Sunteți pe pagina 1din 8

Buletinul Ştiinţific

al Universităţii "Politehnica" din Timişoara


Tom () Construcţii-Arhitectură 2010

SOLUTII MODERNE DE CONSOLIDARE ALE STRUCTURILOR


EXISTENTE PRIN METODELE COMPOZITELOR PE BAZA DE
FIBRE DE CARBON (CFRP)

C. Bob1, A. Pop2

Abstract

Abstract title in Times New Roman size 14 bold capital font. First paragraph abstract should be
provided of 100 to 250 words length (8 to 15 lines). Use Times New Roman font 12 pt. size italics.
First abstract text should be exclusively written in English language (NOT in Romanian). Leave 1
blank line blank at 12 pt. font setting between first and second abstract sections.

Rezumat

Second abstract text should be exclusively written in Romanian language. If the authors cannot
provide a Romanian abstract, the editorial board will provide the translation of the English
abstract. Please assure the necessary space in this case. Leave 1 blank line blank at 12 pt. font
setting between abstract and the first section heading.

Keywords: reabilitare structurala, structuri existente, structuri de beton armat, structuri de zidarie,
brutt helical systems, compozite pe baza de fibre de carbon .

1. Introducere desfasurate cat mai ales asupra sigurantei


acestora.
Sistemul structural al cladirilor existente, a
Situatia generala a constructiilor de
monumentelor arhitecturale este in multe cazuri
locuinte este precara in Romania: astfel doar
o problema majora de siguranta a desfasurarii
aproximativ 40% din cladiri sunt construite dupa
activitatilor in aceste medii. Calitatea mediului
standardele care se impun la ora actuala, iar
in care oamenii isi desfasoara activitatea are o
majoritatea au fost construite in mediul urban. In
influenta complexa asupra acestora, atat din
mediul rural cladirile au fost si inca mai sunt
punct de vedere al randamentului activitatii
construite cu tehnici primitive, fara un proiect
1. Professor, “Politehnica” University of Timisoara – Romania. e-mail: cbob@mail.dnttm.ro
2. Phd Student, “Politehnica” University of Timisoara. e-mail: adrian.pop@ct.upt.ro
care sa respecte normele in vigoare si cu
materiale neadecvate pentru zona seismica in Pentru a veni in ajutorul determinarii

care este incadrata Romania. gradului de deterioare a cladirilor existente in

Faptul ca pe Terra au fost cutremure de anul 2008 a fost lansat COD DE PROIECTARE
pamant si ca vor mai fi este o certitudine, SEISMICA – PARTEA A III-A PREVEDERI
deasemenea faptul ca pe pamant s-au desavarsit PRIVIND EVALUAREA SEISMICA A
pe parcursul mileniilor constructii de orice fel CLADIRILOR EXISTENTE INDICATIV

iarasi este o certitudine la fel ca si faptul ca P100-3/2008. Obiectul acestui cod fiind

aceste contructii edificate sunt mai mult sau mai stabilirea criteriilor pentru evaluarea

putin rezistente. Structurile de beton existenta in performantelor seismice a cladiriilor existente.


numar mare, multe dintre ele, proiectate Evaluarea seismică se referă atât la construcţii
corespunzator la actiuni gravitationale dar avand degradate de acţiunea anterioară a cutremurelor,
o capacitate portanta insuficienta la actiuni cât şi la construcţii existente vulnerabile seismic,
orizontale de tip seism. Aceste structuri au fost care încă nu au fost supuse unor acţiuni
proiectate conform standardelor în vigoare la semnificative. Activitatea desfăşurată pentru
data executiei lor, standarde care s-au modificat evaluarea clădirii, rezultatele examinării şi
si imbunatatit de-a lungul anilor. Multe studiilor efectuate în vederea evaluării, precum
constructii existente au depasit durata de şi concluziile referitoare la siguranţa seismică a
exploatare proiectata fiind inca in exploatare structurii şi eventuala necesitate a intervenţiilor
datorita costurilor mari de inlocuire. Normele de de consolidare structurală şi nestructurală,
proiectare mai vechi nu au inclus masuri inclusiv natura şi proporţiile acestor intervenţii,
antiseismice sau au specificat nivele reduse ale sunt prezentate în raportul de evaluare

actiunii seismice. Comportarea structurilor (expertiză) a construcţiei.


