Sunteți pe pagina 1din 6

CENTRUL DE CERCETĂRI PRIVIND INFORMAREA ASUPRA MEDICAMENTULUI

Trimestrul 2
Nr. 2 / An 7 (2016)

BULETIN DE FARMACOVIGILENŢĂ

Buletinul de Cuprins
Farmacovigilenţă
Risc de reactivare a infecției cu virusul hepatitei B la pacienții tratați cu
2
apare trimestrial şi inhibitori de tirozin-kinază BCR-Abl
constituie un
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a declanşat o investigaţie 3
material informativ
şi educaţional în Încetarea comercializării spray-urilor care conţin fusafungină 4
domeniul
farmacovigilenţei. Agenția Europeană a Medicamentului inițiază evaluarea riscului de
amputații ale degetelor membrelor inferioare, asociat medicamentului 5
Prin acesta dorim să
canagliflozin
venim în sprijinul
profesioniştilor din
domeniul sănătăţii,
având ca scop final
utilizarea raţională a
medicamentelor în
interesul sănătăţii
Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului
pacienţilor.
Buletinul de
are ca obiectiv principal „promovarea utilizării raţionale a medicamentelor prin
Farmacovigilenţă
furnizarea informaţiei despre medicament, informaţie ştiinţifică, obiectivă, actualizată,
poate fi accesat on-
procesată şi evaluată corect”.
line la Acest obiectiv este realizat prin:
www.cim.umfcluj.ro  Publicarea şi diseminarea de informaţii din domeniul medicamentului în rândul
profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi/sau a consumatorilor;
 Elaborarea de răspunsuri la întrebările legate de medicamente, adresate de către
profesioniştii din domeniul sănătăţii, folosind o bază de date şi o sursă de referinţă de
înaltă calitate;
 Iniţierea şi desfăşurarea de programe educaţionale şi de cercetare în domeniul
farmacovigilenţei.
Page 2 B U L ET I N D E F A RM A C O V I G I L E N Ţ Ă N r . 2 / A n 7 (2 0 1 6 )

Risc de reactivare a infecției cu virusul hepatitei B la


pacienții tratați cu inhibitori de tirozin-kinază BCR-Abl

O evaluare recentă a datelor rezultate din studii clinice și din studii de monitori-
zare post-marketing a evidențiat un risc crescut de reactivare a infecției cu viru-
sul hepatitei B (HBV) la pacienții tratați cu inhibitori de tirozin-kinază BCR-Abl
(ITK BCR-Abl).

Unele dintre cazurile raportate au fost grave, infecția cu HBV determinând


insuficiență hepatică acută sau hepatită fulminantă care fie a impus efectuarea
Asist. Univ. Dr. Cristina transplantului hepatic, fie a dus la deces. De asemenea, studiile au arătat faptul
Pop că reactivarea infecției cu HBV poate să apară în orice moment al tratamentului
cu ITK BCR-Abl. Această reactivare a infecției cu HBV este considerată un efect
de clasă al ITK BCR-Abl, deși mecanismul prin care apare și frecvența apariției
în timpul tratamentului, nu sunt cunoscute încă.

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), prin Autoritățile Naționale Com-


petente va modifica rezumatul caracteristicilor produsului pentru toți
reprezentanții clasei ITK BCR-Abl, pentru a menționa noua informație legată de
siguranță.

Recomandările pentru profesioniștii din domeniul medical sunt:


