Sunteți pe pagina 1din 31

ARHIVELE NATIONALE

SERVICIUL JUDETEAN VASLUI

FONDURI ŞI COLECŢII DATE ÎN CERCETARE LA SALA DE STUDIU A SERVICIULUI JUDETEAN AL ARHIVELOR NATIONALE
VASLUI

Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
1. Administraţia Financiară a Judeţului Fălciu 12 12 1913 1950
2. Administraţia Financiară a Judeţului Tutova 13 13 1907 1950
3. Administraţia Financiară a Judeţului Vaslui 11 11 1924 1950
4. Administraţia Plăşii Corod 1068 1153 1911 1925
5. Asociatia Pensionarilor Tutoveni Bîrlad 687 687 1932 1950
6. Avocatura Statului-Judetul Fălciu 119 119 1864 1943
7. Banca "Cuza-Voda" com.Bazga, jud.Fălciu 174 174 1912 1930
8. Banca "Economia" Oteleni, com. Hoceni 181 181 1928 1936
9. Banca "Falciului" Husi 180 180 1911 1939
10. Banca "Gradina" Husi 182 182 1928 1930
11. Banca "Porumbelul" , com.Epureni, jud. Tutova 173 173 1909 1925
12. Banca Agricola - Filiala Bârlad 273 273 1955 1960
13. Banca Agricola - Filiala Murgeni 272 272 1955 1960
14. Banca Cercului Comercial şi Industrial Bârlad 167 167 1912 1943
15. Banca Comertului Husi 176 176 1925 1938
16. Banca de Investitii-Filiala Bârlad 800 800 1950 1978
17. Banca de Stat a R.P.R. - Filiala Raion Murgeni 271 271 1948 1960
18. Banca de Stat a R.P.R. Agentia Untesti – Ulea 269 269 1948 1951
19. Banca de Stat a R.P.R. -Filiala Bârlad 262 262 1909 1956
20. Banca de Stat a R.P.R.-Agentia Crivesti 268 268 1949 1950
21. Banca de Stat a R.P.R.-Agentia Fălciu 270 270 1948 1953
22. Banca de Stat a R.P.R.-Agentia Puiesti 265 265 1948 1954
23. Banca Moldovei de Jos Bârlad 164 164 1899 1948
24. Banca Natională a Romaniei -Filiala Vaslui 162 1069 1907 1967
25. Banca Pietii Birlad 166 166 1926 1931
26. Banca Populara "Aurora" Stîncăseni, jud. Tutova 172 172 1946 1947
27. Banca Populara "Junimea" , com. Perieni, jud. Tutova 170 170 1915 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
28. Banca Populara "Stupina Studinetului" , com. Corodesti, jud. 169 169 1926 1947
Tutova
29. Banca Populara "Trei Ierarhi" ,com.Ciocani, jud. Tutova 168 168 1918 1948
30. Banca Populara "Viitorul de Aur” com. Schineni, jud. Tutova 171 171 1930 1946
31. Banca Romanească -Sucursala Bârlad 163 163 1940 1948
32. Biroul de Securitate Bîrlad 848 848 1951 1953
33. Biroul de Securitate Murgeni 844 844 1949 1952
34. Biroul de Securitate Puiesti 849 849 1949 1950
35. Biroul de Siguranta Murgeni 847 847 1948 1948
36. Biroul Statistic al Plăşii Criveşti 1071 1156 1942 1949
37. Biroul Statistic Unţeşti 1079 1168 1947 1949
38. Biroul Statistic Zorleni 1080 1169 1942 1947
39. Camera Agricola a Judetului Fălciu 128 128 1932 1950
40. Camera Agricola a Judetului Tutova 130 130 1931 1949
41. Camera Agricola a Judetului Vaslui 129 129 1931 1949
42. Camera de Comert şi Industrie a Judetului Fălciu 145 145 1913 1952
43. Camera de Comert şi Industrie a Judetului Tutova 146 146 1924 1949
44. Camera de Comert şi Industrie a Judetului Vaslui 144 144 1930 1949
45. Camera de Munca a Judetului Fălciu 683 683 1936 1946
46. Camera de Munca a Judetului Tutova 682 682 1936 1948
47. Caminul de Ucenici Huşi 274 274 1938 1951
48. Caminul de Ucenici Industriali Vaslui 256 256 1923 1951
49. Căminul de Ucenici Vaslui 257 257 1937 1951
50. Căminul dr. Filibiliu Barlad 225 225 1942 1944
51. Casa de Credit a Agricultorilor din Judetul Fălciu 179 179 1926 1947
52. Centrul Avicol Bîrlad 839 839 1955 1962
53. Centrul de Recrutare Tutova 845 845 1941 1941
54. Centrul Judetean de Planificare Fălciu 140 140 1949 1950
55. Centrul Judetean de Planificare Vaslui 139 139 1948 1950
56. Centrul Şcolar Agricol Vaslui 795 795 1950 1969
57. Cercul Teritorial Fălciu 846 846 1947 1949
58. Colecţia Afise şi Programe Teatrale 747 747 1955 1979
59. Colecţia de Documente “ A. Ursăcescu” 79 79 1448 1877
60. Colecţia de Documente “C.Antonovici” 78 78 1908 1973
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
61. Colecţia de Documente “Foi Volante” 77 77 1491 1877
62. Colecţia de Documente “Ion Macarie” 82 82 1721 1866
63. Colecţia de Documente “Pr. Gh.Moraru” 81 81 1697 1865
64. Colecţia de Documente “Scarlat Creţu” 80 80 1812 1907
65. Colecţia de Documente ”Ion Popa Manjeşti” 83 83 1777 1859
66. Colecţia de Stare Civilă Judetul Vaslui 98 1046,1048, 1832 1910
1118
67. Colecţia familiei Frimu 744 744 1913 1949
68. Colecţia personală “Prof. Constantin Capră” 1072 1157 1931 1969
69. Colectia Planuri 745 745 1913 1949
70. Colecţia Sigilii 746 746 1843 1968
71. Colegiul Militar Huşi 277 277 1943 1947
72. Comisariatul Gărzii Financiare Bârlad 17 17 1947 1949
73. Comitetul "Crucea Rosie"- Filiala Husi 988 1037 1949 1951
74. Comitetul "Crucea Rosie"- Filiala Vaslui 989 1039 1947 1950
75. Comitetul Crucea Rosie- Filiala Bârlad 680 680 1933 1950
76. Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole Huşi 137 137 1948 1952
77. Comitetul Democrat Evreiesc Bârlad 932 969 1945 1953
78. Comitetul Democrat Evreiesc Huşi 931 968 1946 1953
79. Comitetul Democrat Evreiesc Vaslui 933 970 1946 1952
80. Comitetul Judetean "Crucea Rosie" Vaslui 972 1009 1968 1986
81. Comitetul Judetean al Apărării Patriotice Fălciu 935 972 1945 1946
82. Comitetul Judetean al Apărării Patriotice Tutova 936 973 1944 1947
83. Comitetul Judetean al Apararii Patriotice Vaslui 934 971 1945 1947
84. Comitetul Judetean al Femeilor Vaslui 966 1003 1968 1979
85. Comitetul Judetean Fălciu al Frontului Plugarilor 940 977 1945 1950
86. Comitetul Judetean Fălciu al Partidului National Popular 905 942 1947 1948
87. Comitetul Judetean P.C.R. Vaslui 981 1136, 1137, 1968 1989
1138
88. Comitetul Judetean P.M.R.Fălciu 978 1015 1945 1950
89. Comitetul Judetean P.M.R.Tutova 976 1013 1944 1950
90. Comitetul Judetean P.M.R.Vaslui 977 1014 1945 1950
91. Comitetul Judetean P.S.D. Fălciu 917 954 1946 1947
92. Comitetul Judetean P.S.D. Tutova 916 953 1945 1947
93. Comitetul Judetean P.S.D. Vaslui 915 952 1944 1950
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
94. Comitetul Judetean Tutova al Frontului Plugarilor 938 975 1944 1950
95. Comitetul Judetean Tutova al Frontului Unic Muncitoresc 937 974 1945 1948
96. Comitetul Judetean Tutova al Partidului National Popular 906 943 1946 1949
97. Comitetul Judetean U.T.C. Vaslui 965 1002, 1105 1968 1989
98. Comitetul Judetean U.T.M. Fălciu 957 994 1948 1950
99. Comitetul Judetean U.T.M. Tutova 958 995 1946 1950
100. Comitetul Judetean U.T.M. Vaslui 956 993 1946 1950
101. Comitetul Judetean Vaslui al Frontului Plugarilor 939 976 1944 1950
102. Comitetul Municipal al P.C.R. Bârlad 974 1011 1955 1966
103. Comitetul Municipal al P.C.R. Vaslui 973 1010 1968 1989
104. Comitetul Orasenesc al Femeilor Bârlad 922 959 1958 1965
105. Comitetul Raional "Crucea Rosie" Bârlad 987 1035 1951 1962
106. Comitetul Raional "Crucea Rosie" Husi 681 1036 1952 1965
107. Comitetul Raional al Femeilor Bârlad 923 960 1957 1964
108. Comitetul Raional al Femeilor Huşi 925 962 1950 1964
109. Comitetul Raional al Femeilor Murgeni 926 963 1952 1960
110. Comitetul Raional al Femeilor Negresti 927 964 1950 1968
111. Comitetul Raional al Femeilor Vaslui 924 961 1951 1967
112. Comitetul Raional Codăesti al Frontului Plugarilor 944 981 1951 1953
113. Comitetul Raional de Luptă Pentru Pace Huşi 975 1012 1950 1953
114. Comitetul Raional Huşi al Frontului Plugarilor 942 979 1950 1953
115. Comitetul Raional Negresti al Frontului Plugarilor 943 980 1951 1953
116. Comitetul Raional P.C.R. Bârlad 909 946 1950 1968
117. Comitetul Raional P.C.R. Codăesti 914 951 1950 1955
118. Comitetul Raional P.C.R. Huşi 912 949 1950 1968
119. Comitetul Raional P.C.R. Murgeni 913 950 1950 1960
120. Comitetul Raional P.C.R. Negreşti 911 948 1950 1968
121. Comitetul Raional P.C.R. Vaslui 910 947 1950 1968
122. Comitetul Raional U.T.C. Bârlad 962 999 1950 1968
123. Comitetul Raional U.T.C. Huşi 961 998 1951 1968
124. Comitetul Raional U.T.C. Negresti 963 1000 1950 1968
125. Comitetul Raional U.T.C. Vaslui 964 1001 1951 1968
