanuil.

2.Tu născând Viaţa, 11.Mulţimea de pustnici,


Pe a tot-Dumnezeu Cete de cuvioşi
Şi viaţa, Prea Curată schimbând-o O, voi tineri şi fecioare, cu cei bătrâni
La viaţa cea de sus te-ai şi mutat. Cântaţi adormirea prea Curatei Maici.

3.Te mărim pe tine, 12.O voi domnitori mari,


Maică prea curată, Toţi acum lăudaţi
Şi-adormirea ta cinstim, prăznuind-o Strămutarea prea curatei Împăratese
Cu solirea-ţi pururea fiind păziţi. Ce-a născut pe Împăratul tuturor.

4.Fericimu-te toţi, 13.Cine dar va spune


O, prea sfântă Maică, Bucuria multă
Închinându-ne cinstitei tale mutări, Ce-a cuprins pe Maica Domnului Iisus
Cea de care îngerii s-au minunat. Când i s-a vestit mutarea Ei la cer.

5.Te mărim pe tine, 14.Suind Prea Curata


Maică a Lui Hristos,
Care fără de sămânţă ai zămislit
Muntele Eleon
Şi în mână de la înger floare luând 1
Şi a a ta mutare toţi o preamărim. Către Cel născut din Ea se închina.

6.Fericimu-te toţi, 15.A muntelui saduri


Maică a Lui Hristos Ţie ţi se-nchină,
Ceea ce-ai pricinuit pe noul Adam, Prea Curată, văzând ramura de finic
Şi-adormirea-ţi cu credinţă o cinstim. Ca la Maica Celui atotziditor.

7.Te mărim, Fecioară 16.Glasul Celui de sus


Pururea cinstită Fără veste-a grăit
Şi icoanei tale ne închinăm, De mutarea ta iubitului ucenic,
Ca la oglindirea sfântului tău chip. În Efes fiind cu slujba lui Hristos.

8.Fericimu-te toţi, 17.“Mergi la Ghetsimani


Maică a Lui Hristos, Iute şi prea degrab,
Ca pe rugătoarea pururea pentru noi Căci se mută Maica Domnului sus la cer,
Şi ca pe o solitoare pentru toţi. Făcând cea de pe pământ mutarea sa”.

9.A fericiţilor 18.O, minuni străine,


Tăi părinţi străluciţi, Mari şi dumnezeieşti,
Tu prea fericită fiică lor te-ai făcut Cum de nori pe sus, Curată, s-aduseră
Şi pe toate neamurile ai întrecut. La înmormântarea ta, Apostolii!
19.Venind de la margini 29.Minune prea mare
Ceata de ucenici Este a se vedea,
Minunat de nori purtatu-s-a prin văzduh, Cum ceea care Viaţa lumii născu
Ca să-ngroape trupul Maicii Lui Hristos. Morţii cei fireşti părtaşă s-a făcut.

20.De la margini vine 30.Prunc fiind Iisus,


Ceata de ucenici, Fiul Celui de sus,
Ca să-ngroape în mormânt preasfântul său trup, Se purta de prea curatele tale mâini,
Cea mutată negrăit de pe pământ. Iar acum El poartă-n mâini sufletul tău.

21.Dintre ale lumii 31.Ucenice Petre


Margini pân-la margini, Şi ceilalţi ucenici
Adunându-se soborul apostolesc Bun rămas de petrecanie cuvântând
Pe Cea fără de prihană preamăresc. A cânta începeţi Maicii Domnului.

22.Coruri de la Arhangheli 32. Fericimu-te toţi,


Şi de la îngeri cete Maică prea curată,
Adunându-se la sfântă mutarea ta, Şi mutarea-ţi prăznuind, cu toţi te cinstim,
Te măresc în cânturi, spăimântându-se. Căci te-ai dus de pe pământ la cei de sus.

23.Stăpânul ca Fiu dând 33.Mutatu-te-ai de jos


Haruri Maicii Sale, La viaţa de sus,
Din cereştile lăcaşuri s-a pogorât, Dară oştile de îngeri s-au înspăimântat,
Ca pe-al Maicii Sale Duh să-l poarte sus. Când al tău duh Tatălui ceresc ai dat.
2
24.La a ta curată, 34.Duşmanii tăi cei răi,
Cinstit-adormire, Şi prea înşelători
A venit întreg soborul cel îngeresc, Vrând să-ţi ardă trupul ca nişte păgâni
Iară ceata de apostoli te plângea. S-au orbit de dreapta Celui Prea Înalt.

