Sunteți pe pagina 1din 12

---------------------------------

B---------------------

ANUL UNIVERSITAR ----------------

TEMA: ACTIVITATEA FINANCIARA A S.C.


----------------- S.R.L.

STUDENTI, GRUPA -------, -----------:


AN
------------
---------------
------------------
------------------
Gestiunea financiara a intreprinderii
S.C. ---------------- S.R.L.

A. Indicatorii echilibrului financiar al intreprinderii:

1. Fondul de rulment este indicatorul are se degaja in cazul


echilibrului pe termen lung, avand semnificatia surplusului de
resursepermanente, degajat in cadrul echilibrului financiar pe termen
lung si alocat pentru finantarea nevoilor temporare curente. Se imparte in
doua categorii:

 Fond de rulment propriu ;

 Fond de rulment imprumutat ;

2. Nevoia de fond de rulment reprezinta nevoile temporare


curente, care se acopera din resurse temporare la dispozitia
intreprinderii;

3. Trezoreria neta reprezinta rezultatul intregului echilibru


financiar.

2
a. Bilantul contabil al intreprinderii

VALORI VALORI
ACTIV 31.12.200 30.06.200 PASIV 31.12.200 30.06.200
5 6 5 6
Active Capitaluri
393 393 (5482) 7592
imobilizate proprii
capital
necorporale 393 393 200 200
social
prime de
corporale 0 0 0 0
capital
rezerve din
financiare 0 0 0 0
reevaluare
Active
10024 48713 rezerve 0 0
circulante
actini
stocuri 2605 8428 0 0
proprii
rezultatul
creante 0 1603 0 (5682)
repotat
rezultatul
investitii pe
0 0 exercitiulu (5682) 13074
termen scurt
i
Datorii pe
disponibilitat
7419 38682 termen 12538 27327
i
scurt
Datorii pe
Cheltuieli in termen
0 0 0 0
avans lung si
mediu
Venituri in
3361 14187
avans
TOTAL 10417 49106 TOTAL 10417 49106

b. Bilantul financiar al intreprinderii

VALORI VALORI
ACTIV 31.12.200 30.06.200 PASIV 31.12.200 30.06.200
5 6 5 6
Active Capitaluri
0 0 (5875) 7199
imobilizate proprii
Datorii pe
Stocuri 2065 8428 termen 3361 14187
lung
Creante 0 1603 Datorii din 12538 27327

3
exploatare
Active de Pasive de
7419 38682 0 0
trezorerie trezorerie
TOTAL 10024 48713 TOTAL 10024 48713

I. Indicatorii echilibrului pentru perioada 31.12.2005

 FR0 = CAPPER – ACTIMOB = -2514 – 0 = -2514 <0

 FRP0 = CAPPR – ACTIMOB = -5875 – 0 = -5875 <0

 FRI0 = FR - FRP = -2514 – (-5875) = 3361 >0

 NFR0 = ST + CR + DATEXPL = 2605 + 0 – 12538 =


-9933<0

 TN0 = FR – NFR = -2514 – (-9933) = 7419

II. Indicatorii echilibrului pentru perioada 30.06.2006

 FR1 = CAPPER – ACTIMOB = 21386 – 0 = 21386 >0

 FRP1 = CAPPR – ACTIMOB = 7199 – 0 = 7199 >0

 FRI1 = FR - FRP = 21386 – 7199 = 14187 >0

 NFR1 = ST + CR + DATEXPL = 8428 + 1603 – 27327 =


-17296 <0

 TN1 = FR – NFR = 21386 – (-17296) = 38682

III. Variatia indicatorilor de echilibru financiar

 ΔFR = FR1 – FR0 = 21386 – (-2514) = 23900

 ΔNFR = NFR1 – NFR0 = -17296 – (-9933) = -7363

 ΔTN = TN1 – TN0 = 38682 – 7419 = 31263

4
Fondul de rulment negativ reflecta absolvirea unei parti din
resursele temporare pentru finantarea unor nevoi permanente contrar
primului principiu de gestiune financiara (”la nevoi permanente se aloca
resurse permanente”).
Fondul de rulment pozitiv reflecta surplusul de resurse permanente
degajat de ciclul de finantare a investitiilor ce poate fi utilizat, rulat
pentru reinnoirea stocurilor si creante lor nefinantate de catre datoriile
sau resusele temporare.
Nevoia de fond de rulment negativa degaja un plus de resurse si
urgenteaza incasarile si reda o relaxare a platilor.
Trezoreria neta pozitiva reda un excedent financiar din care rezulta
o rentabilitate si o siguranta maxima.
In prima perioada de gestiune echilibrul financiar a fost asigurat
integral din surse imprumutate. In acest caz fima nu prezinta autonomie
totala.
In a doua periada de gestiune echilibrul financiar pe termen lung a
fost asigurat o parte din surse proprii si o parte din surse imprumutate. In
acest caz intreprinderea prezinta autonomie partiala.