126. Comitetul Raional U.T.M. Codăesti 960 997 1950 1956
127. Comitetul Raional Vaslui al Frontului Plugarilor 941 978 1950 1953
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
128. Comitetul Regional Bârlad al Frontului Plugarilor 945 982 1950 1953
129. Comitetul Regional P.M.R. Bârlad 908 945 1950 1956
130. Comitetul Regional U.T.M. Bârlad 959 996 1950 1955
131. Comitetul U.T.M. Murgeni 1038 1106 1950 1961
132. Comitetului Judetean Vaslui al Partidului National Popular 907 944 1949 1949
133. Compania de Jandarmi 21 Politie 92 92 1944 1945
134. Compania 6 Graniceri Iasi 121 457 1945 1948
135. Compania 73 Politie 93 93 1942 1943
136. Complexul Sericicol Vaslui 1005 1063 1984 1987
137. Comunitatea Evreilor din Bîrlad 842 842 1941 1948
138. Comunitatea Israelita Husi 155 155 1929 1930
139. Consilieratul Agricol al Judetului Fălciu 160 160 1919 1930
140. Consilieratul Agricol al Judetului Tutova 126 126 1919 1930
141. Consilieratul Agricol al Judetului Vaslui 125 1022 1918 1930
142. Consiliul de Administratie al Spitalelor Militarizate Vaslui 853 853 1917 1918
143. Consiliul Judetean al F.D.U.S. Vaslui 969 1006 1970 1980
144. Consiliul Judetean al Sindicatelor Vaslui 967 1004 1968 1975
145. Consiliul Municipal al F.D.U.S. Vaslui 970 1007 1974 1984
146. Consiliul Orasenesc A.R.L.U.S. Bârlad 949 986 1961 1962
147. Consiliul Popular al Judeţului Vaslui 858 858 1968 1975
148. Consiliul Raional A.R.L.U.S Huşi 950 987 1950 1963
149. Consiliul Raional A.R.L.U.S Murgeni 952 989 1956 1960
150. Consiliul Raional A.R.L.U.S Negresti 953 990 1950 1963
151. Consiliul Raional A.R.L.U.S Vaslui 955 992 1952 1963
152. Consiliul Raional A.R.L.U.S. Bârlad 951 988 1956 1963
153. Consiliul Raional A.R.L.U.S. Codăesti 954 991 1950 1955
154. Consiliul Regional A.R.L.U.S Bârlad 948 985 1953 1954
155. Consiliul Regional al Sindicatelor Bârlad 968 1005 1952 1955
156. Cooperativa "Gradinarul" HusI 178 178 1930 1931
157. Cooperativa "Infratirea" Stîncăseni 158 158 1947 1947
158. Cooperativa "Unirea" Ciocani, jud. Tutova 161 161 1923 1940
159. Corpul Contabililor Autorizati şi al Expertilor Contabili Bîrlad 154 154 1921 1950
160. Corpul de Paza Militarizată al Judetului Vaslui 851 851 1968 1984
161. Creditul National Agricol- Sucursala Bârlad 123 123 1947 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
162. Creditul National Agricol- Sucursala Husi 124 124 1947 1948
163. Creditul National Agricol-Sucursala Vaslui 122 122 1947 1948
164. Crucea Rosie Comitetul Regional Barlad 811 811 1951 1956
165. Crucea Rosie Raion Murgeni 812 812 1960 1960
166. Crucea Rosie Raion Negreşti 815 815 1960 1960
167. Crucea Rosie Raion Vaslui 814 1038 1951 1960
168. Crucea Rosie Subfiliala Codaiesti 813 813 1940 1945
169. Crucea Roşie-Regiunea Putna 1078 1164 1950 1952
170. Curtea cu Jurati a Judetului Fălciu 120 939 1871 1933
171. Direcţia Economica a Jud.Tutova 1046 1116 1947 1948
172. Direcţia Generală de Presă şi Tipărituri- Filiala Vaslui 694 694 1958 1977
173. Directia Judeteană G.A.S.Vaslui 131 131 1949 1949
174. Directia Judeteana a G.A.S.Tutova 132 132 1949 1949
175. Directia Judeteana de Statistică Vaslui 822 822, 936 1968 1992
176. Directia Judeteana G.A.S.Fălciu 872 874 1949 1950
177. Directia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vaslui 1035 1101 2000 2006
178. Directia Raională G.A.S. Vaslui 133 133 1950 1952
179. Direcţia Regională a Securităţii Statului Bârlad 1052 1124 1951 1955
180. Directia Regionala de Statistică Bîrlad 138 138 1942 1956
181. Directia Regionala G.A.S. Bîrlad 134 134 1950 1952
182. Divizia 21 Infanterie-Serviciul Pretorial 94 94 1944 1945
183. Economatul Functionarilor Si Pensionarilor Publici al Judetului 688 688 1942 1947
Tutova
184. Episcopia Husilor 156 1021 1826 1949
185. Epitropia Casei Obştii Târgului Bârlad 24 24 1801 1949
186. Fabrica de Vata "Progresul" Bîrlad 148 148 1925 1948
187. Federala "Tutova" 165 165 1915 1948
188. Federala "Luceafarul" Husi 175 175 1916 1927
189. Filiala A.R.L.U.S - Judetul Tutova 947 984 1948 1950
190. Filiala A.R.L.U.S - Judetul Vaslui 946 983 1948 1949
191. Filiala Arhivelor Statului Bârlad 691 691 1952 1969
192. Filiala Arhivelor Statului Huşi 690 690 1953 1969
193. Filiala Arhivelor Statului Judeţul Vaslui 693 693 1969 1979
194. Filiala Arhivelor Statului Vaslui 692 692 1953 1969
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
195. Fondul familial Vlahuţă 743 743 1889 1923
196. Frontul Democrat Popular- Raion Vaslui 930 967 1950 1961
197. Frontul Democrat Popular-Raion Huşi 928 965 1951 1967
198. Frontul Democrat Popular-Raion Negresti 929 966 1952 1953
199. Garda Financiară a Judeţului Fălciu 15 15 1938 1949
200. Garda Financiară a Judeţului Vaslui 14 14 1948 1949
201. Gimnaziul Comercial de Baieti Huşi 237 237 1924 1950
202. Gimnaziul Comercial Vaslui 258 258 1928 1948
203. Gimnaziul Industrial Casnic de Fete Bârlad 207 207 1922 1941
204. Gimnaziul Industrial Casnic Vaslui 190 190 1920 1946
205. Gimnaziul Industrial de Băieti Huşi 260 260 1912 1948
206. Gimnaziul Industrial de Băieti Vaslui 189 189 1936 1948
207. Gimnaziul Vutcani. Com.Vutcani 647 647 1925 1949
208. Grădiniţa de Copii "Cazărmi" Bârlad 227 227 1931 1950
209. Grădiniţa de Copii "Mihai Viteazul" Bârlad 228 228 1926 1932
210. Grădiniţa de Copii Israelită Bârlad 230 230 1929 1929
211. Grădiniţa de Copii Nr. 6 "Steaua Rosie" Bârlad (Cotu Negru) 226 226 1924 1949
212. Grădiniţa de Copii Nr.4 Bârlad (Zinca Craiescu) 229 229 1915 1951
213. Grupul de Pompieri Bîrlad 816 816 1950 1952
214. I.A.S. Vaslui 832 832,1061 1949 2001
215. I.A.S.(G.A.S.) Avramesti 835 835 1961 1967
216. I.A.S.(G.A.S.) Birlad 833 833 1960 1978
217. I.A.S.(G.A.S.) Bogesti 834 834 1961 1970
218. I.A.S.(G.A.S.) Coroiesti 836 836 1955 1963
219. I.A.S.(G.A.S.) Tutova 837 837 1958 1967
220. I.A.S.(G.A.S.) Voinesti 838 838 1949 1961
221. I.A.S.Falciu 840 840,1056 1949 2000
222. I.A.S.Husi 841 841 1948 1974
223. I.C.S. “Recolta” Raion Bârlad 820 820 1956 1959
224. I.C.S. “Recolta” Raion Negreşti 819 819 1955 1958
225. I.C.S. Recolta Agenţia Raională Vaslui 995 1050 1955 1959
226. I.C.S. Recolta Agenţia Murgeni 1040 1109 1956 1959
227. Imputernicitul Ministerului Colectărilor Bârlad 818 818 1950 1956
228. Inspectoratul Agricol al Judetului Tutova 127 127 1908 1930
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
229. Inspectoratul Cadastral Bârlad 1054 1126 1919 1928
230. Inspectoratul de Miliţie al Jud. Vaslui 1012 1074 1968 1974
231. Inspectoratul de Stat pentru Controlul Preturilor - Judetul 990 1041 1973 1990
Vaslui
232. Inspectoratul Regional Agricol Bârlad 1058 1130 1945 1946
233. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Fălciu 232 232 1904 1953
234. Inspectoratul Scolar al Judetului Tutova 197 197 1899 1950
235. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui 183 183 1915 1979
236. Inspectoratul Statistic al Judetului Fălciu 141 141 1942 1951
237. Inspectoratul Statistic al Orasului Bîrlad 757 757 1930 1967
238. Inspectoratul Statistic al Raionului Bîrlad 756 756 1954 1967
239. Inspectoratul Statistic al Raionului Codăesti 817 817 1942 1955
240. Inspectoratul Statistic al Raionului Husi 758 758 1955 1967
241. Inspectoratul Statistic al Raionului Negresti 759 759 1945 1967
242. Inspectoratul Statistic al Raionului Vaslui 760 760 1948 1968
243. Institutul Pedagogic Bârlad 787 1082, 1019 1956 1970
244. Institutul Pedagogic Iasi 789 1020 1951 1960
245. Întreprinderea de Confecţii Bârlad 741 741 1946 1968
246. Intreprinderea Comunală Bîrlad ( E.T.A.C.S.) 147 147 1938 1947
247. Intreprinderea de Rulmenti Bîrlad 859 859 1951 1970
248. Intreprinderea Industriala "Moara Unirea" Bîrlad 149 149 1892 1946
249. Intreprinderea pentru Cultura şi Fermentarea Tutunului Bîrlad 864 864 1903 1970
250. Judecatoria de Ocol Rosieşti 904 934 1907 1950
251. Judecatoria de Ocol Rural Crasna 983 1025 1891 1907
252. Judecatoria de Ocol Rural Scînteia 982 1024 1902 1931
253. Judecatoria Locala Bârlad 828 1028 1969 1985