 Inainte de inițierea tratamentului cu ITK BCR-Abl, pacienții ar trebui să
fie testați pentru a exclude prezența infecției cu HBV;
 Inainte de a începe tratamentul cu ITK BCR-Abl, în cazul pacienţilor se-
Sursa:
ropozitivi pentru HBV (inclusiv la cei cu infecție activă), dar și a pacienţi-
https:// lor seropozitivi pentru HBV în timpul tratamentului, ar trebui consultați
assets.publishing.service.gov.
uk/
specialiști în afecțiuni hepatice;
media/5731b42be5274a037b0  Pacienții purtători ai HBV, care necesită tratament cu ITK BCR-Abl, ar
00005/ trebui monitorizați atent pentru a identifica semne și simptome ale
tyrosine_kinase_inhibitors_D
HPC_sent_11_April_2016.pdf infecției active pe parcursul tratamentului dar și câteva luni după finali-
https://www.gov.uk/drug-
zarea terapiei.
safety-update/bcr-abl-
tyrosine-kinase-inhibitors-risk
-of-hepatitis-b-reactivation
Denumire
DCI Producător Indicații
comercială
Imatinib Glivec® Novartis Europharm Leucemia mieloidă cronică, tumori
Ltd. gastrointestinale
Dasatinib Sprycel® Bristol-Myers Squibb Leucemia mieloidă cronică, leucemia
limfoblastică acută
Nilotinib Tasigna® Novartis Europharm Leucemia mieloidă cronică rezistentă la
Ltd. imatinib
Bosutinib Bosulif® Pfizer Ltd. Leucemia mieloidă cronică
Ponatinib Iclusig® ARIAD Pharma Ltd. Leucemia mieloidă cronică, leucemia
limfoblastică acută
Page 3 B U L ET I N D E F A RM A C O V I G I L E N Ţ Ă N r . 2 / A n 7 (2 0 1 6 )

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a declanşat o


investigaţie privind medicamentele antivirale directe utilizate
în tratamentul hepatitei C

Medicamentele antivirale directe reprezintă alternative terapeutice moderne


în tratamentul fără interferon al infecţiilor cu virusul hepatitei C. În prezent,
există 6 produse medicamentoase care au fost autorizate la nivel european
prin procedură centralizată. Aceste produse, care pot fi disponibile și pe piața
farmaceutică din România, sunt reprezentate de:

 Sofosbuvir, un inhibitor al proteinei nestructurale NS5B, aprobat spre


Sef Lucrări Dr. Cătălin comercializare în februarie 2014 cu denumirea Sovaldi®.
Araniciu  Asocierea fixă de Sofosbuvir și Ledipasvir, un inhibitor al proteinei
Prof. Dr. Mariana Palage. nestructurale NS5A, aprobată spre comercializare în decembrie 2014 cu
denumirea Harvoni®.
 Simeprevir, un inhibitor al proteinei nestructurale NS3/4A, aprobat spre
comercializare în iunie 2014 cu denumirea Olysio®.
 Daclatasvir, un inhibitor al proteinei nestructurale NS5A, aprobat spre
comercializare în august 2014 cu denumirea Daklinza® ;
 Dasabuvir, un inhibitor al proteinei nestructurale NS5B, aprobat spre
comercializare în februarie 2015 cu denumirea Exviera®.
 Asocierea fixă de ombitasvir (inhibitor al NS5A), paritaprevir (inhibitor al
NS3/4A) și ritonavir (inhibitor de protează) aprobat spre comercializare în
martie 2015 cu denumirea Viekirax®.

Investigația a fost declanșată ca urmare a unor raportări de reactivare a


infecției cu hepatita B. Acestea au avut loc în cazul unor pacienți infectați
simultan cu virusul hepatitei B și hepatitei C, care au fost tratați pentru infecția
Sursa:
cu virusul hepatitei C. Reactivarea observată a constat în revenirea la infecția
European medicines agency. EMA
reviews direct-acting antivirals for activă, în cazul pacienților cu infecții inactive cu virusul hepatitei B.
hepatitis C. Publicat online 15 apriliee
2016, citat 23 Iunie 2016. Disponibil la
adresa URL: http://
De asemenea, acestor observații inițiale li s-au adăugat și anumite sesizări
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/medicines/human/
legate de recidiva unor cazuri de carcinom hepatocelular, în cazul pacienților
referrals/Direct-
acting_antivirals_indicated_for_treatme
tratați cu aceste antivirale directe, pentru infecția cu virusul hepatitei C. Astfel,
nt_of_hepatitis_C_%28interferon-free%
29/
s-a observat că recidiva carcinomului este mai rapidă la pacienții tratați cu
human_referral_prac_000057.jsp&mid=
WC0b01ac05805c516f
antivirale directe decât la cei fără acest tratament. Ca urmare, s-a hotărât
evaluarea unui eventual risc de cancer hepatic asociat terapiei cu antivirale
directe.
Page 4 B U L ET I N D E F A RM A C O V I G I L E N Ţ Ă N r . 2 / A n 7 (2 0 1 6 )

Încetarea comercializării spray-urilor care conţin fusafungină

Fusafungina este un medicament cu acţiune antibacteriană şi antiinflamatoare, con-


diţionat sub formă de spray cu administrare bucofaringiană şi nazală în tratamentul
Asist. Univ. Dr. Sînziana
infecţiilor tractului respirator superior (ex: sinuzită, rinită, rinofaringită, amigdalită,
Cetean laringită). Medicamentele cu fusafungină au fost autorizate în Uniunea Europeană
de peste 50 de ani prin procedură naţională, sub diferite denumiri comerciale (ex:
Bioparox, Fusaloyos, Locabiotal şi Locabiosol).

Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului (PRAC) al Agenţiei Euro-


pene a Medicamentului (EMA) a reevaluat balanţa beneficiu-risc în ceea ce priveşte
terapia cu fusafungină, în special în ceea ce priveşte apariţia reacţiilor alergice. La
scurt timp după administrarea fusafunginei spray, au fost raportate reacţii alergice
grave (bronhospasm). Deşi incidenţa apariţiei a fost rară, acestea pot pune viaţa în
pericol viaţa pacienţilor, nefiind identificate măsuri suficiente de reducere sau de
Sursa:
gestionare a riscului. De asemenea, există suspiciuni legate de faptul că fusafungina
http://www.ema.europa.eu/ poate induce rezistenţa la antibiotice (deşi nu există dovezi suficiente, acest risc nu a
ema/index.jsp?curl=pages/
news_and_events/ putut fi exclus). În ceea ce priveşte beneficiile acestei terapii, dovezile legate de efi-
news/2016/03/ cacitatea fusafunginei sunt insuficiente. Luând în considerare natura uşoară şi auto-
news_detail_002500.jsp&mid
limitantă a infecţiilor tractului respirator superior pentru care fusafungina este indi-
=WC0b01ac058001d126
cată, nu s-a considerat că beneficiile utilizării acesteia depăşesc riscurile.

Având în vedere toate aceste aspecte, PRAC a considerat că balanţa beneficiu-risc


pentru medicamentele care conţin fusafungină este negativă pentru toate indicaţiile
autorizate în prezent şi a formulat recomandări pentru pacienţi şi profesioniştii din
domeniul sănătăţii.

Informaţii pentru pacienţi şi profesioniştii din domeniul sănătăţii:

 Spray-urile cu fusafungină cu utilizare nazală şi bucofaringiană, au fost indicate


în tratamentul infecţiilor tractului respirator superior
 Decizia de retragere de pe piaţa Uniunii Europene (UE) a acestor produse a fost
luată din cauza reacţiilor alergice grave (deşi rare) şi lipsa unor dovezi referi-
toare la eficienţă
 Profesioniştii din domeniul sănătăţii ar trebui să recomande pacienţilor trata-
mente alternative, în caz de nevoie
 Pentru orice nelămuriri, pacienţii ar trebui să se adreseze profesioniştilor din
domeniul sănătăţii.
În concluzie, Grupul de lucru pentru procedurile de recunoaştere mutuală şi de-
scentralizată pentru medicamentele de uz uman (CMDh) a dispus revocarea autori-
zaţiei de punere pe piaţă pentru medicamentele care conţin fusafungină pe teritoriul
UE.
Page 5 B U L ET I N D E F A RM A C O V I G I L E N Ţ Ă N r . 2 / A n 7 (2 0 1 6 )

Agenția Europeană a Medicamentului inițiază evaluarea


riscului de amputații ale degetelor membrelor inferioare,
asociat medicamentului canagliflozin
Medicamentul canagliflozin există pe piața farmaceutică din România sub formă
de comprimate filmate, singur sau în asociere cu metformin. Canagliflozin este
Asist. Univ. Drd. Irina
indicat pentru îmbunătăţirea controlului glicemic la pacienții adulți cu diabet
Cazacu zaharat de tip 2, fie în monoterapie, fie ca terapie adjuvantă. Mecanismul de
acțiune constă în inhibarea co-transportorului sodiu-glucoză de tip 2 (SGLT2),
responsabil de reabsorbția glucozei la nivelul nefronului, reducând astfel
glicemia prin creșterea eliminării renale a glucozei. Din aceeași clasă mai fac
parte medicamentele dapagliflozin și empagliflozin, ambele disponibile și în
România.

