Sunteți pe pagina 1din 11

Grădiniţa cu program normal Esna Gradinita cu program normal Ibrianu

Scoala Gimnaziala”Movila Miresii„ Scoala Profesionala”Emil Dragan„


Nr.........../................................ Nr........./...................................

Avizat, Avizat,
Director, Director,
Prof.Brezuica Mirela Prof.Arama Alina

Proiect de parteneriat interinstitutional


ARGUMENT
A fi creativ nu înseamnă a fi un geniu. Creativitatea este o calitate care apare în mai
mică sau mai mare măsură la fiecare dintre noi.
Copilul prescolar dispune nu doar de capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de
aceea de a crea. Prescolarului îi face plăcere să se afirme pe sine prin ceea ce poate realiza singur;
este capabil să producă ceva nou, original, neobisnuit chiar dacă aceste atribute sunt valabile doar
în raport cu sine insuşi.
Creativitatea devine educabilă încă de la vârsta preşcolară în condiţiile în care educatorul este preocupat de crearea
unui climat corespunzător, propunându-şi să utilizeze metode active, să realizeze corelaţii interdisciplinare, să promoveze
manifestarea liberă a copiilor în învăţare , dar în primul rând să cunoască şi să stimuleze potenţialul creator al fiecărui copil,
recurgând la creativitatea în grup, cel mai eficient procedeu susţinut de specialişti.
Am iniţiat acest parteneriat având în vedere dinamismul , impetuozitatea si expresivitatea proprie vârstei preşcolare
, dorinţa copiilor de nou şi de cunoaştere, acel freamăt permanent şi acea vibraţie si efervescenţă lăuntrică ce conferă
copiilor note specifice de dinamism creativ , disponibilităţile de care dispun preşcolarii de a se cunoaşte între ei şi de a lega
noi prietenii.
Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experienţă , în care educatoarea şi copiii au prilejul să cunoască medii
de viaţă şi muncă , relativ noi pentru ei , să schimbe idei , să găsească soluţii viabile la problemele cu care se confruntă

SCOPUL PROIECTULUI
Experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative pentru procesul cognitive, adaptarea
comportamentului la situaţii inedite;educarea sentimentelor de prietenie , toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu
copiii preşcolari din unitatea parteneră; antrenarea copiilor în activităţi specifice vârstei , în vederea dezvoltării armonioase;
OBIECTIVELE PROIECTULUI
 Să iniţieze activităţi care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv;
 Să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi a celorlalţi;
 Să justifice diferite acte de comportament;
 Să descrie şi să dezvolte relaţii şi atitudini sociale (colaborare , solidaritate, toleranţă);
 Să manifeste dorinţa de participare la activitatile proiectului;
 Să stabileasca relaţii de prietenie şi colaborare între copiii din cele două grădiniţe, promovarea dialogului dintre
copii;
 Să atragă copiii în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cu caracter extracurricular care să conducă la
socializarea copiilor ;

RESURSE
● Umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi.
● Materiale: hârtie colorată, adeziv, carioca, materiale textile, aparat foto, materiale didactice, softuri educaţionale,
Internet, etc.

LOCUL DE DESFĂŞURARE
 Gradinita cu program normal Esna-Scoala Gimnaziala Movila Miresii.
 Gradinita cu program normal Ibrianu-Scoala Profesionala „Emil Dragan”.

MODALITǍŢI DE COMUNICARE
●Schimb informaţional la distanţă;
●Întâlniri virtuale;
●Întâlniri faţă în faţă.
MODALITĂŢI DE REALIZARE
 Expedierea de materiale (tipuri de documente, materiale ilustrative, postere, fotografii) prin poşta
electronică şi PTTR;
 Realizarea unor schimburi de experienţă;
 Rapoarte de activitate;
 Diseminarea experienţei pozitive.

PUNCTE TARI
● Copiii vor cunoaşte alţi copii de vârsta lor sau vârstă apropiată;
● Copiii vor cunoaşte alte tipuri de activităţi ce se pot derula în grădiniţă;
● Atât copiii cât şi părinţii vor cunoaşte preocupările, obiceiurile şi tradiţiile celorlalte localităţi;
● Părinţii îşi vor împărtăşi experienţele;
● Va spori eficienţa activităţilor instructiv-educative desfăşurate în grădiniţă;
● Se va promova imaginea grădiniţei.

PUNCTE SLABE
● Posibil ca deplasările să se realizeze cu greu datorită puţinelor mijloace de transport şcolar;
● Posibil ca unele materiale ce vor fi trimise prin poştă să se piardă;
● Deplasările generează un grad sporit de stres – atât părinţilor, cât şi educatoarelor .
GRUP ŢINTĂ
 Preşcolarii de la G.P.N. Esna si G.P.N Ibrianu;
 Cadrele didactice din instituţiile implicate;
 Părinţii si bunicii preşcolarilor implicaţi în proiect.

COORDONATORI
Educatoare:Rosioru Ionela-Geanina
Prof.inv.prescolar:Topciu Daniela

RESPONSABILITĂŢILE COORDONATORILOR
 Stabilirea tematicii, a formei de realizare, a orarului şi a locului de desfăşurare a activităţilor;
 Pregătirea materialelor şi a mijloacelor didactice;
 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor conform graficului;
 Evaluarea rezultatelor prin mijloace şi manifestări specifice: expoziţii, portofolii, spectacole, concursuri.