254. Judecatoria Mixta Bârlad 107 107 1906 1952
255. Judecatoria Mixta Huşi 109 931 1923 1952
256. Judecatoria Mixta Vaslui 868 868 1922 1952
257. Judecatoria Populara Cozmeşti 901 925 1948 1949
258. Judecatoria Populara Ivăneşti 900 924 1946 1952
259. Judecatoria Rurala Bârlad 105 105 1913 1947
260. Judecatoria Rurala Bogdăniţa 112 112 1889 1952
261. Judecatoria Rurala Coroeşti 113 113 1903 1952
262. Judecatoria Rurala Fălciu 108 108 1903 1952
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
263. Judecatoria Rurala Murgeni 116 116 1927 1954
264. Judecatoria Rurala Negreşti 869 869 1928 1952
265. Judecatoria Rurala Puieşti 117 117 1901 1952
266. Judecatoria Rurala Pungeşti 902 926 1923 1951
267. Judecatoria Rurala Ţibăneşti 870 870 1936 1951
268. Judecatoria Rurala Vutcani 118 930 1910 1952
269. Judecatoria Urbana Bârlad 106 106 1930 1952
270. Lagărul de Prizonieri Nr. 4 Vaslui 1073 1158 1941 1942
271. Legiunea de Jandarmi a Judetului Fălciu 89 89 1934 1949
272. Legiunea de Jandarmi a Judetului Tutova 90 90 1939 1948
273. Legiunea de Jandarmi a Judetului Vaslui 91 91 1923 1949
274. Liceul Ortodox de Fete Vaslui 185 185 1919 1946
275. Liceul "Gheorghe Gheorghiu-Dej" Bârlad 786 786;1083 1958 1976
276. Liceul "Mihail Kogalniceanu" Huşi 798 798 1952 1969
277. Liceul "Mihail Kogalniceanu" Vaslui 184 184 1890 1971
278. Liceul Agricol Huşi 794 794 1962 1970
279. Liceul Agroindustrial Puiesti 776 776 1963 1969
280. Liceul de băieţi "Cuza-Voda" Huşi 233 233;1052 1889 1971
281. Liceul de Fete "Elena Doamna" Huşi 234 234 1919 1948
282. Liceul Economic Vaslui 860 860 1966 1975
283. Liceul Evreiesc Bârlad 986 1032 1940 1943
284. Liceul Industrial de Fete Huşi 236 236 1930 1949
285. Liceul Industrial Nr.3 Bârlad 793 793 1964 1975
286. Liceul Nr.2 "Gheorghe Rosca-Codreanu" Bârlad 198 198 1889 1970
287. Liceul Teoretic de Fete Vaslui 186 186 1945 1947
288. Magazinul de Consum "Sf.Gheorghe" Băsesti 159 159 1922 1922
289. Miliţia Raionului Bîrlad 1015 1077 1957 1968
290. Militia Raionului Husi 97 1075 1949 1967
291. Miliţia Raionului Negreşti 1016 1078 1965 1968
292. Miliţia Raionului Vaslui 1014 1076 1952 1968
293. Notariatul de Stat al Raionului Huşi 863 863 1952 1968
294. Notariatul de Stat al Raionului Murgeni 984 1026 1955 1960
295. Notariatul de Stat al Raionului Vaslui 862 862 1952 1968
296. Notariatul de Stat Local Bârlad 985 1027 1952 1981
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
297. Notariatul de Stat Negreşti 871 871 1952 1968
298. Obştea de Cumparare "Tărănimea Română" Ghermănesti, jud. 857 857 1923 1943
Tutova
299. Obstea de Arendare "Rapele” Com. Arsura 142 142 1908 1914
300. Obstea de Cumparare "Mihail Kogalniceanu", Com. Arsura 143 143 1913 1924
301. Obştea de Cumparare "Sendresti", com Şendreşti, jud. Tutova 856 856 1922 1946
302. Oficiul Asigurarilor Sociale Bîrlad 685 685 1913 1951
303. Oficiul Asigurarilor Sociale Husi 686 686 1928 1949
304. Oficiul Asigurarilor Sociale Vaslui 684 684 1961 1976
305. Oficiul Judetean Tutova al Centralei Evreilor din România 843 843 1942 1943
306. Oficiul Posta Telegraf Telefoane Radio Bîrlad 152 152 1940 1950
307. Orfelinatul Agricol Zorleni. Com.Zorleni 656 656 1914 1948
308. Parchetul Tribunalului Jud.Vaslui 804 804 1935 1952
309. Parchetul Tribunalului Judetului Fălciu 103 103 1935 1952
310. Parchetul Tribunalului Judetului Tutova 102 102 1921 1952
311. Parohia Bisericii "Sf.Ilie" Bârlad 855 855 1859 1943
312. Parohia Comunei Solesti 899 923 1894 1949
313. Penitenciarul Vaslui 96 96 1934 1941
314. Poliţia Orasului Birlad 86 86 1900 1948
315. Poliţia Orasului Husi 85 85 1848 1949
316. Poliţia Orasului Vaslui 84 84 1907 1948
317. Prefectura Judeţului Fălciu 2 2 1846 1950
318. Prefectura Judetului Tutova 3 1040 1859 1950
319. Prefectura Judeţului Vaslui 1 1108 1862 1950
320. Pretura Plăşii “ Fălciu” 19 19 1945 1950
321. Pretura Plăşii “Codăeşti” 808 808 1940 1950
322. Pretura Plăşii “Criveşti” 18 18 1915 1950
323. Pretura Plăşii “Deleşti” 821 821 1916 1937
324. Pretura Plăşii “Epureni (Murgeni) 20 20 1946 1948
325. Pretura Plăşii “Negreşti” 810 810 1948 1950
326. Pretura Plăşii “Peneş Curcanul” 903 927 1933 1939
327. Pretura Plăşii “Pueşti” 21 21 1942 1950
328. Pretura Plăşii “Pungeşti” 809 929, 1146 1908 1949
329. Pretura Plăşii “Unţeşti” 22 22 1947 1950
330. Pretura Plăşii Ghidigeni 1069 1154 1925 1930
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
331. Pretura Plăşii Vasile Pârvan 1070 1155 1930 1942
332. Primăria Comunei Bălţaţi 1076 1162 1859, 1927 1937
333. Primăria Comunei Bereasa 1075 1160 1936
334. Primăria Comunei Bouşori 1077 1163 1926 1928
335. Primaria Comunei Cârligaţi (Pădureni) 700 700 1949 1968
336. Primaria Comunei Chitoc 33 33 1926 1950
337. Primăria comunei Ciofeni 1066 1150 1927 1930
338. Primăria comunei Dobrosloveşti 1065 1149 1935
339. Primăria comunei Hârsoveni 1061 1143 1929 1931
340. Primăria comunei Idrici 1064 1147 1937 1950
341. Primaria Comunei Jigălia 896 920 1876 1876
342. Primăria comunei Lupeşti 1060 1132 1934 1948
343. Primaria Comunei Micleşti (Banca) 56 56 1874 1876
344. Primaria Comunei Odaia Bursucani 47 47 1940 1950
345. Primăria comunei Oprişiţa 1062 1144 1926 1939
346. Primaria Comunei Puntişeni 63 63 1941 1950
347. Primaria Comunei Şişcani 67 67 1948 1950
348. Primaria Comunei Stâncaşeni 65 65 1949 1950
349. Primaria Comunei Şurănesti 69 69 1945 1950
350. Primaria Comunei Tifu 73 73 1876 1880
351. Primaria Comunei Urlaţi 75 75 1935 1950
352. Primăria Oraşului Bârlad 6 6 1832 1968
353. Primăria Oraşului Huşi 5 5 1864 1968
354. Primăria Oraşului Vaslui 4 4 1909 1968
355. Procuratura Raionului Bârlad 830 935 1952 1967
356. Procuratura Raionului Huşi 801 933 1952 1968
357. Procuratura Raionului Murgeni 831 938 1952 1960
358. Procuratura Raionului Negreşti 802 937 1952 1968
359. Procuratura Raionului Vaslui 803 940 1952 1967
360. Procuratura Regiunii Bârlad 1055 1127 1952 1956
361. Protoieria Judetului Tutova 689 689 1830 1950
362. R.E.A.Z.I.M. Falciu 873 875 1947 1949
363. R.E.A.Z.I.M.-A.F.S.M. Vaslui 135 135 1947 1948
364. R.E.A.Z.I.M.-A.F.S.M.Bârlad 136 136 1947 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
365. Regiunea a III-a Silvica Bîrlad 861 861 1903 1912
366. Şcoala "Assey-Tow" Vaslui 247 247 1904 1948
367. Şcoala de 4 Ani nr. 1 Vaslui 243 243 1949 1963
368. Şcoala de 7 ani comuna Telejna 1067 1151 1958 1959
369. Şcoala de Adulti Bârlad 224 224 1905 1907
370. Şcoala de Gospodarie Urbana-Gr.I Bârlad 206 206 1929 1948
371. Şcoala de Meserii Huşi 997 1053 1958 1966
372. Şcoala de Viticultura Huşi 252 252 1942 1968
373. Şcoala Elementară de Comerţ Vaslui 192 192 1908 1936
374. Şcoala Elementara Mixta Nr.3 Vaslui 240 240 1950 1958
375. Şcoala Horticola de Fete Bârlad 209 209 1947 1947
376. Şcoala Inferioara de Meserii Vaslui 193 193 1904 1943
377. Şcoala Medie de Fete de 10 Ani –curs elementar Vaslui 242 242 1954 1958
378. Şcoala Medie de Fete Nr.1 (Iorgu Radu) Bârlad 204 204 1920 1958
379. Şcoala Medie Nr.2 –curs elementar Vaslui 244 244 1954 1977
380. Şcoala Medie Tehnică de Mecanică Bârlad 790 790 1948 1954
381. Şcoala Medie Tehnica Financiară Mixtă (Liceul Comercial de 199 199 1920 1955
Baieti Bârlad
382. Şcoala Medie Tehnică Medicală Bârlad 208 208 1953 1955
383. Şcoala Normală “ Ştefan Cel Mare “ Vaslui 187 187 1919 1938
384. Şcoala Normala de Băieti Huşi 275 275 1920 1930
385. Şcoala Normala de Fete "N.R.Codreanu" Bârlad 202 202 1914 1933
386. Şcoala Particulara Israelită Huşi 276 276 1897 1948
387. Şcoala Pedagogica de Fete Huşi 799 799 1949 1956
388. Şcoala Pedagogica (Liceul Pedagogic) Bârlad 201 1018, 1081 1904 1970
389. Şcoala Pedagogica de Fete Iasi 980 1017 1952 1956
390. Şcoala Pedagogica de Fete Vaslui 241 241 1949 1957
391. Şcoala Pregătitoare Vutcani 894 914 1918 1919
392. Şcoala Primară “23 August”– Com. Murgeni 496 496 1932 1948
393. Şcoala Primară Al. Vlahuţă - Com. Al. Vlahuţă 284 284 1905 1950
