Sunteți pe pagina 1din 12

Article I.

CHIMIOTERAPIA
ANTICANCEROASA
(CITOSTATICELE)
Article II.
Section II.1
Section II.2
Section II.3
Section II.4 Definitie
 SM utilizate în bolile neoplazice
 scop de a:
 distruge celulele canceroase
 opri proliferarea acestora

Article III.
Section III.1
Section III.2 Tumora malignă este o populaţie celulară
heterogenă formată din 3 tipuri de celule:
Section III.3 • celule în faza de diviziune celulară influenţate de
citostatice;
Section III.4 • celule în repaus (Go) rezistente la citostatice;
Section III.5 • celule care şi-au pierdut capacitatea de diviziune
- rezistente la citostatice.
Section III.6
Section III.7
Article IV.
Section IV.1 Citostaticele acţionează asupra celulelor canceroase prin
mai multe mecanisme, interferand cu ciclul celular =►opresc celula din
proliferare si eventual o distrug:
Section IV.2 a) alterarea moleculei de ADN preformate cu oprirea
procesului de transcripţie de ADN;
Section IV.3 b) interferarea biosintezei de ADN, ARN şi a proteinelor;
Section IV.4 c) alterarea tubulinei - proteină din compoziţia aparatului
mitotic celular.
Section IV.5
Article V.

1
Section V.1
Section V.2
Section V.3 Citotoxicitatea anticanceroaselor:
Section V.4 • explicată prin mai multe mecanisme;
Section V.5 • citostaticele omoară celulele maligne aflate în
faza de diviziune celulară (în repaus scapă de sub acţiunea
citostaticelor).
Article VI.
Section VI.1 Fazo - dependenţa citostaticelor:
Section VI.2 • ciclul celular este divizat în 4 faze
Section VI.3
Section VI.4
Section VI.5
Section VI.6 G1 = interfaza
Section VI.7 S = sinteza de ADN
Section VI.8 G2 = perioada dintre sinteza de ADN şi
mitoză
Section VI.9 M = mitoza
Section VI.10 G0 = celule aflate în repaus
Article VII.
Section VII.1 În funcţie de acţiunea citostatică în cursul ciclului
celular distingem:
Section VII.2 a) Citostatice fazo-dependente (acţionează într-o
anumita fază a ciclului celular):
Section VII.3 • Antimetaboliţii → faza "S"
Section VII.4 • Vincristina → faza "M"
Section VII.5 • Bleomicina → faza "G"
Section VII.6 b) Citostatice ciclo-dependente (acţionează pe tot
parcursul ciclului celular)
Section VII.7 • Agenţii alchilanţi
Article VIII.
Section VIII.1 Neselectivitatea

2
Section VIII.2 Acţiunea anticanceroaselor nu este selectivă
numai asupra celulelor tumorale. Ele acţionează concomitent
şi pe celulele normale din organism care au un ritm rapid de
regenerare:
Section VIII.3 • celulele hematopoetice
Section VIII.4 • epiteliul bucal şi digestiv
Section VIII.5 • foliculul pilos
Section VIII.6 • gonadele
Article IX.
Section IX.1 Utilizări terapeutice
Section IX.2 • Scopul chimioterapiei variază în funcţie de stadiul cancerului
Section IX.3 Distingem:
Section IX.4 a) Chimioterapia de inducţie - utilizată înaintea tratamentului loco-
regional al unei tumori localizate cu dublu scop:
Section IX.5 - tratamentul precoce al metastazelor infraclinice;
Section IX.6 - diminuarea dimensiunilor tumorii primare ce permite efecuarea
unui tratament local conservator (ex.: păstrarea vocii într-un neoplasm laringian).
Section IX.7 b) Chimioterapia adjuvantă - utilizată după tratamentul
radiochirurgical pentru a evita recidiva tumorii (ex.: neo mamar).
Section IX.8 c) Chimioterapia paleativă - utilizată în stadiul metastatic al tumorii
depăşite chirurgical; ameliorează calitatea vieţii prin scăderea consecinţelor invaziei
tumorale (reduc durerea, dispneea, etc.).
Article X.
Section X.1 Toxicitatea anticanceroaselor
Section X.2a)
X.2a) Efecte imediate:
Section X.3 • Toxicitatea hematologică - toxicitatea cea mai de temut deoarece:
Section X.4 - este produsă de toate citostaticele;
Section X.5 - poate avea risc vital pentru pacient;
Section X.6 - obstacolul major în creşterea dozelor de citostatic;
Section X.7Afectează
X.7Afectează cele 3 linii: leucopenie, trombocitopenie, anemie şi se instalează din a 8 -a zi
de tratament.
Section X.8Mielotoxicitatea
X.8Mielotoxicitatea este dependentă de:
Section X.9 - tipul citostaticului ales (antraciclinele sunt cele mai mielotoxice);
Section X.10 - doză;
Section X.11 - radioterapia asociată;
Section X.12 - vârsta pacientului.
Section X.13 Sub 3000 de leucocite/mm3 se opreşte chimioterapia
Section X.14 • Toxicitatea digestivă (greaţă, vomă):
Section X.15 - cel mai emetizant citostatic (Cisplatina);
Section X.16 - tratament profilactic cu antiserotoninice - Ondansetron (Zofran).

