Sunteți pe pagina 1din 25

Categoria VIII - Analiza diagnostic a întreprinderii

1.  Calculați  şi  interpretați  situația  netă  a  unei  întreprinderi  care  prezintă  următoarea  situație 
financiară: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  2000 
Stocuri  500 
Creante  150 
Disponibilități  50 
Datorii mai mari de un an  1150 
Datorii mai mici de un an  350 
 

2.  Calculați  şi  interpretați  situația  netă  a  unei  întreprinderi  care  prezintă  următoarea  situație 
financiară: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  1500 
Stocuri  400 
Creante  250 
Disponibilități  30 
Datorii mai mari de un an  2500 
Datorii mai mici de un an  350 
Din care datorii bancare pe termen foartescurt  5 
 

3. Analizați poziția întreprinderii de la punctul 2 din perspectiva riscului de lipsă de lichiditate. 

4. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care prezintă 
următoarele informații bilanțiere: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  100000 
Stocuri  20000 
Creante  40000 
Disponibilități  5000 
Capitaluri proprii  65000 
Datorii mai mari de un an  50000 
Datorii de exploatare  47000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  3000 
 

5.  Analizați  poziția  financiară  a  unei  întreprinderi  din  sectorul  desfacerii  cu  amănuntul  de  produse 
alimentare: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  40000 
Stocuri  2000 
Creante  500 
Disponibilități  1000 
Capitaluri proprii  30000 
Datorii mai mari de un an  5000 
Datorii de exploatare  8500 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  0 
 

6. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată în exarcițiul precedent. 

7. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței financiar‐contabile care 
prezintă următoarea situație financiară: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  2000 
Stocuri  1000 
Creante  20000 
Disponibilități  300 
Capitaluri proprii  20000 
Datorii mai mari de un an  2000 
Datorii de exploatare  1300 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  0 
 

8. Calculați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată mai sus. 

9. Să se analizeze poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu următoarea situație 
bilanțieră: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  30000 
Stocuri  4000 
Creante  5000 
Disponibilități  1000 
Capitaluri proprii  20000 
Datorii mai mari de un an  5000 
Datorii de exploatare  13000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  2000 
 

10.  Să  se  analizeze  riscul  de  lichiditate  asociat  acestei  companii  şi  să  se  furnizeze  măsuri  pentru 
echilibrarea situației ei financiare. 

11.  O  întreprindere  este  caracterizată  de  situația  bilanțieră  descrisă  în  tabelul  de  mai  jos.  Ştiind  că 
imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale întreprinderii, 
datorii pe termen lung în valoare de 400 reprezintă rate scadente în anul curent, iar 10% din creanțe 
sunt garanții de bună execuție ce vor fi încasate peste 20 de luni să se analizeze poziția financiară a 
întreprinderii  pe  baza  bilanțului  contabil  şi  a  bilanțului  financiar  şi  să  se  explice  diferențele 
constatate. 
Indicator  31.12.n 
Imobilizări corporale  3000 
Imobilizări necorporale  800 
Stocuri  1000 
Creante  2000 
Disponibilități  1000 
Capitaluri proprii  2000 
Datorii mai mari de un an  3000 
Datorii de exploatare  2400 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  400 
 

12. Calculați şi interpretați indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi explicați diferențele. 

13. Se cunosc următoarele date din situația bilanțieră a unei întreprinderi: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări corporale  40000 
Imobilizări necorporale  5000 
Stocuri  10000 
Creante  8000 
Disponibilități  2000 
Capitaluri proprii  25000 
Datorii mai mari de un an  15000 
Furnizori  12000 
Datorii salariale  8000 
Datorii fiscale şi sociale  4000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  1000 
 

Stiind  că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% 
din  stocuri  şi  5%  din  creanțe  sunt  aferente  cantinei  din  incinta  societății,  care  determină  de 
asemenea  datorii  salariale  de  600  şi  datorii  furnizori  de  1000,  să  se  analizeze  poziția  financiară  a 
întreprinderii din punct de vedere contabil şi funcțional. 

14. Să se analizeze indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi să se comenteze rezultatele. 

15.  Analizați  poziția  financiară  a  societății  comperciale  Amonil  S.A.  care  prezintă  următoarele 
informații financiare (sursa: www.bvb.ro) 

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 39.153.337,00 39.056.352,00 22.833.508,00
Active circulante - Total 54.987.181,00 68.937.272,00 38.962.603,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 24.671.948,00 28.355.332,00 16.388.188,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 30.302.733,00 40.581.940,00 22.574.415,00
Total active minus datorii curente 69.456.070,00 79.449.063,00 45.405.235,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total 720.978,00 1.178.995,00 0,00
Venituri in avans 157.912,00 189.229,00 2.688,00
Capital subscris varsat 29.284.133,00 29.284.133,00 29.284.133,00
Total capitaluri proprii 66.532.144,00 66.823.961,00 42.658.516,00
Creante - Total 36.955.757,00 7.582.347,00 12.097.538,00
Datorii - Total 25.392.926,00 29.534.327,00 16.388.188,00
Cifra de afaceri neta 139.190.732,00 140.976.614,00 102.734.723,00
Venituri din exploatare - Total 140.495.662,00 143.786.393,00 105.464.254,00
Cheltuieli din exploatare - Total 130.473.814,00 126.759.422,00 98.313.131,00
Rezultat din exploatare 10.021.848,00 17.026.971,00 7.151.123,00
Venituri financiare 2.711.217,00 2.639.124,00 1.886.494,00
Cheltuieli financiare 1.814.506,00 2.269.375,00 1.132.541,00
Rezultat financiar 896.711,00 369.749,00 753.953,00
Rezultat curent 10.918.559,00 17.396.720,00 7.905.076,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 143.206.879,00 146.425.517,00 107.350.748,00
Cheltuieli totale 132.288.320,00 129.028.797,00 99.445.672,00
Rezultat brut 10.918.559,00 17.396.720,00 7.905.076,00
Rezultat net 10.146.868,00 13.450.668,00 6.800.130,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 0,00 0,00
Furnizori restanti - Total 0,00 0,00 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1679 1646 1810

16. Sa se analizeze indicatorii de lichiditate pentru societatea SC AMONIL SA. 

17. Să se analizeze poziția financiară a societății comerciale Flamingo International SA pe cei trei ani 
(sursa: www.bvb.ro) 