394. Şcoala Primară Albeşti – Com. Deleşti 371 371 1915 1948
395. Şcoala Primară Albeşti-Com Albeşti 245 245 1893 1948
396. Şcoala Primară Armăşeni - Com. Băceşti 301 301 1907 1948
397. Şcoala Primară Armăşeni – Com. Buneşti-Avereşti 341 341 1908 1948
398. Şcoala Primară Armăşoaia Nr. 2– Com. Pungeşti 540 540 1921 1950
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
399. Şcoala Primară Armăşoaia Nr.1 – Com. Pungeşti 539 539 1890 1948
400. Şcoala Primară Arsura - Com. Arsura 280 280 1904 1948
401. Şcoala Primară Avereşti – Com. Buneşti-Avereşti 342 342 1893 1948
402. Şcoala Primară Avrămeşti– Com.Voineşti 632 632 1895 1948
403. Şcoala Primară Băbuşa - Com. Băceşti 302 302 1914 1948
404. Şcoala Primară Băcani-Com. Băcani 292 292 1899 1948
405. Şcoala Primară Băcăoani – Com. Muntenii de Jos 486 486 1947 1951
406. Şcoala Primară Băceşti - Com. Băceşti 303 303 1895 1948
407. Şcoala Primară Bădeana – Com. Tutova 607 607 1926 1948
408. Şcoala Primară Bagău (Rediu)– Com. Hoceni 891 911 1954 1980
409. Şcoala Primară Bahnari Vaslui 664 664 1903 1948
410. Şcoala Primară Băleşti Nr. 2 – Com. Deleşti 373 373 1933 1947
411. Şcoala Primară Băleşti Nr.1 – Com. Deleşti 372 372 1922 1948
412. Şcoala Primară Balica– Com. Ivăneşti 443 443 1945 1949
413. Şcoala Primară Bălţaţi – Com. Tătărăni 591 591 1897 1948
414. Şcoala Primară Bălteni Deal Nr. 1 - Com. Bălteni 309 309 1908 1948
415. Şcoala Primară Bălteni Deal Nr. 2 - Com. Bălteni 310 310 1922 1948
416. Şcoala Primară Bălteni Vale - Com. Bălteni 308 308 1910 1948
417. Şcoala Primară Banca-Com. Banca 295 295 1893 1948
418. Şcoala Primară Bănceşti – Com. Voineşti 633 633 1919 1948
419. Şcoala Primară Barboşi – Com. Hoceni 436 436 1908 1948
420. Şcoala Primară Bârlăleşti – Com. Epureni 406 406 1908 1948
421. Şcoala Primară Bărtăluşi Mocani– Com. Puieşti 526 526 1907 1953
422. Şcoala Primară Bârzeşti– Com. Ştefan cel Mare 571 571 1868 1948
423. Şcoala Primară Băseşti– Com. Viişoara 623 623 1878 1948
424. Şcoala Primară Belceşti– Com. Iveşti 886 889 1950 1984
425. Şcoala Primară Belzeni – Com. Dragomireşti 386 386 1923 1948
426. Şcoala Primară Beneşti– Com. Tanacu 582 582 1897 1948
427. Şcoala Primară Bereasa - Com. Dăneşti 880 883 1894 1948
428. Şcoala Primară Berezeni Nr. 1- Com. Berezeni 312 312 1890 1948
429. Şcoala Primară Berezeni Nr. 2 - Com. Berezeni 313 313 1924 1948
430. Şcoala Primară Berezeni Nr. 5 - Com. Berezeni 314 314 1940 1946
431. Şcoala Primară Blăgeşti- Com. Blăgeşti 318 318 1897 1956
432. Şcoala Primară Bleşca– Com.Ivăneşti 442 442 1921 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
433. Şcoala Primară Bobeşti – Com. Duda-Epureni 397 397 1919 1949
434. Şcoala Primară Bogdana - Com. Bogdana 321 321 1893 1948
435. Şcoala Primară Bogdana Voloşeni– Com.Stănileşti 566 566 1920 1948
436. Şcoala Primară Bogdăneşti - Com. Bogdăneşti 326 326 1890 1948
437. Şcoala Primară Bogdăneşti– Com. Fălciu 410 410 1910 1948
438. Şcoala Primară Bogdăniţa - Com. Bogdăniţa 333 333 1883 1948
439. Şcoala Primară Bogeşti – Com. Pogana 521 521 1919 1948
440. Şcoala Primară Bolaţi – Com.Rebricea 547 547 1919 1949
441. Şcoala Primară Borodeşti – Com. Tutova 608 608 1919 1948
442. Şcoala Primară Boţeşti Nr. 1 - Com. Boţeşti 337 337 1892 1948
443. Şcoala Primară Boţeşti Nr.3 - Com. Boţeşti 338 338 1920 1948
444. Şcoala Primară Boţoaia - Com. Dăneşti 882 885 1948 1978
445. Şcoala Primară Bouşori– Com.Soleşti 561 561 1910 1948
446. Şcoala Primară Bozia – Com. Fălciu 411 411 1879 1948
447. Şcoala Primară Brădeşti– Com.Vinderei 626 626 1883 1948
448. Şcoala Primară Brăhăşoaia – Com. Ştefan Cel Mare 668 668 1897 1948
449. Şcoala Primară Brodoc. Oras Vaslui 665 665 1894 1950
450. Şcoala Primară Broşcoşeşti– Com.Lunca Banului 474 474 1943 1948
451. Şcoala Primară Broşteni-Com. Ivăneşti 884 887 1919 1948
452. Şcoala Primară Buda - Com. Bogdăneşti 327 327 1919 1948
453. Şcoala Primară Buda - Com Al.Vlahuţă 285 285 1933 1948
454. Şcoala Primară Buda – Com.Oseşti 504 504 1919 1948
455. Şcoala Primară Budeşti - Com. Creţeşti 362 362 1919 1948
456. Şcoala Primară Budu Cantemir – Com. Stănileşti 567 567 1908 1948
457. Şcoala Primară Buhăeşti– Com.Vultureşti 640 640 1890 1948
458. Şcoala Primară Bulboaca – Com. Deleni 369 369 1907 1948
459. Şcoala Primară Bumbăta– Com. Vetrişoaia 618 618 1908 1946
460. Şcoala Primară Buneşti – Com. Buneşti-Avereşti 343 343 1930 1948
461. Şcoala Primară Bursuci – Com. Epureni 407 407 1906 1948
462. Şcoala Primară Butucărie– Com. Zăpodeni 823 823 1919 1947
463. Şcoala Primară Călimăneşti– Com. Puieşti 527 527 1898 1950
464. Şcoala Primară Călugăreni– Com. Ştefan cel Mare 573 573 1914 1948
465. Şcoala Primară Cănţălăreşti– Com.Ştefan cel Mare 574 574 1922 1948
466. Şcoala Primară Căpoteşti– Com. Pădureni 507 507 1919 1950
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
467. Şcoala Primară Căpuşeni – Com. Lipovăţ 469 469 1920 1948
468. Şcoala Primară Cârja - Com. Murgeni 669 669 1877 1948
469. Şcoala Primară Cârjoani – Com. Pogana 522 522 1918 1948
470. Şcoala Primară Cârligaţi– Com. Pădureni 508 508 1908 1948
471. Şcoala Primară Cetăţuia– Com. Puieşti 528 528 1907 1948
472. Şcoala Primară Chetreşti - Com. Bălteni 311 311 1890 1948
473. Şcoala Primară Chetrosu – Com. Ghergheşti 420 420 1906 1948
474. Şcoala Primară Chilia – Com. Ivăneşti 444 444 1933 1948
475. Şcoala Primară Chilieni - Com. Coroieşti 351 351 1881 1948
476. Şcoala Primară Chirceşti – Com. Micleşti 483 483 1907 1948
477. Şcoala Primară Chiţcani – Com. Costeşti 358 358 1908 1948
478. Şcoala Primară Chiţoc– Com. Lipovăţ 470 470 1899 1948
479. Şcoala Primară Ciocani– Com.Perieni 513 513 1894 1948
480. Şcoala Primară Ciofeni – Com Zăpodeni 887 891 1919 1948
481. Şcoala Primară Ciortolom– Com. Tutova 609 609 1932 1948
482. Şcoala Primară Codăeşti - Com. Codăeşti 347 347 1890 1948
483. Şcoala Primară Codreani – Com.Roşieşti 555 555 1921 1948
484. Şcoala Primară Condrea– Com. Lunca Banului 889 894 1945 1948
485. Şcoala Primară Copăceana – Com. Fălciu 412 412 1910 1948
486. Şcoala Primară Corbu – Com. Lipovăţ 471 471 1919 1948
487. Şcoala Primară Cordeni– Com.Olteneşti 497 497 1891 1948
488. Şcoala Primară Corni - Com. Albeşti 279 279 1887 1970
489. Şcoala Primară Corodeşti – Com. Ghergheşti 421 421 1912 1947
490. Şcoala Primară Coroieşti - Com. Bogdăniţa 334 334 1919 1948
491. Şcoala Primară Coroieşti Nr. 1 - Com. Coroieşti 352 352 1902 1950
492. Şcoala Primară Coroieştii de Sus - Com. Coroieşti 353 353 1914 1948
493. Şcoala Primară Coşca– Com. Ivăneşti 445 445 1919 1948
494. Şcoala Primară Coseşti– Com. Ivăneşti 446 446 1890 1948
495. Şcoala Primară Costeşti- Com Costeşti 359 359 1881 1948
496. Şcoala Primară Cotic– Com. Todireşti 600 600 1913 1948
497. Şcoala Primară Cozmeşti – Com. Deleşti 374 374 1944 1948
498. Şcoala Primară Crăciuneşti– Com. Rebricea 548 548 1914 1948
499. Şcoala Primară Crâng– Com. Perieni 514 514 1908 1948
500. Şcoala Primară Crasna- Com. Albeşti 877 880 1929 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
501. Şcoala Primară Crăsnăşeni - Com. Tătărăni 592 592 1922 1948
502. Şcoala Primară Creteşti Nr 2 - Com. Creteşti. 363 363 1913 1948
503. Şcoala Primară Creteştii de Sus - Com. Creţeşti 364 364 1907 1948
504. Şcoala Primară Cristeşti– Com. Puieşti 529 529 1925 1948
505. Şcoala Primară Criveşti– Com. Tutova 610 610 1917 1948
506. Şcoala Primară Curseşti Deal– Com. Pungeşti 541 541 1919 1948
507. Şcoala Primară Curseşti Vale – Com. Pungeşti 542 542 1898 1948
508. Şcoala Primară Curteni – Com. Olteneşti 498 498 1893 1948
509. Şcoala Primară Damasca – Com. Tăcuta 586 586 1898 1948
510. Şcoala Primară Dăneşti Nr. 1 – Com. Dăneşti 366 366 1871 1948
511. Şcoala Primară de Aplicatie Vaslui 188 188 1920 1938
512. Şcoala Primară Dealu Mare– Com. Zorleni 651 651 1916 1949
513. Şcoala Primară Deleni – Com. Deleni 370 370 1893 1948
514. Şcoala Primară Deleni– Com. Hoceni 437 437 1890 1948
515. Şcoala Primară Deleşti – Com. Deleşti 375 375 1898 1950