3
Section X.17 • Alopecia:
Alopecia: frecventă, reversibilă; survine după a 10-a zi de tratament.
Section X.18 • Afectarea gametogenezei: - hipospermie, amenoree, hipofertilitate

Article XI.
Section XI.1
Section XI.2
Section XI.3 b) Efecte tardive: - uneori ireversibile
Section XI.4 • hepatotoxicitate • cardiotoxicitate
Section XI.5 • nefrotoxicitate • teratogenitate
Section XI.6 • toxicitate pulmonară - fibroză pulmonară
Article XII.
Section XII.1 Contraindicaţii:
Section XII.2 • tumori localizate care pot fi extirpate chirurgical şi
răspund favorabil la Rx terapie
Section XII.3 • deprimare medulară severă (leucocite sub
3000/mm3 şi numărul de trombocite sub 50.000 mm3;)
Section XII.4 • sarcină (pot actiona toxic asupra embrionului=►
malformatii, avort)
Section XII.5 In stadiul terminal al neoplasmului
Section XII.6 Prudenta la batrani
Article XIII.
Section XIII.1 PRINCIPIILE TRATAMENTULUI CITOSTATIC
Section XIII.2 Pentru alegerea unei scheme terapeutice se va
ţine seama de:
Section XIII.3 1. Particularităţile fiecărui bolnav:
Section XIII.4 - vârsta;
Section XIII.5 - starea de nutriţie;
Section XIII.6 - starea funcţională a unor organe vitale (ficat,
rinichi);
- valorile hemogramei; contraindicaţii temporare a citostaticului
când numărul de leucocite
Section XIII.7 < 3000/m3 şi numărul de trombocite este
Section XIII.8 < 50.000 /mm3;
Section XIII.9 - existenţa unor afecţiuni asociate.

4
Article XIV.
Section XIV.1 2. Particularităţile tumorii:
 localizarea tumorii (ex. tumorile cerebrale sunt mai refractare
la citostatice datorită prezenţei barierei hematoencefalice);
 dimensiunile masei tumorale (tumoră mare → irigare
deficitară → concentraţia citostaticului insuficientă);
 tipul histologic al tumorii;
 ritmul de proliferare tumorală; în această situaţie numărul
celulelor aflate în faza G0 insensibile la citostatice este mare.
Article XV.
Section XV.1 3. Particularităţile medicaţiei antineoplazice utilizate:
Section XV.2 • tipul agentului antitumoral ales;
Section XV.3 • doza de citostatic utilizată (se consideră doza cea mai
eficientă de citostatic doza maximă tolerată de bolnav);
Section XV.4 • folosirea combinaţiilor de medicamente citostatice:
Section XV.5 - polichimioterapia este întotdeauna superioară
monochimioterapiei deoarece asigură maximum de distrugere a celulelor
tumorale şi o toleranţă terapeutică satisfăcătoare pentru bolnav;
Section XV.6 - se asociază citostatice cu mecanisme de acţ. diferite pt. a
preîntâmpina apariţia rezistenţei;
Section XV.7 - administrarea citostaticelor se face la intervale de timp bine
definite pentru a permite refacerea măduvei hemato-formatoare, dar nu şi
refacerea masei tumorale înaintea începerii unui nou ciclu terapeutic.
Section XV.8 - asocierea citostaticelor cu Rx terapie, imunoterapie şi
tratament chirurgical.
Article XVI.
Section XVI.1 PRINCIPALELE GRUPE DE MEDICAMENTE
ANTICANCEROASE
Section XVI.2
Section XVI.3 I. Citostatice care acţionează în principal asupra
sintezei de ADN Antimetaboliţii
Section XVI.4 II. Citostatice care acţionează asupra ADN -ului
preformat: II.1. Agenţi alchilanţi
Section XVI.5 II.2. Agenti intercalanti
Section XVI.6 III.Citostatice care acţionează la nivelul mitozei
(alcaloizii toxici ai fusului)