25.Adevăr minune 35.Sabie grozavă


Străină-i a privi Cu tăierea sclipi
Şi-a vedea pe Dumnezeu ca un om primind Împotriva celui singur semeţ pornit
În mâini sufletul prea sfintei Sale Maici. Spre curata Maică a Lui Dumnezeu.

26.Ceea ce suit-ai 36.Nemernicul vrăjmaş,


La lăcaşuri cereşti Patul vrând a-ţi surpa,
Nu lipsi, Stăpâna noastră, privind spre noi, Nevăzut a pătimit tăierea de mâini
Spre cei ce cu drag cinstim mutarea ta. Ticaloase ce de pat s-au fost atins.

27.Înălţând Fecioara 37.A cereştilor oşti,


Mâinile sale-n sus Dulci cântări şi frumos
Credincioşii toţi se roagă a fi păziţi Potrivite s-auzeau de toţi ce erau
Prin mutarea Ei la Fiul său iubit. Privind adormirea Maicii Domnului.

28.Mori acum şi te duci 38.Ceea ce născut-ai Pe Hristos Viaţa,


La viaţa de sus Spune dară cum de moarte te-mpărtăşişi?
Ci să nu ne părăseşti pe noi, robii tăi, O cunoaşte numai Cel născut al tău.
Veşnic trează Solitoare pentru toţi.
39.Prea curată Maică 49.Mulţime de oameni
Prea cinstită Sfântă, Laudă pe Pruncă,
După strălucit-acum adormirea ta, Mărind, Prea Curată, şi adormirea ta
Apără pe cei ce cred întru Hristos. Cea cântată de soborul îngeresc.

40.Pe cei ce mutarea-ţi


Credincios prăznuiesc, 50.A toţi credincioşii
Tu-i acoperă şi-i apără de nevoi, Din nevoi scăpare,
Prea curată totdeauna rămânând. Miluieşte, Născătoare de Dumnezeu,
Pe câţi cântă astăzi adormirea ta.
41.Din grele primejdii
Şi de limbi viclene 51.În mormânt Viaţă
Scapi pe cei ce cântă-acum adormirea ta, Ai fost pus, Hristoase,
Prea cinstită Solitoare-a tuturor. Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt
Şi se mută la viaţa cea de sus.
42.Către Domnul te am
Solitoare şi-ajutor, Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul:
Prea curată Născătoare de Dumnezeu, ”Că s-a binecuvântat numele Tău…”
Ca Tu din primejdii să mă mântuieşti.

43.Înainte îţi stăm,


Maica Lui Dumnezeu,
Pomenirea ta din inimă lăudând,
Cântări sfinte cu buzele versuim.
3
44.Însufleţite Cer
Ce-ncăpuşi pe Domnul,
La cerească locuinţă te-ai ridicat
Şi pe lumea cea de sus ai luminat.

45.Cei ce cu dorinţa
Săvârşim, prea sfântă
Maică şi Fecioară, astăzi mutarea ta,
Mântuiţi să fim de patimi ne rugăm.

46.Proorocul David,
Strunindu-şi lăuta,
Te mareşte Prea Curată, cântându-te
Şi-adormirea ta cu drag vestind-o.

47.Credincioase cete
Cântă chivotului
Împletite versuiri de cereşti cântări
Celei duse la odihna cea de sus.