proiectate la actiuni gravitationale este neductila Evaluarea implică următoarele categorii

si implicit prezinta moduri de distrugere de activităţi:


inacceptabile. Proiectarea structurilor in general -colectarea informaţiilor despre

s-a facut în scopul realizarii unei rezistente construcţia existentă referitoare la istoria şi
adecvate la actiuni orizontale. Normele recente, funcţiunea clădirii, caracteristicile structurale,
pe plan national şi international, au inceput sa ale terenului de fundare, ale elementelor
puna accentul pe detaliile de alcatuire şi armare nestructurale şi ale finisajelor, instalaţiilor şi
ale elementelor structurale în scopul comportarii echipamentelor adăpostite
ductile generale în paralel cu asigurarea -stabilirea proprietăţilor mecanice ale

cerintelor de rezistenta. materialelor, cu un grad adecvat de încredere


-identificarea stării de afectare fizică şi
2. Page limit chimică a construcţiei
-stabilirea împreună cu beneficiarul Clasa Rs IV, corespunzătoare construcţiilor la
lucrării a obiectivelor de performanţă urmărite care răspunsul seismic aşteptat este similar celui
şi, pe această bază, a stărilor limită şi a obţinut la construcţiile proiectate pe baza
cerinţelor seismice ce decurg prescripţiilor în vigoare.
-stabilirea metodologiei de evaluare în Evaluarea siguranţei seismice şi încadrarea
corelare cu informaţiile disponibile şi stările în clasele de risc seismic se face pe baza a trei
limită selectate categorii de condiţii care fac obiectul
-evaluarea calitativă şi evaluarea prin investigaţiilor şi analizelor efectuate în cadrul
calcul a construcţiei evaluării:
-întocmirea raportului de evaluare cu R1 – gradul de indeplinire a condiţiilor de
formularea concluziilor şi precizarea măsurilor alcătuire seismică
necesare R2 – gradul afectare structurală ⟾ măsura
degradărilor structurale
Pe baza rezultatelor evaluării calitative şi
R3 – gradul de asigurare structurală seismică
a evaluării prin calcul se stabileşte
⟾capacitatea structurală/ cerinţa structurală
vulnerabilitatea construcţiei în ansamblu şi a
seismică şi se determină pentru ULS.
părţilor acesteia, în raport cu cutremurul de
Valorile celor trei indicatori se asociază
proiectare - riscul seismic, ca indicator al
cu o anumită clasă de risc şi orientează expertul
efectelor probabile ale cutremurelor
tehnic în stabilirea concluziei finale privind
caracteristice amplasamentului asupra
răspunsul seismic aşteptat şi încadrarea într-o
construcţiei analizate. Stabilirea riscului seismic
anumită clasă de risc seismic, precum şi în
pentru o anumită construcţie se face prin
stabilirea deciziei de intervenţie.
încadrarea acesteia într-una din următoarele
patru clase de risc:
Clasa Rs I, din care fac parte construcţiile cu
risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de
proiectare corespunzător stării limită ultime;
Clasa Rs II, în care se încadrează construcţiile
care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradări structurale majore, dar la care
pierderea stabilităţii este puţin probabilă;
Clasa Rs III, care cuprinde construcţiile care
sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradări structurale care nu afectează
semnificativ siguranţa structurală, dar la care
degradările nestructurale pot fi importante;
Clase de risc seism I II III IV

R1 < 30 31- 60 61-90 91- 100

Valori R2 < 40 41- 70 71- 90 91- 100

R3 < 35 36- 65 66- 90 91- 100

Note: R1max = 100 constr. îndeplineşte integral cond. de alcătuire;


R2max = 100 construcţii cu integritatea neafectată de degradării;
Valorile R sunt scoruri orientative.

