Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectare si executarea instalatiilor de stingere cu apa a incendiilor, Instalatii cu hidranti de incendiu

interiori

Echiparea tehnica a cladirilor cu hidranti de incendiu interiori

Echiparea tehnica a cladirilor, compartimentelor de incendiu, spatiilor, cu hidranti de incendiu interiori,


se realizeaza, la:
▪ constructiile închise din categoriile de importanta exceptionala si deosebita (A si B), încadrate conform
legislatiei în vigoare, indiferent de aria construita sau desfasurata si numar de niveluri;

▪ constructii civile (publice), cu aria construita de peste 600 m2 si mai mult de 4 niveluri supraterane, cu
exceptia imobilelor de locuit;

▪ cladiri înalte si foarte înalte, precum si constructii cu sali aglomerate, indiferent de destinatie, de ariile
construite si numarul de niveluri;

▪ constructii de productie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, definite
conform normelor în vigoare, cu arii construite de minimum 750 m2 si densitatea sarcinii termice mai
mare de 420 MJ/m2;

▪ depozite cu stive înalte, pentru produse combustibile (peste 6 m înaltime) si densitatea sarcinii termice
mai mare de 420 MJ/m2, indiferent de aria construita;

▪ constructii sau spatii publice (cu exceptia locuintelor) si de productie sau depozitare subterane, cu aria
desfasurata mai mare de 600 m2;

▪ parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme si cele supraterane închise cu mai
mult de 2 niveluri.

Enumerarea de la art. 4.1. nu este limitativa, investitorii putând stabili necesitatea echiparii cu hidranti
interiori de incendiu si pentru alte tipuri de cladiri.

În cazul cladirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu hidranti de incendiu
interiori se stabileste pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, iar gospodaria de apa se
dimensioneaza pentru compartimentul de incendiu cel mai defavorabil din punct de vedere hidraulic
(cel mai departat pe orizontala de punctul de alimentare cu apa si situat la cota geodezica cea mai
mare).

Nu se prevad hidranti de incendiu interiori atunci când apa nu este indicata ca substanta de stingere si
când stingerea incendiului se asigura cu substante speciale (gaze inerte, spuma, abur, pulberi, înlocuitori
de haloni etc.), precum si la constructiile având numai parter, la care interventia în caz de incendiu se
realizeaza de la hidrantii de incendiu exteriori, cu furtun având lungimea de maximum 40 m.

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor cu hidranti de incendiu interiori

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza în locuri vizibile si usor accesibile în caz de incendi
636v213g u, în functie de raza lor de actiune si de necesitati, în urmatoarea ordine: lânga intrari în
cladiri, în case de scari, în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lânga intrarea în încaperi si în interiorul
acestora.
În salile aglomerate, atunci când reteaua interioara de alimentare cu apa a cladirii permite, se
amplaseaza în sala un numar suficient de hidranti de incendiu pentru a putea actiona în fiecare punct al
salii cu cel putin doua jeturi, iar restul hidrantilor (necesari conform datelor din anexa nr. 3) se
amplaseaza în exteriorul salii, lânga usi.

În cladirile civile (publice) înalte, definite conform reglementarilor specifice, hidrantii de incendiu
interiori se amplaseaza numai pe coridoare, sau în încaperile tampon de acces în casele scarii.

4.8. În cladirile civile (publice) foarte înalte definite conform reglementarilor specifice, se respecta
urmatoarele:

▪ hidrantii de incendiu se amplaseaza numai pe coridoare sau în încaperile tampon de acces în casele de
scari;

▪ conductele se leaga în inel si se prevad cu robinete de închidere, astfel încât sa nu existe pericolul
scoaterii din functiune a mai mult de 5 hidranti pe nivel;

▪ se prevad robinete si pe coloane, din 5 în 5 niveluri, sigilate în pozitia “normal deschis”;

▪ pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare cu hidranti de incendiu, direct de la pompele mobile
de incendiu, se prevede o conducta cu Dn 100 mm, cu robinet de închidere, ventil de retinere si doua
racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al cladirii, în nise cu geam, marcate cu indicatoare la
înaltimea de maximum 1.40 m de la nivelul trotuarului cladirii, racordata la conducta principala a retelei
de alimentare cu apa.