48.Ţie, ce născut-ai
Pe Hristos Viaţa
Cu credinţă îţi cântăm şi te prea cinstim
Şi mutarea ta, Fecioară o mărim.
STAREA A DOUA 11.Noul Israel,
1. Cade-se acum, Acum după sfânta datorie.
Ca să te mărim, Fecioara Maică Cu cântări dumnezeieşti preamăreşte-n cor
Mai cinstită fiind şi mai mărită mult A Fecioarei ducere la cei de sus.
Decât toate cetele cele de sus.
12.Pe cei ce-ţi cântăm
2.Cade-se acum Cu credinţă, Preacurată Maică
Să te fericim, Fecioara Maică, Ce-ai născut pe Împăratul cerurilor,
Fericită totdeauna adevărat, Binecuvânteaza-ne pe noi de sus.
Mai mărită decât cei ce au ochi mulţi.
13.Prea curate mâini
3.A te ferici Tinzând către Dumnezeu, Fecioară,
Se cuvine, pururea Fecioară, Ca o buna miluieşte şi-acoperă
Ca născând pe Făcătorul tău te-ai făcut Pe toţi care-şi pun nădejdea-n mila ta.
Decât cerurile cu mult mai presus.
14.Priveghelnică
4.Ca să te mărim Rugăciune, curată Fecioară,
Se cuvine, Născătoare, Doamnă Primeşte acum cu milă şi cererea
Ca prin ale tale rugi să ne-acoperim Celor ce cinstim cu drag mutarea ta.
Pentru adormirea ta cea sfânt-acum.
15.Pomeneşte-ne,
5.Toţi cei credincioşi Maică şi Fecioară Preacurată,
Ai curatei Maice şi Fecioare Prin a ta mutare sfânta, rugâmu-te
Adormirea-ţi cântând, zicem: bucură-te,
Solitoarea noastră caldă-a tuturor;
Şi a noastre greşeli nu le socoti.
4
16.Din multe nevoi,
6.Primeşte-acum Întâmplări, necazuri, izbăveşte
De petrecere cântări, Fecioară, Pe acei care în tine nădăjduiesc
Maică a Tot-Împăratului Dumnezeu Şi cinstire adormirii tale dau.
Şi trimite pace credincioşilor.
17.Ucenicii toţi
7.Monahi mulţi şi sfinţi La sicriul tău sosind în grabă,
Şi-ale cuvioşilor soboare, Prin văzduh fiind purtaţi de pe unde-au fost,
Cum şi cetele bărbaţilor credincioşi, În genunchi, Fecioară, ţi s-au închinat.
Din evlavie cu toţii te măresc.
18.Toţi au povestit
8.Cete tinereşti, Celei sfinte şi neprihănite,
Cu fecioarele drept credincioase, Cum au fost răpiţi de nori din locurile
De petrecere cântare strigaţi acum, Unde stau şi predicau noroadelor.
Pentru Maica sfânt-a lui Emanuil.
19.Fără de bărbat
9.Trupul pământesc Ai născut, Fecioară Preacurată
Văzând ceata ucenicească, Dar şi moartă tu fiind, nu ai putrezit
Al tău, Maica Ziditorului tuturor, Şi-ndoită închinare ai primit.
Cu sfială tronul tău ţi l-au purtat.
20.Cel de Dumnezeu
10.Credincioşii toţi Primitor trup, ceata de Apostoli
Fericim pe cea acum mutată Îl îngroapă-acum strigând cu-ale tale rugi,
Către ceruri, Născătoarea de Dumnezeu, Moştenirea ta, Stăpână, apără.
Că pe dânsa solitoare s-o avem.
21.Toţi Arhanghelii, 31.Lanţurile rup
Stăpânii, Domnii şi Puteri toate, Ale tale rugi, curată Pruncă,
Limbi, popoare, neamuri ale pământului Şi din toată munca scapi pe cei ce cinstesc
Adormirea Preacuratei lăudaţi Cu credinţă sfântă adormirea ta.

22.Vas ales fiind, 32.Strigă, o David,


Pavel a cântat pe Preacurata, Născătoarei de Dumnezeu, lira
De petrecere cântare a glăsuit Răsunându-ţi: auzi fiică mutarea ta
Pentru ceea ce e mai presus de cer. Către ceruri sus, de jos de pe pământ.

23.Sfărâmă Moisi 33.Minunat a fost


Mânios, a Sinaiului table, A privi de jos spre cer cum pleacă
Iar Stăpânul pe aceea ce L-a născut Cerul cel însufleţit, Dumnzeule!
O păzeşte-n ceruri vie pururea. Minunate-s, Doamne, lucrurile Tale.

24.De mâini fu lipsit 34.Cete îngereşti


În chip nevăzut semeţul vrăjmaş Al tău pat cu bună-cuviinţă,
Care-n faţa ucenicilor a încercat Maică şi Fecioară, ţi l-au acoperit
Sicriul tău să răstoarne, o Maică! În vremea când Tu, Curat-ai adormit.