516. Şcoala Primară Doagele – Com. Dragomireşti 393 393 1901 1948
517. Şcoala Primară Dobrina Huşi 249 249 1931 1948
518. Şcoala Primară Dobrosloveşti– Com. Zăpodeni 648 648 1910 1948
519. Şcoala Primară Docăneasa – Com. Vinderei 628 628 1914 1948
520. Şcoala Primară Docani – Com. Vinderei 627 627 1901 1948
521. Şcoala Primară Dodeşti– Com. Viişoara 621 621 1871 1949
522. Şcoala Primară Dragalina– Com. Tutova 613 613 1925 1948
523. Şcoala Primară Drăgeşti – Com. Todireşti 601 601 1907 1948
524. Şcoala Primară Dragomireşti – Com. Dragomireşti 387 387 1924 1948
525. Şcoala Primară Drânceni - Com. Drânceni 394 394 1929 1948
526. Şcoala Primară Draxeni – Com. Ghergheşti 422 422 1922 1948
527. Şcoala Primară Draxeni– Com. Rebricea 549 549 1904 1949
528. Şcoala Primară Drujeşti-Com. Băcani 293 293 1920 1948
529. Şcoala Primară Duda Nr.1– Com.Duda-Epureni 398 398 1908 1948
530. Şcoala Primară Duda Nr.2– Com. Duda-Epureni 399 399 1894 1948
531. Şcoala Primară Dumbrăveni– Com.Gârceni 425 425 1922 1948
532. Şcoala Primară Dumeştii Noi – Com. Dumeşti 402 402 1890 1948
533. Şcoala Primară Dumeştii Vechi– Com. Dumeşti 403 403 1919 1948
534. Şcoala Primară Emil Racoviţă- Com Dăneşti 367 367 1893 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
535. Şcoala Primară Epureni – Com. Epureni 408 408 1905 1948
536. Şcoala Primară Epureni– Com. Duda-Epureni 400 400 1890 1948
537. Şcoala Primară Ezer nr.2 - Com. Băceşti 304 304 1921 1948
538. Şcoala Primară Ezerel– Com. Ivăneşti 447 447 1945 1948
539. Şcoala Primară Fălciu– Com. Fălciu 413 413 1890 1948
540. Şcoala Primară Fântânele – Com. Puieşti 530 530 1919 1948
541. Şcoala Primară Făntîna Blănarului-Com.Bogdana 874 876 1952 1988
542. Şcoala Primară Fâstâci – Com. Deleşti 376 376 1896 1948
543. Şcoala Primară Fedeşti – Com. Şuletea 578 578 1912 1948
544. Şcoala Primară Fereşti – Com.Văleni 615 615 1885 1948
545. Şcoala Primară Floreşti– Com.Poieneşti 516 516 1882 1948
546. Şcoala Primară Focşeasca – Com. Tăcuta 587 587 1923 1948
547. Şcoala Primară Fruntişeni – Com. Griviţa 431 431 1893 1948
548. Şcoala Primară Fulgu– Com. Puieşti 531 531 1921 1948
549. Şcoala Primară Fundătura - Com. Arsura 281 281 1914 1948
550. Şcoala Primară Fundătura – Com. Deleşti 377 377 1922 1944
551. Şcoala Primară Fundătura Mică – Com. Ivăneşti 448 448 1921 1948
552. Şcoala Primară Fundu Văii– Com. Lipovăţ 472 472 1940 1947
553. Şcoala Primară Fundu Văii– Com. Poieneşti 517 517 1927 1948
554. Şcoala Primară Găgeşti – Com. Găgeşti 416 416 1898 1949
555. Şcoala Primară Gâlţeşti– Com. Puieşti 532 532 1881 1948
556. Şcoala Primară Gârceni – Com. Gârceni 426 426 1877 1948
557. Şcoala Primară Găvan- Com. Bogdana 322 322;879 1921 1987
558. Şcoala Primară Ghergheleu - Com. Codăeşti 348 348 1907 1948
559. Şcoala Primară Ghergheşti Nr.2 – Com. Ghergheşti 423 423 1886 1948
560. Şcoala Primară Ghergheşti Nr.3– Com. Ghergheşti 424 424 1937 1948
561. Şcoala Primară Ghermăneşti - Com. Drânceni 395 395 1865 1948
562. Şcoala Primară Ghermăneşti-Com. Banca 296 296 1898 1948
563. Şcoala Primară Ghicani - Com. Al. Vlahuţă 286 286 1919 1948
564. Şcoala Primară Ghireasca – Com.Măluşteni 477 477 1907 1946
565. Şcoala Primară Giurcani – Com. Găgeşti 417 417 1893 1948
566. Şcoala Primară Giurgeşti– Com. Tătărăni 593 593 1908 1948
567. Şcoala Primară Glodeni-Negresti 658 658 1894 1948
568. Şcoala Primară Gologfta – Com. Ivăneşti 449 449 1944 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
569. Şcoala Primară Grăjdeni– Com. Griviţa 432 432 1888 1948
570. Şcoala Primară Griviţa - Com. Griviţa 433 433 1896 1948
571. Şcoala Primară Grumezoia – Com. D. Cantemir 381 381 1887 1948
572. Şcoala Primară Gugeşti Nr. 1 - Com. Boţeşti 339 339 1891 1948
573. Şcoala Primară Gugeşti Nr. 2 - Com. Boţeşti 340 340 1934 1948
574. Şcoala Primară Gura Idrici– Com. Roşieşti 556 556 1908 1948
575. Şcoala Primară Gura Văii – Com. Stănileşti 568 568 1921 1948
576. Şcoala Primară Gura Văii– Com. Rebricea 551 551 1944 1948
577. Şcoala Primară Gura-Albeşti. Com. Albeşti 876 878 1922 1988
578. Şcoala Primară Guşitei – Com. D. Cantemir 382 382 1893 1948
579. Şcoala Primară Hălăreşti– Com. Iana 455 455 1915 1948
580. Şcoala Primară Hârşova – Com. Deleşti 378 378 1892 1948
581. Şcoala Primară Hârşoveni- Com Ivăneşti 885 888 1898 1953
582. Şcoala Primară Hoceni– Com. Hoceni 438 438 1907 1948
583. Şcoala Primară Horga– Com. Epureni 409 409 1898 1948
584. Şcoala Primară Hreasca - Com. Coroieşti 354 354 1919 1948
585. Şcoala Primară Huc– Com. Todireşti 602 602 1946 1948
586. Şcoala Primară Hupca - Com. Bogdăneşti 328 328 1919 1948
587. Şcoala Primară Hurdugi- Com D. Cantemir 383 383 1887 1948
588. Şcoala Primară Iana – Com. Iana 456 456 1893 1948
589. Şcoala Primară Ibăneşti - Com. Al.Vlahuţă 287 287 1878 1948
590. Şcoala Primară Idrici– Com. Roşieşti 557 557 1885 1948
591. Şcoala Primară Iezer – Com. Puieşti 533 533 1919 1948
592. Şcoala Primară Igeşti - Com. Blăgeşti 319 319 1898 1960
593. Şcoala Primară Israelită de Fete Bârlad 222 222 1918 1934
594. Şcoala Primară Israelită Mixtă Bârlad 223 223 1933 1948
595. Şcoala Primară Ivăneşti – Com. Ivăneşti 450 450 1892 1948
596. Şcoala Primară Ivăneşti– Com. Pădureni 509 509 1893 1948
597. Şcoala Primară Iveşti– Com. Iveşti 459 459 1892 1948
598. Şcoala Primară Jigălia – Com. Şuletea 579 579 1887 1948
599. Şcoala Primară Lacu Babei - Com. Bogdana 323 323 1915 1948
600. Şcoala Primară Lăleşti – Com. Puieşti 534 534 1868 1948
601. Şcoala Primară Lăţeşti – Com. Murgeni 491 491 1907 1948
602. Şcoala Primară Laza – Com. Laza 462 462 1875 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
603. Şcoala Primară Leoşti – Com. Tătărăni 594 594 1894 1948
604. Şcoala Primară Leoşti– Com. Pădureni 510 510 1931 1947
605. Şcoala Primară Lipovăţ – Com. Lipovăţ 473 473 1889 1948
606. Şcoala Primară Lunca Banului – Com.Lunca Banului 475 475 1898 1948
607. Şcoala Primară Lupeşti - Com. Măluşteni 478 478 1874 1948
608. Şcoala Primară M. Kogălniceanu - Com. Arsura 282 282 1937 1948
609. Şcoala Primară Mălăeşti – Com. Vutcani 643 643 1882 1948
610. Şcoala Primară Măluşteni – Com. Măluşteni 479 479 1893 1948
611. Şcoala Primară Mânăstirea – Com. Deleşti 380 380 1940 1948
612. Şcoala Primară Mânăstirea– Com. Măluşteni 480 480 1905 1948
613. Şcoala Primară Mănjeşti Nr. 2– Com.Muntenii de Jos 487 487 1918 1948
614. Şcoala Primară Mânzăteşti– Com. Măluşteni 481 481 1904 1948
615. Şcoala Primară Mânzaţi Nr. 1 Com. Al. Vlahuţă 288 288 1919 1948
616. Şcoala Primară Mânzaţi Nr. 2 Com. Al. Vlahuţă 289 289 1890 1948
617. Şcoala Primară Mărăşeni–Com. Ştefan cel Mare 576 576 1920 1948
618. Şcoala Primară Mărăşeşti– Com. Voineşti 636 636 1908 1951
619. Şcoala Primară Măscurei – Com. Pogana 523 523 1894 1948
620. Şcoala Primară Micleşti – Com. Micleşti 484 484 1870 1948
621. Şcoala Primară Mirceşti- Com Tăcuta 588 588 1879 1948
622. Şcoala Primară Mireni - Com. Coroieşti 355 355 1893 1948
623. Şcoala Primară Mitoc-Com. Banca 297 297 1938 1948
624. Şcoala Primară Mixta Corni Nr .4(5) Huşi 251 251 1898 1948
625. Şcoala Primară Mixtă Nr.1 Vaslui 248 248 1935 1948
626. Şcoala Primară Moara Domnească Com. Văleni 616 616 1908 1948
627. Şcoala Primară Moara Grecilor. Oras Vaslui 666 666 1908 1948
628. Şcoala Primară Morăni – Com. Deleni 893 913 1955 1970
629. Şcoala Primară Morăreni - Com. Al. Vlahuţă 290 290 1908 1948
630. Şcoala Primară Movileni – Com. Coroieşti 356 356 1920 1948
631. Şcoala Primară Munteneşti – Com. Ştefan cel Mare 575 575 1920 1948
632. Şcoala Primară Munteni de Jos Nr.1 Com. Munteni de Jos 488 488 1943 1948
633. Şcoala Primară Munteni de Jos Nr.2 Com. Munteni de Jos 489 489 1869 1948
634. Şcoala Primară Muntenii de Sus – Com. Tanacu 772 772 1901 1970
635. Şcoala Primară Murgeni – Com. Murgeni 492 492 1892 1948
636. Şcoala Primară Muşata - Com. Berezeni 315 315 1899 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
637. Şcoala Primară Negresti 659 659 1925 1948
638. Şcoala Primară Nr. 2 Negresti 660 660 1946 1948