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 143.054.409,00 148.008.754,00 13.858.081,00
Active circulante - Total 397.304.858,00 101.887.738,00 153.925.014,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 351.363.656,00 61.873.806,00 76.770.893,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 45.405.095,00 43.681.968,00 77.154.280,00
Total active minus datorii curente 188.459.504,00 191.690.722,00 91.012.361,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total 0,00 10.307.567,00 1.654.695,00
Venituri in avans 566.606,00 5.270.725,00 0,00
Capital subscris varsat 77.905.001,00 77.905.001,00 52.235.375,00
Total capitaluri proprii 187.382.433,00 178.603.980,00 88.286.322,00
Creante - Total 315.376.709,00 90.387.499,00 136.917.860,00
Datorii - Total 351.363.656,00 72.181.373,00 78.425.588,00
Cifra de afaceri neta 565.047.673,00 193.688.714,00 206.782.194,00
Venituri din exploatare - Total 581.971.941,00 193.728.944,00 208.425.995,00
Cheltuieli din exploatare - Total 564.463.692,00 213.621.180,00 193.698.564,00
Rezultat din exploatare 17.508.249,00 -19.892.236,00 14.727.431,00
Venituri financiare 8.706.195,00 11.900.816,00 38.171.659,00
Cheltuieli financiare 16.654.773,00 14.758.583,00 43.226.185,00
Rezultat financiar -7.948.578,00 -2.857.767,00 -5.054.526,00
Rezultat curent 9.559.671,00 -22.750.003,00 9.672.905,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 590.678.136,00 205.629.760,00 246.597.654,00
Cheltuieli totale 581.118.465,00 228.379.763,00 236.924.749,00
Rezultat brut 9.559.671,00 -22.750.003,00 9.672.905,00
Rezultat net 9.559.671,00 -22.750.003,00 8.081.904,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 0,00 0,00
Furnizori restanti - Total 0,00 0,00 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 154 49 57

18.  Sa  se  calculeze  şi  sa  se  interpreteze  indicatorii  de  lichiditate  pentru  societatea  SC  Flamingo 
International SA. 

19. Să se analizeze poziția financiară a societății SC ACI SA Bistrița (sursa: www.bvb.ro) 

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 5.777.362,00 2.408.633,00 1.618.833,00
Active circulante - Total 2.333.284,00 1.675.888,00 1.810.908,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 1.807.326,00 1.243.767,00 1.252.642,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 541.369,00 440.664,00 558.266,00
Total active minus datorii curente 6.318.731,00 2.849.297,00 2.177.099,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total 737.765,00 142.598,00 0,00
Venituri in avans 0,00 0,00 0,00
Capital subscris varsat 3.662.947,00 376.668,00 376.668,00
Total capitaluri proprii 5.512.873,00 2.706.699,00 2.177.099,00
Creante - Total 1.280.565,00 616.190,00 627.282,00
Datorii - Total 2.545.091,00 1.386.365,00 1.252.642,00
Cifra de afaceri neta 8.521.897,00 5.582.739,00 4.120.373,00
Venituri din exploatare - Total 10.685.376,00 7.278.781,00 6.504.556,00
Cheltuieli din exploatare - Total 10.713.760,00 6.948.625,00 5.941.807,00
Rezultat din exploatare -28.384,00 330.156,00 562.749,00
Venituri financiare 74.115,00 21.335,00 2.113,00
Cheltuieli financiare 25.577,00 49.713,00 19.863,00
Rezultat financiar 48.538,00 -28.378,00 -17.750,00
Rezultat curent 20.154,00 301.778,00 544.999,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 10.759.491,00 7.300.116,00 6.506.669,00
Cheltuieli totale 10.739.337,00 6.998.338,00 5.961.670,00
Rezultat brut 20.154,00 301.778,00 544.999,00
Rezultat net 16.100,00 256.587,00 462.009,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 262.797,00 223.921,00
Furnizori restanti - Total 0,00 251.087,00 -
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 -
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 -
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 142 100 102
20.  Să  se  calculeze  pentru  societatea  comercială  ACI  S.A.  indicatorii  de  lichiditate  şi  să  se 
interpreteze. 

21.  Să  se  calculeze  marja  comercială  şi  valoarea  adăugată  generate  de  societatea  X  despre  care  se 
cunosc informațiile financiare din tabelul  de mai jos şi să se analizeze repartiția valorii adăugate pe 
destinații. 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  2000 
Producția vândută   30000 
Producția stocată  1000 
Cheltuieli cu materii prime  10000 
Costul mărfurilor vândute  1200 
Cheltuieli salariale  7000 
Cheltuieli cu amortizarea  3000 
Cheltuieli cu chirii  1500 
Cheltuieli cu dobânzi  1400 
Impozit pe profit  1000 
  

22. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea ale 
cărei informații financiare sunt prezentate mai jos: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  4000 
Producția vândută   24000 
Producția stocată  500 
Subvenții de exploatare  2300 
Cheltuieli cu materii prime  10000 
Costul mărfurilor vândute  4200 
Cheltuieli salariale  5000 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu chirii  200 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  100 
Cheltuieli cu dobânzi  500 
Impozit pe profit  1400 
 

23. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în cazul societății ale cărei informații financiare 
sunt prezentate mai jos şi să se analizeze evoluția acestora: 

Indicator  31.12.n  (u.m.)  31.12.n+1 (u.m.) 


