Sunteți pe pagina 1din 1

JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI - adaptat pentru TVA la încasare

Operaţiuni
supuse
Achizitii
taxării
pentru care
inverse
beneficiarul
conform
este obligat
art. 160 din
la plata TVA
Operaţiuni Operaţiuni Codul
Achiziţii taxabile Achiziţii Achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii (altele decât
exigibile neexigibile fiscal
de achiziţiile
pentru
Furnizorul/Pr Docu Total bunuri intracomuni
care
Docu estatorul ment docu Valoare din ţară tare de
beneficiaru
Nr. ment Codul de de ment plătită şi din bunuri şi
l este
crt. nr, înregistrare plată (inclu inclusiv import servicii)
obligat la
data în scopuri de numă siv TVA scutite plata TVA
TVA r/dată TVA) sau
neimpoz
Achiziţii de abile Achiziţii Achiziţii
bunuri şi Importuri de intracomunit intracomunit Achiziţii Achiziţii
servicii din bunuri are de are de intracom
bază bază intracom bază bază
ţară bunuri servicii unitare
de de unitare de de
TVA TVA de bunuri TVA TVA
bază bază impo impoz bază bază de bunuri impo impoz
servicii
de de zitare itare de de servicii zitare itare
TVA TVA TVA TVA neimpoza
impozi impozi impozit impo scutite
bile
tare tare are zitare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
x x x x x x' x'

x, x' Randuri care se reporteaza in cazul in care factura nu este platita integral in perioada fiscala in care a fost primita
x' In cazul operatiunilor neexigibile se reporteaza sumele din perioada fiscala precedenta ca atare, daca in perioada curenta nu au fost efectuate
plati, dar se scad platile efectuate in perioada fiscala curenta in cazul in care sunt efectuate . Totalul coloanelor aferente operatiunilor neexigibile
trebuie sa reflecte soldul bazei impozabile si a TVA neexigibile pentru toate facturile care nu sunt achitate

S-ar putea să vă placă și