3. Sistemul de consolidare: Near


surface reinforcement – Brutt Helical
Systems

Tehnologia Brutt-Saver s-a dezvoltat in


Anglia, unde se foloseste cu succes de mai mult
timp. Componentele tehnologiei sunt spiralele
speciale – realizate din otel inoxidabil cu
austenite si elementele de legatura. Pentru
fixarea acestora in pereti, piatra, fisuri, se
foloseste un material tip clei pe baza de ciment
din doua componente, injectabil si care isi
pastreaza volumul.
Folosind materialele Brutt-Saver la in constructii. Utilizarea metodei este
consolidarile structurale si reparatiile capitale usoara si foarte eficienta. Rezistenta spiralei este
este o metodă rapidă si economica, pentru ca mare si totodata este destul de flexibila,
tehnologia implica materiale si aparatura cu materialul tip clei facand priza repede si de
dimensiuni mici si greutate mica, pot fi asemenea are rezistenta mare. Metoda in sine
manipulate manual, nu necesită masini sau consta in pozitionarea spiralelor în fisurile
aparatura de mari dimensiuni folosita în general peretelui deteriorat, spirale care realizeaza
conlucrarea structurala celor doua zone devenite
independente ale peretelui, astfel eforturile din
fisura/crapatura se transmit prin intermediul
barelor de otel masei de zidarie stabila,
nedegradata.

blank lines at 12 pt. font setting between


authors’ names and abstract heading.

6. Abstract
4. Title of the paper Abstract title in Times New Roman size 14 bold
capital font. Two paragraph abstract should be
The title of the paper must be written in English provided of 100 to 250 words length (8 to 15
language, in capital letters Times New Roman lines). Use Times New Roman font 12 pt. size
16 pt. Bold and centered. Leave 2 blank lines at italics.
12 pt. font setting between title and author The first text should be exclusively written in
names. english language (NOT in Romanian). Leave 1
line blank at 12 pt. font setting between the
5. Authors abstract sections and 2 blank lines between the
abstract sections and the first section heading.
Authors’ names, without degrees or qualifi-
cations and names of their institutions or 7. Headings
companies are to be typed centered using Times
New Roman 12 pt. font. Only initial letters - Main (first level) heading: Times New
should be capitals. Exponentials should be used Roman size 14 bold;
to indicate affiliations, at the footer of the first - Second level heading: Times New Roman
page. size 12 bold;
Authors’ affiliations should be written in foreign - Third level heading: Times New Roman size
language, in Times New Roman size 10, near 12 bold Italic;
the subsequent exponential number. Leave 2 - Fourth level heading: Times New Roman 12
Italic
Leave 2 lines gap at 12 pt. font setting between
the previous sections and heading. Leave one
blank line between the heading and the first line
of the text.

8. Section text

Section text should be written in English using


the two equal columns.
Use Times New Roman size 12 font.

Table 1. Example of table (by section interruption).


YIELD STRESS, FY [N/MM2] TENSILE STRENGTH, FU
[N/MM2]
ELEMENT MILL COUPON MILL COUPON
CERTIFICATE TESTS CERTIFICATE TESTS
BEAM IPE360 285.0 329.8 FLANGE 427.0 463.2 FLANGE
348.4 WEB 464.0 WEB
COLUMN 311.3 313.0 FLANGE 446.0 449.8 FLANGE
HEB300 341.8 WEB 464.4 WEB
END PLATE 281.0 248.3 424.7 416.0
COVER PLATE 296.0 273.2 443.0 436.7

Large tables should be typed “Landscape”


(sideways on the page) reading up. An example
is given before:
9. Tables

Tables must be typed as part of the text. 10. Equations


Actual tables should be separately inserted in the
paper (by interrupting the basic column used for All equations used in the text should be
text) and justified centered according to the numbered consecutively in Arabic by (1), (2),
model. (3),….. The numbers should appear at the
The word “Table” and a sequential number must extreme right of the line, in paranthesis.
be typed before the title of the table. For the title Prior to equation insertion, merge the two cells
use Times New Roman size 12 font. of the current line of the basic table (see sample
Leave 1 line gap at 12 pt. font setting between layout). Each equation should justify centrally
the previous section and table as well as between within a column if there is enough space, or by
table and next section text. section interruption if bigger. An example is
given hereafter. All symbols should be
explained within the text of your manuscript.