Venituri din vânzarea mărfurilor  0  1000 
Producția vândută   20000  22000 
Producția imobilizată  0  1000 
Cheltuieli cu materii prime  3000  4000 
Costul mărfurilor vândute  0  800 
Cheltuieli salariale  7000  7800 
Cheltuieli cu amortizarea  300  400 
Cheltuieli cu chirii  1500  1500 
Cheltuieli cu dobânzi  1400  1500 
Impozit pe profit  1000  1000 
 

24.  Să  se  calculeze  rezultatele  intermediare  în  manieră  anglo‐saxonă  pentru  întreprinderea  care  e 
caracterizată prin următoarele venituri şi cheltuieli: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  4000 
Producția vândută   33000 
Producția stocată  3000 
Cheltuieli cu materii prime  11000 
Costul mărfurilor vândute  2200 
Cheltuieli salariale  12000 
Cheltuieli cu amortizarea  2000 
Cheltuieli cu chirii  500 
Venituri din dobânzi  100 
Cheltuieli cu dobânzi  1400 
Impozit pe profit  1500 
 

25. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră anglo‐saxonă pornind 
de la informațiile de mai jos: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  2000 
Producția vândută   40000 
Producția stocată  1500 
Subvenții de exploatare  10000 
Cheltuieli cu materii prime  10000 
Costul mărfurilor vândute  1200 
Cheltuieli salariale  15000 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu provizioane  200 
Cheltuieli cu chirii  200 
Cheltuieli cu asigurări sociale  2000 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  200 
Venituri din diferențe favorabile de  200 
curs valutar 
Cheltuieli cu dobânzi  800 
Cheltuieli cu provizioane financiare  100 
Impozit pe profit  1300 
 

26. să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în manieră continentală pentru întreprinderea 
ale cărei venituri şi cheltuieli sunt prezentate mai jos şi să se compare cu cele calculate în manieră 
anglo‐saxonă: 
Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  4000 
Producția vândută   34000 
Producția stocată  2500 
Subvenții de exploatare  2000 
Venituri  din  provizioane  de  200 
exploatare 
Venituri  din  vânzarea  mijloacelor  1000 
fixe 
Cheltuieli cu materii prime  10000 
Costul mărfurilor vândute  3200 
Cheltuieli salariale  10000 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu provizioane  200 
Cheltuieli cu chirii  200 
Cheltuieli cu asigurări sociale  2000 
Valoarea  netă  contabilă  a  400 
elementelor de activ cedate 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  200 
Venituri din diferențe favorabile de  200 
curs valutar 
Cheltuieli cu dobânzi  800 
Cheltuieli cu provizioane financiare  100 
Impozit pe profit  1300 
 

27. Să se calculeze capacitatea de autofinanțare pentru întreprinderea din aplicația precedentă. 

28.  să  se  calculeze  capacitatea  de  autofinanțare  şi  autofinanțarea  pornind  de  la  informațiile  
prezentate mai jos: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  1000 
Producția vândută   14000 
Producția stocată  500 
Subvenții de exploatare  2000 
Venituri  din  vânzarea  mijloacelor  600 
fixe 
Cheltuieli cu materii prime  2000 
Costul mărfurilor vândute  700 
Cheltuieli salariale  8000 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu provizioane  200 
Cheltuieli cu chirii  200 
Cheltuieli cu asigurări sociale  1000 
Valoarea  netă  contabilă  a  400 
elementelor de activ cedate 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  200 
Venituri din diferențe favorabile de  200 
curs valutar 
Cheltuieli cu dobânzi  800 
Cheltuieli cu provizioane financiare  100 
Impozit pe profit  300 
Rata de distribuire a profitului  25% 
 

29.  O  întreprindere  produce  anual  un  număr  de  100000  de  produse  la  un  preț  unitar  de  5  u.m. 
întreprinderea  înregistrează  cheltuieli  cu  materii  prime  şi  materiale  în  valoare  de  200000  u.m., 
cheltuieli de personal de 100000 u.m. din care 85% reprezintă salariile personalului direct productiv, 
cheltuieli  cu  utilități  şi  chirii  în  cuantum  de  20000  u.m.,  cheltuieli  cu  amortizarea  de  50000  u.m.  şi 
cheltuieli  cu  dobânzi  de  40000  u.m.  să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  pragul  de  rentabilitate 
financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice. 

30.  O  întreprindere  produce  anual  un  număr  de  5000  de  produse  la  un  preț  unitar  de  40  u.m. 
întreprinderea  înregistrează  cheltuieli  cu  materii  prime  şi  materiale  în  valoare  de  60000  u.m., 
cheltuieli de personal de 80000 u.m. din care 90% reprezintă salariile personalului direct productiv, 
cheltuieli  cu  utilități  şi  chirii  în  cuantum  de  5000  u.m.,  cheltuieli  cu  amortizarea  de  4000  u.m.  şi 
cheltuieli  cu  dobânzi  de  5000  u.m.  să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  pragul  de  rentabilitate 
financiar  şi  operațional  exprimat  în  unități  fizice  şi  valorice  şi  nivelul  rezultatului  de  exploatare  şi 
curent aşteptat la o creştere la 5500 a numărului de produse vândute. 

31. Să se analizeze soldurile intermediare de gestiune şi evoluția acestora în cazul S.C. ACI S.A. Bistrița 
(aplicația 19). 

32. Să se analizeze performanțele S.C. Flamingo internațional S.A. în manieră continentală şi anglo‐
saxonă şi evoluția acestora (aplicația 17). 

33. Să se analizeze pragul de rentabilitate operațional şi financiar pentru S.C. AMONIL S.A. şi evoluția 
acestor indicatori (aplicația 15). 

34.  Să  se  calculeze  fluxul  de  numerar  generat  de  întreprinderea  A  în  exercițiul  n+1  şi  să  se 
interpreteze  fluxurile  de  numerar  aferente  activităților  operaționale,  financiare  şi  de  investiții, 
cunoscându‐se următoarele informații din situațiile financiare: 

Indicator  N   N+1 


Imobilizări  2000  2100 
Stocuri  300  350 
Creanțe  400  430 
Disponibilități  100  80 
TOTAL ACTIV  2800  2960 
Capitaluri proprii  1000  1100 
Datorii financiare  600  650 
Furnizori  700  800 
Datorii salariale şi fiscale  450  400 
Credite de trezorerie  50  10 
 
Indicator  u.m. 
Cifra de afaceri  1000 
Cheltuieli materiale  300 
Cheltuieli salariale  400 
Cheltuieli fiscale şi sociale  50 
Cheltuieli cu amortizarea  100 
Cheltuieli cu dobânda   50 
Impozit pe profit   25 
 

35. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea C în exercițiul n şi să se interpreteze 
fluxurile  de  numerar  aferente  activităților  operaționale,  financiare  şi  de  investiții,  cunoscându‐se 
următoarele informații din situațiile financiare: 

Indicator  N ‐1  N 
Imobilizări  8000  10000 
Stocuri  500  400 
Creanțe  2000  2200 
Disponibilități  200  250 
TOTAL ACTIV  10700  12850 
Capitaluri proprii  5000  6000 
Datorii financiare  3000  3500 
Furnizori  1500  2000 
Datorii salariale şi fiscale  1100  1300 
Credite de trezorerie  100  50 
 

