Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele __________________________ Data _______________

EVALUARE INIŢIALĂ LA LB. ŞI LIT. ROMÂNĂ – CLS. a III-a A


 Citeşte cu atenţie texul următor pentru a răspunde cerinţelor:
E toamnă. Cerul este acoperit cu nori cenuşii. În văzduh zboară stoluri rătăcite de
păsări călătoare. Oare unde pleacă ele?
Copacii din parcuri, dumbrăvi şi câmpii îmbracă o haină ruginie de frunze. Florile
se ofilesc. Doar crizantemele se mai fălesc cu culorile lor.
Pe geam priveşte trist Anghelina. Ea exclamă:
- Bine ai venit, toamnă! Ce bogată eşti!
 Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat:
a) Cine priveşte pe geam?
__________________________________________________________________________

b) Ce îmbracă copacii?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c) Ce se întâmplă cu florile?
__________________________________________________________________________

d) Cum este cerul?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Desparte în silabe cuvintele: toamnă, îmbracă, ruginie, exclamă
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Scrie câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru fiecare dintre cele subliniate în text.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 Alcătuieşte câte o propoziţie în care să foloseşti ortogramele:„s-a”, „sa”, „s-au”, „sau”


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Transcrie din text:


a) patru cuvinte care conţin grupuri de litere:
__________________________________________________________________________

b) propoziţia care exprimă o urare :


__________________________________________________________________________

1
Completează căsuţele cu semnele de punctuaţie potrivite.

Bunicul îl strigă pe nepotul său


Bogdan te rog să îmi aduci ziarul
Care ziar bunicule
Cel cu ştirile din sport

Alcătuieşte un text de 5-7 enunţuri despre prima zi de şcoală. Dă un titlu potrivit!

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a III-a A

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

NIVELURI DE COMPETENŢE
NIVEL MAXIM NIVEL MEDIU NIVEL MINIM
I1  Răspunde corect la 4  Răspunde corect la 3întrebări  Răspunde corect la 2
întrebări cu o greşeală de fără greşeli /4 întrebări cu 2-3 întrebări fără greşeli /3
ortografie greşeli de ortografie întrebări cu 4-5 greşeli de
ortografie

I2  Desparte corect în silabe  Desparte corect în silabe 3  Desparte corect în silabe 2


toate cele 4 cuvinte cuvinte cuvinte

I3  Scrie câte un sinonim pentru  Scrie câte un sinonim pentru  Scrie câte un sinonim pentru
fiecare din cele 4 cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte

I4  Alcătuieşte enunţuri corecte  Alcătuieşte enunţuri corecte  Alcătuieşte enunţuri corecte


cu cele 4 ortograme cu cele 3 ortograme cu cele 2 ortograme

I5  Transcrie 4 cuvinte cu  Transcrie 2 cuvinte cu  Transcrie 4 cuvinte cu


grupuri de litere şi propoziţia grupuri de litere şi propoziţia grupuri de litere
care exprimă o urare care exprimă o urare
I6  Completează corect 4-5
 Completează corect 8-9  Completează corect 6-7
semne de punctuaţie semne de punctuaţie semne de punctuaţie
I7
 Alcătuieşte corect textul  Alcătuieşte textul respectând  Alcătuieşte textul respectând
respectând tematica, nr. de tematica, nr. de enunţuri, tematica dar nu respectă nr.
enunţuri, aşezarea în pagină, aşezarea în pagină, cu 4-5 de enunţuri, nu are titlu, cu
cu 1-2 greşeli de ortografie şi greşeli de ortografie şi 4-5 greşeli de ortografie şi
punctuaţie punctuaţie punctuaţie

NIVELURI FINALE

ITEMI NIVEL FINAL


Rezolvă 6-7 itemi la nivel maxim , restul itemilor la nivel mediu / orice altă combinaţie
MAXIM
apropiată acesteia, stabilită de învăţător
Rezolvă 4 itemi la nivel maxim , 1-2 itemi la nivel mediu , restul la nivel minim /
MEDIU
orice altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător
Rezolvă doar 1 item la nivel maxim , 2 itemi la nivel mediu, restul la nivel minim /
MINIM
orice altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător