Sunteți pe pagina 1din 3

Pag 7 – La 15 mai 1948, David Ben Gurion proclamă Statul Israel, înfăptuindu-se visul lui Theodor

Herzl, după primul Congres sionist care a avut loc în urmă cu 50 de ani.

Pag 8 – Politica de alia a Israelului este complet diferită de politica de imigrație cunoscută până la
acea vreme, fiind stabilită după anumite criterii economice.

- Noul concept de imigrație a însemnat o reîntoarcere în propria patrie a evreilor. Statul Israel nu
le pune evreilor condiții pentru dobândirea cetățeniei, ci îi acordă cetățenia oricărui evreu care
se stabilește definitiv.

Pag 9 – Politica de alia avea la bază două planuri: Unul fizic, care căuta să rezolve problema
locuințelor, ocupației și serviciilor vitale. Iar celălalt cuprindea domeniul social, în care autoritățile
căutau să integrese social olimii, potrivit concepției sioniste.

Pag 10 – Aliaua a reprezentat un proces de creștere al populației pentru Statul Israel. De la data
înființării (15 mai 1948) și până în 1995, în ”Eretz” au intrat 2.520.000 de evrei. Datorită acestui
motiv, Israelul ocupă un loc deosebit în ceea ce privește absorbția imigrației. Aici evreii au venit din
104 țări, vorbind 72 de limbi diferite.

În 1948, populația evreiasc era estimată la 650 de mii de locuitori, iar în decurs de 3 ani și jumătate,
aceasta numărul acestora s-a dublat. Pe când la sfârșitul anului 1951 populația număra 4,1 milioane
de locuitori.

Putem vorbi despre un ritm accelerat de creștere al populației în primii trei ani de la crearea Statului
Israel, când procentajul a depășit 25%, după care a scăzut treptat: 5% în anii 50, 2,5% în anii 60, 2%
în anii 70.

Pag 11 – între anii 1948 – 1951, a avut loc cea mai mare creștere a populației, datorită imigrărilor în
masă. Doar 10% - 15% din totalul populației s-a datorat înmulțirii naturale. În perioada următoare,
are loc o rocadă a procentelor, unde înmulțirile naturale reprezentau 90%, iar imigrațiile doar 10%.

În Statul Israel, termenul ebraic pentru imigrant este „ole”. Acesta este definit ca fiind o persoană
care odată ce a intrat în Israel dorește să se stabiliească definitiv în țară și primește de la autorități o
viză de ole.

În urma „Legii reîntoarcerii” (Hok Hașvut), votată în Parlamentul israelian la 5 iulie 1950, s-a stabilit
că statutul de ole se poate acorda oricărui evreu, cu excepția celor care au acționat împotriva
poporului evreu, precum este cazul din România a lui Nandor Gingold, care a ocupat o funcție de
conducere în cadrul Centralei Evreilor.

Pag 12 – Crearea Statului Israel din 1948 a deschis larg porțile pentru orice evreu care dorea să se
stabilească în Israel. Acest fenomen de Alia a durat trei ani și jumătate, după care a urmat o perioadă
de criză.

Pag 13 – În 1948, Israelul găzduia imigranție evrei din toată lumea.


Pag 22 –

Denumirea perioadei Perioada Estimarea numărului Caracteristici ale alialei


de evrei
Aliaua întâi 1882 – 1903 20.000 - 30.000 Mai ales evrei din
Rusia. Cauza:
pogromurile din 1881
Aliaua a doua 1904 – 1919 35.000 – 40.000 Aliaua „muncitoare”
din Rusia, membri ai
mișcării sionistee.
Cauza: pogromurile din
1905
Aliaua a treia 1919 – 1923 35.000 Începutul Mandatului
Britanic Pionieri, după
declarația Balfour.
Aliaua a patra 1924 – 1931 82.000 Evrei din pătura
mijlocie
Aliaua a cincea 1932 – 1938 217.000 Posesori de bunuri,
liber profesioniști.
Cauza: prigoanele din
Germania nazistă
Alaua a șasea 1939 – 1948 150.000 Pioneri, refugiați
salvați din Europa după
publicarea Cărții Albe
din 1939. Majoritatea
Alia clandestină.

Pag 42 – Imigrația clandestină

În istoriografia evreiasc, imigrația clandestină este întâlnită sub numele de „Aapala” sau „Alia Bet”.
Carol Bines integrează imigrația clandestină în perioada ”Alialei a cincea”, la începutul anilor 30, când
puterea este preluată de Hitler, nevoindu-i pe evrei să se îndrepte spre Israel.

Pag 43 – O variantă a datei „oficiale” de început a imigrației ilegale este considerat anul 1934,
deoarece atunci a ajuns la țărm primul vapor clandestin ce purta numele de „Velos” și naviga sub
pavilion grecesc. Acesta a adus 350 de tineri evrei, membri ai organizației „Hehaluț” din Polonia,
prezentându-se drept o croazieră studențească pe Marea Mediterană.

Pag 44 – Țările de unde au ieșit vapoare cu imigranți ilegali sunt: Grecia, Bulgaria, Albania, Franța,
Suedia, Belgia, Albania, Italia, Iugoslavia și România.

Pag 51 – Unul dintre cele mai importante puncte de evadare ale imigrației clandestine pe mare a fost
reprezentat de România, deoarece are ieșire la Marea Neagră. Datorită punctului strategic al
României, mii de vieți au fost salvate.

Între anii 1938 – 1944, din porturile românești au iești 47 de vapoare cu 26.697 de clandestini, dar nu
toate au ajuns la destinație, deoarece, sunt cunoscute și trei tragedii, soldate cu moartea a peste
1200 de evrei. (scufundarea vasului ”Salvador” – septembrie 1940, scufundarea vasului ”Struma” –
27 februarie 1942, vasul ”Mefkure” – august 1944.

Pag 86 – Aliaua din România

Carol Bines susține că nu sunt date oficiale referitoare la Alia din România înainte de crearea Statului
Israle. Acesta identifică opt perioade ale Aliei din România.

Pag 92.

Perioada I – a 1948 – 1951

Perioada denumită aliaua în masă. În această perioada, evreii din România au ridicat populația
Israelului cu 18%.

Perioada a II-a 1952

Anul 1952 a fost un an intermediar între imigrarea în masă și întreruperea aproape completă a alialei
din România.

Perioada a III-a 1953 – 1957

Porțile imigrației au fost închise, iar mulți conducători ai mișcărilor sioniste au fost arestați.

Perioada a IV –a 1958 – 1966

Perioadă de renaștere a valului de imigranți, cu o medie riidicată anual peste 14.000. Evreii din
România trebuiau să depune cerere de imigrare la Miliție pentru a putea pleca legal din țară.

Perioada a V-a 1967 – 1968

Din nou o perioada de criză în alia. Media anuală se reduce la 550

Perioada a VI- a 1969 – 1974

Încă un val de renaștere al imigrației, cu o medie anuală de 3.000 de evrei.

Perioada a VII-a 1975 – 1989

Perioadă de alia cu o medie anuală de 1500 de evrei.

Perioada a VIIII-a 1990 – 1995

Perioada de după căderea regimului comunist în care au imigrat 1200 de evrei, iar între anii 1991 –
1994 au venit încă 500. Iar în 1995, au emigrat doar 350 de evrei.