Indicator  u.m. 
Cifra de afaceri  20000 
Cheltuieli materiale  2000 
Cheltuieli salariale  14000 
Cheltuieli fiscale şi sociale  1500 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu dobânda   200 
Impozit pe profit   200 
 

36. Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi cel disponibil în cazul unei întreprinderi pentru 
care  se  cunosc  următoarele    elemente:  cifra  de  afaceri  4000  u.m.,  cheltuieli  materiale  1500  u.m., 
cheltuieli salariale 1000, cheltuieli  cu  amortizarea 500 u.m., cheltuieli  cu dobânzi 300 u.m., impozit 
pe  profit  200  u.m.,  cumpărări  de  mijloace  fixe  pe  parcursul  anului  200  u.m.,  venituri  din  vânzarea 
mijloacelor fixe 50 U.m., creşterea activului circulant net 100 u.m. 

37. pentru o întreprindere se cunosc următoarele informații financiare: 

Indicator  N ‐1  N 
Imobilizări  500  550 
Stocuri  500  470 
Creanțe  100  200 
Disponibilități  50  60 
TOTAL ACTIV  1150  1280 
Capitaluri proprii  400  420 
Datorii financiare  300  330 
Furnizori  200  250 
Datorii salariale şi fiscale  240  250 
Credite de trezorerie  10  30 
 

Indicator  u.m. 
Cifra de afaceri  2000 
Cheltuieli materiale  600 
Cheltuieli salariale  1000 
Cheltuieli fiscale şi sociale  150 
Cheltuieli cu amortizarea  100 
Cheltuieli cu dobânda   50 
Impozit pe profit   25 
 

Să  se  calculeze  fluxul  de  numerar  de  gestiune  şi  disponibil  şi  să  se  explice  destinațile  acestuia  din 
urmă. 

38.  Să  se  calculeze  fluxul  de  numerar  disponibil  pentru  acționari  în  cazul  unei  intreprinderi  despre 
care  se  cunosc  următoarele:  cifra  de  afaceri  10000  u.m.,  cheltuieli  materiale  4500  u.m.,  cheltuieli 
salariale  4000,  cheltuieli  cu  amortizarea  500  u.m.,  cheltuieli  cu  dobânzi  300  u.m.,  impozit  pe  profit 
200 u.m., cumpărări de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vânzarea mijloacelor 
fixe 500 u.m., creşterea activului circulant net 200 u.m., datorii financiare la începutul anului 1000, 
datorii financiare la sfârşitul anului 1200 u.m.. 

39.  Să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  fluxul  de  numerar  disponibil  în  anii  2006  şi  2007  pentru 
societatea SC AMONIL SA şi repartizarea acestuia pe destinații. 

40.  Să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  fluxul  de  numerar  disponibil  în  anii  2006  şi  2007  pentru 
societatea SC Flamingo Internațional SA şi repartizarea acestuia pe destinații. 

41. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate comercială ce activează în 
domeniul comerțului cu amănuntul de bunuri de larg consum: 

Indicator  u.m. 
Imobilizări  1500 
Stocuri  500 
Creanțe  100 
Disponibilități  100 
Capitaluri proprii  700 
Datorii financiare  500 
Furnizori  500 
Datorii salariale  300 
Datorii fiscale si sociale  150 
Credite de trezorerie  50 
Cifra de afaceri  5000 
Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ şi pasiv circulant şi 
viteza de rotație a activului circulant net . 

42.  Din  contul  de  profit  şi  pierderi  al  societății  din  exercițiul  precedent  se  cunosc  următoarele 
informații: 

  Indicator  u.m. 
Cheltuieli de exploatare platibile  2800 
  Amortizare  300 
Cheltuieli cu dobânzi  100 
  Impozit pe profit   200 
  Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate pentru 
întreprindere. 

43. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen lung în valoare de 
200 la rata de dobândă de 20%, daca acesta va creşte valoarea profitului net cu 100. 

44. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate comercială ce activează în 
domeniul industriei alimentare: 

Indicator  u.m. 
Imobilizări  3000 
Stocuri  800 
Creanțe  900 
Disponibilități  200 
Capitaluri proprii  2700 
Datorii financiare  800 
Furnizori  700 
Datorii salariale  500 
Datorii fiscale si sociale  150 
Credite de trezorerie  50 
Cifra de afaceri  2000 
Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ şi pasiv circulant şi 
viteza de rotație a activului circulant net . 

45.  Din  contul  de  profit  şi  pierderi  al  societății  din  exercițiul  precedent  se  cunosc  următoarele 
informații: 

  Indicator  u.m. 
Cheltuieli de exploatare platibile  1200 
  Amortizare  200 
Cheltuieli cu dobânzi  160 
  Impozit pe profit   140 

  Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate pentru 
întreprindere. 

46. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen lung în valoare de 
250 la rata de dobândă de 30%, daca acesta va creşte valoarea profitului de exploatare cu 100. 
47. Analizați durata de rotație a activului circulant net pentru societățile Amonil SA (vezi exercițiul 
15), Flamingo internațional S.A. (vezi exercițiul 17) şi ACI S.A. Bistrița (vezi exercițiul 19) în ultimul an 
şi comentați rezultatele. 

48. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului financiar şi a ratelor de 
rentabilitate în cazul SC Amonil S.A. 

49. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului financiar şi a ratelor de 
rentabilitate în cazul SC Flamingo internațional S.A. 

50. 48. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului financiar şi a ratelor de 
rentabilitate în cazul SC ACI S.A. 