639. Şcoala Primară Nr.3 de Baieti Munteni, Bârlad 212 212 1863 1947
640. Şcoala Primară Obârşeni– Com. Vinderei 629 629 1887 1948
641. Şcoala Primară Obârşeni– Com. Voineşti 635 635 1905 1943
642. Şcoala Primară Obârşeni Lingurari – Com. Voineşti 634 634 1947 1948
643. Şcoala Primară Odaia Bogdana– Com. Fălciu 414 414 1924 1948
644. Şcoala Primară Odaia Bursucani – Com. Griviţa 434 434 1906 1948
645. Şcoala Primară Olteneşti – Com. Olteneşti 499 499 1880 1948
646. Şcoala Primară Oprişiţa– Com. Poieneşti 518 518 1897 1948
647. Şcoala Primară Orgoeşti - Com. Bogdăneşti 329 329 1894 1948
648. Şcoala Primară Oseşti – Com. Oseşti 505 505 1906 1948
649. Şcoala Primară Oteleni – Com. Hoceni 439 439 1881 1948
650. Şcoala Primară Otetoaia – Com. Lunca Banului 476 476 1943 1948
651. Şcoala Primară Păcurăreşti – Com. Coroieşti 357 357 1947 1948
652. Şcoala Primară Pădureni – Com. Oseşti 506 506 1929 1948
653. Şcoala Primară Pâhna– Com. Olteneşti 500 500 1922 1948
654. Şcoala Primară Păhneşti - Com. Arsura 283 283 1883 1948
655. Şcoala Primară Păltiniş - Com. Băceşti 305 305 1944 1948
656. Şcoala Primară Parpanita -Negresti 661 661 1944 1948
657. Şcoala Primară Pârveşti - Com. Costeşti 360 360 1919 1948
658. Şcoala Primară Peicani – Com. Găgeşti 418 418 1913 1948
659. Şcoala Primară Perieni – Com. Perieni 515 515 1875 1948
660. Şcoala Primară Plopi– Com. Buneşti-Avereşti 344 344 1913 1948
661. Şcoala Primară Plotoneşti – Com. D. Cantemir 384 384 1908 1948
662. Şcoala Primară Pochidia– Com. Tutova 611 611 1889 1948
663. Şcoala Primară Podu-Oprii– Com. Buneşti-Avereşti 345 345 1918 1948
664. Şcoala Primară Pogana – Com. Pogana 524 524 1910 1948
665. Şcoala Primară Pogăneşti– Com. Stănileşti 569 569 1897 1948
666. Şcoala Primară Pogoneşti – Com. Iveşti 460 460 1874 1948
667. Şcoala Primară Poiana Alexei– Com. Laza 463 463 1943 1948
668. Şcoala Primară Poiana –Oraş Negreşti 662 662 1927 1948
669. Şcoala Primară Poiana Petrei – Com. Dragomireşti 389 389 1926 1948
670. Şcoala Primară Poieneşti – Com. Poieneşti 519 519 1881 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
671. Şcoala Primară Polocin – Com. Iveşti 461 461 1922 1948
672. Şcoala Primară Popeni– Com. Zorleni 652 652 1878 1948
673. Şcoala Primară Popeşti – Com. Dragomireşti 388 388 1906 1947
674. Şcoala Primară Popeşti – Com. Micleşti 485 485 1919 1948
675. Şcoala Primară Portari– Com. Zăpodeni 649 649 1910 1948
676. Şcoala Primară Poşta Elan– Com. Vutcani 644 644 1923 1948
677. Şcoala Primară Pribeşti - Com. Codăeşti 349 349 1905 1948
678. Şcoala Primară Protopopeşti – Com. Tăcuta 589 589 1911 1948
679. Şcoala Primară Puieşti Sat – Com. Puieşti 536 536 1932 1948
680. Şcoala Primară Puieşti Târg – Com. Puieşti 535 535 1906 1948
681. Şcoala Primară Pungeşti – Com. Pungeşti 543 543 1862 1948
682. Şcoala Primară Puntişeni - Com. Costeşti 361 361 1924 1948
683. Şcoala Primară Puşcaşi– Com. Laza 464 464 1898 1948
684. Şcoala Primară Puţu Olarului - Com. Al. Vlahuţă 291 291 1922 1948
685. Şcoala Primară Racova– Com. Gârceni 428 428 1909 1948
686. Şcoala Primară Racoviţă – Com. Gârceni 427 427 1933 1948
687. Şcoala Primară Rădăeşti - Com. Bogdăniţa 335 335 1919 1988
688. Şcoala Primară Rădeni – Com. Dragomireşti 390 390 1926 1948
689. Şcoala Primară Rădeşti- Com Costeşti. 879 882 1918 1948
690. Şcoala Primară Rădueşti – Com. Deleşti 379 379 1939 1948
691. Şcoala Primară Rafaila – Com. Todireşti 603 603 1860 1950
692. Şcoala Primară Rânceni - Com. Berezeni 316 316 1896 1948
693. Şcoala Primară Rânzeşti– Com. Fălciu 415 415 1892 1948
694. Şcoala Primară Răşcani– Com. Şuletea 580 580 1914 1948
695. Şcoala Primară Râşcani-Com. Dăneşti 368 368 1940 1948
696. Şcoala Primară Răseşti - Com. Drânceni 396 396 1924 1948
697. Şcoala Primară Râşniţa– Com. Laza 465 465 1921 1948
698. Şcoala Primară Rateşu– Com. Rebricea 550 550 1922 1948
699. Şcoala Primară Răzeşti– Com. Puieşti 537 537 1920 1955
700. Şcoala Primară Rediu – Com. Roşieşti 558 558 1928 1948
701. Şcoala Primară Rediu Galian - Com. Codăeşti 350 350 1907 1948
702. Şcoala Primară Rediu. Oras Vaslui 667 667 1920 1948
703. Şcoala Primară Roşieşti – Com. Roşieşti 559 559 1884 1948
704. Şcoala Primară Rugăria– Com. Voineşti 890 907 1951 1982
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
705. Şcoala Primară Rusca– Com. Pădureni 511 511 1909 1948
706. Şcoala Primară Ruşi– Com. Puieşti 538 538 1906 1948
707. Şcoala Primară Sălceni– Com. Tutova 612 612 1890 1948
708. Şcoala Primară Sărăţeni– Com. Murgeni 493 493 1879 1947
709. Şcoala Primară Sârbi-Com. Banca 298 298 1906 1955
710. Şcoala Primară Sasova – Com. Rebricea 552 552 1933 1948
711. Şcoala Primară Satu Nou – Com. Creteşti 365 365 1919 1948
712. Şcoala Primară Satu Nou – Com. Tanacu 583 583 1934 1948
713. Şcoala Primară Satu Nou– Com. Vetrişoaia 619 619 1915 1948
714. Şcoala Primară Sauca– Com. Laza 466 466 1911 1948
715. Şcoala Primară Schineni– Com. Murgeni 494 494 1905 1948
716. Şcoala Primară Schinetea – Com. Dumeşti 404 404 1945 1948
717. Şcoala Primară Schit - Com. Bogdăniţa 897 921 1949 1984
718. Şcoala Primară Secuia– Com. Muntenii de Jos 490 490 1919 1948
719. Şcoala Primară Şerboteşti – Com. Soleşti 563 563 1884 1948
720. Şcoala Primară Siliştea – Com. Iana 457 457 1933 1948
721. Şcoala Primară Siliştea– Com. Pungeşti 544 544 1921 1948
722. Şcoala Primară Simila– Com. Zorleni 653 653 1917 1948
723. Şcoala Primară Sipeni - Com. Blăgeşti 320 320 1890 1948
724. Şcoala Primară Sişcani – Com. Hoceni 440 440 1876 1948
725. Şcoala Primară Slobozia- Com. Bogdăniţa 898 922 1953 1970
726. Şcoala Primară Slobozia Nr.1– Com. Gârceni 429 429 1930 1942
727. Şcoala Primară Sofroneşti– Com. Todireşti 604 604 1946 1957
728. Şcoala Primară Soleşti – Com. Soleşti 562 562 1875 1948
729. Şcoala Primară Stâncăşeni– Com. Voineşti 637 637 1893 1948
730. Şcoala Primară Stănileşti – Com. Stănileşti 570 570 1874 1948
731. Şcoala Primară Ştefan Cel Mare Com. Ştefan cel Mare 577 577 1919 1948
732. Şcoala Primară Stejarul– Com. Pungeşti 545 545 1914 1949
733. Şcoala Primară Ştioborăni – Com. Soleşti 564 564 1883 1948
734. Şcoala Primară Stoişeşti-Com. Banca 299 299 1884 1948
735. Şcoala Primară Strâjescu (Frasinu)– Com. Poeneşti 520 520 1923 1948
736. Şcoala Primară Stroeşti– Com. Tătărăni 595 595 1903 1948
737. Şcoala Primară Stuhuleţ - Com. Blăgeşti 317 317 1920 1948
738. Şcoala Primară Suceveni – Com. Bogdana 324 324 1921 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
739. Şcoala Primară Şuletea – Com. Şuletea 581 581 1889 1948
740. Şcoala Primară Suseni-Com. Băcani 294 294 1908 1948
741. Şcoala Primară Tăbălăeşti – Com. Buneşti-Avereşti 346 346 1865 1948
742. Şcoala Primară Tăcuta – Com. Tăcuta 590 590 1867 1948
743. Şcoala Primară Tanacu Nr 2. – Com. Tanacu 585 585 1920 1948
744. Şcoala Primară Tanacu Nr.1 – Com. Tanacu 584 584 1882 1948
745. Şcoala Primară Târzii – Com. Olteneşti 501 501 1893 1948
746. Şcoala Primară Tătărăni – Com. Dăneşti 881 884 1914 1948
747. Şcoala Primară Tătărăni Nr. 1– Com. Tătărăni 596 596 1896 1948
748. Şcoala Primară Tătărăni Nr. 2 – Com. Tătărăni 597 597 1910 1948
749. Şcoala Primară Tatomireşti– Com. Rebricea 553 553 1944 1948
750. Şcoala Primară Teişor– Com. Laza 467 467 1927 1944
751. Şcoala Primară Ţibăneşti - Com. Băceşti 306 306 1911 1948
752. Şcoala Primară Tifu - Com. Banca 300 300 1905 1948
753. Şcoala Primară Todireni– Com. Pădureni 888 892 1953 1970
754. Şcoala Primară Todireşti – Com. Todireşti 605 605 1922 1948
755. Şcoala Primară Tomeşti– Com. Pogana 525 525 1918 1948
756. Şcoala Primară Tomşa – Com. Hoceni 441 441 1920 1949
757. Şcoala Primară Toporăşti– Com. Pungeşti 546 546 1900 1948
758. Şcoala Primară Trestiana – Com. Griviţa 435 435 1910 1948
759. Şcoala Primară Trohan – Com. Gârceni 430 430 1902 1948
760. Şcoala Primară Tufeştii de Jos – Com. Rebricea 554 554 1932 1948
761. Şcoala Primară Tuleşti – Com. Dragomireşti 391 391 1920 1948