1 Pl 3 Pl 
 RG    RG    ( 0)
l 6 Eb I b 2Ghb t wb 

The space used to insert figures also results by


11. Figures and Illustrations merging the two cells of the current line of the
basic table.
Leave 1 line gap at 12 pt. font setting between
Use black-and-white illustrations and figures.
the previous section and figure as well as
All illustrations and figures should be centered
between figure and next section text.
and inserted in the text (NO glued images !).
All figures must be referred into the text.
Use scanned photographs.
Please draw clear figures and note that your
Authors should ensure that spelling and symbols
document will be reduced to approximate 75%
on diagrams conform to the usage in the text. No
of its original size (this concerns mainly figures
illustration should appear on the first page. No
notations !). An example is given below:
distinction should be made between diagrams
and photographs.
Exterior Joint

Interior Joint

Figure 1 – Example of a figure

References should be quoted in the text, by


12. Captions (figure legends) names and year of apparition in brackets,
carefully checked and grouped together at the
end of the paper, outside the basic table, in
Captions to illustrations (whether line diagrams
alphabetic order. Example: (Ciutina et all,
or scanned photographs) should each start with
2001). Reference name should appear in italics
the word “Figure”, be numbered sequentially
as shown in the example.
and be shown below the illustration.
Use single space, Times New Roman size 12
It is important that the caption is kept clear of
characters.
the text, by one line space.
Place the captions underneath the figure.
17. Method of Reproduction
13. Footnotes
Papers will be reproduced photographically
from the authors prepared originals and no hand
Footnotes should not be used.
corrections will be made to typescript as every
mark will show! If corrections of one or two
14. Consistency of style minor odd marks have to be made, white
correction fluid is allowed. In any case, a correct
A paper is more easily understood if the author reprinted page is always better.
maintains a consistent style in such matters as
punctuation, use of figure numbers, 18. Conclusions
capitalization and abbreviations. It is even more
important to maintain consistency in
Conclusions should state concisely the most
nomenclature and in the use of symbols.
important propositions of the paper, as well as
Inconsistencies interrupt the reader’s attention
the author’s view of the practical implications of
unnecessarily.
the results.

15. Pagination 19. Limitation of paper number


Do not concern yourself with the numbering of
The PUT Scientific Bulletin, Construction &
the printed pages. Do not insert page numbers !
Architecture Series is usually printed in 2 issues
Number each page LIGHTLY IN PENCIL at the
per year.
back (verso) of each sheet.

16. References
The total number of paper allowed per possible. This will improve the overall
year, either per individual author or in appearance of the final printed bulletin.
collaboration is maximum 2. Of this
For further information please follow sample
number, maximum 2 papers are permitted pages enclosed!
for the same person per year as single
author or first author. 22. References (example)
Please respect strictly this request and do
not submit MORE papers, as this could Dubina D., Grecea D., Ciutina, A., Stratan A.,
be a reason of rejection! Dinu F. Influence of Connection Typology and
loading asymmetry. Final Report Copernicus
20. Paper review “RECOS”, Timisoara, Romania, 1999.

European Cooperation in the Field of Scientific


Please do NOT insert at the end of your paper
and Technical Research. COST C1. Composite
any reviewer name!
steel-concrete joints in braced frames for
According to the general international use, the
buildings. Office for official publications of the
review of the papers will be provided by the
European Communities, Luxembourg, 1997
editors, by means of highly qualified and
recognized specialists, chosen to this purpose.
SAC Joint Venture, Report No. SAC/BD-76-02,
Reviewers names will not be published.
Protocol, for Fabrication, Inspection, Testing,
Authors are kindly asked to watch carefully the
and Documentation of Beam-Column
scientific content and the up-to-dateness
Connections Tests and Other Experimental
character of their paper, as this could constitute
Specimens Sacramento, California, USA, 1997.
a reason of paper rejection by the reviewer.

21. Final Checks

Once the manuscript is complete, we


recommend you to run a spell check program
through the text. The low quality of the foreign
language is definitely a reason for paper
rejection!
Authors are kindly asked NOT to submit papers
which exceed the maximum number of pages
allowed (12) since this could also cause paper
rejection by the editors.
All manuscripts will be reduced to
approximately 75% of the original size. If
possible, authors should check that all text is
suitable for this reduction in size, especially text
within illustrations. This can be accomplished
by photocopying the original manuscript with
the appropriate scale reduction and checking the
clarity of the material. Do not send in the
reduced size copy! We require the original, high
quality, full size version.
Please note that there is an element of flexibility
in the layout of your text, but we do request you
follow these guidelines as closely as possible.
Above all, please ensure the printed area of each
page is as close to 175 mm x 255 mm as