51.  Calculați  şi  interpretați  modificarea  situației  nete  a  unei  întreprinderi  care  prezintă  următoarea 
situație financiară: 

Indicator  31.12.n‐1  31.12.n 


Imobilizări  1900  2000 
Stocuri  300  500 
Creante  200  150 
Disponibilități  40  50 
Datorii mai mari de un an  1000  1150 
Datorii mai mici de un an  400  350 
 

52.  Calculați  şi  interpretați  modificarea  situației  nete  a  unei  întreprinderi  care  prezintă  următoarea 
situație financiară: 

Indicator  31.12.n‐1  31.12.n 


Imobilizări  1000  1500 
Stocuri  500  400 
Creante  200  250 
Disponibilități  20  30 
Datorii mai mari de un an  2000  2500 
Datorii mai mici de un an  400  350 
 

53. Analizați poziția întreprinderii de la punctul 2 din perspectiva riscului de lipsă de lichiditate. 

54.  Analizați  poziția  financiară  a  unei  întreprinderi  din  domeniul  industriei  prelucrătoare  care 
prezintă următoarele informații bilanțiere: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  10000 
Stocuri  20000 
Creante  4000 
Disponibilități  1000 
Capitaluri proprii  10000 
Datorii mai mari de un an  8000 
Datorii de exploatare  17000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  0 
 

55. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu amănuntul de produse 
alimentare: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  80000 
Stocuri  20000 
Creante  5000 
Disponibilități  1000 
Capitaluri proprii  50000 
Datorii mai mari de un an  40000 
Datorii de exploatare  14000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  2000 
 

56. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată la exercițiul 5. 

57. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței financiar‐contabile care 
prezintă următoarea situație financiară: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  2000 
Stocuri  1000 
Creante  20000 
Disponibilități  300 
Capitaluri proprii  20000 
Datorii mai mari de un an  2000 
Datorii de exploatare  1000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  300 
 

58. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată la exercițiul 7. 

59.  Să  se  analizeze  poziția  financiară  a  unei  întreprinderi  din  sectorul  industriei  prelucrătoare  cu 
următoarea situație bilanțieră: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări  30000 
Stocuri  4000 
Creante  5000 
Disponibilități  1000 
Capitaluri proprii  20000 
Datorii mai mari de un an  5000 
Datorii de exploatare  13000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  2000 
 

60.  Să  se  analizeze  riscul  de  lichiditate  asociat  acestei  companii  şi  să  se  furnizeze  măsuri  pentru 
echilibrarea situației ei financiare. 
61.  O  întreprindere  este  caracterizată  de  situația  bilanțieră  descrisă  în  tabelul  de  mai  jos.  Ştiind  că 
imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale întreprinderii, 
datorii  pe  termen  lung  în  valoare  de  400  reprezintă  rate  scadente  în  anul  curent,  10%  din  creanțe 
sunt garanții de bună execuție ce vor fi încasate peste 20 de luni şi 10% din datoriile către furnizări au 
termene  de  plată  negociate  prin  cotract  de  peste  un  an  să  se  analizeze  poziția  financiară  a 
întreprinderii  pe  baza  bilanțului  contabil  şi  a  bilanțului  financiar  şi  să  se  explice  diferențele 
constatate. 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări corporale  3000 
Imobilizări necorporale  800 
Stocuri  1000 
Creante  2000 
Disponibilități  1000 
Capitaluri proprii  2000 
Datorii mai mari de un an  3000 
Furnizori  1600 
Alte datorii de exploatare  800 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  400 
 

62. Calculați şi interpretați indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi explicați diferențele. 

63. Se cunosc următoarele date din situația bilanțieră a unei întreprinderi: 

Indicator  31.12.n 
Imobilizări corporale  40000 
Imobilizări necorporale  5000 
Stocuri  10000 
Creante  8000 
Disponibilități  2000 
Capitaluri proprii  25000 
Datorii mai mari de un an  15000 
Furnizori  12000 
Datorii salariale  8000 
Datorii fiscale şi sociale  4000 
Datorii bancare pe termen foarte scurt  1000 
 

Stiind  că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% 
din  stocuri  şi  5%  din  creanțe  sunt  aferente  cantinei  din  incinta  societății,  care  determină  de 
asemenea datorii salariale de 600 şi datorii furnizori de 1000, 3000 din datoriile pe termen lung sunt 
reprezentate de rate scadente în exercițiul financiar curent, iar 10% din datoriile furnizori au termene 
de  plată  negociate  de  peste  1  an,  să  se  analizeze  poziția  financiară  a  întreprinderii  din  punct  de 
vedere contabil şi funcțional. 

64. Să se analizeze indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi să se comenteze rezultatele. 

65.  Să  se  analizeze  poziția  financiară  pe  cei  trei  ani  pentru  societatea  comercială  Santierul  Naval 
Orsova SA (sursa: www.bvb.ro) 
2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)
Active imobilizate - Total 44.307.097,00 44.243.714,00 40.604.639,00
Active circulante - Total 62.138.631,00 51.377.866,00 46.331.404,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 37.409.401,00 30.413.032,00 36.425.720,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 24.825.581,00 21.095.751,00 10.065.777,00
Total active minus datorii curente 69.132.678,00 65.339.465,00 50.670.416,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total 0,00 0,00 0,00
Venituri in avans 0,00 0,00 0,00
Capital subscris varsat 21.643.150,00 21.643.150,00 21.643.150,00
Total capitaluri proprii 66.952.391,00 63.342.441,00 50.244.953,00
Creante - Total 11.442.217,00 7.636.520,00 12.494.066,00
Datorii - Total 37.409.401,00 30.413.032,00 36.425.720,00
Cifra de afaceri neta 87.376.230,00 78.308.365,00 65.496.160,00
Venituri din exploatare - Total 91.596.416,00 78.337.121,00 70.020.455,00
Cheltuieli din exploatare - Total 83.861.469,00 71.841.485,00 69.041.843,00
Rezultat din exploatare 7.734.947,00 6.495.636,00 978.612,00
Venituri financiare 5.869.840,00 3.643.305,00 4.171.862,00
Cheltuieli financiare 5.357.633,00 1.922.297,00 3.783.793,00
Rezultat financiar 512.207,00 1.721.008,00 388.069,00
Rezultat curent 8.247.154,00 8.216.644,00 1.366.681,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 97.466.256,00 81.980.426,00 74.192.317,00
Cheltuieli totale 89.219.102,00 73.763.782,00 72.825.636,00
Rezultat brut 8.247.154,00 8.216.644,00 1.366.681,00
Rezultat net 7.032.098,00 6.729.263,00 1.137.088,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 0,00 0,00
Furnizori restanti - Total 0,00 0,00 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 723 695 707

66. Să se analizeze indicatorii de lichiditate pentru societatea de mai sus. 

67. Analizati pozitia financiarăv pentru cei trei ani pentru care sunt mentionate informații financiare 
în tabelul de mai jos pentru societatea comercială Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagră S.A 
(sursa: www.bvb.ro) 