762. Şcoala Primară Tunseşti - Com. Bogdăniţa 336 336 1921 1948
763. Şcoala Primară Tupilaţi – Com. Găgeşti 419 419 1905 1948
764. Şcoala Primară Ţuţcani– Com. Măluşteni 482 482 1867 1948
765. Şcoala Primară Ulea - Com. Bogdăneşti 330 330 1944 1948
766. Şcoala Primară Unceşti– Com. Zăpodeni 650 650 1919 1948
767. Şcoala Primară Unţeşti- Com. Bogdăneşti 331 331 1886 1948
768. Şcoala Primară Urdeşti– Com. Viişoara 625 625 1920 1948
769. Şcoala Primară Uricari – Com. Voineşti 638 638,908 1945 1986
770. Şcoala Primară Urlaţi – Com. D. Cantemir 385 385 1893 1948
771. Şcoala Primară Ursari (Plopeni) – Com. Bogdana 875 877 1954 1973
772. Şcoala Primară Ursoaia – Com. Ivăneşti 451 451 1907 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
773. Şcoala Primară Vădeni – Com. Murgeni 495 495 1908 1948
774. Şcoala Primară Vadurile – Com. Iana 458 458 1936 1948
775. Şcoala Primară Valea Cânepii – Com. Ivăneşti 452 452 1933 1948
776. Şcoala Primară Valea Grecului– Com. Duda-Epureni 401 401 1908 1948
777. Şcoala Primară Valea Lui Bosie – Com. Tătărăni 598 598 1912 1948
778. Şcoala Primară Valea Lui Darie – Com. Roşieşti 560 560 1894 1948
779. Şcoala Primară Valea Lungă– Com. Vinderei 630 630 1912 1948
780. Şcoala Primară Valea Mare – Com. Dumeşti 405 405 1934 1948
781. Şcoala Primară Valea Mare – Com. Ivăneşti 454 454 1920 1948
782. Şcoala Primară Valea Mare-Negresti 663 663 1904 1948
783. Şcoala Primară Valea Oanei – Com. Ivăneşti 453 453 1929 1948
784. Şcoala Primară Valea Rea– Com. Văleni 617 617 1897 1948
785. Şcoala Primară Valea Seacă– Com. Tătărăni 599 599 1940 1948
786. Şcoala Primară Valea Siliştei– Com. Ştioborăni 565 565 1907 1948
787. Şcoala Primară Valea Târgului – Com. Laza 468 468 1929 1948
788. Şcoala Primară Văleni– Com. Pădureni 512 512 1865 1948
789. Şcoala Primară Văleni– Com. Viişoara 622 622 1909 1948
790. Şcoala Primară Verdeş - Com. Bogdana 325 325 1940 1946
791. Şcoala Primară Verdeş Nr. 2 (Dăreşti)Com. Bogdana 878 881 1957 1971
792. Şcoala Primară Vetrişoaia – Com. Vetrişoaia 620 620 1895 1948
793. Şcoala Primară Viişoara– Com. Todireşti 606 606 1921 1948
794. Şcoala Primară Viltoteşti– Com. Viişoara 624 624 1889 1948
795. Şcoala Primară Vinderei – Com. Vinderei 631 631 1911 1948
796. Şcoala Primară Vinţeşti– Com. Olteneşti 502 502 1913 1948
797. Şcoala Primară Vişinari (Limbăreşti) Com. Bogdăneşti 883 886 1950 1981
798. Şcoala Primară Vizureni– Com. Tutova 614 614 1916 1948
799. Şcoala Primară Vlădeşti - Com. Bogdăneşti 332 332 1893 1948
800. Şcoala Primară Vladia – Com. Dragomireşti 392 392 1896 1948
801. Şcoala Primară Voineşti – Com. Voineşti 639 639 1907 1948
802. Şcoala Primară Voineşti – Com. Vultureşti 641 641 1921 1948
803. Şcoala Primară Vovrieşti - Com. Băceşti 307 307 1908 1948
804. Şcoala Primară Vultureşti – Com. Vultureşti 642 642 1913 1948
805. Şcoala Primară Vutcani Nr. 1 – Com. Vutcani 645 645 1865 1948
806. Şcoala Primară Vutcani Nr. 2 – Com. Vutcani 646 646 1910 1948
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
807. Şcoala Primară Zăpodeni – Com. Zăpodeni 824 824 1873 1949
808. Şcoala Primară Zgura – Com. Olteneşti 503 503 1923 1948
809. Şcoala Primară Zizinca – Com. Deleni 892 912 1909 1948
810. Şcoala Primară Zorleni Nr. 1 – Com. Zorleni 654 654 1890 1948
811. Şcoala Primară Zorleni Nr. 2 – Com. Zorleni 655 655 1936 1948
812. Şcoala Primară Cazanesti-Negresti 657 657 1904 1948
813. Şcoala Primară de Băieti a Comunitatii Evreilor Bârlad 221 221 1896 1933
814. Şcoala Primară de Băieti Nr.1 Bârlad 210 210 1933 1948
815. Şcoala Primară de Baieti Nr.1 Huşi 250 250 1867 1948
816. Şcoala Primară de Băieti Nr.4 Bârlad 213 213 1865 1947
817. Şcoala Primară de Băieti Nr.5 Bârlad 214 214 1865 1947
818. Şcoala Primară de Baieti Nr.6 "Cotu Negru" Bârlad 215 215 1920 1927
819. Şcoala Primară de Fete Nr.1 Huşi 278 278 1894 1948
820. Şcoala Primară de Fete Nr.1 Vaslui 239 239 1921 1949
821. Şcoala Primară de Fete Nr.2 "Maria Gâlca" Bârlad 217 217 1867 1948
822. Şcoala Primară de Fete Nr.2 Huşi 261 261 1889 1948
823. Şcoala Primară de Fete Nr.2-Podeni Bârlad 218 218 1893 1949
824. Şcoala Primară de Fete Nr.3 "Munteni" Bârlad 219 219 1924 1947
825. Şcoala Primară de Fete Nr.4 (1) Bârlad 216 216 1856 1948
826. Şcoala Primară de Fete Nr.5 Bârlad 220 220 1892 1948
827. Şcoala Primară Nr 2.(3) Podeni Bârlad 211 211 1864 1947
828. Şcoala Primară Nr.1 de Băieti Vaslui 194 194 1861 1948
829. Şcoala Primară Nr.2 de Băieti Vaslui 195 195 1894 1950
830. Şcoala Primară Nr.2 de Fete Vaslui 196 196 1889 1948
831. Şcoala Primară Nr.2 Huşi 670 670 1893 1949
832. Şcoala Primară Nr.3 Huşi 671 671 1874 1949
833. Şcoala Primară Nr.7 Huşi 998 1054 1961 1974
834. Şcoala Profesionala de Fete Huşi 238 238 1882 1949
835. Şcoala Profesionala de Mecanici Agricoli Huşi 797 797 1952 1969
836. Şcoala Profesionala de Mecanici Agricoli Vaslui 796 796 1949 1970
837. Şcoala Profesionala de Menaj-Croitorie Bârlad 788 788 1958 1963
838. Şcoala Profesională de Ucenici Huşi 263 263 1921 1954
839. Şcoala Profesionala de Ucenici Industriali Bârlad 246 246 1924 1952
840. Şcoala Profesionala I.R.B. Bârlad 792 792 1955 1972
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
841. Şcoala Profesionala Metalurgică Nr.8 Bârlad 791 791 1948 1955
842. Şcoala Secundara de Fete - Gradul I Bârlad 203 203 1887 1904
843. Şcoala Tehnica de Administratie Economica Huşi 253 253 1948 1950
844. Şcoala Tehnica de Cooperatie Vaslui 259 259 1948 1955
845. Şcoala Tehnica de Mecanici Agricoli Bârlad 200 200 1908 1950
846. Şcoala Tehnica Profesionala de Fete Bârlad 205 205 1901 1950
847. Şcoala Tehnica Profesionala de Fete Vaslui 191 191 1898 1948
848. Sectia de Drumuri Nationale a Judetului Fălciu 157 157 1948 1949
849. Sectia de Pompieri Bîrlad 807 807 1944 1947
850. Sectia de Pompieri Husi 805 805 1945 1947
851. Sectia de Pompieri Vaslui 806 806 1938 1947
852. Secţia Gărzii Financiare Bârlad 16 16 1944 1946
853. Serviciul Agricol al Jud. Tutova 1044 1113 1931 1938
854. Serviciul Agricol al Jud. Vaslui 1045 1114 1932 1939
855. Serviciul de Control Economic Judeţul Tutova 1047 1117 1947 1948
856. Serviciul de Poduri şi Sosele al Judetului Tutova 150 150 1916 1917
857. Serviciul Judeţean de Securitate Bârlad 1059 1131 1948 1950
858. Serviciul Judeţean de Siguranţă Bârlad 1056 1128 1947 1948
859. Serviciul Judetean de Sigurantă Fălciu 88 88 1948 1948
860. Serviciul Judetean de Sigurantă Vaslui 87 87 1948 1948
861. Serviciul Sanitar al Judetului Fălciu 674 674 1911 1950
862. Serviciul Sanitar al Judetului Tutova 673 673 1922 1949
863. Serviciul Sanitar al Judetului Vaslui 672 672 1909 1947
864. Serviciul Sanitar al Orasului Bârlad 678 678 1887 1951
865. Serviciul Sanitar Veterinar al Jud. Tutova 676 676 1943 1949
866. Serviciul Sanitar Veterinar al Judetul Vaslui 675 675 1949 1951
867. Serviciul Sanitar Veterinar al Judetului Fălciu 677 677 1944 1948
868. Serviciul Silvic al Judetului Fălciu 852 1047 1940 1945
869. Sfatul Popular al Comunei Albeşti 768 768 1905 1968
870. Sfatul Popular al Comunei Alexandru Vlahuţă (Buda) 31 31 1864 1968
871. Sfatul Popular al Comunei Arsura 695 1093 1949 1988
872. Sfatul Popular al Comunei Avrămeşti 782 782 1949 1968
873. Sfatul Popular al Comunei Băcani 696 696 1948 1969
874. Sfatul Popular al Comunei Băceşti 26 26 1913 1968
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
875. Sfatul Popular al Comunei Bălteni 27 1104 1937 1988
876. Sfatul Popular al Comunei Banca 25 25 1909 1968
877. Sfatul Popular al Comunei Băseşti 769 769 1950 1967
878. Sfatul Popular al Comunei Berezeni 28 28 1864 1968
879. Sfatul Popular al Comunei Bîrzeşti 767 767 1951 1968
880. Sfatul Popular al Comunei Blăgeşti 29 29 1947 1968
881. Sfatul Popular al Comunei Bogdana 697 1064 1942 1988
882. Sfatul Popular al Comunei Bogdăneşti 698 698 1950 1968
883. Sfatul Popular al Comunei Bogdăniţa 30 30,909 1938 1988
884. Sfatul Popular al comunei Bogeşti 1063 1142 1950 1956
885. Sfatul Popular al Comunei Boteşti 699 699,901 1951 1988