La data de 15 aprilie 2016, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a


anunţat inițierea reevaluării medicamentului canagliflozin din cauza creșterii
raportării cazurilor de amputație, mai ales la nivelul degetelor membrelor
Sursa: inferioare, în cadrul studiului clinic CANVAS (CANagliflozin cardioVascular
European Medicines Agency Assessment Study) aflat în desfășurare. Un risc scăzut de creștere a numărului
(EMA). EMA reviews diabetes
medicine canagliflozin.
amputațiilor, dar nesemnificativ statistic, a fost observat și într-un alt studiu
Review follows data on toe clinic în desfășurare, numit CANVAS-R. Pentru ambele studii, CANVAS și
amputations in ongoing study.
15 April 2016 EMA. Available
CANVAS-R, a fost determinată o incidență de 7 cazuri la 1.000 pacienți/ani
from: http:// pentru medicamentul canagliflozin și de 3 cazuri, respectiv 5 cazuri la 1.000
www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/ pacienți/ani pentru medicamentul placebo. Studiile au inclus pacienți cu risc
Referrals_document/ crescut de probleme cardiovasculare. Un astfel de risc nu a fost observat însă în
Canagliflozin_20/
Procedure_started/ alte 12 studii clinice finalizate, cu canagliflozin.
WC500204901.pdf
Comitetul de farmacovigilenta pentru evaluarea riscului (Pharmacovigilance
Risk Assessment Committee = PRAC) din cadrul EMA a stabilit ca sunt necesare
mai multe informații pentru a caracteriza acest risc și pentru a stabili dacă se
impun modificări în ceea ce privește modul de utilizare a medicamentului
canagliflozin in Uniunea Europeană. În funcțiile de datele disponibile, evaluarea
poate fi extinsă și la ceilalți reprezentanți ai clasei inhibitorilor SGLT2.

Până la caracterizarea acestor riscuri, se recomandă sensibilizarea


profesioniștilor din domeniul sănătății privind importanța monitorizării
membrelor inferioare ale pacienților și evitarea tăieturilor sau rănilor pentru
prevenirea infecțiilor și ulcerațiilor. Se recomandă de asemenea o monitorizare
atentă a pacienților cu risc crescut de amputare. Ca măsură de precauție, medicii
pot lua în considerare oprirea tratamentului cu canagliflozin la pacienții cu
complicații semnificative la nivelul membrelor inferioare.
Manifestări ştiinţifice
viitoare
25-28 August 2016— 32nd International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk
Management, Dublin
16-19 Octombrie 2016—International Society of Pharmacovigilance Annual Meeting, Agra, India

Link-uri utile

Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale www.anm.ro


Ministerul Sănătăţii www.ms.ro
Agenţia Europeană a Medicamentului www.ema.europa.eu
European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance www.encepp.eu
Societatea Internaţională de Farmacovigilenţă www.isoponline.org
Societatea Internaţională de Farmacoepidemiologie www.pharmacoepi.org
Food and Drug Administration www.fda.gov

CENTRUL DE CERCETĂRI PRIVIND INFORMAREA ASUPRA


Echipa de redacţie
MEDICAMENTULUI

Redactor Şef Vă stă la dispoziţie cu informaţii obiective despre medicamente


Prof. Dr. Marius Bojiţă pe adresa de e-mail cim@umfcluj.ro sau la rubrica “Adresează
Consiliul redacţional/ştiinţific o întrebare” de pe site-ul CCIM www.cim.umfcluj.ro
Prof. Dr. Cristina Mogoşan Încurajează raportarea de reacţii adverse la rubrica
Prof. Dr. Mariana Palage “Raportează o reacție adversă” pe site-ul CCIM
Şef lucrări Dr. Oliviu Voştinaru www.cim.umfcluj.ro
Echipa redacţională
CS III Dr. Andreea Farcaş
CS III Dr. Camelia Bucşa Str. Louis Pasteur Nr.6 / 400349 / Cluj-Napoca
Asist.Univ. Drd. Irina Cazacu Tel/fax: 0264 430368
Asist.Univ. Dr. Cristina Pop
Asist. Univ. Dr. Sînziana Cetean e-mail: cim@umfcluj.ro
Şef lucrări Dr. Anamaria Cozma www.cim.umfcluj.ro
Şef lucrări Dr. Cătălin Araniciu

Editura Medicală
Buletin de Farmacovigilenţă (online) ISSN 2069-1270
Buletin de Farmacovigilenţă (print) ISSN 2069-1262