Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS DOSAR SSM

1.Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si actul constitutiv al societatii

2.Certificat constatator – autorizarea de functionare in domeniul SSM pentru


activitatile desfasurate

3. Evaluarea riscurilor de accidentare si planul de prevenire si protective

4. Tematica de instruire, instructiuni privind periodicitatea instruirii, evidenta


zonelor cu risc ridicat si specific

5. Instructiuni proprii pentru completarea reglementarilor de securitate si


sanatate in munca

6. Lista de dotare a salariatilor cu echipament individual de protectie


(EIP)

7. Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca

8. Fise de post cu atributii in domeniul SSM si fise de aptitudini eliberate de


medicina muncii

9. Baza decizionala a structurii organizatorice a activitatii de prevenire si


protectie:decizie lucrator desemnat si dovada curs SSM si/sau decizie
serviciu intern SSM si dovada curs SSM si/sau contract cu serviciul extern de
prevenire si protectie si certificate de abilitare

10. Decizia Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca (CSSM), dovada


transmiterii ultimului proces verbal de sedinta depus la ITM

11. Avizul ISCIR pentru echipamente tehnice ce intra sub incidenta ISCIR
(instalatii de ridicat si sub presiune)

12. Autorizare personal conform prevederilor legale

13. Dovada masurilor luate pentru protectia impotriva electrocutarii


(verificare impamantare)

14. Alte documente


a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, conform modelului
prevazut in anexa nr. 15 a HG 1425/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului
prevazut in anexa nr. 16 a HG 1425/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului
prevazut in anexa nr. 17 a HG 1425/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.