Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea ~i inspectia carcaselor de bovine, ovine ~i porcine, conform normelor UE 159

!500 carcase I Metoda rigletei (metoda manuala)


ator masurand A fost pusa la punct pentru a fi utilizata In abatoarele In care se sacrifica mai putin
3J. de 200 porci/saptamana sau In caz de oprire accidentala a aparatelor electronice de
clasificare.
Aceasta metoda se bazeaza pe 3 variabile (fig. 7.37), ~i anume: tipul sexual, grosi-
mea minima a grasimii pe seqiune ~i grosimea minima a mu?chiului Gluteus medius,
pe seqiune.
Ecuatiile de prediqie a continutului In carne slaba, pornind de la masuratorile pe
carcasa calda, exprimate In mm, sunt:
• pentru femele:
Y = 54,84 -0,545 G + 0,194 M;
• pentru castrati:
Y = 48,35 - 0,488 G + 0,255 M.
Pentru a facilita utilizarea acestei metode, a fost conceputa o rigleta speciala (fig. 7.38),
metoda CGM
o fata a acesteia pentru masurarea ~i clasificarea carcaselor provenite de la castrati, iar
cea de-a doua pentru femele.

)zstem AG. El
itea de a lnre-
:"! ultimele 2-3
ial cu ~oriciul,
Aparatul anali-
;c) ~i grosimea

itori lor pe car-

Fig. 7.37 - Locurile de masurare prin metoda rigletei

:i o viteza mai
sele cu numar

6 5 4
Cla111m1nt Pore en TVM
MAlecastre Verelon 98.03

Femell OFIVAL . ITP . INAA

Fig. 7.38 - Rigleta de clasificare