Sunteți pe pagina 1din 4

LP1

Neurocraniul

Frontalul
Este situat în partea anterioară a craniului.
Faţa anterioară prezintă:
- pe linia mediană: Sutura metopică
Glabella
- lateral: Bose frontale laterale
Faţeta temporală a frontalului
Creasta laterală a frontalului
Faţa inferioară prezintă :
- pe linia mediană: şanţul etmoidal
Spina nazală a frontalului
Orificiile de deschidere a sinusurilor frontalului
- lateral: fosa orbitară
Foseta lacrimală
Foseta trohleară.
Faţa posterioară:
- pe linia mediană: şanţ pentru sinusul venos longitudinal superior;
Creasta frontalului
Gaura oarbă
- lateral: fosele frontale
Bosele orbitare.
Marginea anterioară prezintă:
- şanţul nasal
- arcada sprâncenară
- gaura supraorbitară
- apofizele orbitare internă şi externă.
Marginea superioară se articulează cu oasele parietale formând sutura coronară.
Marginea posterioară se articulează cu aripile mici ale sfenoidului.

Parietalul
Este un os pereche situate în spatele frontalului, înaintea occipitalului şi deasupra
temporalului.
Faţa externă prezintă:
- bosa parietală
- linia curbă temporală superioară
- linia curbă temporală inferioară
Faţa internă prezintă:
- fosa parietală
- ramificaţii determinate de artera meningee mihlocie
- zona decolabilă.
Marginea superioară se articulează cu osul de partea opusă formând sutura sagitală.
Marginea anterioară se articulează cu frontalul.
Marginea posterioară se articulează cu occipitalul pentru a forma sutura lambdoidă.
Marginea inferioară se articulează cu solzul temporalului pentru a forma sutura
scuamoasă.

Etmoidul
Este un os median, nepereche situate în şanţul etmoidal al frontalului.
Lama verticală este împărţită de lama orizontală în două porţiuni:
- una superioară – crista galli;
- una inferioară – lama perpendiculară a etmoidului.
Lama orizontală este patrulateră şi este împărţită de lama verticală în două jumătăţi –
jgheaburile olfactive. Prezintă găurile olfactive, fanta etmoidală şi gaura etmoidală.
Masele laterale prezintă:
- faţa externă (os planum) care ia parte la formarea peretelui intern al orbitei;
- faţa internă ia parte la formarea peretelui extern al foselor nazale. Prezintă
cornetele nazale superior şi mijlociu care delimitează cu peretele extern al foselor
nazale meaturile superior şi mijlociu;
- faţa superioară se articulează cu frontalul;
- faţa inferioară prezintă în partea extenă apofiza unciformă.
- faţa anterioară se articulează cu lacrimalul;
- faţa posterioară se articulează cu corpul sfenoidului şi palatinul

Sfenoidul
Este un os median, nepereche şi simetric, fiind alcătuit din corp, aripi mici, aripi mari şi
apofize pterigoide.
Corpul are formă cubică, cu 6 feţe.
Faţa superioară prezintă:
- jugum sphenoidale;
- şanţul olfactiv;
- crista cribrosa;
- şanţul chiasmatic;
- şeaua turcească delimitată de apofizele clinoide anterioare şi posterioare;
- lama patrulateră.
Faţa inferioară prezintă:
- creasta inferioară a sfenoidului;
- ciocul sfenoidului.
Faţa anterioară prezintă:
- creasta sfenoidală;
- şanţ vertical;
- orificiul de deschidere al sinusului sfenoidal;
Faţa posterioară se articulează cu occipitalul.
Feţele laterale dau inserţie aripilor mari. Între faţa laterală şi aripile mari se găseşte şanţul
sinusului cavernos.
Aripile mici au formă triunghiulară şi se desprind de pe faţa antero-superioară a corpului.
Aripile mari au formă de semilună care prezintă:
- faţa postero-superioară (cerebrală) cu impresiuni mamilare şi impresiuni digitale;
- faţa anterioară ia parte la formarea peretelui extern al orbitei;
- faţa externă prezintă creasta sfeno-temporală;
- marginea anterioară se articulează cu osul zigomatic;
- marginea externă se articulează cu solzul temporalului;
- marginea internă prezintă gaura rotundă, gaura ovală şi gaura spinoasă.
Apofizele pterigoide sunt formate dintr-o bază, două aripi (internă şi externă) şi fosa
pterigoidă.

Temporalul
Este os pereche alcătuit din: stâncă, solz şi osul timpanal.
Stînca temporalului are formă de piramidă patrulateră cu patru feţe:
Faţa antero-superioară prezintă:
- foseta gaseriană;
- eminentia arcuata;
- tegmen timpani;
- hiatusul lui Fallope şi hiatusurile accesorii.
Faţa postero-superioară prezintă:
- şanţ pentru sinusul venos pietros inferior
- meatul acustic intern
- foseta subarcuată;
- foseta ungveală.
Faţa antero-inferioară este mascată de osul timpanal.
Faţa postero-inferioară este alcătuită din 3 zone.
Zona externă prezintă:
- apofiza mastoidă
- apofiza stiloidă
- gaura stilo.mastoidiană
- faţeta jugulară.
Zona mijlocie prezintă fosa jugulară.
Zona internă prezintă:
- orificiul inferior al analului carotidian;
- orificiul pentru nervul carotico-timpanic;
- foseta pietroasă.
Vârful stâncii conţine orificiul superior al canalului carotidian prin care trece artera
carotidă internă.
Solzul temporalului prezintă apofiza zifomatică, ce împarte faţa externă a solzului
temporalului în 3 porţiuni.
Porţiunea superioară se articulează cu parietalul şi marea aripă a sfenoidului.
Porţiunea inferioară prezintă:
- planum subtemporale
- creasta temporală
- condilul temporalului
- cavitatea glenoidă a temporalului.
Porţiunea retromeatică prezintă spina retromeatică a lui Henle.
Osul timpanal are forma unui cerc incomplete cu:
- faţă anterioară care ia parte la formarea cavităţii glenoide;
- faţă posterioară care delimitează împreună cu solzul meatul acustic extern;
- margine superioară;
- margine inferioară cu apofiză vaginală
- margine externă;
- margine internă.

Occipitalul
Este un os median, nepereche şi simetric situate la partea posterioară a neurocraniului.
Faţa postero-inferioară prezintă:
- foramen magnum;
- suprafaţa bazilară cu tuberculul faringian, foseta naviculară şi foseta faringiană;
- solzul occipital cu protuberanţa occipitală externă şi liniile nucale superioară şi
inferioară;
- condili occipitali cu găurile condiliene anterioară şi posterioară.
Faţa antero-superioară prezintă:
- şanţul basilar;
- protuberanţa occipitală internă;
- şanţ pentru sinusul venos pietros superior;
- creasta occipitală internă;
- fose cerebrale;
- fose cerebeloase.
Marginile superioare se articulează cu oasele pareitale.
Marginile inferioare delimitează cu oasele occipitale găurile rupte posterioare (găurile
jugulare).

S-ar putea să vă placă și