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 301.303.329,00 211.861.938,00 202.029.293,00
Active circulante - Total 40.966.192,00 16.721.980,00 16.734.652,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 2.807.528,00 2.687.857,00 918.246,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 38.067.192,00 13.405.832,00 15.829.018,00
Total active minus datorii curente 339.370.521,00 225.267.770,00 217.858.311,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total 2.126.869,00 2.564.703,00 187.872,00
Venituri in avans 154.510,00 650.392,00 924,00
Capital subscris varsat 19.311.469,00 19.311.469,00 19.265.351,00
Total capitaluri proprii 335.724.644,00 222.171.128,00 216.804.162,00
Creante - Total 20.206.523,00 6.399.043,00 2.421.047,00
Datorii - Total 4.934.397,00 5.252.560,00 1.106.118,00
Cifra de afaceri neta 42.690.123,00 39.539.514,00 37.251.511,00
Venituri din exploatare - Total 69.933.003,00 43.671.680,00 39.744.898,00
Cheltuieli din exploatare - Total 51.188.575,00 36.642.317,00 36.467.667,00
Rezultat din exploatare 18.744.428,00 7.029.363,00 3.277.231,00
Venituri financiare 1.724.449,00 518.633,00 1.174.968,00
Cheltuieli financiare 378.691,00 432.009,00 408.116,00
Rezultat financiar 1.345.758,00 86.624,00 766.852,00
Rezultat curent 20.090.186,00 7.115.987,00 4.044.083,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 71.657.452,00 44.190.313,00 40.919.866,00
Cheltuieli totale 51.567.266,00 37.074.326,00 36.875.783,00
Rezultat brut 20.090.186,00 7.115.987,00 4.044.083,00
Rezultat net 16.816.624,00 5.863.818,00 3.326.886,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 - 0,00
Furnizori restanti - Total 0,00 - 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 - 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 - 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 777 - 840

68. Analizați indicatorii de lichiditate pentru societatea SC Turism, hoteluri, restaurante Marea 
Neagră S.A. 

69. Analizați din punctul de vedere al poziției financiare societate comercială SC TITAN SA 
(www.bvb.ro) 

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 148.517.202,00 160.187.854,00 136.579.186,00
Active circulante - Total 93.690.408,00 49.561.995,00 40.893.288,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 142.435.856,00 117.340.416,00 141.151.515,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete -47.926.947,00 -67.029.973,00 -99.970.958,00
Total active minus datorii curente 100.590.255,00 93.157.881,00 36.608.228,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total 458.941,00 3.812.654,00 4.537.384,00
Venituri in avans 6.420,00 6.420,00 -
Capital subscris varsat 40.848.301,00 40.848.301,00 27.617.142,00
Total capitaluri proprii 99.780.216,00 88.994.129,00 31.976.508,00
Creante - Total 40.070.049,00 25.313.754,00 14.516.764,00
Datorii - Total 142.894.797,00 121.153.070,00 145.688.899,00
Cifra de afaceri neta 238.925.170,00 159.718.721,00 139.920.376,00
Venituri din exploatare - Total 248.141.455,00 166.015.234,00 140.052.900,00
Cheltuieli din exploatare - Total 228.267.643,00 164.773.841,00 141.922.369,00
Rezultat din exploatare 19.873.812,00 1.241.393,00 -1.869.469,00
Venituri financiare 7.571.310,00 11.071.240,00 7.874.896,00
Cheltuieli financiare 14.579.584,00 9.602.399,00 13.679.952,00
Rezultat financiar -7.008.274,00 1.468.841,00 -5.805.056,00
Rezultat curent 12.865.538,00 2.710.234,00 -8.501.381,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 255.712.765,00 177.086.474,00 147.927.796,00
Cheltuieli totale 242.847.227,00 174.376.240,00 155.602.321,00
Rezultat brut 12.865.538,00 2.710.234,00 -7.674.525,00
Rezultat net 10.957.872,00 2.710.234,00 -7.674.525,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 64.325,00 -
Furnizori restanti - Total 0,00 0,00 -
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 -
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 -
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 920 810 -

70.Să se analizeze indicatorii de lichiditate ai societății SC TITAN SA pentru cei trei ani. 

71.  Să  se  calculeze  marja  comercială  şi  valoarea  adăugată  generate  de  societatea  X  despre  care  se 
cunosc informațiile financiare din tabelul  de mai jos şi să se analizeze repartiția valorii adăugate pe 
destinații. 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  20000 
Producția vândută   30000 
Producția stocată  1000 
Producția imobilizată  200 
Cheltuieli cu mărfurile  15000 
Cheltuieli cu materii prime  15000 
Cheltuieli salariale  12000 
Cheltuieli cu amortizarea  3000 
Cheltuieli cu chirii  1500 
Cheltuieli cu dobânzi  1400 
Impozit pe profit  1000 
 

72. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea ale 
cărei informații financiare sunt prezentate mai jos: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  4000 
Producția vândută   24000 
Producția stocată  500 
Subvenții de exploatare  2300 
Cheltuieli cu materii prime  10000 
Costul mărfurilor vândute  4200 
Cheltuieli salariale  5000 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu chirii  200 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  100 
Venituri din diferențe favorabile de  200 
curs valutar 
Cheltuieli cu dobânzi  500 
Cheltuieli cu provizioane financiare  50 
Impozit pe profit  1200 
 

73. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în cazul societății ale cărei informații financiare 
sunt prezentate mai jos şi să se analizeze evoluția acestora: 

Indicator  31.12.n  (u.m.)  31.12.n+1 (u.m.) 