25.Versuia cu glas 35.Danţuri netrupeşti


Mulţimea de oştire cerească, Cu dumnezeiască cuviinţă
De la margini pe pământ tainic alergând Cânt-acum, Curată, Cerul însufleţit,
La-ngroparea Maicii Lui Emanuil… Spre cereştile odihne Tu mergând.
5
26.Cu dumnezeieşti, 36.Către cer de jos
Cuvioase cântări împletite, Al lui Aaron toiag se mută,
Îngroparea Născătoarei de Dumnezeu Care pe Hristos nespus L-a fost odrăslit
Veniţi ca şi noi, acum, să lăudăm. Şi rodeşte pomul vieţii veşnice.

27.La mutarea ta, 37.Pe cea de demult


Maică şi Fecioară Preacurată, Scară-naltă de Iacov văzută,
Ţi-au cântat cu duioşie îngerii toţi, Cea pe care o întări Iisus cu trup,
Şi mulţime mare de popor creştin. S-a mutat acum de pe pământ la cer.

28.Tu, dintre femei 38.Patul tăinuit,


Întrecut-ai hotarele firii, Ne-ntinată Maică şi Fecioară,
Căci tu singură avuşi adormirea ta, La prea-sfinte locuinţe se suie acum
Mai mărită decât orice muritor. Nelipsit a locui cu Fiul Său.

29.Preoţi şi popor 39.Cartea curată,


Adormirea-ţi cântă lăudând-o În care cu trup s-a scris Cuvântul,
Dezlegarea datoriilor ne rugăm Se închide şi se mută, puindu-se
Dă-ne Maica Domnului la toţi acum. Întru ale Fiului curate mâini.

30.Pe cei ce-au greşit, 40.Daruri daţii-ţi-a


Maică şi Fecioară Preacurată, Peste fire, Fiul tău, Fecioară,
Sfântă Pruncă, miluieşte-i, că mânecă Nelipsit, Preasfântă Pruncă păzindu-te
La locaşul tău cel ce-i dumnezeiesc. Şi suindu-te la viaţa veşnică.
41.Cu adevărat 51.Cade-se acum,
Ca pe o aleasă smirnă sfântă Ca să te mărim, Fecioara Maică
Te sălăşluieşte-n Sfânta Preasfintelor Mai cinstită fiind şi mai mărită mult
Cel Atoateziditor şi Fiul Tău. Decât toate cetele cele de sus.

42.Viaţa a răsărit Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul:


Dintru tine, Preasfântă Fecioară, ”Că s-a binecuvântat numele Tău…”
În ce chip, dar trupul cel neîntinat
Se făcu acum morţii împărtăşit?

43.Casă te-ai văzut,


Preacurată Fecioară, vieţii,
Deci murind, îndată te-ai şi învrednicit
Totdeauna cu Hristos a vieţui.

44.Înstrunind acum
Buze prea curate-n loc de coarde,
Maicii Atotfăcătorului Dumnezeu
Imnuri de petrecere să întocmim.

45.Înălţarea-n cer
A curatei Maicii Tale, Doamne,
A unit acum pe oamenii cu îngerii,
Ţie lăudări de obşte aducând.
6
46.Pământeşti numiri,
Domnitori ce judecaţi noroade,
Tineri, tinere, cântare toţi să-nălţăm
Maicii Împăratului Hristos din cer.

47.Pomenirea ta
Cea cinstită, Preacurată Maică,
Lăudându-ţi, o măresc toţi cei ce trăiesc
Şi făptura toată cu smerenie.

48.Prunca odrăslind
Dintru a lui Iesei tulpină,
Omeneşte Maica Lui Dumnezeu muri
Şi-mpreună cu Fiul tău vieţuieşti.

49.Pământenilor,
Săltaţi şi vă minunaţi acuma,
Ca Muntele cel Preasfânt şi dumnezeiesc
Desfătare a aflat la Fiul său.