5
Section XVI.7 IV. Agenţi terapeutici utilizaţi în hormonoterapia
cancerului
Section XVI.8
Section XVI.9
Article XVII.
Section XVII.1 I. Citostatice care acţionează în principal
asupra sintezei de ADN
Section XVII.2 Antimetaboliţii
Section XVII.3 Sunt analogi ai purinelor si pirimidinelor care
ajunsi in organism interfera calea fiziologica de sinteza a
nucleotizilor si ac. nucleici =► blochează sinteza normală a
bazelor purinice şi pirimidinice acţionând în faza "S" a ciclului
celular.
Section XVII.4 • Metotrexat • Azatioprina
Section XVII.5 • 5 - Fluorouracil • Citarabina
Section XVII.6 • 6 – Mercaptopurina • Hidroxiureea
Article XVIII.
Section XVIII.1 METOTREXAT
Section XVIII.2 Mec de actiune: analog al acidului folic =►inhiba
competitiv dihidro-folatreductaza =►impiedica formarea ac.
tetrahidrofolic si consecutiv impiedica sinteza nucleotizilor
pirimidinici, respectiv sinteza de ADN;
Section XVIII.3
Article XIX.
Section XIX.1 Utilizări terapeutice:
terapeutice:
Section XIX.2 • hemopatii maligne: leucemii acute, limfoame maligne
Section XIX.3 • tumori maligne solide: cancer bronhopulmonar, cancer mamar,
osteosarcom, cancer ovarian.
Section XIX.4 Efecte adverse:
adverse:
Section XIX.5 • mielosupresie
Section XIX.6 • tulburări digestive: greţuri, vărsături, ulceraţii ale mucoaselor;
Section XIX.7 • neurotoxicitate: tulburări spastice ale membrelor, encefalopatii;
Section XIX.8 • efecte teratogene şi mutagene.

6
Section XIX.9 Administrare:
Administrare: oral, i.v. la intervale de 3 - 4 săptămâni; intraarterial,
intratecal (intrarahidian)
Section XIX.10
Article XX.
Section XX.1 II. Citostatice care acţionează asupra ADN -ului
preformat
Section XX.2 • provoacă ruperi la nivelul ADN-ului (parţial reparate de
către celula tumorală) determinând moartea celulei neoplazice
Section XX.3 II.1. Agenţi alchilanţi:
 Ciclofosfamida
 Ifosfamida
 Clorambucil (LEUKERAN)
 Busulfan (MYLERAN)
 Cisplatina
 Procarbazina (Natulan)
Article XXI.
Section XXI.1 Mecanism de acţiune:
 actionează prin alchilări (deoarece are loc înlocuirea H
compuşilor organici cu radical alchil);
 efectul citotoxic este dat de alchilarea acizilor nucleici ai
ADN-ului din celula tumorală → rupturi ale moleculei de ADN şi
legături încrucişate (punţi) între cele 2 catene ale helixului →
împiedică replicarea ADN-ului şi transcripţia acestuia în ARN;
 acţionează în toate fazele ciclului celular
Article XXII.
Section XXII.1 Acţiune farmacodinamică:
Section XXII.2 • acţiune citostatică antineoplazică
• acţiune imunodepresoare utilă în boli autoimune, menţinerea
grefei ;
(a) Imunosupresia apărută creează o susceptibilitate crescută la
infecţii ;
(b) In plus, mulţi agenţi anticanceroşi ca ciclofosfamida sunt şi
imunosupresivi, dar şi mutageni, şi carcinogeni =►de aceea, apariţia
unei malignităţi secundare poate fi urmarea unei terapii de succes a
primului cancer, ca o complicaţie târzie a chimioterapiei
Article XXIII.
Section XXIII.1 Utilizări terapeutice:

7
• hemopatii maligne:
- limfoame maligne hodgkiniene şi non hodgkiniene;
- leucemii acute;
- mielom multiplu;
• tumori maligne solide:
- tumori testiculare şi ovariene;
- neoplasm mamar;
Section XXIII.2 • boli autoimune.
Article XXIV.
Section XXIV.1 Efecte adverse:
Section XXIV.2 • supresie medulară manifestată prin infecţii,
hemoragii secundare;
Section XXIV.3 • tulburări digestive: greţuri, vărsături necesitând
administrarea prealabilă de antiemetice;
Section XXIV.4 • tromboze şi tromboflebite la locul injectării;
Section XXIV.5 • cistită hemoragică (ciclofosfamida - datorită
metabolitului său toxic acroleina cu eliminare urinară);
Section XXIV.6 • teratogenitate şi mutagenitate.
Section XXIV.7 Administrare:
Section XXIV.8 • oral; i.v. perfuzie
Section XXIV.9 • polichimioterapie la interval de 3 - 4 săptămâni
Article XXV.
Section XXV.1
Section XXV.2
Section XXV.3
Section XXV.4 II.2. Agenţi intercalanţi
Section XXV.5
Section XXV.6 Antraciclinele:
Section XXV.7 • Doxorubicina • Daunorubicina
Section XXV.8 • Epirubicina • Idarubicina
Section XXV.9 • Bleomicina
Article XXVI.
Section XXVI.1

8
Section XXVI.2 Mecanism de acţiune: agenţi antitumorali care
determină alterări ale ADN-ului prin:
 intercalarea in molecula de ADN => blochează sinteza de
ADN, ARN şi proteine din celulele tumorale cu creştere rapidă.
 generare de radicali liberi;
 inhibarea topoizomerazei II => ruptura dublă catenară în
celula malignă.
Section XXVI.3 Acţiune farmacodinamică: acţiune citostatică
antineoplazică; !!! cardiotoxicitate.
Article XXVII.
Section XXVII.1 Utilizări terapeutice:
Section XXVII.2 • limfoame maligne;
Section XXVII.3 • leucemii acute;
Section XXVII.4 • sarcoame ale părţilor moi;
Section XXVII.5 • neoplasm mamar;
Section XXVII.6 • nefroblastom;
Section XXVII.7 • neuroblastom.
Section XXVII.8 Efecte adverse:
Section XXVII.9 • cardiotoxicitatea ca:
Section XXVII.10 - sindrom acut prin aritmii şi tulburări de conducere;
Section XXVII.11 - insuficienţa cardiacă cronică (doze peste 450 mg).
Section XXVII.12 • alopecie completă, reversibilă;
Section XXVII.13 • mielosupresie;
Section XXVII.14 • sterilitate.
Section XXVII.15 Administrare: i.v. la 3 săptămâni
Article XXVIII.
Section XXVIII.1 III.Citostatice care acţionează la nivelul mitozei
Section XXVIII.2 (alcaloizii toxici ai fusului)
Section XXVIII.3
Section XXVIII.4 Alcaloizii de vinca rosea - extraşi din planta "vinca
rosea".
Section XXVIII.5  Vincristina (ONCOVIN)

 Vinblastina(VELBE)
 Vindesina
Article XXIX.