Venituri din vânzarea mărfurilor  0  1000 
Subventii de exploatare  2000  1500 
Producția vândută   20000  22000 
Producția imobilizată  0  1000 
Cheltuieli cu materii prime  3000  4000 
Costul mărfurilor vândute  0  800 
Cheltuieli salariale  7000  7800 
Cheltuieli cu amortizarea  300  400 
Cheltuieli cu chirii  1500  1500 
Cheltuieli cu dobânzi  1400  1500 
Impozit pe profit  1000  1000 
 

74.  Să  se  calculeze  rezultatele  intermediare  în  manieră  anglo‐saxonă  pentru  întreprinderea  care  e 
caracterizată prin următoarele venituri şi cheltuieli: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  3000 
Subvenții de exploatare  1000 
Producția vândută   25000 
Producția stocată  2000 
Cheltuieli cu materii prime  13000 
Costul mărfurilor vândute  2200 
Cheltuieli salariale  15000 
Cheltuieli cu amortizarea  2000 
Cheltuieli cu chirii  500 
Venituri din dobânzi  100 
Cheltuieli cu dobânzi  1400 
Impozit pe profit  1500 
 

75. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră anglo‐saxonă pornind 
de la informațiile de mai jos: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  3000 
Producția vândută   50000 
Producția stocată  1500 
Producția imobilizată  500 
Subvenții de exploatare  10000 
Cheltuieli cu materii prime  30000 
Costul mărfurilor vândute  2900 
Cheltuieli salariale  15000 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu provizioane  200 
Cheltuieli cu chirii  200 
Cheltuieli cu asigurări sociale  2000 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  200 
Venituri din diferențe favorabile de  200 
curs valutar 
Cheltuieli cu dobânzi  800 
Cheltuieli cu provizioane financiare  100 
Impozit pe profit  1300 
 

76. să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în manieră continentală pentru întreprinderea 
ale cărei venituri şi cheltuieli sunt prezentate mai jos şi să se compare cu cele calculate în manieră 
anglo‐saxonă: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  4000 
Producția vândută   44000 
Producția stocată  2500 
Subvenții de exploatare  12000 
Venituri  din  provizioane  de  200 
exploatare 
Venituri  din  vânzarea  mijloacelor  1000 
fixe 
Cheltuieli cu materii prime  10000 
Costul mărfurilor vândute  4200 
Cheltuieli salariale  20000 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu provizioane  200 
Cheltuieli cu chirii  200 
Cheltuieli cu asigurări sociale  2000 
Valoarea  netă  contabilă  a  600 
elementelor de activ cedate 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  200 
Venituri din diferențe favorabile de  100 
curs valutar 
Cheltuieli cu dobânzi  700 
Cheltuieli cu provizioane financiare  100 
Impozit pe profit  1300 
 

77. Să se calculeze capacitatea de autofinanțare pentru întreprinderea din aplicația precedentă. 
78.  să  se  calculeze  capacitatea  de  autofinanțare  şi  autofinanțarea  pornind  de  la  informațiile  
prezentate mai jos: 

Indicator  u.m. 
Venituri din vânzarea mărfurilor  1000 
Producția vândută   18000 
Producția stocată  2500 
Subvenții de exploatare  2000 
Venituri  din  vânzarea  mijloacelor  600 
fixe 
Cheltuieli cu materii prime  2500 
Costul mărfurilor vândute  700 
Cheltuieli salariale  10000 
Cheltuieli cu amortizarea  600 
Cheltuieli cu provizioane  200 
Cheltuieli cu chirii  200 
Cheltuieli cu asigurări sociale  1200 
Valoarea  netă  contabilă  a  400 
elementelor de activ cedate 
Impozite şi taxe   300 
Venituri din dobânzi  200 
Venituri din diferențe favorabile de  200 
curs valutar 
Cheltuieli cu dobânzi  800 
Cheltuieli cu provizioane financiare  100 
Impozit pe profit  300 
Rata de distribuire a profitului  40% 
 

79.  O  întreprindere  produce  anual  un  număr  de  150000  de  produse  la  un  preț  unitar  de  5  u.m. 
întreprinderea  înregistrează  cheltuieli  cu  materii  prime  şi  materiale  în  valoare  de  250000  u.m., 
cheltuieli de personal de 200000 u.m. din care 75% reprezintă salariile personalului direct productiv, 
cheltuieli  cu  utilități  şi  chirii  în  cuantum  de  40000  u.m.,  cheltuieli  cu  amortizarea  de  50000  u.m.  şi 
cheltuieli  cu  dobânzi  de  50000  u.m.  să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  pragul  de  rentabilitate 
financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice. 

80.  O  întreprindere  produce  anual  un  număr  de  8000  de  produse  la  un  preț  unitar  de  20  u.m. 
întreprinderea  înregistrează  cheltuieli  cu  materii  prime  şi  materiale  în  valoare  de  30000  u.m., 
cheltuieli de personal de 70000 u.m. din care 80% reprezintă salariile personalului direct productiv, 
cheltuieli  cu  utilități  şi  chirii  în  cuantum  de  5000  u.m.,  cheltuieli  cu  amortizarea  de  4000  u.m.  şi 
cheltuieli  cu  dobânzi  de  5000  u.m.  să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  pragul  de  rentabilitate 
financiar  şi  operațional  exprimat  în  unități  fizice  şi  valorice  şi  nivelul  rezultatului  de  exploatare  şi 
curent aşteptat la o creştere cu 500 a numărului de produse vândute. 

81.  Să  se  analizeze  soldurile  intermediare  de  gestiune  şi  evoluția  acestora  în  cazul  S.C.  TITAN  S.A. 
(aplicația 19) 

82.Să se analizeze performanțele SC Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagră S.A. în manieră 
continentală şi anglo‐saxonă şi evoluția acestora (aplicația 17). 
83. Să se analizeze pragul de rentabilitate operațional şi financiar pentru S.C. Santierul naval Orşova 
S.A. şi evoluția acestor indicatori (aplicația 15). 