886. Sfatul Popular al Comunei Bozia 780 780 1956 1968
887. Sfatul Popular al Comunei Cârja 35 35 1944 1968
888. Sfatul Popular al Comunei Chirceşti 32 32 1925 1938
889. Sfatul Popular al Comunei Ciocani 34 34 1905 1968
890. Sfatul Popular al Comunei Codăesti 701 701 1947 1968
891. Sfatul Popular al Comunei Corodeşti 36 36 1946 1968
892. Sfatul Popular al Comunei Coroieşti 749 749 1924 1968
893. Sfatul Popular al Comunei Coseşti 702 702 1951 1968
894. Sfatul Popular al Comunei Costeşti 37 37 1942 1968
895. Sfatul Popular al Comunei Cozmeşti 784 784 1864 1968
896. Sfatul Popular al Comunei Creţeşti 703 1070 1948 1988
897. Sfatul Popular al Comunei Criveşti 1081 1170 1953 1955
898. Sfatul Popular al Comunei Curseşti 762 762 1951 1968
899. Sfatul Popular al Comunei D.Cantemir (Hurdugi) 50 50 1927 1968
900. Sfatul Popular al Comunei Dăneşti 38 38 1864 1968
901. Sfatul Popular al Comunei Deleni (Huşi) 39 39 1949 1968
902. Sfatul Popular al Comunei Deleni (Vaslui) 704 1048 1951 1988
903. Sfatul Popular al Comunei Deleşti 705 705 1913 1968
904. Sfatul Popular al Comunei Docani 706 706 1950 1968
905. Sfatul Popular al Comunei Dodeşti 770 770 1949 1967
906. Sfatul Popular al Comunei Dragalina (Tutova) 707 707 1953 1968
907. Sfatul Popular al Comunei Dragomireşti 40 40 1933 1968
908. Sfatul Popular al Comunei Drânceni 709 709 1948 1968
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
909. Sfatul Popular al Comunei Draxeni 708 708 1949 1968
910. Sfatul Popular al Comunei Duda 710 710 1952 1968
911. Sfatul Popular al Comunei Dumeşti 711 711, 904 1928 1988
912. Sfatul Popular al Comunei Epureni (Bârlad) 44 1123 1934 1988
913. Sfatul Popular al Comunei Epureni (Huşi) 712 712 1948 1967
914. Sfatul Popular al Comunei Fălciu 779 779 1951 1968
915. Sfatul Popular al Comunei Fereşti 778 778 1864 1970
916. Sfatul Popular al Comunei Floreşti 713 713 1946 1968
917. Sfatul Popular al Comunei Fruntişeni 45 45 1922 1968
918. Sfatul Popular al Comunei Găgeşti 41 41 1876 1968
919. Sfatul Popular al Comunei Gârceni 43 1068 1944 1988
920. Sfatul Popular al Comunei Ghergheşti 714 714 1951 1968
921. Sfatul Popular al Comunei Ghermăneşti 42 42 1926 1952
922. Sfatul Popular al Comunei Ghermăneşti 715 715 1948 1968
923. Sfatul Popular al Comunei Griviţa 46 46 1941 1967
924. Sfatul Popular al Comunei Grumezoaia 48 48 1935 1968
925. Sfatul Popular al Comunei Gugeşti 716 716 1951 1968
926. Sfatul Popular al Comunei Hîrsova 717 717 1911 1968
927. Sfatul Popular al Comunei Hoceni 49 49 1939 1968
928. Sfatul Popular al Comunei Iana 51 51 1948 1968
929. Sfatul Popular al Comunei Ibăneşti 52 52 1950 1968
930. Sfatul Popular al Comunei Ivăneşti 718 718 1936 1970
931. Sfatul Popular al Comunei Ivăneşti (Huşi) 785 785 1956 1968
932. Sfatul Popular al Comunei Iveşti 763 763 1950 1968
933. Sfatul Popular al Comunei Lăleşti 752 752 1951 1968
934. Sfatul Popular al Comunei Laza 719 719 1934 1968
935. Sfatul Popular al Comunei Lipovăţ 53 53 1925 1968
936. Sfatul Popular al Comunei Lunca Banului 54 54 1920 1968
937. Sfatul Popular al Comunei Măluşteni 720 720 1950 1968
938. Sfatul Popular al Comunei Miceşti 55 55 1949 1950
939. Sfatul Popular al Comunei Micleşti 57 903 1914 1988
940. Sfatul Popular al Comunei Mînjeşti 721 721 1932 1968
941. Sfatul Popular al Comunei Mireni 58 58 1923 1968
942. Sfatul Popular al Comunei Munteni de Jos 722 722 1939 1968
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
943. Sfatul Popular al Comunei Munteni de Sus 765 765 1934 1968
944. Sfatul Popular al Comunei Murgeni 59 59 1941 1968
945. Sfatul Popular al Comunei Negreşti 850 850 1941 1968
946. Sfatul Popular al Comunei Obîrşeni 783 783 1949 1968
947. Sfatul Popular al Comunei Olteneşti 60 60 1890 1968
948. Sfatul Popular al Comunei Oşeşti 723 723 1951 1968
949. Sfatul Popular al Comunei Perieni 61 61 1914 1968
950. Sfatul Popular al Comunei Pochidia 724 724 1953 1967
951. Sfatul Popular al Comunei Pogana 726 726,895 1938 1988
952. Sfatul Popular al Comunei Pogăneşti 62 62 1928 1968
953. Sfatul Popular al Comunei Poieneşti 725 725,910 1931 1988
954. Sfatul Popular al Comunei Popeni 755 755 1942 1968
955. Sfatul Popular al Comunei Puieşti 751 751 1949 1968
956. Sfatul Popular al Comunei Pungeşti 761 761 1951 1968
957. Sfatul Popular al Comunei Puscaşi 727 727 1945 1968
958. Sfatul Popular al Comunei Rădeni 728 728 1949 1968
959. Sfatul Popular al Comunei Rafaila 64 64 1909 1968
960. Sfatul Popular al Comunei Rebricea 740 740 1911 1968
961. Sfatul Popular al Comunei Rînzeşti 781 781 1951 1968
962. Sfatul Popular al Comunei Rosieşti 750 750 1944 1968
963. Sfatul Popular al Comunei Sârbi 729 729 1955 1968
964. Sfatul Popular al Comunei Schineni 777 777 1950 1968
965. Sfatul Popular al Comunei Şchiopeni 733 733 1950 1968
966. Sfatul Popular al Comunei Soleşti 730 730 1951 1968
967. Sfatul Popular al Comunei Stănileşti 731 731 1951 1968
968. Sfatul Popular al Comunei Ştefan Cel Mare 766 766 1922 1968
969. Sfatul Popular al Comunei Ştioborăni 734 734 1870 1968
970. Sfatul Popular al Comunei Stoişeşti 66 66 1876 1968
971. Sfatul Popular al Comunei Stroieşti 732 732,898 1949 1967
972. Sfatul Popular al Comunei Şuletea 68 68 1862 1967
973. Sfatul Popular al Comunei Tăcuta 70 70 1918 1968
974. Sfatul Popular al Comunei Tanacu 764 764 1892 1968
975. Sfatul Popular al Comunei Tătărăni 735 900 1950 1968
976. Sfatul Popular al Comunei Telejna 773 773 1927 1968
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
977. Sfatul Popular al Comunei Tîrzii 71 71 1864 1968
978. Sfatul Popular al Comunei Todireşti 72 72 1865 1968
979. Sfatul Popular al Comunei Ţutcani 736 736 1953 1968
980. Sfatul Popular al Comunei Unţeşti 74 74 1910 1967
981. Sfatul Popular al Comunei Văleni 771 771 1884 1968
982. Sfatul Popular al Comunei Vetrişoaia 737 737 1956 1968
983. Sfatul Popular al Comunei Vinderei 738 738 1949 1968
984. Sfatul Popular al Comunei Vultureşti 739 739 1950 1968
985. Sfatul Popular al Comunei Vutcani 76 76 1913 1968
986. Sfatul Popular al Comunei Zăpodeni 753 753 1897 1967
987. Sfatul Popular al Comunei Zorleni 754 754 1946 1968
988. Sfatul Popular al Raionului Bârlad 742 742 1949 1968
989. Sfatul Popular al Raionului Codăeşti 775 775 1950 1956
990. Sfatul Popular al Raionului Huşi 8 8 1951 1968
991. Sfatul popular al Raionului Murgeni 10 10 1951 1960
992. Sfatul Popular al Raionului Negreşti 774 774 1950 1968
993. Sfatul Popular al Raionului Vaslui 9 9 1951 1968
994. Sfatul Popular al Regiunii Bârlad 7 7 1951 1956
995. Societatea Comunala de Electricitate Bîrlad 151 151 1924 1945
Societatea Functionarilor Publici "Functionarul-24 Ianuarie
996. 153 153 1916 1925
1898" Tutova
997. Spitalul “Bârlad şi Elena Beldiman” din Bârlad 679 928 1867 1967
998. Spitalul Orasenesc Husi 748 748 1937 1959
999. Topitoria de Cânepă Vaslui 1074 1159 1939 1940
1000. Tribunalul de Minori al Judetului Fălciu 104 104 1937 1950
1001. Tribunalul Judetului Fălciu 101 941 1847 1952
1002. Tribunalul Judetului Tutova 100 916 1834 1950
1003. Tribunalul Judetului Vaslui 99 932 1870 1952
1004. Tribunalul Popular al Raionului Bârlad 827 1030 1951 1968
1005. Tribunalul Popular al Raionului Huşi 867 867 1952 1968
1006. Tribunalul Popular al Raionului Murgeni 826 1029 1952 1960
1007. Tribunalul Popular al Raionului Negreşti 866 866 1952 1968
1008. Tribunalul Popular al Raionului Vaslui 865 865 1952 1968
1009. Tribunalul Regional Bârlad 979 1016 1952 1956
Nr. crt. Denumire fond Nr. fond Nr. inventar. Ani Ani
început sfârşit
1010. Trustul I.A.S. Vaslui 1004 1062 1960 1991
1011. U.F.D.R. – Regiunea Bârlad 921 958 1950 1955
1012. U.F.D.R.- Judetul Falciu 920 957 1945 1950
1013. U.F.D.R.- Judetul Vaslui 918 955 1945 1950
1014. U.F.D.R.-Judetul Tutova 919 956 1945 1950
1015. Vama Fălciu 1057 1129 1946 1949

- Documentele se vor da in cercetare cu respectarea prevederilor art. 30 si anexei 6 din Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale (r).