9
Section XXIX.1 Mecanism de acţiune:
Section XXIX.2 • citotoxice prin legarea de proteinele
microtubulare ale celulelor tumorale; se leagă puternic de tubulină
(pe un situs specific) => împiedică formarea fusului mitotic
blocând mitoza în metafază ;
Section XXIX.3 • acţionează în faza M a ciclului celular, dar şi în
faza S de sinteză.
Section XXIX.4 Acţiune farmacodinamică:
Section XXIX.5 acţiune citostatică antineoplazică
Article XXX.
Section XXX.1
Section XXX.2 Utilizări terapeutice:
Section XXX.3 • leucemie acută limfoblastică;
Section XXX.4 • limfoame maligne;
Section XXX.5 • cancer mamar şi bronhopulmonar;
Section XXX.6 • neuroblastom;
Section XXX.7 • nefroblastom;
Section XXX.8 • sarcoame ale părţilor moi
Article XXXI.
Section XXXI.1 Efecte adverse:
Section XXXI.2 • reacţii neuromusculare manifestate prin
neuropatie sensitivă şi motorie; diminuarea reflexelor O.T.;
tetrapareză;
Section XXXI.3 • tulburări digestive;
Section XXXI.4 • necroză tisulară la locul de administrare;
Section XXXI.5 • mielosupresie moderată.
Section XXXI.6 Administrare: i.v. la 3 săptămâni în asociere cu
alte citostatice.
Article XXXII.
Section XXXII.1 IV. Agenţi terapeutici utilizaţi în hormonoterapia
cancerului
Section XXXII.2 1. Tamoxifen
Section XXXII.3 • compus nesteroidic care datorită asemănării
structurale cu estradiolul prezintă afinitate pentru receptorii estrogenici (de

10
la nivelul glandei mamare) pe care se fixează împiedicînd legarea şi
acţiunea estrogenilor la nivelul ţesutului estrogeno-dependent;
Section XXXII.4 • reduce efectele prolactinei asupra celulelor
neoplazice mamare (îndeosebi în premenopauză când efectul prolactinei
este crescut);
Section XXXII.5 • blochează sinteza de prostaglandine la nivelul
celulelor tumorale (elimină durerile în metastazele osoase).
Article XXXIII.
Section XXXIII.1 Utilizări terapeutice:
Section XXXIII.2 • cancer mamar estrogeno-dependent;
Section XXXIII.3 • neoplasm de corp uterin;
Section XXXIII.4 Efecte adverse:
Section XXXIII.5 • greaţă, vărsături;
Section XXXIII.6 • bufeuri de căldură;
Section XXXIII.7 • trombopenie uşoară;
Section XXXIII.8 Administrare: oral 1caps/zi 5zile la 3 luni
Article XXXIV.
Section XXXIV.1
Section XXXIV.2
Section XXXIV.3 2. Corticosteroizii: Prednison,
Dexametazona actiune:
 citotoxica electiva pe limfocite=►paleativ in cancere limfatice
 nespecifica in alte neoplazii =►ameliorare simptomatica

Citochine si

chim
Imunomodul

ioterapiei.
Este
liniştitor de
ştiut că
medicii11 fac
mari
prevenirea
celor mai
importante
efecte
secundare
ale Antineoplazice
si imunomodulatoare
chimioterap Imunosupresoare
Antineoplazice iei. De Imunostimulante
Terapia endocrina

exemplu, se
Agenti alchilanti
antineoplazici
Hormoni si
Substante inrudite
folosesc noi Imunosupresoare
Selective
antineoplazi
Antagonisti hormonali
medicamen
Antimetaboliti si
Substante inrudite
te şi
tehnici care
Alcaloizi din plante augmenteaz
ă
Antibiotice cititoxice eficacitatea
Alti agenti
chimioterap
antineoplazici iei asupra
celulelor
canceroase
Bibliografie: şi
 http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en diminuează
%7Cro&u=http://www.cancerhelp.org.uk/about-cancer/cancer-questions/what-are-
efectele
cytostatic-drugs(http://www.cancerhelp.org.) negative
 MEMOMED 2009. Memorator de farmacologie si ghid farmacoterapic- Editia 15
asupra
 http://www.srccjro.org/brosuri/chimioterapia.pdf
celulelor
normale.
atoare

12