Sunteți pe pagina 1din 1

Locuri repartizate la Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca pentru sesiunea de

admitere ianuarie 2020:

Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție, cu frecvență, durata studiilor 1 an

Unitatea de Specializarea/ Nr. total Nr. locuri


învățământ calificarea locuri Nr. Dintre care
locuri/beneficiar Romi Minorități

Școala de Agenți de Agent de poliție 162 150 IGPR, 2 3 3


Poliție ”Septimiu DGA, 10 DGP
Mureșan”, Cluj-
Napoca

Înscrierile se fac până la data de 15 noiembrie 2019 la inspectoratele județene de poliție, în raport
de domiciliul/reședința înscrisă în actul de identitate.

Concursul de admitere se organizează în intervalul 10-23 ianuarie 2020, iar perioada de școlarizare
fiind februarie-decembrie 2020.