Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT nr.

15814 din 2 august 2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea


Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal cu ocazia referendumului naţional din data de 26
mai 2019
Forma sintetică la data 28-aug-2019. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale
Wolters Kluwer.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ


- extras -
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-1.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control
referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile electorale înregistrate
de Partidul Naţional Liberal cu ocazia referendumului naţional din data de 26 mai 2019.
Constatări:
Ca urmare a verificării documentelor justificative, depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, s-a
constatat că Partidul Naţional Liberal a înregistrat:
- contribuţii electorale în valoare de 2.600.000,93 lei, provenite din transferuri ale fondurilor
obţinute din subvenţii de la bugetul de stat;
- cheltuieli electorale în valoare de 2.282.558,75 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (12) şi art. 38 alin.
(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste
fapte, Partidul Naţional Liberal a fost sancţionat potrivit art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 26 august 2019