Sunteți pe pagina 1din 3

Numele …………………. Data………………….

Probă de evaluare
Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

1. Calculaţi :
a) 57 168 + 64 380 + 197 676 + 463 943 + 76 089 +
8 935 186 076 9 824 536 057 329 971

b) 30 060 - 800 607 - 100 000 - 607 513 - 906 050 -


7 483 78 728 56 809 98 486 43 748

2. Aflaţi:
a) suma numerelor: 23 458 şi 5 847 …………………………………………………
b) diferenţa numerelor: 95 070 şi 4 256...………………………………………………
c) numărul cu 2 239 mai mare decât 62 738 ……...…………………………………….
d) numărul cu 24 245 mai mic decât 50 506 .……….………………..
e) Cu cât este mai mare suma numerelor 542 614 şi 441 302 decât diferenţa lor?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

3. Calculaţi şi faceţi proba:


528 346 + 312 107 = 630 800 – 475 421 =
……………………………………… ……………………………………
……………………………………… …………………………………
……………………………………… ……………………………………

4. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:


802 724 – (514 214 – 85 875)=
=……………………………=
=…………………………

83 130 – (504 212 – 325 243 + 97 887) =


=………………………………………=
=……………………………….. =
=……………………………..

5. Aflaţi termenul necunoscut:

a + 43 750 = 429 002 36 599 + b = 49 530


a= ........................... b= ..........................
a= ...................... b= ......................
v:………………… ……………………
c-223020 = 536 071 d – 25 438+1173-99 = 895 362
c= ............................. ........................................................
c= ..................... .........................................................
….…………………. ...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

6. La o florărie s-au adus 5 000 trandafiri. Într-o săptămână s-au vândut 1 905 trandafiri,
iar în următoarea săptămână cu 495 trandafiri mai mult.
Câţi trandafiri au mai rămas?

Rezolvare
………………………………………………………..
……………………………………………………….
………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………..
………………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………..

7. Suma a trei numere este 19 875. Suma primelor două numere este 16 296, iar suma
ultimelor două numere este 15 860.
Care sunt cele trei numere ?

Rezolvare

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil :
O1 să rezolve exerciţii de adunare, scădere;
O2 să rezolve exerciţii folosind corect terminologia;
O3 să rezolve adunări şi scăderi şi să verifice prin probă;
O4 să determine corect numerele care satisfac condiţiile date şi să afle termenul
necunoscut;
O5 să efectueze exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
O6 să rezolve probleme care presupun două sau mai mult de două operaţii din
cele învăţate;
Descriptori de performanţă:

Itemi Foarte bine Bine Suficient


- rezolvă corect toate exerciţiile - rezolvă corect toate exerciţiile - rezolvă corect toate exerciţiile
I1 de adunare şi scădere de adunare şi scădere de adunare şi scădere
- rezolvă exerciţiile în care - rezolvă cel puţin 4 exerciţii în - rezolvă parţial cel puţin 2
I2 utilizează terminologia care utilizează terminologia exerciţii în care utilizează
operaţiilor operaţiilor de adunare şi scădere terminologia operaţiilor de
adunare şi scădere
I3 - rezolvă adunări şi scăderi şi - rezolvă adunări şi scăderi şi - rezolvă adunări şi scăderi şi
verifică rezultatul prin proba verifică rezultatul prin probă verifică rezultatul făcând proba
parţial cu ajutor
I4 - află termenul necunoscut - află termenul necunoscut în - află termenul necunoscut în
minimum 3 cazuri minimum 2 cazuri
I5 - rezolvă toate exerciţiile - rezolvă exerciţiile respectând - rezolvă parţial exerciţiile
respectând ordinea operaţiilor ordinea operaţiilor, cu mici erori respectând ordinea operaţiilor
I6 - rezolvă corect problema care - rezolvă problema cu mici erori rezolvă parţial problema
presupune trei operaţii din cele de calcul
învăţate
I7 - rezolvă corect problema cu - găseşte două dintre numere - găseşte unul dintre numere
sumă din sumă