50.Arătatu-s-a,
Preacurată, moartea ta pod vesel,
Pe care-ai trecut la ceruri de pe pământ
Şi la Fiul tău odihnă ai aflat.
STAREA A TREIA 13.La cereşti lăcaşuri
1.Neamurile toate Acum mergând Maica
Laudă-ngropării Pe cei ce-ţi cântă scapă-i.
Tale Fecioară, cântă.
14.Cetele slăvite
2.Neamurile toate Trecând pe Fecioara
Te fericesc Doamnă, La cer, au proslăvit-o.
Că eşti Lui Hristos Maică.
15.Prea curată Maică,
3.Neamurile toate Fericimu-te cu
Te fericesc, Maică Ai tăi prea-sfinţi născători.
Cu daruri dăruită.
16.Tu, născând viaţa,
4.Limbile pe tine Preacurată, cum mori
Te fericesc Sfântă, Biruind legea firii?
A Lui Dumnezeu Maică.
17.O, minuni străine,
5.Ceata de Apostoli Ziditorul cum ia
Alergaţi cu râvnă Al Maicii Sale suflet!
La îngroparea Maicii.
18.S-alergăm îndată
6.Ceata de Apostoli La groapa Preasfintei
A venit din margini Şi dobândi-vom milă.
Să-ngroape Fecioara.
19.Bucură-se totul 7
7.Fricos te-mpresoară De a ta Preasfântă
Cetele de îngeri Şi cerească mutare.
La prea slavita-ţi moarte.
20.Cerul şi pâmântul
8.Cu sobor de îngeri Cântec de mutare
Se pogoară Fiul Glăsuiesc Preacuratei.
Să ia al Maicii Lui duh.
21.Lumii mântuire,
9.Deşi mori, Fecioară Stăpână, arată
Dar te-nalţi la ceruri, Întru a ta mutare.
La prea-iubitul tău Fiu.
22.De finic mlădiţe.
10.Preoţi lăudaţi toţi Ca Lui Hristos, Maică
Pe a Domnului Maică Ţie-acum aduc.
Ce în cer se strămută.
23.Din a lumii margini,
11.Laudă din ceruri, Cei trimişi la tine
Să se glăsuiască Se adunară, Maică.
La adormirea Maicii.
24.Către a Sa Maică,
12.Satul Ghetsimani Astăzi de la ceruri
Slăveşte mormântul S-a pogorât Stăpânul.
De-a pururea Fecioarei.
25.Astăzi lumea toată,
S-a sfinţit cu totul
Prin Sfânta-ţi adormire.
38.Ingerii te canta,
26.Astăzi dar, Fecioara Maica si Fecioara,
Şi Maica Vieţii, Intru a ta mutare.
Sus, către ceruri s-a dus.
39.Se întărâtară,
27.Mă spăimânt, Fecioară, În zadar Iudeii
Petru striga ţie Asupra ta, Fecioară.
Când stai întinsă moartă.
40.Gânduri pângărite,
28.Mă spăimânt, Fecioară, Cugetat-au, Doamnă
Văzându-te-ntinsă Asupra trupului tău.
Pe pat, stigat-a Pavel.
41.Preasfântă Fecioară,
29.La cereşti lăcaşuri, A Domnului Maică,
Te-ai mutat cu totul Pe cântăreţi mângâie.
De jos, Fecioară Maică.
42.Sfântă Pruncă, Maică
30.Frică ia mulţimea, Roagă pe al tău Fiu
De cinstita-ţi moarte Pentru toţi care-ţi cântă.
Trupească Preacurată.
43.Robitor ce cântă,
31.Cete credincioase, Cere mântuire
Mărescu-ţi, Fecioară, De la Hristos Cuvântul.
Slăvita-ţi adormire.
44.Din toată nevoia 8
32.Vie eşti şi-n moarte, Scapă, Preacurată,
Fără de sămânţă Pe ai tai dreptcinstitori.
Născând Viaţa lumii.
45.Din toată ispita,
33.Soarele cel mare Scapă, Preacurată,
Te-a luat la Sine, Pe ai tăi dreptmăritori.
Norule cel uşurel.
46.Dă-ne mântuire,
34.Din părţile depărtate, Celor ce cu lacrimi
Corul de Apostoli Icoana ta o cinstim.
S-a strâns să cânte ţie.
47.O Treime Sfântă,
35.Cetele de îngeri, Tatăl, Fiul şi Duh Sfânt
Coruri de Apostoli, Mântuieşte-ne pe noi.
Mărescu-te, Fecioară.
48. Candela luminii
36.Pe cei care cântă Prea curată Pruncă,
Şi veghează, Doamnă, Nu ne lăsa uitării.
La tronul tău păzeşte-i.
49.Neamurile toate
37.Limbi, noroade, neamuri, Laudă-ngropării
Îngropaţi cu frică Tale Fecioară, cântă.
Pe Solitoarea voastră.

S-ar putea să vă placă și