TEHNICI DE MONITORIZARE
 Fotografii;
 Procese verbale;
EVALUARE
 Chestionare;
 Expoziţie foto;
 Expoziţie cu lucrările copiilor;

MEDIATIZARE
 Avizierele grupelor;
 Avizierele grădiniţelor;

REZULTATE AŞTEPTATE
 Implicarea unui număr cât mai mare de copii şi părinţi într-un schimb de experienţă între cele doua grădiniţe;
 Realizarea unui schimb de experienţă eficient prin care să se popularizeze experienţa pozitivă a celor doua grădiniţe;
 Realizarea unui schimb de lucrări/mape/albume realizate de copiii celor doua grădiniţe cu care se va organiza o
expoziţie (trimise prin poştă);
 Închegarea unor relaţii de prietenie între copiii celor doua grădiniţe prin realizarea unui C.D. şi a unui album cu
aspecte din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;

BENEFICIILE PROIECTULUI
 Creşterea calităţii activităţii grădiniţelor în utilizarea materialelor din natură pentru amenajarea spaţiului
educaţional;
 Favorizarea competiţiei între copii dar şi între cadrele didactice;
 Valorificarea experienţei acumulate, a potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;
 Lichidarea rutinei, perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;
Planificarea activitatilor pe parcursul anului scolar
Nr.
crt.
Data Tema acţiunii Conţinut Modalităţi de Locul Participanţi
realizare desfaşurări
i
1. SEPTEMBRIE Invitaţie–program  Întocmirea documentelor Cadre didactice
pentru acceptarea  Stabilirea responsabilităţilor Format
 Stabilirea calendarului de electronic Internet
parteneriatului şi
transmiterea lui activităţi prin e-mail
 Comunicare prin corespondenţă
între cele două
şi/sau e-mail între educatoarele
unităţi
celor doua grădiniţe

- informarea copiilor şi părinţilor de


la instituţiile partenere cu privire la
Cadre didactice
specificul sărbătorii;
Expunere
- concurs de confecţionat felinare
Tradiţii din alte din dovleci “Dovleacul năzdrăvan”,
2. OCTOMBRIE
culturi: la care vor participa părinţii
HALLOWEEN împreună cu copiii;
- premierea câştigătorilor şi
Părinţi
recompensarea tuturor
Concurs
participanţilor cu tradiţionala
prăjitură de Halloween: plăcinta cu GRADINITA
dovleac. MACIN
-vizita copiilor de la Gradinita
Cataloi, la Gradinita nr.4 Macin Copii
(activitati comune)

Premiere

“Portul romanesc! “ Vizita tematica Muzeul de


Vizita la muzeul de etnografie si etnografie Cadre didactice
NOIEMBRIE arta populara Tulcea ; si arta
3. Noi suntem populara
romani!

Copii
-confecţionarea de steguleţe. Activitate Elevi
practică
-serbarea dedicată lui Moş Crăciun; Serbare de GRĂDINIŢA Cadre didactice
Deschide uşa -Confecţionarea felicitărilor care vor Crăciun CATALOI

4. creştine! fi oferite copiilor de la grădiniţa


DECEMBRIE parteneră.
Activitate
practică Părinţi
GRADINITA
MACIN
Copii

Expediere, GRĂDINIŢA
Din activitatea - schimb de pliante, poze, materiale primirea şi CATALOI
Cadre didactice
5.
IANUARIE noastră... din diferite activităţi ale copiilor. expunerea
pliantelor şi
lucrărilor
primite
GRADINITA
MACIN

GRĂDINIŢA
Un cadou de la - confectionarea mărţişoarelor ce CATALOI
Activitate Cadre didactice
6.
FEBRUARIE prieteni! vor fi trimise copiilor de la practică
grădiniţele partenere.

Copii
GRADINITA
MACIN

- serbare ,,Pentru tine, mama Serbare Cadre didactice


mea!”ce se va desfăşura la fiecare Expedierea, GRĂDINIŢA
grădiniţă, apoi se vor trimite MACIN
7. Pentru tine, mama fotografii grădiniţei partenere. primirea şi Părinţi
MARTIE
mea! expunerea
fotografiilor GRADINITA
primite CATALOI Copii

- discuţii cu părinţii şi copiii cu Expunere GRADINITA Cadre didactice


privire la specificul sărbătorii; MACIN

Sărbătoarea - concurs de decorat ouă “Oul


APRILIE
Paştelui buclucaş”, la care vor participa
8. părinţii împreună cu copiii; Concurs Părinţi

- premierea câştigătorilor şi
recompensarea tuturor GRADINITA
participanţilor cu tradiţionalele CATALOI Copii
Premiere
prăjituri de Paşte: pască şi cozonac.
Cadre didactice
Cum ne dorim - expoziţie- Concurs GRADINITA
9.
MAI copilaria? MACIN
concurs de desene
(expunerea lucrarilor va avea loc in
holul celor doua Primarii Copii
Macin,Frecatei)
GRADINITA
CATALOI
- vizita copiilor de la Grădiniţa nr 4 Excursie Cadre didactice
Rămas bun, Macin la Grădiniţa Cataloi;

10.
IUNIE prieteni dragi! -jocuri ,stafete,activitati impreuna
GRADINITA
cu copiii din gradinita partenera; CATALOI
Părinţi

Petrecere in - excursie in Parcul Natural Muntii Parcul Copii


poienita! Macinului şi petrecerea de rămas National
bun. Petrecere de Muntii
rămas bun Macinului

S-ar putea să vă placă și