La cladirile monobloc, la care nu se poate asigura protectia întregii suprafete de la hidrantii de incendiu
exteriori, se prevad hidranti de incendiu inferiori pe tunelurile speciale de evacuare, care sa functioneze
în conditiile prevazute pentru hidrantii de incendiu exteriori. Debitul se va stabili conform anexei nr. 9.

În cladirile de productie în care sunt încaperi cu pericol de incendiu diferit, hidrantii de incendiu interiori
se prevad pentru a proteja numai zonele în care exista materiale, elemente sau utilaje combustibile, în
conditiile art. 4.1.

În cladirile închise ale depozitelor cu stive înalte (cu înaltime mai mare de 6 m), cladiri monobloc, garaje
mari, gari, aerogari, metrou etc. se admite ca hidrantii de incendiu interiori, necesari pentru protejarea
zonelor ce nu pot fi acoperite cu jeturile celor montati pe pereti sau pe stâlpi, sa fie amplasati la nivelul
pardoselii sau îngropati în pardoseala, în cutii speciale, corespunzatoare.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzator.
Standardele de referinta sunt STAS 297/2 si SR ISO 6309.

Pe timp de noapte sau în locurile unde se desfasoara activitati la lumina artificiala, marcarea hidrantilor
se face prin iluminat de siguranta.

Robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza într-o cutie speciala, amplasata în nisa sau
firida în zidarie, la înaltimea de 0,80 m … 1,50 m de la pardoseala. Standardul de referinta este STAS
3081.
Nisele hidrantilor de incendiu interiori nu trebuie sa strapunga peretii antifoc, pe cei care despart
încaperi cu pericol de incendiu diferit sau care delimiteaza cai de evacuare. În cazul în care se monteaza
în nisa, rezistenta la foc a peretelui, dupa montarea nisei, trebuie sa ramâna neschimbata.

Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri semirigide (standard de referinta STAS SR EN


671-1/2002) sau cu furtunuri plate (standard de referinta STAS SR EN 671-2/2002) si cu tevi de refulare
universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de apa.

Furtunurile semirigide trebuie sa aiba unul din urmatoarele diametre interioare: 19 mm; 25 mm; 33 mm.

Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie sa depaseasca 52 mm.

Lungimea maxima a furtunului semirigid trebuie sa fie de 30 m (standard de referinta STAS SR EN 671-
1/2002).

Lungimea nominala a furtunului plat nu trebuie sa depaseasca 20 m, exceptie facând aplicatiile specifice
care permit acest lucru (standard de referinta STAS SR EN 671-2/2002).

Ţeava de refulare universala trebuie sa permita urmatoarele pozitii de reglare: închidere si jet pulverizat
si/sau jet compact (standarde de referinta STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002). Când jetul
pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat între
pozitia de închidere si pozitia jetului compact.

Ţeava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de închidere a alimentarii cu apa. Robinetul
de închidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta. Robinetul trebuie sa se închida
prin actionarea unei roti de manevra în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun semirigid, tamburul trebuie dotat cu doua flanse
circulare cu diametrul maxim de 800 mm si cu sectoare interioare sau cu o bobina cu diametrul minim
de 200 mm pentru furtunurile de 19 mm si 25 mm si cu diametrul minim de 280 mm pentru furtunurile
de 33 mm. Tamburul trebuie sa se roteasca în jurul axei sale.

Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur, cu furtun pliat de doua
ori cu furtun bobinat.

Tamburul trebuie sa se roteasca în jurul axei sale în asa fel încât sa permita desfasurarea libera a
furtunului. Tamburul interior trebuie sa aiba diametrul minim de 70 mm, cu o fanta larga de cel putin 20
mm în care se aseaza cuta mediana din lungul furtunului.

Cutiile trebuie prevazute cu o usa si pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi zavorâte, trebuie
prevazute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material
transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de închidere cu supapa însurubat pâna la refuz
trebuie în asa fel pozitionat ca sa permita ramânerea a cel putin 35 mm spatiu liber în jurul diametrului
exterior a rotii de manevra.

Daca dispozitivul de deschidere în caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie sa
poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca
ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere în caz de urgenta.
Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum 170▫ pentru a permite furtunului sa fie miscat liber în
toate directiile. Pentru anumite conditii climatice este necesar sa se prevada cutia cu gauri cu ventilare
corespunzatoare.