84.  Să  se  calculeze  fluxul  de  numerar  generat  de  întreprinderea  B  în  exercițiul  n+1  şi  să  se 
interpreteze  fluxurile  de  numerar  aferente  activităților  operaționale,  financiare  şi  de  investiții, 
cunoscându‐se următoarele informații din situațiile financiare: 

Indicator  N   N+1 


Imobilizări  1000  1100 
Stocuri  300  350 
Creanțe  400  430 
Disponibilități  100  70 
TOTAL ACTIV  1800  1960 
Capitaluri proprii  500  600 
Datorii financiare  600  650 
Furnizori  200  300 
Datorii salariale şi fiscale  450  390 
Credite de trezorerie  50  10 
 

Indicator  u.m. 
Cifra de afaceri  1000 
Cheltuieli materiale  300 
Cheltuieli salariale  400 
Cheltuieli fiscale şi sociale  50 
Cheltuieli cu amortizarea  100 
Cheltuieli cu dobânda   50 
Impozit pe profit   25 
 

85. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea D în exercițiul n şi să se interpreteze 
fluxurile  de  numerar  aferente  activităților  operaționale,  financiare  şi  de  investiții,  cunoscându‐se 
următoarele informații din situațiile financiare: 

Indicator  N ‐1  N 
Imobilizări  18000  18000 
Stocuri  5000  4000 
Creanțe  2000  2200 
Disponibilități  200  250 
TOTAL ACTIV  25200  24350 
Capitaluri proprii  10000  10000 
Datorii financiare  8000  7000 
Furnizori  3000  3500 
Datorii salariale şi fiscale  4000  3700 
Credite de trezorerie  200  150 
 

Indicator  u.m. 
Cifra de afaceri  10000 
Cheltuieli materiale  2000 
Cheltuieli salariale  4000 
Cheltuieli fiscale şi sociale  1500 
Cheltuieli cu amortizarea  1000 
Cheltuieli cu dobânda   200 
Impozit pe profit   200 
 

86. Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi cel disponibil în cazul unei întreprinderi pentru 
care se cunosc următoarele  elemente: cifra de afaceri 40000 u.m., cheltuieli materiale 20000 u.m., 
cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu amortizarea 1500 u.m., cheltuieli cu dobânzi 800 u.m., impozit 
pe profit 1000 u.m., imobilizărila începutul anului 2000 u.m., imobilizări la sfârşitul anului 2100 u.m., 
creşterea activului circulant net 100 u.m. 

87. pentru o întreprindere se cunosc următoarele informații financiare: 

Indicator  N ‐1  N 
Imobilizări  600  550 
Stocuri  400  470 
Creanțe  200  200 
Disponibilități  50  60 
TOTAL ACTIV  1250  1280 
Capitaluri proprii  400  420 
Datorii financiare  400  330 
Furnizori  200  250 
Datorii salariale şi fiscale  240  250 
Credite de trezorerie  10  30 
 

Indicator  u.m. 
Cifra de afaceri  3000 
Cheltuieli materiale  1000 
Cheltuieli salariale  1400 
Cheltuieli fiscale şi sociale  150 
Cheltuieli cu amortizarea  100 
Cheltuieli cu dobânda   50 
Impozit pe profit   25 
 

Să  se  calculeze  fluxul  de  numerar  de  gestiune  şi  disponibil  şi  să  se  explice  destinațile  acestuia  din 
urmă. 

88.  Să  se  calculeze  fluxul  de  numerar  disponibil  pentru  acționari  în  cazul  unei  intreprinderi  despre 
care  se  cunosc  următoarele:  cifra  de  afaceri  40000  u.m.,  cheltuieli  materiale  25000  u.m.,  cheltuieli 
salariale  10000,  cheltuieli  cu  amortizarea  2000  u.m.,  cheltuieli  cu  dobânzi  1000  u.m.,  impozit  pe 
profit  200  u.m.,  cumpărări  de  mijloace  fixe  pe  parcursul  anului  1000  u.m.,  venituri  din  vânzarea 
mijloacelor  fixe  500  u.m.,  creşterea  activului  circulant  net  100  u.m.,  datorii  financiare  la  începutul 
anului 10000, datorii financiare la sfârşitul anului 11000. 

89.  Să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  fluxul  de  numerar  disponibil  în  anii  2006  şi  2007  pentru 
societatea SC Santierul naval Orsova SA şi repartizarea acestuia pe destinații. 
90.  Să  se  calculeze  şi  să  se  interpreteze  fluxul  de  numerar  disponibil  în  anii  2006  şi  2007  pentru 
societatea SC Titan SA şi repartizarea acestuia pe destinații. 

91. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate comercială ce activează în 
domeniul consultanței financiare pentru investiții directe: 

Indicator  u.m. 
Imobilizări  1000 
Stocuri  300 
Creanțe  800 
Disponibilități  100 
Capitaluri proprii  700 
Datorii financiare  500 
Furnizori  500 
Datorii salariale  300 
Datorii fiscale si sociale  150 
Credite de trezorerie  50 
Cifra de afaceri  5000 
Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ şi pasiv circulant şi 
viteza de rotație a activului circulant net . 

92.  Din  contul  de  profit  şi  pierderi  al  societății  din  exercițiul  precedent  se  cunosc  următoarele 
informații: 

  Indicator  u.m. 
Cheltuieli de exploatare platibile  2700 
  Amortizare  300 
Cheltuieli cu dobânzi  150 
  Impozit pe profit   200 

  Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate pentru 
întreprindere. 

93. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen lung în valoare de 
500 la rata de dobândă de 20%, daca acesta va creşte valoarea profitului net cu 200. 

94. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate comercială ce activează în 
domeniul industriei constructoare de maşini: 

Indicator  u.m. 
Imobilizări  2000 
Stocuri  1000 
Creanțe  900 
Disponibilități  100 
Capitaluri proprii  1700 
Datorii financiare  1000 
Furnizori  700 
Datorii salariale  400 
Datorii fiscale si sociale  100 
Credite de trezorerie  100 
Cifra de afaceri  2000 
Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ şi pasiv circulant şi 
viteza de rotație a activului circulant net . 

95.  Din  contul  de  profit  şi  pierderi  al  societății  din  exercițiul  precedent  se  cunosc  următoarele 
informații: 

  Indicator  u.m. 
Cheltuieli de exploatare platibile  1500 
  Amortizare  100 
Cheltuieli cu dobânzi  200 
  Impozit pe profit   60 

  Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate pentru 
întreprindere. 

96. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen lung în valoare de 
250 la rata de dobândă de 30%, daca acesta va creşte valoarea profitului de exploatare cu 100. 

97. Analizați durata de rotație a activului circulant net pentru societățile Santierul naval Orsova S.A. 
(vezi exercițiul 15), Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. (vezi exercițiul 17) şi TITAN S.A. 
(vezi exercițiul 19) în ultimul an şi comentați rezultatele. 

98. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului financiar şi a ratelor de 
rentabilitate în cazul SC Santierul naval Orsova S.A. 

99. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului financiar şi a ratelor de 
rentabilitate în cazul SC Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. 

100. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului financiar şi a ratelor de 
rentabilitate în cazul SC TITAN S.A.