Sunteți pe pagina 1din 1

Dicţionar:

s-au mai răzbunat - _________________________________


năvalnic – ________________________________________
Medalion literar vuiet - ____________________________________________
a face mătănii - _____________________________________
George Coșbuc (1866 – 1918) s-a născut în localitatea de-a valma – _______________________________________
Hordou, județul Bistrița – Năsăud. a se gâlcevi - _______________________________________
El a fost numit poetul țărăminii, deoarece era un bun gureș - ____________________________________________
cunoscător al satului românesc. În opera sa a prezentat frumusețea cot - _____________________________________________
naturii, obiceiuri și tradiții ale poporului român, precum și eroismul __________________________________________________
acestuia. I- au fost publicate volume de poezii, cum ar fi: Fire de ștrengar - __________________________________________
tort, Balade vesele și triste, Cântece de vitejie. tătari - ____________________________________________

FIŞĂ DE LECTURĂ INDIVIDUALĂ:


Titlul poeziei: ...................................................................... Autorul ....................................................................................................................
Cum a fost numit George Cooșbuc: ......................................................................................................................................................................
În opera sa se prezintă : ..........................................................................................................................................................................................
Expresii formate din subtantiv și adejctiv din poezie: ........................................................................................................................................
Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele:
liniștit - grămadă - s-otârăște - ștrengar –

Alcătuiește enunțuri în care cuvintul cot să aibă înțelesuri diferite: Scrie alte titluri de poezii scrise de George Coșbuc:
1. ............................................................................................................. .............................................................................................................

2. ............................................................................................................ .............................................................................................................