B. Soldurile intermediare de gestiune:

1. Marja comerciala (Mjcom) reprezinta o acumulare ce se


realizeaza din vanzarea produselor proprii;

2. Valoarea adaugata (VA) evidentiaza surplusul de valori


realizat de intreprindere in ansamblul sau peste valoarea consumurilor
provenind de la terti;

3. Excedentul brut de exploatare (EBE) evidentiaza


acumularea bruta din activitatea de exploatare stiind ca amortizarile si
provizioanele sunt doar cheltuieli calculate, nu si platibile;

4. Rezultatul exploatarii (RE) exprima marimea absoluta a


rentabilitatii activelor din exploatare prin deducerea tuturor cheltuielilor
platibile si calculate din venitul total incasabil si calculat al exploatarii;

5. Rezultatul curent (RC) exprima rezultatul activelor


financoare si de exploatare, adica rezultatul activelor desfasurate de
firma in mod curent;

5
6. Rezultatul exercitiului (profit/pierdere – RB);

7. Excedentul brut inainte de impozitare, deprecieri,


amortizare (EBITDA);

8. Excedentul brut inainte de dobanzi si impozit pe porfit


(EBIT);

9. Excedentul brut total (EBT) presupune ca nu au fost


evenimente extraordinare;

10. Rezultatul net.

I. Soldurile intermediare de gestiune pentru


perioada 31.12.2005

 Mjcom = venituri din vanzarea marfurilor – cheltuieli privind


marfurile = 0

 VA = Mjcom + productia exercitiului – consum extern = 0 + 0


– 73 = -73

o Productia exercitiului = productia


vanduta + variatia stocurilor + productia imobilizata = 0

o Consumul extern = cheltuieli cu


materii prime si materiale + cheltuieli cu energia si apa +
cheltuieli privind prestatiile externe = 0 + 0 + 73 = 73

 EBE = VA + venituri din subventii – cheltuieli cu personalul


– cheltuieli cu impozite si taxe = -73 + 0 – 3682 – 21 = -3776

 RE = EBE + venituri din anularea provizioanelor – cheltuieli


cu amortizari, provizioane + venituri din cedarea activelor + venituri
din subventii – cheltuieli cu activele cedate = -3776

 RC = RE + venituri financiare – cheltuieli financiare =


-3776 + 0 – 0 = -3776

6
 RB = RC – RE = -3776 – (-3776) = 0

 EBITDA = CA – cheltuieli monetare de exploatare = 0

 EBIT = EBITDA – amortizare = 0

 EBT = EBIT – dobanzi = 0

 RN = EBT – impozit pe profit = 0

II. Soldurile intermediare de gestiune pentru


perioada 30.06.2005
 Mjcom = Venituri din vanzarea marfurilor – cheltuieli privind
marfurile = 5197 – 24775 = -19578

 VA = Mjcom + productia exercitiului – consum extern =


-19578 + 50820 – 4863 = 26379

o Productia exercitiului = productia


vanduta + variatia stocurilor + productia imobilizata = 50820 + 0
+ 0 = 50820

o Consumul extern = cheltuieli cu


materii prime si materiale + cheltuieli cu energia si apa +
cheltuieli privind prestatiile externe = 0 + 0 + 4863 = 4863

 EBE = VA + venituri din subventii – cheltuieli cu personalul


– cheltuieli cu impozite si taxe = 26379 + 0 – 11275 – 75 = 15029

 RE = EBE + venituri din anularea provizioanelor – cheltuieli


cu amortizari, provizioane + venituri din cedarea activelor + venituri
din subventii – cheltuieli cu activele cedate = 15029

 RC = RE + venituri financiare – cheltuieli financiare =


15029 + 7 – 7 = 15029

 RB = RC – RE = 15029 - 15029 = 0

 EBITDA = CA – cheltuieli monetare de exploatare = 56017

 EBIT = EBITDA – amortizare = 56017

7
 EBT = EBIT – dobanzi = 56017

 RN = EBT – impozit pe profit = 56017

C. Capacitatea de autofinatare
Capacitatea de autofinantare (CAF) reflecta potentialul financiar
degajat de activitatea rentabila la sfarsitul exercitiului destinat sa
autofinanteze politica de investitii din exercitiile viitoare si sa remunereze
actionarii prin dividende. Se poate determina prin doua metode: metoda
deductiva si metoda aditiva.

I. Capacitatea de autofinantare prin metoda deductiva pentru


perioada 31.12.2005

CAF = Venituri incasabile – cheltuieli platibile


CAF = EBE
+ alte venituri din exploatare incasate (mai putin venituri
din cesiuni)
- alte cheltuieli pentru exploatare platibile
+ venituri financiare incasate
- cheltuieli financiare platibile
+ venituri extraordinare incasate
- cheltuieli extraordinare platibile
- impozit pe profit

CAF = 0 + 3776 + 0 – 3776 + 0 – 0 – 0 = 0

II. Capacitatea de autofinantare prin metoda deductiva pentru


perioada 30.06.2006

CAF = EBE
+ alte venituri din exploatare incasate (mai putin venituri
din cesiuni)
- alte cheltuieli pentru exploatare platibile
+ venituri financiare incasate
- cheltuieli financiare platibile
+ venituri extraordinare incasate
- cheltuieli extraordinare platibile
- impozit pe profit

8
CAF = 0 – 15029 + 56017 – 41270 + 7 – 7 – 0 = -282

D. Ratele de rentabilitate

1. Rata de rentabilitate economica exprima


capacitatea intreprinderii de a degaja o acumulare bruta sau neta pe
seama capitalului alocat sau investit.
2. Rata de rentabilitate financiara exprima capacitatea
intreprinderii de a dagaja profit net prin capitalurile proprii utilizate in
activitatea sa.

1) Ratele de rentabilitate pentru periaoda


31.12.2005

 AE = ACTIMOB + ACTcrt nete = 393 + (-


5875) = -5482

 Rec = (EBIT – impozit pe profit)/AE = 0

 Rfin = Rec + (Rec – Rdob)*Dat


fin/CAPper = 0

 Rdob = Dobanzi/Dat fin = 0

2) Ratele de rentabilitate pentru perioada


30.06.2006

 AE = ACTIMOB + ACTcrt nete = 393 + 7199


= 7592

 Rec = (EBIT – impozit pe profit)/AE =


(56017 – 0)/7592 = 7,37

 Rfin = Rec + (Rec – Rdob)*Dat


fin/CAPper = 7,37 + (7,37 – 0)*0/7592 = 7,37

 Rdob = Dobanzi/Dat fin = 0

E. Ratele de lichiditate

a) Rata lichiditatii globala (RLg)

b) Rata lichiditatii reduse (RLr )

9
c) Rata lichiditatii imediate (RLi)

I. Ratele de lichiditate pentru perioada 31.12.2005

 RLg = ACTcrt/DATcrt = -5875/15899 = -0,36

 RLr =( ACTcrt – stocuri)/DATcrt =(-5875 –


2605)/15899 = -8480/15899 = -0,53

 RLi = (ACTcrt – stocuri – creante)/DATcrt =(-8480 –


0)/15899 = -0,53
 Solvabilitate = ACT totale/DAT totale =
10417/15899 = 0,65

II. Ratele de lichiditate pentru perioada 30.06.2005

 RLg = ACTcrt/DATcrt = 7199/41514 = 0,17

 RLr =( ACTcrt – stocuri)/DATcrt = (7199 –


8428)/41514 = -1229/41514 = -0,02

 RLi = (ACTcrt – stocuri – creante)/DATcrt = (-1229 –


1603)/41514 = -2832/41514 = -0,06

 Solvabilitate = ACT totale/DAT totale =


49106/41514 = 1,18

10
CUPRINS

1. Indicatorii echilibrului

financiar……………...…pag. 1

2. Soldurile intermediare de

gestiune………………pag. 5

3. Capacitatea de

autofinantare…………………..pag. 8

11
4. Ratele de

rentabilitate………………………..pag. 8

5. Ratele de

lichiditate………………………....pag. 9

Bibliografie :

Georgeta Vintila – ”Gestiunea financiara a

intreprinderii”, Editura Didactica si pedagogica,

Bucuresti, 2005 – 2006

12